Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономический анализ

Тема: «Аналіз платоспроможності та ліквідності ДП „Кристал”» (ID:114792)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 64 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ......................................................................................................................3

Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу платоспроможності
та ліквідності суб’єкта господарювання............................................5
1.1 Діагностика ліквідності й платоспроможності підприємства..........5
1.2. Нормативно-правове та інформаційне забезпечення оцінки
фінансового стану підприємств...........................................................8
1.3. Показники платоспроможності та ліквідності підприємства..........10

Розділ 2. Аналіз платоспроможності та ліквідності ДП „Кристал”.................12

Розділ 3. Шляхи оптимізації платоспроможності та ліквідності
підприємства.........................................................................................24

Висновки................................................................................................................28

Список використаної літератури.........................................................................30
Додатки

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Балабанів И.Т. Фінансовий аналіз і планування господарю¬ючого суб'єкта. — М.: Фінанси й статистика, 2002.-208с.
2. Бандурка А. М., Черв'яків И. М., Посилка О. В. Фінансово-економічний аналіз. — Харків: З Харківського університе¬ту внутрішніх справ, 1999. — 393 с.
3. Бланк И.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс. — К.: Ніка- Центр, 1999. - 528 с.
4. Болюх М.А., Горбаток М.І. Збірник завдань з курсу "Еко¬номічний аналіз". — К.:КНЕУ, 2002.-232с.
5. Бороненкова С.А. Управлінський аналіз. — М.: Фінанси й статистика, 2002.-384с.
6. Володькіна М.В. Економіка промислового підприємства. Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 196 с.
7. Економічний аналіз / За ред. Ф.Ф.Бутинця. — Житомир: ПП "Рута", 2003.-680с.
8. Економічний аналіз/ За ред.М.Г.Чумаченка. — К.:КНЕУ, 2001. -540с.
9. Івахненко В.М., Горбаток М.І., Льовочкін В.С. Економічний аналіз: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 1999. - 176 с.
10. Івахнепко В.М. Курс економічного аналізу. К.: Знання Прес, 2002. - 190с.
11. Ковальов А.И. Аналіз фінансового стану підприємства. — М.: Центр економіки й маркетингу, 2001.-256с.
12. Ковальов О.Н., Волкова О.Н. Аналіз господарської діяль¬ності підприємства. — М.: ПРОЮЛ М.П.Захаров, 2001. 424с.
13. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. — Київ: Цент навчальної літератори, 2003. — 412 с.
14. Пястолов С.М. Економічний аналіз діяльності підприємств. — М.: Академічний Проект, 2002.-573с
15. Рижиков В.С, Панків В.А., Ровенська В.В. та ін. Економіка підприємства. — К.: Видавничий Дім „слово", 2004. — 272 с.
16. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М.: ИНФРА-М, 2002.-336с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Аналіз антикризового управління господарською діяльністю ДП „Кристал” за 2004-2005рр.
  ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………….……3 РОЗДІЛ І. Антикризове управління організацією, як запобіжний метод банкрутству підприємства.........................................................................................6 РОЗДІЛ ІІ. Аналіз антикризового управління господарською діяльністю ДП „Кристал” за 2004-2005рр..................................................................................15 2.1. Організаційна структура управління ДП „Кристал”................................15 2.2. Виявлення та запобігання кризи на підприємстві....................................18 2.3. Оцінка та тенденції розвитку основних показників діяльності ДП „Кристал”......................................................................................................21 РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи покращення платоспроможності та ліквідності підприємства в системі антикризового управління...............................................34 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ...................................................................................38 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...........................................................40 ДОДАТКИ

 • Мета, задачі та інформаційне забезпечення аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Мета, задачі та інформаційне забезпечення аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства 5 1.1. Поняття аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства 5 1.2. Методичні підходи до визначення показників ліквідності та платоспроможності підприємства 9 Характеристика показників платоспроможності та ліквідності підприємства 14 1.3. Нормативно-правова база проведення аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства 16 2. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства ВАТ "Ясен" 19 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства 19 2.2. Аналіз фінансово-майнового стану підприємства 22 2.3. Аналіз та оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства 26 3.Шляхи підвищення платоспроможності та ліквідності підприємства 33 Висновки 37 Література: 39

 • Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні аспекти механізму управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства 5 1.1. Сутність ліквідності та платоспроможності та їх роль в забезпеченні ефективного функціонування підприємства 5 1.2 Методика оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства 9 2. Аналіз ліквідності та платоспроможності ВАТ “Шосткінський молокозавод” 20 2.1 Фінансово - економічна характеристика підприємства 2.2 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 23 2.3 Аналіз фінансової стійкості підприємства 28 3. Шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності ВАТ «Шосткінський молокозавод» 32 Висновки 38 Література 41 Додатки 44

 • Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
  ЗМІСТ Вступ 4 Розділ 1. Теоретичні основи аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства 6 Розділ 2. Фінансово-економічна характеристика підприємства 14 Розділ 3. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 24 3.1. Аналіз стану та динаміки ліквідності балансу 24 3.2. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства за системою відносних показників 26 3.3. Виявлення ознак неплатоспроможності підприємства 29 3.4. Обґрунтування шляхів досягнення ліквідності балансу та підвищення рівня платоспроможності підприємства 31 Висновки 34 Список використаних джерел 37

 • Поняття аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні аспекти аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства 5 1.1. Поняття аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства 5 1.2. Методика визначення показників ліквідності та платоспроможності підприємства 7 2. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства ВАТ "Ясен" та шляхи її підвищення 15 2.1 Оцінка фінансово – майнового стану підприємства 15 2.2 Аналіз та оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства 19 Висновки 27 Література: 28 Додатки 29

 • Оцінка ліквідності і платоспроможності
  План Вступ......................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні основи оцінки платоспроможності та ліквідності суб’єкта господарювання.....................................................................................5 1.1. Оцінка ліквідності і платоспроможності підприємства...................5 1.2. Показники платоспроможності та ліквідності підприємства..........8 1.3. Огляд літературних джерел та інформаційне забезпечення оцінки ліквідності і платоспроможності підприємств.........................................9 Розділ 2. Аналіз стану ліквідності і платоспроможності підприємства ВАТ МКЗ „Регіна”.................................................................................................12 2.1. Загальна економічна характеристика суб’єкта господарювання.....12 2.2. Стан ліквідності і платоспроможності підприємства.......................15 Розділ 3. Шляхи покращення ліквідності і платоспроможності підприємства.........................................................................................................23 Висновки................................................................................................................27 Список використаної літератури.........................................................................29 Додатки

 • Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні аспекти механізму управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства 5 1.1. Сутність ліквідності та платоспроможності та їх роль в забезпеченні ефективного функціонування підприємства 5 1.2 Методика оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства 11 1.3. Оцінка ліквідності і платоспроможності підприємств України 21 1.4 Інформаційно-правове забезпечення процесу управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства 25 2. Аналіз ліквідності та платоспроможності ВАТ “Констар” 30 2.1 Фінансово - економічна характеристика підприємства ВАТ “Констар” 30 2.2 Аналіз динаміки та структури майна підприємства 33 2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 37 2.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства 42 3. Шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності ВАТ «Констар» 46 3.1. Прогнозування показників ліквідності та платоспроможності 46 3.2 Резерви підвищення ліквідності та платоспроможності ВАТ “Констар” 51 Висновки 67 Література 70 Додатки 78

 • Аналіз ліквідності підприємства
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні аспекти аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства 5 1.1. Поняття ліквідності та платоспроможності підприємства 5 1.2. Методика визначення показників ліквідності та платоспроможності підприємства 8 2. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства ВАТ "Ясен" та шляхи її підвищення 15 2.1 Оцінка фінансово – майнового стану підприємства 15 2.2 Аналіз та оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства 19 3. Шляхи покращення фінансового стану підприємства ВАТ “Ясен” 26 Висновки 30 Список використаних джерел: 31 Додатки 33

 • Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства на напрямки його удосконалення” на матеріалах ВАТ “Шосткінський молокозавод”
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні аспекти механізму управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства 5 1.1. Сутність ліквідності та платоспроможності та їх роль в забезпеченні ефективного функціонування підприємства 5 1.2 Методика оцінки ліквідності та платоспроможності підприємства 11 1.3. Оцінка ліквідності і платоспроможності підприємств України 21 1.4 Інформаційно-правове забезпечення процесу управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства 25 2. Аналіз ліквідності та платоспроможності ВАТ “Шосткінський молокозавод” 30 2.1 Фінансово - економічна характеристика підприємства ВАТ “Шосткінський молокозавод” 30 2.2 Аналіз динаміки та структури майна підприємства 33 2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 37 2.4 Аналіз фінансової стійкості підприємства 42 3. Шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності ВАТ «Шосткінський молокозавод» 46 3.1. Прогнозування показників ліквідності та платоспроможності за допомогою програми Microsoft Excel 46 3.2 Резерви підвищення ліквідності та платоспроможності ВАТ “Шосткінський молокозавод” 51 Висновки 67 Література 70 Додатки 78


Cгенерировано за 0.008142 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100