Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Менеджмент

Тема: «РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ для ВАТ „Завод Керамзит”» (ID:114767)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 49 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

1. Резюме....................................................................................................................3
2. Юридичний статус підприємства.........................................................................5
3. Основні напрями та цілі діяльності підприємства...............................................7
4. Історична довідка діяльності підприємства.........................................................8
5. Вид бізнесу, продукція підприємства.................................................................11
6. Ринки та характеристика конкурентного середовища.......................................13
7. План маркетингової діяльності...........................................................................16
8. Перспективи розвитку бізнесу............................................................................19
9. План виробничої діяльності................................................................................20
10. Техніко-технологічний план та план реконструкції........................................25
11. План заходів з охорони навколишнього середовища та техніки без¬пеки.....27
12. План постачання.................................................................................................29
13. Організаційно-управлінський план..................................................................30
14. Фінансовий план..................................................................................................33
15. План фінансування.............................................................................................46
16. Оцінка ризику та страхування
Список використаної літератури..............................................................................47

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану: Практикум.-К.: Знання, 1999-158 с.
2. Барроу К., Барроу П., Браун. Бізнес-план: практ. посіб: Пер. з 3-го англ. вид. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2002. – 285с.
3. Берп Г., Киршнер П. Мгновенный бизнес-план. Двенадцать бы¬стрых шагов к успеху: Пер. с англ.- М.: Дело ЛТД, 1995.- 80 с.
4. Бизнес-план или как повысить доходность Вашего предпри¬ятия.- М : «Анюш», 1993 г.
5. Бизнес-планирование: Учебник для вузов/ Под ред. В.М. Попо¬ва, С.И. Ляпунова.- М.: Финансы и статистика, 2000.- 672 с.
6. Бізнес-план: Практичний посібник: Пер з 3-го англ. видання/ К. Барроу, Р Брауь.- К.: Знання, 2001- 285 с.
7. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування. Навчальний посібник/ С.Ф. Покропсвний, С.М. Соболь, Г.О. Швиданенко, О.Г. Дерев'янко.- 2-е вид., доп.- К.: КНЕУ, 2002. - 379 с.
8. Грибалев Н.П., Игнатьева И.Г. Бизнес-план: Практическое руководство по составлению, - СПб.: Белл, 1994.- 158 с.
9. Козловський В.О., Лесько О.Й. Бізнес-планування. Навчальний посібник – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 189с.
10. Козловський В.О., Погріщук Б.В. Основи підприємництва. Практикум: Навчальний посібник. Видання 5-е, доповн. та перероб. – Тернопіль: ТОВ „Терно-Граф”, 2005. – 297с.
11. Колін Барроу Бізнес-план: практичний посібник. – К.: Знання, 2001.
12. Кудашев В. Основы бизнес-планирования.- К.: Украинская кон¬салтинговая сеть, 2001.- 64 с.
13. Мочерний І. М. Бізнес від “А” до “Я”. – Львів, 1995.
14. Павлов В. І. Основи підприємництва. – Луцьк: Надстир’я, 1998.
15. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технологія обробки та обгрунтування: Навч посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 208с.
16. Сергеев А.А. Экономические основы бизнес-планирования: Учеб. пособие для вузов,- М.: ЮНИТИ, 1999,- 303 с.
17. Скворцов Н.Н. Как разработать бизнес-план предприятия?- К.: 1994г., 96с.
18. Уткин Э.А. Бизнес-план. Организация и планирование предпри¬нимательской деятельности.- М.: 1997 г., 95 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Бізнес-планування модернізації обладнання підприємства ВАТ „Завод Керамзит”.
  План Вступ.......................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні основи бізнес-планування.................................................5 1.1. Сутність та призначення бізнес-плану...............................................5 1.2. Доцільність витрат на періодичний ремонт, модернізацію й заміну виробничого устаткування.............................................................10 Розділ 2. Бізнес-планування модернізації обладнання підприємства ВАТЗавод Керамзит”..........................................................................................15 2.1. Загальна економічна характеристика підприємства.........................15 2.2. Розробка бізнес-планування модернізації обладнання на підприємстві............................................................................................19 2.3. Джерела фінансування та оцінка ризику...........................................22 Розділ 3. Напрями інтенсифікації відтворення основних фондів та шляхи нормальних умов господарювання.........................................................25 Висновки................................................................................................................29 Список використаної літератури.........................................................................31 Додатки

