Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Менеджмент

Тема: «Розробка бізнес-плану ТОВ „Барвінок”» (ID:114765)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 32 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ


Резюме ...............................................................................................................3
1. Галузь, підприємство та його продукція ...................................................5
2. Дослідження ринку .....................................................................................9
3. Маркетинг-план ..........................................................................................11
4. Виробничий план .......................................................................................13
5. Організаційний план .................................................................................17
6. Оцінка ризиків ...........................................................................................19
7. Фінансовий план ........................................................................................21
Висновки по роботі ........................................................................................29
Список використаної літератури ..................................................................31

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану: Практикум.-К.: Знання, 1999-158 с.
2. Барроу К., Барроу П., Браун. Бізнес-план: практ. посіб: Пер. з 3-го англ. вид. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2002. – 285с.
3. Бизнес-планирование: Учебник для вузов/ Под ред. В.М. Попо¬ва, С.И. Ляпунова.- М.: Финансы и статистика, 2000.- 672 с.
4. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування. Навчальний посібник/ С.Ф. Покропсвний, С.М. Соболь, Г.О. Швиданенко, О.Г. Дерев'янко.- 2-е вид., доп.- К.: КНЕУ, 2002. - 379 с.
5. Козловський В.О., Лесько О.Й. Бізнес-планування. Навчальний посібник – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 189с.
6. Козловський В.О., Погріщук Б.В. Основи підприємництва. Практикум: Навчальний посібник. Видання 5-е, доповн. та перероб. – Тернопіль: ТОВ „Терно-Граф”, 2005. – 297с.
7. Колін Барроу Бізнес-план: практичний посібник. – К.: Знання, 2001.
8. Мочерний І. М. Бізнес від “А” до “Я”. – Львів, 1995.Павлов В. І. Основи підприємництва. – Луцьк: Надстир’я, 1998.
9. Сергеев А.А. Экономические основы бизнес-планирования: Учеб. пособие для вузов,- М.: ЮНИТИ, 1999,- 303 с.
10. Скворцов Н.Н. Как разработать бизнес-план предприятия?- К.: 1994г., 96с.
11. Уткин Э.А. Бизнес-план. Организация и планирование предпри¬нимательской деятельности.- М.: 1997 г., 95 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ „БУДМАТЕРІАЛИ”
  ПЛАН ВСТУП.....................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ.....................................................................................................5 1.1. Зміст, завдання і методи фінансового планування.............................5 1.2. Сутність та важливість бізнес-планування та його структура .........8 РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ „БУДМАТЕРІАЛИ”.....................................................................................14 2.1. Фінансовий стан підприємства...........................................................14 2.2. Розробка бізнес-плану модернізації обладнання..............................22 2.3. Обґрунтування бізнес-плану модернізації обладнання....................27 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ЯК НАСЛІДОК ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.......30 ВИСНОВКИ...........................................................................................................33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.......................................................35 ДОДАТКИ

 • Економіко-теоретичні аспекти розвитку бізнесу на Україні
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Економіко-теоретичні аспекти розвитку бізнесу на Україні 5 1.1. Значення організації бізнесу в економіці України 5 1.2. Значення розробки бізнес-плану для організації бізнесу 10 1.3. Зміст бізнес-плану 12 Розділ 2. Розробка розділів бізнес-плану ТОВ "СИНТЕЗ-ЮГ-ГСМ" 24 2.1. Резюме 24 2.2. Економічна характеристика ТОВ "СИНТЕЗ-ЮГ" 26 2.3. Зміст проекту 28 2.4. План маркетингу 29 2.5. Фінансування і планування впровадження проекту 34 Розділ 3. Бізнес проектування роботи ТОВ "СИНТЕЗ-ЮГ" 38 3.1. Фінансовий план проекту 38 3.2. Розрахунок ефективності створення ТОВ "СИНТЕЗ-ЮГ" 40 3.3. Методи розрахунку ефективності інвестиційного проекту 41 3.4. Можливі ризики та їхнє страхування 47 3.5. Математичне моделювання 48 Висновки 54 Список використаної літератури 56

 • Бізнес-план
  Вступ 3 1. Цілі і завдання бізнес-плану 3 2. Стадії розробки бізнес-плану 5 3. Структура та обсяги розділів бізнес-плану 7 Висновки 12 Список використаної літератури 13

