Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Менеджмент

Тема: «Бізнес-планування модернізації обладнання підприємства ВАТ „Завод Керамзит”.» (ID:114771)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 39 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

План

Вступ.......................................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні основи бізнес-планування.................................................5
1.1. Сутність та призначення бізнес-плану...............................................5
1.2. Доцільність витрат на періодичний ремонт, модернізацію й
заміну виробничого устаткування.............................................................10
Розділ 2. Бізнес-планування модернізації обладнання підприємства
ВАТ „Завод Керамзит”..........................................................................................15
2.1. Загальна економічна характеристика підприємства.........................15
2.2. Розробка бізнес-планування модернізації обладнання
на підприємстві............................................................................................19
2.3. Джерела фінансування та оцінка ризику...........................................22
Розділ 3. Напрями інтенсифікації відтворення основних фондів та
шляхи нормальних умов господарювання.........................................................25
Висновки................................................................................................................29
Список використаної літератури.........................................................................31
Додатки

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану: Практикум.-К.: Знання, 1999-158 с.
2. Барроу К., Барроу П., Браун. Бізнес-план: практ. посіб: Пер. з 3-го англ. вид. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2002. – 285с.
3. Берп Г., Киршнер П. Мгновенный бизнес-план. Двенадцать бы¬стрых шагов к успеху: Пер. с англ.- М.: Дело ЛТД, 1995.- 80 с.
4. Бизнес-план или как повысить доходность Вашего предпри¬ятия.- М : «Анюш», 1993 г.
5. Бизнес-планирование: Учебник для вузов/ Под ред. В.М. Попо¬ва, С.И. Ляпунова.- М.: Финансы и статистика, 2000.- 672 с.
6. Бізнес-план: Практичний посібник: Пер з 3-го англ. видання/ К. Барроу, Р Брауь.- К.: Знання, 2001- 285 с.
7. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування. Навчальний посібник/ С.Ф. Покропсвний, С.М. Соболь, Г.О. Швиданенко, О.Г. Дерев'янко.- 2-е вид., доп.- К.: КНЕУ, 2002. - 379 с.
8. Грибалев Н.П., Игнатьева И.Г. Бизнес-план: Практическое руководство по составлению, - СПб.: Белл, 1994.- 158 с.
9. Козловський В.О., Лесько О.Й. Бізнес-планування. Навчальний посібник – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 189с.
10. Козловський В.О., Погріщук Б.В. Основи підприємництва. Практикум: Навчальний посібник. Видання 5-е, доповн. та перероб. – Тернопіль: ТОВ „Терно-Граф”, 2005. – 297с.
11. Колін Барроу Бізнес-план: практичний посібник. – К.: Знання, 2001.
12. Кудашев В. Основы бизнес-планирования.- К.: Украинская кон¬салтинговая сеть, 2001.- 64 с.
13. Мочерний І. М. Бізнес від “А” до “Я”. – Львів, 1995.
14. Павлов В. І. Основи підприємництва. – Луцьк: Надстир’я, 1998.
15. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технологія обробки та обгрунтування: Навч посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 208с.
16. Сергеев А.А. Экономические основы бизнес-планирования: Учеб. пособие для вузов,- М.: ЮНИТИ, 1999,- 303 с.
17. Скворцов Н.Н. Как разработать бизнес-план предприятия?- К.: 1994г., 96с.
18. Уткин Э.А. Бизнес-план. Организация и планирование предпри¬нимательской деятельности.- М.: 1997 г., 95 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Організаційно-економічна характеристика розробки бізнес-плану на підприємстві ВАТ „Завод Стройбуд”
  План Вступ........................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні основи та сутність бізнес-планування............................. 5 1.1. Сутність та важливість бізнес-планування.........................................5 1.2. Необхідність витрат на заміну та модернізацію обладнання...........10 Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика розробки бізнес-плану на підприємстві ВАТЗавод Стройбуд”.............................................................15 2.1. Організаційна характеристика підприємства....................................15 2.2. Оцінка фінансового стану та наявного обладнання підприємства..17 2.3. Розробка бізнес-плану модернізації обладнання..............................23 Розділ 3. Обґрунтування бізнес-плану модернізації обладнання....................28 Висновки................................................................................................................31 Список використаної літератури.........................................................................33 Додатки

 • РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ „БУДМАТЕРІАЛИ”
  ПЛАН ВСТУП.....................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ.....................................................................................................5 1.1. Зміст, завдання і методи фінансового планування.............................5 1.2. Сутність та важливість бізнес-планування та його структура .........8 РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ „БУДМАТЕРІАЛИ”.....................................................................................14 2.1. Фінансовий стан підприємства...........................................................14 2.2. Розробка бізнес-плану модернізації обладнання..............................22 2.3. Обґрунтування бізнес-плану модернізації обладнання....................27 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ЯК НАСЛІДОК ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.......30 ВИСНОВКИ...........................................................................................................33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.......................................................35 ДОДАТКИ

 • Планування собівартості продукції підприємства
  Вступ 4 1. Теоретичні засади планування собівартості продукції підприємства 6 1.1 Зміст, завдання та значення планування собівартості продукції 6 1.2 Планування собівартості продукції в умовах ринкових відносин 11 1.3 Інформаційно-правове забезпечення процесу планування собівартості продукції 15 2. Планування собівартості продукції на ВАТ “Луганський тепловозобудівний завод” 19 2.1 Фінансово - економічна характеристика ВАТ “Луганський тепловозобудівний завод" 19 2.2 Аналіз собівартості продукції підприємства за економічними елементами і статтями витрат 22 2.3 Особливості планування собівартості продукції на ВАТ “Чернгівавтодеталь” 25 3. Шляхи покращення процесу планування собівартості продукції підприємства та резерви її зниження ВАТ “Чернгівавтодеталь 31 Висновки 38 Література 40 Додатки 42

