Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Финансы

Тема: «Особливості оподаткування юридичних осіб» (ID:114776)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 34 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

ВСТУП _________________________________________________________3
РОЗДІЛ І. Теоретичні основи оподаткування _________________________4
1.1. Суть, види і функції податків ______________________________4
1.2. Класифікація податків ____________________________________9
РОЗДІЛ ІІ. Особливості оподаткування юридичних осіб _______________12
2.1. Прямі податки з юридичних осіб ___________________________12
2.2. Непрямі і місцеві податки з юридичних осіб _________________16
РОЗДІЛ ІІІ. Особливості оподаткування фізичних осіб _________________22
РОЗДІЛ IV. Шляхи вдосконалення податкової системи щодо
оподаткування фізичних та юридичних осіб __________________________28
ВИСНОВКИ _____________________________________________________32
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ___________________________34

Список литературы:

Список використаної літератури


1. Про місцеві податки та збори: Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року (з наступними змінами та доповненнями).
2. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України и редакції Закону № 283/97-ВР від 22.05.1997 із змінами, внесе¬ними Законом України № 1096-ГУ від 10.07.2003//ІЗідомості Верховної Ради України. - 1997. - № 27. - Ст. 181; Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 36. - Ст. 280.
3. Про плату за землю: Закон України в редакції Закону № 378/96-ВР від 19.09.1996 із змінами, внесеними Законом Укра¬їни X» 973-ІУ від 19.06.2003.//Відомості Верховної Ради Укра¬їни. -1996. -№45. -Ст. 238.
4. Про податок з власників транспортних засобів та інших само¬хідних машин і механізмів: Закон України в редакції Закону № 75/97-ВР від 18.02.1997 із змінами, внесеними Законом України .X» 2181-Ш від 21.12.2000//Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 15. - Ст. 117; Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № ю. - Ст. 44.
5. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України № 889-1У від 22.05.2003.
6. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 22.05.2003р. № 889-ІУ.
7. Про податок на додану вартість: Закон України від 3 квітня 1997 року (з наступними змінами та доповненнями).
8. Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження: Закон України від 17 лютого 2000 року.
9. Азаров М.Я. , Кольга В.Д., Онищенко Все про податки В.А.. -К.: Експерт-Про., 2000.
10. Євграфові Єлизавета Правове регулювання оподаткування доходів фізичних осіб в Україні потребує системності // Юридичний журнал 6/2003
11. Лекарь С.А. О порядке налогооблажения в 2004 году доходов юредических лиц в Украине // Учет, Налоги, Аудит в Украине № 15-16, август 2004. – С. 87-88.
12. Лещак В.В. Удосконалення системи прямого оподаткування в Україні // Фінанси України, №11. - 2004. – С. 27 – 33.
13. Людмила Кушнір, Що зміниться в оподаткуванні доходів юридичних осіб з 2005 року // Фінанси 07 Жов, 2004р. – С.10-19.
14. Нікітішин А.0. Нова система оподаткування доходів фізичних осіб //Фінанси України, №10. - 2004. - С. 65 – 71.
15. Особливості оподаткування у 2005 році платників спеціальних режимів оподаткування // Газета «Все про податки» від 04.02-11.02. 2005р. № 5.
16. С.Лекарь. Налог на доходы юредических лиц // Учет, Налоги, Аудит в Украине № 7, сентябрь 2004. - С.45 – 47.
17. Тропіна В.Б. Податок із доходів фізичних осіб: новий закон - нові питання // Фінанси України, №4. - 2004. - С.63 – 69.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Особливості зарубіжного оподаткування юридичних осіб
  Вступ 4 1. Сутність і значення оподаткування юридичних осіб в Україні 6 1.1. Прямі додатки з юридичних осіб 6 1.1.1 Податок на прибуток 6 1.1.2. Податок з власників транспортних засобів та інших самоходних машин і механізмів. 8 1.1.3. Податок на землю 9 1.2. Непрямі та місцеві податки з юридичних осіб 10 1.2.1 Податок на додану вартість. 10 1.2.2. Акцизний збір 11 1.2.3. Місцеві податки з юридичних осіб 13 2. Особливості зарубіжного оподаткування юридичних осіб та його використання в Україні. Практичний досвід зарубіжних країн 16 3.Оподаткування юридичних осіб в окремих країнах та його практичне значення для України 24 3.1. ПДВ та податок на прибуток за законодавством Франції 24 3.2.Місцеві податки і збори в Японії 33 Висновки 37 Список використаної літератури: 39

 • Характеристика форм припинення юридичних осіб
  З М І С Т Вступ 4 Розділ І. Загальна характеристика припинення юридичних осіб 7 1.1. Поняття припинення юридичних осіб 7 1.2. Джерела правового регулювання припинення юридичних осіб 13 1.3. Юридичне значення припинення юридичних осіб 23 Розділ ІІ. Підстави припинення юридичних осіб 32 2.1. Характеристика основних підстав припинення юридичних осіб в добровільному порядку 32 2.2. Підстав припинення юридичних осіб в примусовому порядку та їх характеристика 37 Розділ ІІІ. Характеристика форм припинення юридичних осіб 52 3.1. Поняття та порядок реорганізації юридичних осіб 52 3.2. Ліквідація юридичних осіб 67 Висновки 83 Список використаних джерел 87 Додатки 94

