Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Макроэкономика

Тема: «Значення та особливості стабілізаційної політики» (ID:114753)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 35 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ ……………………………………………………………………………..3
Розділ 1. Значення та особливості стабілізаційної політики ………….……...5
Розділ 2. Аналіз стабілізаційної політики України за 2003 – 2005 роки …...13
Розділ 3. Шляхи вдосконалення стабілізаційної політики держави,
проблеми та перспективи ………………………………………………….…..21
Висновки ………………………………….…………………………………….33
Список використаної літератури ………………………………..…………….35

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Богиня Д., Волинський Т. Питання макроекономiчноi стабiлiзацiї в Українi // Економiка Украiни. – 2004. - №2. - С.4-13.
2. Галь В. Через падіння до стабілізації. Особливості розвитку валютно¬го ринку України в 1998 році // Вісник Національного банку України. — 1999. — №3. — С. 15.
3. Гальчинський А.С. Україна: поступ у майбутнє. – К.: Основи, 1999. – 220с.
4. Давыдов А.Ю. Инфляция в экономике: мировой опыт и наши проблемы. - М.: Международные отношения, 1991.
5. Економіка зарубіжних країн./ За ред. Філіпенка А.С – К: Либідь, 1996. - 412с.
6. Илларионов А. Финансовая стабилизация в республиках бывшего СССР // Вопросы экономики. – 2000. - №2. - С.88 - 97.
7. Ковалюк О.М. Фінанси України княжої доби // Фінанси України. – 2003. - № 5. – С.99 – 102.
8. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії / За ред. к.е.н., доц. П.Островерха, С.Реверчука. – Львів: Приватне видавничо-поліграфічне підприємство «Діалог», 1997. – 276 с.
9. Лютий О.І. Грошово-кредитна політика та її реалізація в Україні // Фінанси України. – 2003. - № 1. – С.20 – 24.
10. Михайличевський С. Євро – перший рік після запровадження // Вісник НБУ. - № 1, січень, 2000. – 24 с.
11. Міжнародні валютно-кредитні відносини: Підручник / А.С.Філіпенко, В.І.Мазуренко, В.Д.Сікора та ін.; за ред. А.С.Філіпенка. – К.: Либідь, 1997. – 208 с.
12. Николишин Ю. Дещо про національну валюту // Соціально-економічні дослідження в перехідний період (Щорічник наукових праць). Випуск ІІ / НАН України, Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відп. ред. М.І.Долішній. – Львів, 1997. – С.404 – 406.
13. Панчишин С.М., Буняк В.Б., Стасишин А.В. Фіскльні аспекти інфляційного процесу в умовах трансформації України // Фінанси України. –2002. - № 5. – С.61 – 66.
14. Пархоменко М.М. Вплив введення євро на фінансову систему України // Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку / Матеріали доповідей V Міжнародного конгресу українських економістів, м.Львів, 22-26 травня 2000 р. (В двох частинах) НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відп. ред. академік НАН України М.І.Долішній. Ч.І.– Львів, 2000. – С. 237 – 239.
15. Пинзенык В. Макроэкономическая стабилизация в Украине: итоги и проблемы первого года // Вопросы экономики. – 1996. - №2. - С.88-97.
16. Пинзенык В. Украина: мифы и реальность макроэкономической стабилизации // Ваш партнер. – 2000. - №47. - С.18.
17. Поддерьогін А.М., Наумова Л.Ю. Деякі питання фінансової стабілізації в Україні // Фінанси України. –2005. - № 12. – С.8 – 14.
18. Ривак О.С. Монетарна політика в Україні // Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку / Матеріали доповідей V Міжнародного конгресу українських економістів, м.Львів, 22-26 травня 2000 р. (В двох частинах) НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відп. ред. академік НАН України М.І.Долішній. Ч.І.– Львів, 2000. – С. 225 – 227.
19. Тимофеев В. До питання антиiнфляцiйного оподаткування i регулювання цiн в умовах ринкових вiдносин // Економiка Украiни. – 2004. - №1. - С.37-45.
20. Україна за роки незалежності. – 2-е видання, переробл., допов. та розшир. – К.: Нора-прінт, 1999. – 280 с.
21. Циганов С.А. Шляхи підвищення ефективності грошово-кредитного регулювання економіки // Фінанси України. – 2000. - № 1. – С.11 – 19.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Стабілізаційна політика: її перспективи та проблеми
  Зміст: Вступ................................................................................................................... 3 1. Загальні теоретичні аспекти стабілізаційної політики............................. 4 2. Фіскальна політика....................................................................................... 6 2.1. Фіскальна політика, її цілі та інструменти.............................................. 6 2.2. Види фіскальної політики......................................................................... 10 2.3. Переваги та недоліки фіскальної політики............................................. 13 3. Монетарна політика..................................................................................... 16 3.1. Монетарна політика, її цілі та інструменти............................................ 16 3.2. Види монетарної політики....................................................................... 22 3.3. Вплив зміни пропозиції грошей на економіку....................................... 23 3.4. Переваги та недоліки монетарної політики............................................. 25 4. Види стабілізаційних програм..................................................................... 30 Висновки............................................................................................................. 32 Перелік використаної літератури..................................................................... 33