 • Теоретичні основи маркетингової діяльності на підприємстві
  Зміст Вступ.......................................................................................................................4 Розділ 1. Теоретичні основи маркетингової діяльності на підприємстві.........7 1.1 Основні напрямки розробки стратегії маркетингу на підприємстві.................................................................................................7 1.2 Інформаційне забезпечення маркетингового менеджменту на підприємстві................................................................................................12 Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТЗавод Керамзит”.........................................................................................17 Розділ 3. Аналіз розробки маркетингової діяльності на підприємстві ВАТЗавод Керамзит”.........................................................................................24 3.1. Маркетингове дослідження ринку та характеристика конкурентного середовища........................................................................24 3.2. Маркетингова діяльність підприємства на етапі виведення покращеної продукції на ринок.................................................................26 3.3. Маркетинговий прогноз обсягу продажу продукції нової якості ...31 Розділ 4. Шляхи покращення маркетингової діяльності на підприємстві.......35 4.1 Необхідність маркетингового контролю.............................................35 4.2. Важливість реклами в маркетинговій діяльності підприємства......41 Висновки................................................................................................................50 Список використаної літератури.........................................................................52 Додатки

 • ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ. 5 1.1 Суть і завдання виробничого планування 5 1.2 Календарне планування 10 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ 19 2.1 Цілі діяльності підприємства. 19 2.2 Загальна характеристика підприємства. 20 2.3 Розробка етапів впровадження та обґрунтування доцільності модернізації обладнання на підприємстві в системі оперативного планування. 24 3. ОПЕРАТИВНО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ. 26 3.1 Планування виробничої програми 26 3.2 Планування загальних витрат на виробництво 31 3.3 Планування собівартості та розрахунок ціни. 36 3.4 Планування очікуваного прибутку. 38 ВИСНОВОК 39 ЛІТЕРАТУРА 41

 • АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ. 5 1.1 Суть і завдання виробничого планування 5 1.2 Календарне планування 10 1.3 Функціонування диспетчерської служби в системі оперативного планування. 13 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ 19 2.1 Цілі діяльності підприємства. 19 2.2 Загальна характеристика підприємства. 20 2.3 Розробка етапів впровадження та обґрунтування доцільності модернізації обладнання на підприємстві в системі оперативного планування. 24 3. ОПЕРАТИВНО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ. 26 3.1 Планування виробничої програми 26 3.2 Планування загальних витрат на виробництво 31 3.3 Планування собівартості та розрахунок ціни. Планування очікуваного прибутку 36 ВИСНОВОК 39 ЛІТЕРАТУРА 41

 • РОЗРОБКА БІЗНЕС-ПЛАНУ для ВАТ „Завод Керамзит”
  Зміст 1. Резюме....................................................................................................................3 2. Юридичний статус підприємства.........................................................................5 3. Основні напрями та цілі діяльності підприємства...............................................7 4. Історична довідка діяльності підприємства.........................................................8 5. Вид бізнесу, продукція підприємства.................................................................11 6. Ринки та характеристика конкурентного середовища.......................................13 7. План маркетингової діяльності...........................................................................16 8. Перспективи розвитку бізнесу............................................................................19 9. План виробничої діяльності................................................................................20 10. Техніко-технологічний план та план реконструкції........................................25 11. План заходів з охорони навколишнього середовища та техніки без¬пеки.....27 12. План постачання.................................................................................................29 13. Організаційно-управлінський план..................................................................30 14. Фінансовий план..................................................................................................33 15. План фінансування.............................................................................................46 16. Оцінка ризику та страхування Список використаної літератури..............................................................................47

 • Процес планування надходження грошових коштів
  Вступ 2 1. Теоретичні аспекти планування надходження грошових коштів на підприємстві 4 1.1 Сутність, принципи і джерела формування грошових коштів підприємства 4 1.2 Процес планування надходження грошових коштів 8 1.3 Нормативно – правове забезпечення планування грошовими коштами 15 2. Аналіз процесу планування грошових коштів на підприємстві ВАТ “Запоріжський завод одягу” 18 2.1 Фінансово - економічна характеристика ВАТ "Запоріжський завод одягу" 18 2.2 Оцінка ефективності формування та використання грошових коштів 23 2.3 Аналіз планування грошових коштів від операційної, інвестиційної, та фінансової діяльності 28 3. Розробка заходів щодо вдосконалення планування надходження грошових коштів ВАТ «Запоріжський завод одягу» з різних джерел фінансування 33 Висновки 41 Література: 44 Додатки: 46

 • Планування та прогнозування грошових надходжень на підприємстві
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні аспекти планування грошових надходжень на підприємстві 5 1.1 Економічна сутність грошових надходжень підприємства 5 1.2 Зміст та методи планування грошових надходжень на підприємстві 15 1.3 Інформаційно - правове забезпечення планування грошових надходжень на підприємстві 19 2. Аналіз та оцінка планування грошових надходжень ВАТ “Корюківський завод металоконструкцій” 23 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 23 2.2 Аналіз складу та структури грошових надходжень на підприємстві 32 2.3 Аналіз планування грошових надходжень 34 3. Шляхи удосконалення планування грошових надходжень ВАТ “Корюківський завод металоконструкцій” 38 Висновки 45 Література 47 Додатки 50


Cгенерировано за 0.008693 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100