 • Бізнес-планування на підприємстві
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Бізнес-план підприємства 5 1.1. Сутність і призначення бізнес-плану 5 1.2. Зміст і загальна методологія розробки бізнес-плану 6 1.3. Структура бізнес-плану розроблена спеціалістами МФК 12 Розділ 2. Бізнес-планування на підприємстві ПП "Смакота" 24 Висновки 46 Список використаної літератури 48

 • Організаційно-економічна характеристика розробки бізнес-плану на підприємстві ВАТ „Завод Стройбуд”
  План Вступ........................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні основи та сутність бізнес-планування............................. 5 1.1. Сутність та важливість бізнес-планування.........................................5 1.2. Необхідність витрат на заміну та модернізацію обладнання...........10 Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика розробки бізнес-плану на підприємстві ВАТ „Завод Стройбуд”.............................................................15 2.1. Організаційна характеристика підприємства....................................15 2.2. Оцінка фінансового стану та наявного обладнання підприємства..17 2.3. Розробка бізнес-плану модернізації обладнання..............................23 Розділ 3. Обґрунтування бізнес-плану модернізації обладнання....................28 Висновки................................................................................................................31 Список використаної літератури.........................................................................33 Додатки

 • Вимоги до стилю написання і оформлення бізнес-плану
  Зміст Вступ 3 1 Структура бізнес-плану 4 2 Логіка розроблення бізнес-плану 6 3 Вимоги до стилю написання і оформлення бізнес-плану 7 Висновок 16 Використана література 17

 • Необхідність і актуальність бізнес-плану підприємства
  ЗМІСТ Вступ 3 1.Процес написання бізнес-плану підприємства. Необхідні ресурси та якості розробників 7 2.Структура бізнес-плану підприємства 10 Висновки 19 Література 20

 • Розробка фінансового розділу бізнес-плану
  ПЛАН: 8. Розробка фінансового розділу бізнес-плану Вступ 1. Склад фінансового розділу бізнес-плану 2. План доходів і витрат 3. План грошових надходжень і витрат 4. Плановий баланс і стратегія фінансування Висновок 18. Правовий режим позабюджетних коштів Вступ 1. Сутність позабюджетних коштів, їх правове регулювання 2. Державний Пенсійний фонд 3. Державний фонд сприяння зайнятості населення 4. Державний фонд соціального страхування 5. Позабюджетні фонди органів місцевого самоврядування Висновок Список використаної літератури

 • ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  ЗМІСТ ВСТУП 7 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 10 БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 1. Загальні засади та принципи планування 10 1.1.1. Функції й завдання планування 10 1.1.2. Роль планування в керування підприємством 11 1.1.3. Технологія планування 13 2. Бізнес-план як інструмент внутрішньофірмового планування 16 2.1.1 Сутність, мета та функції бізнес-плану 16 2.1.2 Розробка вченими-економістами рекомендацій з бізнес-планування 18 2.1.3 Етапи складання бізнес-плану 21 2.1.4 Порядок і особливості розробки бізнес-плану. Ошибка! Закладка не определена. 2.1.5. Структура та зміст бізнес-плану 27 2. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 32 ХАРАКТЕРИСТИКА ТА АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 2.1 Фінансовий аналіз ТОВ «СУРА» 32 2.1.1 Звіт про рух грошових коштів від операційної діяльності 33 2.1.2 Вертикальний і горизонтальний аналіз звітності 34 2.1.3 Аналіз основних фінансових коефіцієнтів 42 2.2. Обгрунтування стратегії ТОВ «СУРА» 55 2.2.1 Аналіз ринку метало черепиці 55 2.2.2 Аналіз цільового ринку фірми і вибір стратегії його обхвату 61 2.2.3 Вибір стратегії обхвату цільового ринку 65 2.2.4 Вибір маркетингової стратегії 65 3.ПРОЕКТНА ЧАСТИНА 72 ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 3.1 Інвестиційний задум 72 3.2. Ознаки сегментації ринку 75 3.3. Прогноз продажів готової продукції 76 3.4 Виробничий план. Розрахунок обсягу обороту, собівартості, прибутку, рентабельності 78 3.5. Маркетинговий і організаційний план 89 3.6. Економічна ефективність інвестиційного проекту 91 ВИСНОВОК 95 ЛІТЕРАТУРА 98


Cгенерировано за 0.006944 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100