Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Политэкономия

Тема: «Рівень життя населення та фактори, що його визначають» (ID:114746)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 39 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

План

Вступ ....................................................................................................................3

1. Сутність рівня життя населення та фактори, що його визначають ............5

2. Показники, які визначають рівень життя населення ..................................10

3. Стан рівня життя населення в Україні .........................................................16

4. Шляхи підвищення рівня життя населення та його роль у стабілізації
економіки країни ............................................................................................22

Висновки та пропозиції .....................................................................................35

Список використаної літератури ......................................................................38

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Бевз В. Стратегія подолання і запобігання бідності в Україні // Україна: аспекти праці. - 2005. - № 7. - С. 42-43.
2. Берекета Б. Куди йдемо: держава, трудові колективи, сім’я // Голос України. - 2002. - 29 верес. - С. 4-7.
3. Білоусов А. Гроші, як і обіцянки, " порожніми": Масове погашення соціальних боргів напередодні виборів обертається підвищенням цін // Політика і економіка. - 2004. - № 13.- С. 4-5.
4. Бортнік Т. Соціологічне обстеження рівня життя, доходів і оплати праці // Україна: аспекти праці. - 2005. - № 7. - С. 27-30.
5. Бугуцький О. Аналіз соціально-економічної категорії рівня життя населення України // Україна: аспекти праці. -2003. - № 2. - С. 43-47.
6. Вегера С.А. Соціальний захист вразливих верств населення: // Соц. захист. - 2004. - № 5. - С. 27.
7. Вимір та шляхи подолання бідності в Україні, (27-29 жовт. 2003 р., Київ): Нац. семінар // Соц. захист. - 2004. - № 8. - С. 19-20.
8. Вітер О. Соціальний захист - у законі, та не в гаманці: // Голос України. - 2003. - 17 лют. - С. 4.
9. Габиш Г. Социальные гарантии в условиях рыночной экономики // О-во и экономика. - 2004. - № 10-11. - С. 165-171.
10. Гнибіденко І. Прожитковий мінімум - що це? // Соц. захист. - 2004. - № 3. - С. 37-39.
11. Гнибіденко І.Ф. Основні напрями соціальної політики на 2002-2005 роки: цілі і завдання // Соц. захист. -2002. - № 4. - С. 53-57.
12. Грибков О. Що таке бідність і як з нею боротися // Вісн. податкової служби України. – 2004. - № 11. - С. 44-45.
13. Зоревський А.В. Зайнятість та доходи в системі економічного розвитку // Соц. захист. - 2005. - № 3. - С. 24-29.
14. Лібанова Е. Проблеми майнового розшарування населення України (аналіз, прогноз і можливі шляхи вирішення) // Україна: аспекти праці. - 2004. - № 1. - С. 24-30.
15. Лібанова Е., Іванкевич В., Бевз В. Досвід соціальної політики в країнах розвиненої та перехідної економіки і можливості його використання в Україні // Україна: аспекти праці. - 2004. - № 1. - С. 36-41.
16. Новіков В. Потенціал стабільної соціальної політики // Україна: аспекти праці. - 2005. - № 1. - С. 31-35.
17. Паламарчук В. Зміни рівня життя населення України: (порівняльний аналіз із Росією) // Україна: аспекти праці. - 2004. - № 4. - С. 34-39.
18. Рівень життя населення України та проблеми реформування механізмів його регулювання (Монографія). - К.: Парламентське вид-во, 2005. - 256 с.
19. Саєнко Ю. Феномен і особливості бідності в Україні // Україна: аспекти праці. - 2003. - № 7. - С. 11-12.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • ОЦІНКА РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ
  ПЛАН ВСТУП....................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ОЦІНКА РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ...............................................................5 РОЗДІЛ 2. ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ.......................................................................................................12 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМА БІДНОСТІ В УКРАЇНІ: МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА НАПРЯМИ ПОДОЛАННЯ.........................................................................17 ВИСНОВКИ.........................................................................................................33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....................................................37

 • Захищеність та стабільність доходів населення, важливий фактор підвищення рівня життя населення
  Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ РІВНЯ ЖИТТЯ ТА ПОКАЗНИКИ ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ 5 1.1 Чинники визначення рівня життя населення та його показники 5 1.2 Економічний розвиток та життєвий рівень населення 9 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 12 2.1 Аналіз доходів та витрат населення та домашніх господарств 12 2.2 Аналіз рівня соціально-економічної захищеності населення України 23 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 29 3.1 Захищеність та стабільність доходів населення, важливий фактор підвищення рівня життя населення 29 3.2 Заходи по підвищенню рівня життя населення 34 ВИСНОВКИ 42 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 44