 • Організаційно-економічна характеристика розробки бізнес-плану на підприємстві ВАТ „Завод Стройбуд”
  План Вступ........................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні основи та сутність бізнес-планування............................. 5 1.1. Сутність та важливість бізнес-планування.........................................5 1.2. Необхідність витрат на заміну та модернізацію обладнання...........10 Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика розробки бізнес-плану на підприємстві ВАТЗавод Стройбуд”.............................................................15 2.1. Організаційна характеристика підприємства....................................15 2.2. Оцінка фінансового стану та наявного обладнання підприємства..17 2.3. Розробка бізнес-плану модернізації обладнання..............................23 Розділ 3. Обґрунтування бізнес-плану модернізації обладнання....................28 Висновки................................................................................................................31 Список використаної літератури.........................................................................33 Додатки

 • РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ „БУДМАТЕРІАЛИ”
  ПЛАН ВСТУП.....................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ.....................................................................................................5 1.1. Зміст, завдання і методи фінансового планування.............................5 1.2. Сутність та важливість бізнес-планування та його структура .........8 РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ „БУДМАТЕРІАЛИ”.....................................................................................14 2.1. Фінансовий стан підприємства...........................................................14 2.2. Розробка бізнес-плану модернізації обладнання..............................22 2.3. Обґрунтування бізнес-плану модернізації обладнання....................27 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ЯК НАСЛІДОК ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.......30 ВИСНОВКИ...........................................................................................................33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.......................................................35 ДОДАТКИ

 • Бізнес-план
  Вступ 3 1. Цілі і завдання бізнес-плану 3 2. Стадії розробки бізнес-плану 5 3. Структура та обсяги розділів бізнес-плану 7 Висновки 12 Список використаної літератури 13

 • Бізнес-планування на підприємстві
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Бізнес-план підприємства 5 1.1. Сутність і призначення бізнес-плану 5 1.2. Зміст і загальна методологія розробки бізнес-плану 6 1.3. Структура бізнес-плану розроблена спеціалістами МФК 12 Розділ 2. Бізнес-планування на підприємстві ПП "Смакота" 24 Висновки 46 Список використаної літератури 48

 • Бізнес-план
  Вступ 4 1. Значення розробки бізнес-плану для організації бізнесу 6 2. Зміст бізнес-плану 9 2. 1. Розділ “Можливості фірми” 9 2.2. Розділ “Види товарів (послуг)” 10 2. 3.Розділ “Ринки збуту товарів (послуг)” 11 2.4. Розділ “Конкуренція на ринках збуту” 11 2.5. Розділ “План маркетингу” 12 2.6.Розділ “План виробництва” 16 2.7. Розділ “Фінансовий план”. 17 3. Розробка бізнес плану 20 3.1.Резюме проекту 20 3.2.Опис продукту 21 3.3. Аналіз ринку збуту 22 3.3.1 Сегментація й оцінка місткості ринку збуту. 22 3.3.2 Конкурентне оточення 24 3.4. План маркетингу 25 3.5. Виробничий план 27 3.6.Організаційний план 29 3.7. Юридичний план. 30 3.8. Фінансовий план. 31 Висновки 33 Список літератури 35

 • Теоретичні основи маркетингової діяльності на підприємстві
  Зміст Вступ.......................................................................................................................4 Розділ 1. Теоретичні основи маркетингової діяльності на підприємстві.........7 1.1 Основні напрямки розробки стратегії маркетингу на підприємстві.................................................................................................7 1.2 Інформаційне забезпечення маркетингового менеджменту на підприємстві................................................................................................12 Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТЗавод Керамзит”.........................................................................................17 Розділ 3. Аналіз розробки маркетингової діяльності на підприємстві ВАТЗавод Керамзит”.........................................................................................24 3.1. Маркетингове дослідження ринку та характеристика конкурентного середовища........................................................................24 3.2. Маркетингова діяльність підприємства на етапі виведення покращеної продукції на ринок.................................................................26 3.3. Маркетинговий прогноз обсягу продажу продукції нової якості ...31 Розділ 4. Шляхи покращення маркетингової діяльності на підприємстві.......35 4.1 Необхідність маркетингового контролю.............................................35 4.2. Важливість реклами в маркетинговій діяльності підприємства......41 Висновки................................................................................................................50 Список використаної літератури.........................................................................52 Додатки

 • Вимоги до стилю написання і оформлення бізнес-плану
  Зміст Вступ 3 1 Структура бізнес-плану 4 2 Логіка розроблення бізнес-плану 6 3 Вимоги до стилю написання і оформлення бізнес-плану 7 Висновок 16 Використана література 17

 • Необхідність і актуальність бізнес-плану підприємства
  ЗМІСТ Вступ 3 1.Процес написання бізнес-плану підприємства. Необхідні ресурси та якості розробників 7 2.Структура бізнес-плану підприємства 10 Висновки 19 Література 20


Cгенерировано за 0.015266 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100