Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономика труда

Тема: «Ринок праці та механізм його функціонування» (ID:114754)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 45 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ПЛАН

Вступ 2
1. Ринок праці та механізм його функціонування,
макро – та мікро- аспекти 4
2. Структура ринку праці 13
3. Особливості сучасного ринку праці в Україні 23
4. Соціальний захист населення – суть і шляхи досягнення 29
Висновки 42
Використана література 44

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Богиня О.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посібник. - 2-е вид. - К.: Знання-Прес, 2001.
2. Будаговська С., Кілієвич О. та ін. Ринок праці – К.: “Основи”, 1998.
3. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкій Ю.І. Основи економічної теорії. К., "Вища школа", 1995.
4. Горілий А.Г. Економіка ринків праці. Навч.посібник. - Тернопіль, 1999.
5. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. посібник.- К.:КНЕУ, 2000.
6. Комісарук М.П. Макроекономіка: курс лекцій – Коломия, 1999.
7. Кулинцев И.И. Экономика и социология труда. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1999.
8. Макроэкономика: Учебник / Гальперин В.М., Гребенников П.И. и др. - СПб, 1997.
9. Маршалл А. Принципи політичної економії. – К., 1996.
10. Мімандусова Г.І. Динаміка зайнятості населення // Україна–2002. Моніторинг соціальних змін. – К.: ІС НАНУ, 2002. – С.89–99.
11. Мімандусова Г.І. Неформальна зайнятість в Україні // Соціальні виміри суспільства. Зб. наук. праць. – Вип.5. – К.: ІС НАНУ, 2002. – С.259–269.
12. Мімандусова Г.І. Неформальний ринок праці: проблеми і перспективи // Соціальні проблеми тіньової економіки в Україні. – К.: Стилос, 2002. – С.53–78.
13. Павловський М. Макроекономіка перехідного періоду. – К.: “Техніка”, 1999.
14. Петюх В.М. Ринок праці: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1999.
15. Польовий Л. Стан ринку працi i пiдвищення розмiру допомоги по безробiттю // Соцiальний захист. - 1999. - № 5. - С. 21.
16. Ремизов К.С. Основы экономики труда: Учебник для экон. спец. Ун-тов. - 3-е изд. - М., 1990.
17. Ринок праці. Тематична добірка. - К.: УІТЕІ, 1998.
18. Трубенко Б.И. и др. Коньюнктура региональных рынков труда Украины. Методические основы оценки. - К., 1993..
19. Шишков А.А. Макроэкономика: Учебник. - М, 1997.
20. Экономика и рынок труда / Под ред. Головачева А.С. - Мн.: Виш. шк., 1994.
21. Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Г.Г. Меликьяна, Р.П. Колосовой. - М.: Изд-во МГУ, 1996.
22. Экономика труда: Учебник для вузов / Под ред. Г.Р. Погосяна. - М.: Экономика, 1991.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Ринок праці та механізм його функціонування
  План ВСТУП...................................................................................................2 1. Ринок праці та механізм його функціонування................................6 2. Індивідуальна пропозиція на ринку праці.........................................11 3. Рівновага на ринку праці, де діє досконала конкуренція та формування ринку праці в Україні................................................19 4. Державне регулювання пропозиції робочої сили.............................27 Висновки...............................................................................................42 Використана література.......................................................................45

 • РИНОК ПРАЦІ ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
  ЗМІСТ ВСТУП......................................................................................................................3 РОЗДІЛ І. РИНОК ПРАЦІ ТА МЕХАНІЗМ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ......5 РОЗДІЛ ІІ. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В УКРАЇНІ..................14 РОЗДІЛ ІІІ. ДЕРЖАВНЕ РУГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ...20 ВИСНОВКИ...........................................................................................................34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.......................................................36

 • Ринок праці
  Зміст Вступ Розділ 1. Ринок праці. Механізм його функціонування 1.1. Ринок праці: поняття, елементи, функції. 1.2. Функціонування ринку праці 1.3. Організація. Продуктивність та ефективність ринку праці 1.4. Правові основи ринку праці Розділ 2. Аналіз динаміки та розвиток ринку праці 2.1. Аналіз економічної ситуації в сфері праці 2.2. Стан державного регулювання ринку праці 2.3. Динаміка зміни ринку праці та її оцінка Розділ 3. Прогнозування ринку праці 3.1. Прогнозна оцінка ринку праці 3.2 Перспективні методи регулювання ринку праці в Україні Висновки СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 • Ринок праці як соціально-економічна категорія
  ЗМІСТ Реферат ВСТУП Розділ 1. Ринок праці як соціально-економічна категорія 1.1. Еволюція поняття ринку праці 1.2. Механізм регулювання заробітної плати 1.3. Особливості товару «праця» 1.4. Структура ринку праці 1.5. Механізм саморегулювання ринку праці Розділ 2. Аналіз функціонування ринку праці на Україні. 2.1 Механізм регулювання ринку праці в Україні 2.2 Аналіз державних програм зайнятості населення України 2.3 Аналіз ринку праці в Україні за 2005 рік Розділ 3. Шляхи вирішення проблем функціонування ринку праці в сучасній українській економіці 3.1 Необхідність ефективного державного регулювання ринку праці 3.2 Правове регулювання ринку праці 3.3 Роль профспілок у функціонуванні ринку праці Висновки Перелік посилань

 • Структура і механізм функціонування ринку праці
  Зміст Вступ 1. Ринок праці і зайнятість: теоретичний аспект 2. Структура і механізм функціонування ринку праці 3. Робоча сила і безробіття Державна політика зайнятості в Україні 4.1. Стан ринку праці в Україні 4.2. Молодіжна політика зайнятості: розробка спеціальних програм Державне регулювання зайнятості Сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку праці України Висновки Список літератури

 • "Ринок праці в Україні: принципи становлення і функціонування."
  План Вступ 3 Розділ 1. Ринок праці: сутність, зміст і структура 5 1.1. Функціонування ринку праці 5 1.2. Сегменти ринку праці 8 1.3. Основні моделі ринку праці 13 Розділ 2. Попит на працю. Пропозиція праці 18 2.1. Економічна природа заробітної плати 18 2.2. Структура індивідуального ринку праці: рівень заробітної плати та зайнятість. Ринок праці з досконалою і недосконалою конкуренцією 22 2.3. Організація оплати праці в Україні 26 Висновок 33 Список використаної літератури 34

 • Ринок праці
  Вступ 3 Елементи ринку праці 5 Механізм функціонування сучасного ринку праці 8 Функції і сегментація ринку праці 11 Висновки 14 Список використаної літератури 15

 • Ринок праці
  ВСТУП 3 1. Механізм функціонування сучасного ринку праці 4 2. Функції і сегментація ринку праці 7 ВИСНОВКИ. 10 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 11

 • "Ринок як форма функціонування товарного господарства. Закони ринку"
  План Вступ 3 1. Ринок як економічна категорія, його основні риси та функції 5 2. Структура ринку та його інфраструктура. Характеристика окремих елементів структури та інфраструктури ринку 11 3. Закони ринкової економіки 24 4. Механізм функціонування ринку. Переваги та недоліки ринкової економіки 31 5. Моделі ринкових перетворень. Проблеми становлення ринку в Україні: пошук оптимального варіанту 34 Висновок 43 Список використаної літератури 45


Cгенерировано за 0.006706 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100