 • Оцінка рівня життя населення: порівняльний аналіз для України
  Зміст: Вступ……………………………………………………………………..3 1. Рівень життя як основний показник добробуту в країні …….…4 1.1. Доходи населення та їх диференціація 1.2. Рівень життя і бідність 1.3. Необхідність соціального захисту населення 2. Законодавче регулювання підвищення рівня життя населення України ………………………………………………………………………….14 3. Аналіз рівня життя населення в Україні: порівняльний аспект ……………………………………………………………………………16 3.1. Дослідження рівня життя населення України 3.2. Порівняння рівня життя населення України з іншими країнами 4. Стратегія підвищення рівня життя населення ………………..25 4.1. Розвиток зайнятості та ринку праці 4.2. Підвищення доходів від трудової діяльності 4.3. Соціальне страхування - як запобіжний захист від втрат доходу 4.4. Запровадження консолідованої системи адресної соціальної допомоги 4.5. Соціальна підтримка інвалідів 4.6. Соціальна підтримка сімей з дітьми та дітей, позбавлених батьківського піклування Висновки та пропозиції ……………………………………………..31 Список використаної літератури

 • Стратегія підвищення рівня життя населення
  Зміст Вступ 3 1 Поняття і показники рівня життя 5 1.1 Чинники динаміки рівня життя 7 1.2 Визначення життєвого рівня населення 11 2 Статистичні показники, що характеризують рівень життя населення 18 2.1 Доходи населення і добробут 18 2.2 Доходи, витрати і споживання домашніх господарств 28 2.3. Статистика соціального забезпечення і охорони здоров'я 33 2.4 Статистика вільного часу 36 3 Стратегія підвищення рівня життя населення 39 Висновок 43 Використана література 45

 • Сутність соціального захисту і шляхи його досягнення
  Зміст Вступ......................................................................................................................3 Розділ 1. Сутність соціального захисту і шляхи його досягнення...................5 Розділ 2. Стан рівня життя населення України..................................................11 2.1. Сутність рівня життя населення.........................................................11 2.2. Рівень життя населення в Україні......................................................15 Розділ 3. Шляхи підвищення соціального захисту населення та його роль у стабілізації економіки країни............................................................................21 Висновки................................................................................................................33 Список використаної літератури.........................................................................36

 • Стимулювання економічної активності населення
  Зміст: Вступ ............................................................................................................3 1. Теоретичні основи економічної активності населення .....................4 1.1. Поняття економічної активності населення.................................4 1.2. Доходи населення та рівень його життя.......................................6 1.3. Нормативно-правова база стимулювання економічної активності населення .......................................................................14 2. Оцінка економічної активності населення України........................19 2.1. Дослідження рівня життя населення............................................19 2.2. Аналіз економічної активності населення........................................21 3. Проблеми і перспективи стимулювання економічної активності населення в Україні ..............................................................................24 3.1. Проблеми економічної активності населення ............................24 3.2. Перспективи стимулювання економічної активності ................29 Висновки та пропозиції .............................................................................30

 • Теоретичні основи рівня життя населення та його вплив на економічне зростання
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні основи рівня життя населення та його вплив на економічне зростання 5 1 1. Поняття і показники рівня життя 5 1.2. Рівень життя і прожитковий мінімум як кількісний показник економічного зростання 6 1.3. Якість життя і негативні наслідки економічного зростання 15 2. Бідність українського народу як основа сучасного рівня життя населення в Україні 18 2.1. Бідність як один з найважливіших чинників формування соціальної напруги 18 2.2. Економічна нерівність населення як один з основних чинників бідності 21 2.3. Критерії та межа бідності 24 3. Напрями державної політики стосовно бідності і бідних 31 Висновки 37 Список використаної літератури 38

 • Основи рівня життя населення та його вплив на економічне зростання
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні основи рівня життя населення та його вплив на економічне зростання 5 1 1. Поняття і показники рівня життя 5 1.2. Рівень життя і прожитковий мінімум як кількісний показник економічного зростання 7 1.3. Якість життя і негативні наслідки економічного зростання 16 2. Бідність українського народу як основа сучасного рівня життя населення в Україні 18 2.1. Бідність як один з найважливіших чинників формування соціальної напруги 18 2.2. Економічна нерівність населення як один з основних чинників бідності 19 2.3. Масштаби об'єктивної бідності в Україні 20 3. Напрями державної політики стосовно бідності і бідних 34 Висновки 37 Список використаної літератури 38

 • ДОХОДИ, ЯК ПОКАЗНИК РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
  ЗМІСТ ВСТУП.................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ДОХОДИ, ЯК ПОКАЗНИК РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ........6 РОЗДІЛ 2. РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ..................................11 РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ...........................................................................................................22 ВИСНОВКИ.........................................................................................................27 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.....................................................29 ДОДАТКИ


Cгенерировано за 0.018771 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100