Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Финансы

Тема: «Сутність та порядок нарахування штрафних санкцій» (ID:114777)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 28 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Сутність та порядок нарахування штрафних санкцій

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Інструкція щодо застосування адміністративних стягнень з порушення законодавства про оподаткування. Затверджена Міністерством фінансів України №04-115/10-1018 від 22.03.1994р.
2. Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України №2181-ІІІ від 21.12.2000 із змінами, внесеними Законом України №1127-IV від 11.07.2003 // Відомості Верхорної Ради України. – 2001. - №10 . – С.44; Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №30. – С.247.
3. Про систему оподаткування: Закон України в редакції Закону №77/97-ВР від 18.02.97 із змінами і доповненнями відповідно до Закону №906- IV від 05.06.2003 // Відомості Верховної Ради України – 1997. - №16. – С.119; 2003. - №33-34. – С.267.
4. Азаров М.Я., Кольга В.Д., Онищенко В.А. Все про податки: Довідник / Під ред. М.Я. Азарова. - К.: Експерт-Про, 2000. — 492 с.
5. Альвианськая Н.В. Местные бюджеты: понятие, механизм функционирования //Финансы.-2004.-№9.-С.9-11
6. Аптекар С., Краснова В. Про формування місцевих бюджетів. //Економіка України.– 2004.–№4.– с. 42–47.
7. Гридчина М.В., Вдовиченко Н.И., Канина А.В. Налого¬вая система Украины: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2000. — 128 с.
8. Д’яконова І.І. Податки та податкова політика України. – К.: Наук. думка, 2002.
9. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. — К.: А.С.К., 2001. — 639 с.
10. Крисоватий А.І., Вакуліч І.П., Герчаківський С.Д. Податкова система України. Збірка законодавчих актів із змінами та доповненнями за станом на 01.11.2002 р. - Тернопіль, 2002. — 468 с.
11. Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт – бланш, 2004. – 331 с.
12. Куцин М.А. та ін. Сучасна теорія та практика оподатку¬вання. — X.: Прапор, 2001. — 512 с.
13. Лісовська А.П., Ганевич Д.М. Формування місцевих бюджетів. // Фінанси України.– 2005.–№ 7.– С. 11–15..
14. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 456с.
15. Панасюк В.М. Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт – бланш, 2002. – 260 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Застосування штрафних санкцій до підприємств, організацій та установ
  ЗМІСТ Вступ ………………………………………………………………………………..3 1. Застосування штрафних санкцій до підприємств, організацій та установ…..4 2. Безпека праці в деревообробній промисловості ………………………………5 Задача 4.9……………………………………………………………………………7 Задача 4.14…………………………………………………………………………..9 Перелік посилань…………………………………………………………………10

 • . Відшкодування збитків як захід відповідальності у господарських правовідносинах
  Зміст Вступ.......................................................................................................................................3 1. Відшкодування збитків як захід відповідальності у господарських правовідносинах...................................................................................................................4 1.1. Поняття та розмір відшкодування збитків................................................................4 1.2. Умови і порядок відшкодування збитків та солідарне відшкодування збитків...................................................................................................................................8 2. Штрафна господарсько-правова відповідальність як захід відповідальності у господарських правових правовідносинах....................................................................10 2.1. Поняття та розмір штрафних санкцій.......................................................................10 2.2. Порядок застосування штрафних санкцій та зменшення їх розміру................13 Висновки.............................................................................................................................16 Список використаної літератури....................................................................................17

 • Особливості експортно-імпортних операцій з використанням грошової форми розрахунків
  ЗМІСТ Вступ 4 Розділ1. Нормативно-законодавча база, як передумова здійснення експортно- імпортних операцій з використанням грошової форми розрахунків 7 1.1. Зміст зовнішньоекономічних відносин в Україні на сучасному етапі економічних реформ 7 1.2. Поняття та значення експортно-імпортних операцій 14 Розділ2. Особливості експортно-імпортних операцій з використанням грошової форми розрахунків 19 2.1. Порядок здійснення та види розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності 19 2.2. Відповідальність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за порушення валютного законодавства 29 2.2.1. Особливості застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства 29 2.2.2. Застосування штрафних санкцій, передбачених пунктом 2 статті 16 Декрету 31 2.2.3. Застосування штрафних санкцій у разі одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів без реєстрації договорів 36 2.2.4. Порядок застосування органами державної податкової служби штрафних санкцій 39 2.2.5. Порядок застосування до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” 42 2.3. Характеристика експортно-імпортних операцій, що 46 здійснюються суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності Чернівецької області 46 Розділ 3. Шляхи вдосконалення валютного законодавства 53 3.1. Перешкоди, які стоять на шляху здійснення та розвитку експортно-імпортних операцій 53 3.2. Пропозиції та заходи, що сприятимуть розвиткові експортно-імпортних операцій 57 Висновки і пропозиції…………………………………………………………...64 Список використаної літератури………………………………………………..67 Додатки

 • ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СТЯГНЕННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ І ПОДАТКІВ
  1. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СТЯГНЕННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖІВ І ПОДАТКІВ ПО ВМД ПРИ МИТНОМУ ОФОРМЛЕННІ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 3 2.АКЦИЗНИЙ ЗБІР. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СТЯГНЕННЯ 5 3. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СТЯГНЕННЯ 8 ЛІТЕРАТУРА 11

 • Методика нарахування амортизації
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні основи нарахування амортизації 5 1.1 Сутність амортизаційних нарахувань 5 1.2 Методи нарахування амортизації 10 1.3 Нормативно-правове забезпечення нарахування амортизації в Україні 23 2. Дослідження механізму нарахування амортизації ЗАТ “Енергобуд” 26 2.1 Фінансово – економічна характеристика підприємства 26 2.2 Аналіз методики нарахування амортизації 29 2.3 Оцінка впливу механізму нарахування амортизації 34 3. Вдосконалення механізму нарахування амортизації в Україні 39 Висновки 46 Література 48 Додатки 50

 • Колективний договір.утність дисциплінарних санкцій
  Зміст 1. Дайте визначення поняттю колективного договору 3 2. Розкрийте сутність дисциплінарних санкцій, проаналізуйте підстави їх застосування 8 3. Поясніть поняття 11 Список літератури 16

 • Особливості процедури застосування санкцій за порушення законодавства про захист економічної конкуренції
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Правова природа санкцій за порушення законодавства про захист економічної конкуренції 5 1.1.Поняття відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції 5 1.2. Підстави застосування санкцій за порушення законодавства про захист економічної конкуренції 10 1.3. Поняття та види санкцій, які застосовуються за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. 21 Розділ 2. Особливості процедури застосування санкцій за порушення законодавства про захист економічної конкуренції 28 2.1. Повноваження Антимонопольного комітету України щодо застосування санкцій за порушення законодавства про захист економічної конкуренції 28 2.2. Розгляд справ та порядок накладання стягнень за порушення законодавства про захист економічної конкуренції 33 Висновки 37 Використані джерела 40

 • БАРТЕРНІ ОПЕРАЦІЇ В ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ
  ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………….. 3 РОЗДІЛ 1. БАРТЕРНІ ОПЕРАЦІЇ В ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ................................ 4 1.1 Визначення поняття ''бартерна операція'' згідно чинного законодавства………………………………………………………………………… 4 1.2 Термін виконання бартерних операцій............................................... 7 РОЗДІЛ 2. БАРТЕРНИЙ ДОГОВІР ЯК НАЙВАЖЛИВІША СКЛАДОВА ТОВАРООБМІННОЇ ОПЕРАЦІЇ................................................................................ 9 2.1 Визначення терміну бартерний договір................................................. 9 2.2 Оцінка та класифікація товарів за бартерним договором.................... 11 РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗЭД-БАРТЕРНИХ ОПЕРАЦІЙ................. 15 3.1 Загальні умови організації міжнародних товарообмінних операцій.. 15 3.2 Виконання забовўязань по бартерному контракту................................ 22 3.3 Застосування штрафних санкцій........................................................... 25 ВИСНОВОК................................................................................................................. 28 ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА....................................................................................... 29

 • Механізм нарахування та сплати податку на землю
  Зміст Вступ 3 1. Економічна сутність, функції та класифікація податків 6 2. Механізм нарахування та сплати податку на землю 14 2.1. Економічна сутність та платники податку за землю 14 2.2. Ставки плати за землю та особливості їх установлення. Організація нарахування земельного податку 16 2.3 Пільги та порядок сплати податку 24 3. Податкова система, щодо податку на землю на сучасному етапі в АПК 28 Висновки 36 Література 40


Cгенерировано за 0.007620 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100