Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономика предприятия

Тема: «Аналіз основних фондів та амортизаційної політики підприємства ВАТ "Бориславський машинобудівний завод"» (ID:114782)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 44 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

План

Вступ.......................................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні основи амортизаційної політики підприємства..............5
1.1. Роль і значення основних фондів та амортизаційної
політики підприємства в ринкових умовах господарювання..................5
1.2. Характеристика та методи нарахування амортизації.......................12
Розділ 2. Аналіз основних фондів та амортизаційної політики підприємства
ВАТ "Бориславський машинобудівний завод" ..................................................19
2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика
підприємства............................................................................................... 19
2.2. Аналіз використання основних фондів підприємства та
нарахування амортизації............................................................................22
Розділ 3. Вдосконалення амортизаційної політики підприємства...................26
Висновки................................................................................................................30
Список використаної літератури.........................................................................32
Додатки

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навч. Посіб. Для самост. Вивчення дисципліни. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання-Прес, 2006. – 287с.
2. Борщ Н. Амортизація: податковий і бухгалтерський облік. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2002. – 152с.
3. Гриньова В.М., Колода В.О. Фінанси підприємств: Навч.посіб. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2004. – 424с.
4. Економіка підприємства: Підручник За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с.
5. Економічний аналіз: Навч. посібник/ за ред. М.Г. Чумаченка. – вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556с.
6. Кузьмін О.Є., Князь С.В., Тувакова Н.В. Амортизаційна політика підприємств //Фінанси України. – 2002. - №12. – с. 20-24.
7. Онисько С. М., Марич П. М. Фінанси підприємств. Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Львів:"Магнолія Плюс". – 2004. – 367 с.
8. Орлов О. О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. – 336с.
9. Орлов П., Орлов С. Державна амортизаційна політика та її відбиття в стандартах бухгалтерського обліку.//Економіка України. – 2001. - №3. – ст.30-34.
10. Петрович Й. М., Кіт А.Ф., Кулішов В.В. та ін., Економіка підприємства: Підручник-За загальною редакцією Й.М. Петровича. – Львів: "Магнолія плюс", - 2004. – 680 с.
11. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92.
12. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. Посіб. - К.: Знання. – 2004. – 654с.
13. Стадницький Ю., Саган Т. Амортизаційна політика в Україні: історія розвитку, існуючий стан та шляхи удосконалення// Економіст. – 2002. - №12.- ст.34-38.
14. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – Львів: ЛБІНБУ, 2000. – 485с.
15. Фінанси підприємств: Підручник А.М. Поддєрогін. 5-те вид., перероб. та допов. – К. КНЕУ, 2004. – 546с.
16. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е вид. – К.: Каравела, 2005. – 508 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Розробка амортизаційної політики підприємства
  Зміст Вступ.......................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні основи амортизаційної політики підприємства..............5 1.1. Основні фонди і основні засоби, як форма виробничих ресурсів та активів підприємства.............................................................................5 1.2. Характеристика та методи нарахування амортизації.......................10 Розділ 2. Аналіз основних фондів та амортизаційної політики підприємства ВАТ „Бродецький цукровий завод"...................................................................17 2.1. Економічна характеристика об’єкта дослідження............................17 2.2. Методичні підходи оцінки стану та структурних зрушень основних фондів та нарахування амортизації..........................................19 2.3. Оцінка ефективності використання основних засобів......................23 Розділ 3. Напрямки підвищення ефективності використання основних засобів.....................................................................................................................26 3.1. Використання інтенсивних способів і технологій на підприємстві.................................................................................................26 3.2. Вдосконалення амортизаційної політики підприємства..................33 Висновки................................................................................................................37 Список використаної літератури.........................................................................40 Додатки

 • Практичне застосування аналізу джерел формування фінансових ресурсів на ВАТ „Бориславський машинобудівний завод”
  Зміст Вступ........................................................................................................................3 Розділ І. Особливості розвитку фінансових відносин підприємств в умовах ринку........................................................................................................5 1.1. Фінансова діяльність підприємств в умовах ринкової економіки та проблеми фінансового забезпечення...................................5 1.2. Допоміжні фінансові інструменти у забезпеченні підприємств фінансовими ресурсами..............................................................................10 Розділ ІІ. Практичне застосування аналізу джерел формування фінансових ресурсів на ВАТБориславський машинобудівний завод”..........13 2.1. Коротка характеристика діяльності підприємства............................13 2.2. Дослідження фінансових ресурсів підприємства, їх надходжень та вибуття......................................................................................................19 2.3. Стан планування грошових надходжень на ВАТБориславський машинобудівний завод”........................................23 Розділ ІІІ. Шляхи покращення формування фінансових ресурсів на підприємстві......................................................................................27 Висновки................................................................................................................32 Список використаної літератури.........................................................................34 Додатки

 • Аналіз амортизаційної політики підприємства ВАТ "Хмільницький завод сухого знежиреного молока"
  Зміст Вступ......................................................................................................................3 1. Економічна сутність оцінки матеріальних ресурсів та активів підприємства............................................................................................5 1.1. Поняття про знос та амортизацію основних засобів........................5 1.2. Значення та завдання економічної оцінки матеріальних ресурсів і активів підприємства...............................................................10 2. Аналіз амортизаційної політики підприємства ВАТ "Хмільницький завод сухого знежиреного молока".....................................................................13 2.1. Економічна характеристика підприємства ВАТ "Хмільницький завод сухого знежиреного молока".......................13 2.2. Використання основних засобів та нарахування амортизації..........17 3. Шляхи покращення використання основних фондів підприємства.............21 Висновки................................................................................................................27 Список використаної літератури.........................................................................29 Додатки

