Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Финансы

Тема: «Податкова система України її структура та розвиток» (ID:114780)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 39 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ........................................................................................................................3
Розділ І. Теоретичні основи системи оподаткування..........................................5
1.1. Податкова система та її функції............................................................5
1.2. Сутність і види податків......................................................................11
Розділ ІІ. Податкова система України її структура та розвиток.......................16
2.1. Структура податкової системи............................................................16
2.2. Аналіз податкових надходжень до державного бюджету
України та розвиток системи оподаткування...........................................21
Розділ ІІІ. Шляхи вдосконалення системи оподаткування України...............31
Висновки................................................................................................................35
Список використаної літератури.........................................................................37

Список литературы:

Список використаної літератури


1. Про систему оподаткування: Закон України в редакції Закону № 77/97-ВР від 18.02.97 із змінами і доповненнями відповідно до Закону № 906-IV від 05.06.2003 // Відомості Верховної Ради України - 1997. № 16. - Ст. 119; 2003. - № 33-34. - Ст.267.
2. Деякі питання, пов'язані зі справлянням податку на додану вартість: Постанова Кабінету Міністрів України № 359 від 23.03.2004 // Все про бухгалтерський облік. - 2004. - № 29. - С. 14.
3. Азаров М.Я. Податкова політика в Україні: принципи та реалії. // Вісник податкової служби України.-2004.-№10 – С.25.
4. Бабійчук А.Б. Напрямки вдосконалення системи оподаткування в Україні. // Фінанси України.-2005. - №12 – С.54
5. В.М.Федосов, В.Ш.Опарін, В.О. П’ятаченко та ін. “Податкова система України”. Підручник, К.-1994.
6. Данілов О.Д.,Фліссак Н.П. Податкова система та шляхи її реформування.-К.: Парламентське видавництво, -2005.-215 с.
7. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине.- К.:А.С.К., 2000.-520 с.
8. Конрад Ю.Л., Пунина И.В. Налоговая политика в Украине: подходы и перспектива // Эк-ка Украины.- 2005. - №11 – С.37.
9. Крисоватий А.І. Державна податкова політика і система податків // Фінанси України.- . 2006 - №2 – С.28.
10. Левочкин С.О. Податкова структура в Україні та шляхи її вдосконалення // Економіка України.-2005.-№8 – С.84.
11. Мельник П.В. та ін. Податкова система України: Практикум. – Ірпінь: “Академія ДПС України”, 2001
12. Синільников Б.В. Актуальні питання оподаткування в умовах перехідної економіки // Фінанси України. – 2005.-№3 – С.44.
13. Соколовська А.М. Особливості проведення податкових реформ: світовий досвід // Фінанси України.- 2006.№1 – С.31.
14. Стоїн В.Я. Удосконалення податкової системи України //Фінанси України.- 2004.№4 – С.58.
15. Тарангул Л.Л. “Регіональна податкова політика: зміст і особливості її реалізації” //Фінанси України.– 2004.–№10 – С.23.
16. Томчинська М. “Оцінка податкової політики в Україні в 2002 і 2005 р.р. та її майбутні перспективи” //Економіст. – 2005.– №6 – С.51.
17. Федосов В.М. Проблеми розбудови податкової системи України // Фінанси України.-2005. - №6 – С.20.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК
  “ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК” ВСТУП. 1. Податкова система України її становлення й розвиток. 2. Органи податкової системи України. 2.1.Структура органів податкової системи, її законодавча база. 2.2.3авдання органів податкової служби України. 2.3.Функції органів податкової служби України. 2.4.Права працівників податкової служби України. 2.5.Податкова міліція, її склад та завдання. ВИСНОВКИ. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. ДОДАТКИ.

 • Податкова система та її функції
  Зміст Вступ 1. Податкова система та її функції 2. Сутність і види податків 3. Принципи і база оподаткування 4. Структура податкової системи 5. Мої особисті дослідження: Податкова система України, її проблеми та перспективи розвитку Висновки Список використаної літератури

 • Податкова система України
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Історичний розвиток системи оподаткування 5 1.1. Виникнення податків 5 1.2. Розвиток системи податків України 8 Розвиток 2. Податкова система України 16 2.1. Аналіз складу та структури податків 16 2.2. Види податків і зборів 18 2.3. Порядок нарахування та строки сплати податків 24 Розділ 3. Проблеми податкової системи України 38 3.1. Проблеми ухилення від сплати податків 38 3.2. Податковий контроль і правопорушення у сфері оподаткування 49 Висновки 54 Список використаної літератури 56

 • Податкова система України
  Зміст Вступ Розділ 1. Податки: суть, принципи, історичний розвиток. Розділ 2. Основні риси сучасних податкових систем розвинутих країн Розділ 3. Податкова система України на сучасному етапі розвитку Заключення Список використаних джерел

 • Бюджетно-податкова система України
  Зміст Вступ Розділ 1. Поняття фіскальної політики. 1.1. Структура фіскальної політики України. 1.2. Фіскальна і економічна функції податків. 1.3. Державні витрати і сукупний попит. Розділ 2. Бюджетно-податкова система України на сучасному етапі розвитку 2.1. Розвиток концепції оподаткування. 2.2. Сучасний стан бюджетно-податкової системи України. Розділ 3. Шляхи вдосконалення бюджетно-податкової системи України. 3.1. Перспективи вдосконалення бюджетно-податкової системи України. 3.2. Ефективність методів вдосконалення бюджету України. Висновки Список використаної літератури

 • Податкова система України
  Зміст 1. Податкова система України 3 2. Економічна сутність державного бюджету 7 3. Бюджетний процес. Бюджетна політика 12 4. Задача 17 Література 18

 • Податкова система України
  Зміст 1. Податкова система України 3 2. Економічна сутність державного бюджету 7 3. Бюджетний процес. Бюджетна політика 12 4. Задача 17 Література 18

 • Податкова система України
  Зміст: Вступ........................................................................................….........................3 Розділ 1. Теоретичні аспекти податкової системи 1.1. Історичний розвиток вчень про природу податків...................5 1.2. Сутність податків і зборів…...............................................................10 1.3. Податкова політика держави..................................................................16 1.4. Огляд літературних джерел..........................................….........................21 Розділ 2. Податкова система України 2.1. Загальна характеристика податкової системи......….........................24 2.2. Класифікація податків та зборів в Україні............…........................26 2.3. Аналіз податкових надходжень до бюджету України в 2000- 2001 р.р...................................................................................................................31 Розділ 3. Шляхи та напрями удосконалення податкової системи України 3.1. Досвід формування податкових систем у зарубіжних країнах.......42 3.2. Реформування податкового законодавства і податкової системи...…..............................................................................................................46 Висновки і пропозиції.....................................................................................54 Список використаної літератури..................................................................58 Додаток 1...........................................................................................................60

 • Податкова служба України та шляхи її удосконалення
  Зміст Вступ 3 1. Державна податкова служба - елемент структури державного управління 5 2. Становлення та розвиток ДПС України 7 3. Структура органів ДПС України 12 4. Основні завдання органів ДПС України 19 5.Оптимізація системи оподаткування - ефективний інструмент удосконалення управління органами ДПС України 25 Висновок 30 Література 33


Cгенерировано за 0.008678 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100