Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Финансы

Тема: «Державне мито: сутність, платники та ставки» (ID:114774)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 35 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст


Вступ____________________________________________________________3
РОЗДІЛ 1. Державне мито: сутність, платники та ставки_________________5
1.1. Платники податку та об’єкт оподаткування_____________________5
1.2. Розміри ставок державного мита та його облік __________________8
РОЗДІЛ ІІ. Порядок сплати державного мита__________________________10
2.1.Порядок сплати державного мита і зарахування його до бюджету__10
2.2. Пільги щодо сплати державного мита__________________________13
РОЗДІЛ ІІІ. Відповідальність за порушення чинного порядку справляння державного мита та організація контролю за його дотриманням__________21
Висновки________________________________________________________27
Список використаних джерел_______________________________________28

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України №7-93 від 21.01.1993 із змінами, внесеними Законом України №456-ІV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №13. – С.113.
2. Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита: Наказ ГАПІ України №15 від 22.04.1993 із змінами, внесеними наказом ДПАУ №165 від 03.04.1998.
3. Про місцеві податки і збори: Декрет Кабінету Міністрів України №56-93 від 20.05.1993 із змінами, внесеними Законом України №2680-ІІІ від 13.09.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №30. – С.336; Відомості Верховної Ради України. – 2002. - №2.-С.5
4. Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Інструкції, затвердженої наказом Мін’юсту України від 14.06.94 р. №18/5.
5. Про систему оподаткування: Закон України в редакції Закону №77/97-ВР від 18.02.97 із змінами і доповненнями відповідно до Закону №906- IV від 05.06.2003 // Відомості Верховної Ради України – 1997. - №16. – С.119; 2003. - №33-34. – С.267.
6. Про сплату державного мита за вексельні бланки: Указ Президента України №504 / 93 від 02.11.1993 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента №162 / 2001 від 07.03.2001.
7. Азаров М.Я., Кольга В.Д., Онищенко В.А. Все про податки: Довідник / Під ред. М.Я. Азарова. - К.: Експерт-Про, 2000. — 492 с.
8. Альвианськая Н.В. Местные бюджеты: понятие, механизм функционирования //Финансы.-2004.-№9.-С.9-11
9. Алексеєнко М.М. Податкові збори при формуванні місцевих бюджетів. //Економіка України.– 2004.–№4.– с. 42–47.
10. Гридчина М.В., Вдовиченко Н.И., Канина А.В. Налого¬вая система Украины: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2000. — 128 с.
11. Д’яконова І.І. Податки та податкова політика України. – К.: Наук. думка, 2002.
12. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. — К.: А.С.К., 2001. — 639 с.
13. Крисоватий А.І., Вакуліч І.П., Герчаківський С.Д. Податкова система України. Збірка законодавчих актів із змінами та доповненнями за станом на 01.11.2002 р. - Тернопіль, 2002. — 468 с.
14. Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт – бланш, 2004. – 331 с.
15. Куцин М.А. та ін. Сучасна теорія та практика оподатку¬вання. — X.: Прапор, 2001. — 512 с.
16. Лісовська А.П., Ганевич Д.М. Формування місцевих бюджетів. // Фінанси України.– 2005.–№ 7.– С. 11–15.
17. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 456с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Державне мито
  Зміст 1. Державне мито. 3 2. Касаційне провадження не оскарженню рішень і ухвал суду. 9 Задача 14 Література 17

 • Державне мито
  1. Державне мито 3 2. Касаційне провадження по оскарженню рішень і ухвал суду. 9 Задача. 14 Використана література 17

 • Соціальне страхування та державне пенсійне страхування в Україні
  План. Вступ. 1. Соціальне страхування в Україні. 1.1. Принципи соціального страхування громадян. 1.2. Суб’єкти страхування, платники страхових внесків. 1.3. Розмір внесків і тарифи. 2. Державне пенсійне страхування. 2.1. Трьохрівнева пенсійна система. 2.2. Платники збору на обов’язкове державне пенсійне страхування. 2.3. Ставки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування й інші збори. 2.4. Реєстрація й облік платників. 2.4.1. Реєстрація платників збору. 2.4.2. Перереєстрація платників збору. 2.4.3. Зняття з обліку платників збору. 2.5. Контроль за сплатою збору платниками. 3. Персоніфікований облік. Свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 3.1. Порядок видачі свідоцтв населенню. 3.2. Перспективи розвитку соціального та пенсійного страхування в Україні. Висновки. Перелік використаної літератури.

 • Види мита. Платники мита. Об'єкт оподаткування. Ставки мита.
  Зміст Види мита. Платники мита. Об'єкт оподаткування. Ставки мита. 3 Задача 11 Література 13

 • Мито в системі непрямих податків та митна політика України
  Зміст Вступ 3 1. Поняття і значення тарифного регулювання 4 2. Мито і митні збори 9 3. Види і ставки мита 17 4. Порядок нарахування мита 22 5. Поняття та правове регулювання митної політики України 27 Висновки 30 Список використаної літератури 31

 • Мито
  1. Мито Місце митних платежів у системі податків і зборів України Мито, його специфіка і види 2. Розкриття і розслідування економічних злочинів Використана література

 • Ставки прибуткового податку з фізичних осіб.Платники акцизних зборів
  1. Які податки найчастіше використовуються у сучасних податкових системах 3 2. Хто є платником акцизного збору 6 3. Які існують ставки прибуткового податку з фізичних осіб в Україні 7 Список літератури 16

 • НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТА ПОДАТКІВ
  1. ВСТУП 5 2. ВИДИ ПОДАТКІВ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 8 3. НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТА ПОДАТКІВ 15 3.1 Податок на додану вартість 15 3.2 Податок на прибуток 36 3.3 Акцизний збір 44 3.4 Податок на доходи фізичних осіб 51 3.5 Єдиний податок 64 3.6 Фіксований податок 68 3.7 Державне мито 71 3.8 Плата (податок) за землю 75 3.9 Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 84 3.10 Комунальний податок 88 3.11 Мито 90 3.12 Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування 95 3.13 Збір на обов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття 101 3.14 Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків та профе сійних захворювань 107 3.15 Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням 111 4. ОБЛІК НАРАХУВАННЯ ПОДАТКІВ 119 5. АУДИТ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКІВ 127 ВИСНОВОК 136 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ: 143

 • Державне мито. Особливість правоохоронної діяльності Італії у сфері боротьби з економічною злочинністю
  1. Державне мито 3 2. Особливість правоохоронної діяльності Італії у сфері боротьби з економічною злочинністю 7 Нормативні акти та література 11


Cгенерировано за 0.011002 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100