 • Підстави припинення юридичних осіб
  З М І С Т Вступ 3 Розділ І. Загальна характеристика припинення юридичних осіб 6 1.1. Поняття припинення юридичних осіб 6 1.2. Юридичне значення припинення юридичних осіб 12 1.3. Джерела правового регулювання припинення юридичних осіб 18 Розділ ІІ. Підстави припинення юридичних осіб 32 2.1. Поняття та види підстав припинення юридичних осіб 32 2.2. Характеристика основних підстав припинення юридичних осіб в добровільному порядку 37 2.3. Підстави припинення юридичних осіб в примусовому порядку та їх характеристика 42 Розділ ІІІ. Характеристика форм припинення юридичних осіб 57 3.1. Поняття та види форм припинення юридичних осіб 57 3.2. Поняття та порядок реорганізації юридичних осіб 60 3.3. Ліквідація юридичних осіб 73 Висновки 89 Список використаної літератури 94 Додаток 101

 • Організаційно-правові форми юридичних осіб
  Зміст Вступ 3 1. Поняття юридичної особи та її ознаки за цивільним законодавством України 5 1.1. Поняття юридичних осіб 5 1.2. Ознаки юридичних осіб 12 2. Особливості правового статусу окремих юридичних осіб 20 3. Організаційно-правові форми юридичних осіб 27 Висновки 33 Список літератури 34

 • Удосконалення оподаткування юридичних осіб
  Вступ 3 РОЗДІЛ 1. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОДАТКУ З БЮДЖЕТОМ 4 РОЗДІЛ 2. ПРЯМІ І НЕПРЯМІ ПОДАТКИ З ЮРИДИЧНИХ ОСІБ. 10 2.1. Податок на прибуток. 10 2.2. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. 12 2.3. Податок на землю 13 2.4. Акцизний збір 14 2.5. Місцеві податки з юридичних осіб 15 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ 18 Висновки 23 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 24

 • ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ОКРЕМИХ СФЕРАХ
  Вступ 3 1. ПРЯМІ ПОДАТКИ З ЮРИДИЧНИХ ОСІБ. 4 1.1. Податок на прибуток. 4 1.2. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. 7 1.3. Податок на землю 10 2. НЕПРЯМІ ТА МІСЦЕВІ ПОДАТКИ З ЮРИДИЧНИХ ОСІБ. 15 2.1. Акцизний збір 15 2.2. Місцеві податки з юридичних осіб 18 2.2.1 Податок з реклами. 19 2.2.3. Податок з продажу імпортних товарів. 21 3. ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ 22 Висновки 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31

 • . Поняття і ознаки юридичних осіб
  ПЛАН Вступ 3 1. Поняття і ознаки юридичних осіб 4 2. Цивільна право і дієздатність юридичних осіб 8 3. Порядок утворення та органи юридичних осіб 10 4. Класифікація юридичних осіб 13 Література і нормативні акти 16

 • Характеристика об'єктів оподаткування податків на доход фізичних і юридичних осіб
  Зміст Вступ…………………………………………………………………………………2 Розділ 1: Поняття та види об'єктів оподаткування…………………………..4 Розділ 2: Характеристика об'єктів оподаткування податків на доход фізичних і юридичних осіб……………………………………………………….8 2.1. Податок з доходів фізичних осіб та об'єкт його оподаткування..8 2.2. Податок на прибуток юридичних осіб та об'єкт його оподаткування……………………………………………………………………..12 Розділ 3: Характеристика об'єктів оподаткування податків та зборів на споживання………………………………………………………………………...20 3.1. Податок на додану вартість та об'єкт його сплати………………20 3.2. Об'єкт оподаткування акцизного збору………………………………23 Розділ 4: Характеристика об'єктів оподаткування податків та зборів на різноманітні форми майна……………………………………………………….25 4.1. Об'єкт оподаткування податку за землю……………………………25 4.2. Характеристика об'єкту оподаткування податку з власників транспортних засобів……………………………………………………………27 Розділ 5: Характеристика об'єктів загальнодержавних та місцевих зборів………………………………………………………………………………..29 5.1. Об'єкти оподаткування загальнодержавних податків і зборів……29 5.2. Характеристика об'єктів оподаткування місцевих податків і зборів………………………………………………………………………………..35 Висновок……………………………………………………………………………37 Перелік використаних джерел…………………………………………………..39

 • Особливості оподаткування підприємств малого бізнесу
  Зміст. Вступ....................................................................................................................4 РОЗДІЛ І. Теоретичні основи оподаткування суб’єктів малого бізнесу..................................................................................................................6 1.1 Оподаткування юридичних осіб – суб’єктів малого підприємництва..................................................................................6 1.2 Оподаткування суб’єктів підприємництва – фізичних осіб........12. 1.2.1 Традиційна система оподаткування..........................................12 1.2.2 Оподаткування за фіксованим податком..................................15 1.2.3 Оподаткування за єдиним податком..........................................17 РОЗДІЛ ІІ. Оподаткування приватного підприємства „Логос”...................22 2.1 Фінансово-господарська характеристика підприємства...................22 2.2 Особливості податкового обліку на ПП „Логос”...............................25 РОЗДІЛ ІІІ. Удосконалення оподаткування суб’єктів малого бізнесу.......28 Висновки...........................................................................................................31 Додатки


Cгенерировано за 0.005845 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100