 • Пошук фінансових джерел діяльності підприємства
  Вступ 3 1. Сутність залучених джерел у фінансування діяльності підприємств 5 1.1. Обіг коштів підприємств та необхідність залучення 5 1.2. Джерела залучення довгострокового фінансування 15 2. Аналіз залучених джерел у фінансуванні діяльності підприємства ВАТ "Бориславський машинобудівний завод" 20 2.1. Коротка характеристика діяльності підприємства 20 2.2. Дослідження фінансових ресурсів підприємства, їх надходжень та вибуття 25 2..3. Стан планування грошових надходжень на ВАТБориславський машинобудівний завод” 28 2.4. Характеристика джерел фінансування підприємства та оцінка залучених фінансових джерел 31 3. Шляхи удосконалення фінансування діяльності підприємств 35 Висновки 43 Список використаної літератури 46

 • АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ 5 1.1. Економічна сутність амортизації та зносу 5 1.2. Визначення амортизаційної політики згідно бухгалтерського та податкового обліку 8 1.3. Роль амортизаційної політики у відтворенні основного капіталу підприємств 11 1.4. Проблеми та шляхи вдосконалення амортизаційної політики на сучасному етапі 16 РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА 25 ВИСНОВОК 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 33

 • Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства
  План. Вступ. 3 1 Поняття, оцінка та склад основних фондів торговельного підприємства 4 2. Оцінка та відтворення основних фондів торговельного підприємства. 100 3. Аналіз стану та ефективності використання основних фондів торговельного підприємства 14 3.1. Аналіз обсягів та динаміки основних фондів ........................................... 15 3.2. Аналіз стану та складу основних фондів 15 3.3. Аналіз ступеня зносу основних фондів 17 3.4. Аналіз інтенсивності відновлення основних фондів 18 3.5. Аналіз ефективності використання основних фондів 19 4. Завдання управління основними фондами підприємства та шляхи їх розв'язання 22 4.1. Визначення розміру потреби в прирості основних засобів 22 4.2. Розробка плану розвитку матеріально-технічної бази торговельного підприємства 22 4.3. Вибір форми задоволення потреби в прирості основних засобів 25 4.4. Раціоналізація експлуатації основних фондів підприємства 25 4.5. Обґрунтування ремонтної політики підприємства 26 4.6. Оптимізація термінів експлуатації основних фондів 28 5. Загальна характеристика основних засобів підприємства ВАТ "Азот" 31 Висновок. 34

 • Напрямки покращення стану основних фондів підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти формування основних фондів підприємства 6 1.1 Сутність основних фондів підприємства 6 1.2 Політика управління основними фондами підприємства 10 1.3 Показники ефективності використання основних фондів підприємства 13 1.4 Інформаційно-правове забезпечення формування основних фондів підприємства 16 2. Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства ВАТ «Хмельницький хлібзавод» 20 2.1 Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 20 2.2 Оцінка складу та структури основних фондів підприємства 23 2.3 Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства 28 3. Напрямки покращення стану основних фондів підприємства ВАТ «Хмельницький хлібзавод» 31 Висновки 34 Література 36 Додатки 38

 • Зміст амортизаційної політики
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОЛІТИКИ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 5 1.1. Економічна сутність і призначення основних засобів 5 1.2. Зміст амортизаційної політики 8 1.3. Нормативно-правове забезпечення відтворення основних засобів 11 2. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІЗНИХ МЕТОДІВ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ 15 2.1. Методика нарахування амортизації 15 2.2. Фінансово-економічна характеристика підприємства “АФродіта” 24 2.3. Оцінка ефективності використання основних засобів підприємством “АФродіта” 25 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 30 ВИСНОВКИ 33 ЛІТЕРАТУРА 36 ДОДАТКИ 38 Б

 • "Ефективність відтворення і використання основних фондів підприємства"
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Особливості й структура основних фондів підприємства 4 1.1. Поняття, оцінка та склад основних фондів підприємства 4 1.2. Оцінка та відтворення основних фондів підприємства 10 Розділ 2. Ефективність відтворення основних фондів підприємства 16 2.1. Аналіз обсягів та динаміки основних фондів 16 2.2. Аналіз стану та складу основних фондів. Аналіз ступеня зносу основних фондів 17 2.3. Аналіз інтенсивності відновлення основних фондів та ефективності використання основних фондів 19 Розділ 3. Завдання управління основними фондами підприємства та шляхи їх розв'язання 23 3.1. Визначення розміру потреби в прирості основних засобів 23 3.2. Розробка плану розвитку матеріально-технічної бази торговельного підприємства 24 3.3. Вибір форми задоволення потреби в прирості основних засобів та раціоналізація експлуатації основних фондів підприємства 27 3.4. Обґрунтування ремонтної політики підприємства та оптимізація термінів експлуатації основних фондів 28 Висновок 33 Список використаної літератури 35


Cгенерировано за 0.021411 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100