 • Політика держави
  Зміст 1 Стабілізаційна політика держави...................................................... 3 1.1 Загальні теоретичні аспекти стабілізаційної політики................ 3 1.2 Фіскальна політика.......................................................................... 5 1.2.1 Фіскальна політика, її цілі та інструменти................................. 5 1.2.2 Види фіскальної політики............................................................ 9 1.3 Монетарна політика........................................................................ 11 1.3.1 Монетарна політика, її цілі та інструменти............................... 11 1.3.2 Види монетарної політики.......................................................... 18 2 Опишіть природне та кон’юктурне безробіття............................... 19 3 Завдання № 1....................................................................................... 26 4 Завдання № 2....................................................................................... 28 Список використаної літератури.......................................................... 30

 • Особливості проведення фіскальної політики в Україні
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ: СУТЬ, ЦІЛІ, ЕЛЕМЕНТИ 5 1.1. Цілі та засоби економічної політики 5 1.2. Фіскальна політика 10 2. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 12 2.1. Особливості бюджетної політики України 12 2.2. Державні витрати, податки і безробіття в Україні 21 2.3. Особливості проведення фіскальної політики в Україні 26 3. АВТОМАТИЧНІ РЕГУЛЯТОРИ 35 3.1. Автоматичні стабілізатори та дискреційна стабілізаційна політика 35 4. ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 41 ВИСНОВКИ 46 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 48

 • Особливості сучасної економічної політики в Україні і шляхи її удосконалення
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Особливості добробуту споживачів 5 1.1. ВВП і економічний добробут 5 1.2. Інтегральна оцінка добробуту в умовах формування регіональної соціально-економічної політики 7 Розділ 2. Особливості сучасної економічної політики в Україні і шляхи її удосконалення 19 2.1. Особливості сучасної економічної політики в Україні 19 2.2. Шляхи удосконалення економічної політики України 26 Розділ 3. Задача 30 Висновки 41 Список використаної літератури 43

 • Суть та значення амортизаційної політики України
  План Вступ ......................................................................................................3 1. Суть та значення амортизаційної політики України ....................5 2. Концепція формування амортизаційної політики України в умовах ринкових перетворень .....................................................9 2.1 Норми амортизації ..........................................................................9 2.2 Порядок нарахування податкової амортизації ............................15 3. Амортизаційна політика в Україні: існуючий стан та шляхи удосконалення ................................................................22 Висновки ..............................................................................................35 Використана література ......................................................................38 Додаток

 • СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ
  1. СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ 3 2. ОЦІНКА ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 19 2.1. Характеристика товарного портфелю 19 2.2. Оцінка життєвого циклу товару 25 2.3 Аналіз асортименту 29 3. Шляхи покращення товарної політики 32 3.1 Розробка нових видів продукції 32

 • . Поняття соціальної політики. Різноманітність моделей соціальної політики
  Зміст 1. Поняття соціальної політики. Різноманітність моделей соціальної політики 3 2. Сутність соціального партнерства та його значення для соціальної політики 13 3. Політика України у галузі охорони здоров'я. 15 Література 18

 • Суть нової економічної політики
  Зміст Вступ 2 1. Передумови нової економічної політики 2 2. Суть нової економічної політики 4 3. Позитивні результати нової економічної політики 7 4. Негативні результати нової економічної політики 8 5. Відмова від нової економічної політики 8 6. Історичне значення нової економічної політики 9 Висновки 11 Література 13

 • Передумови нової економічної політики
  План Вступ 2 1. Передумови нової економічної політики 2 2. Суть нової економічної політики 4 3. Позитивні результати нової економічної політики 7 4. Негативні результати нової економічної політики 8 5. Відмова від нової економічної політики 8 6. Історичне значення нової економічної політики 9 Висновки 11 Література 13


Cгенерировано за 0.012259 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100