Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономический анализ

Тема: «Практичне використання аналізу прибутковості капіталу підприємства» (ID:114794)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 44 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ.......................................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні основи та сутність прибутковості
капіталу підприємства............................................................................................5
1.1. Чинники зростання прибутковості та джерела
формування і використання прибутку........................................................5
1.2. Сутність та необхідність аналізу показників прибутковості...........11
Розділ 2. Практичне використання аналізу прибутковості
капіталу підприємства...........................................................................................15
2.1. Організаційно-економічна характеристика господарства
СТОВ „Україна”..........................................................................................15
2.2. Аналіз прибутковості капіталу СТОВ „Україна”..............................19
Розділ 3. Шляхи підвищення прибутковості капіталу підприємства...............29
Висновки................................................................................................................33
Список використаної літератури.........................................................................35
Додатки

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Балабанів И.Т. Фінансовий аналіз і планування господарю¬ючого суб'єкта. — М.: Фінанси й статистика, 2002.-208с.
2. Бандурка А. М., Черв'яків И. М., Посилка О. В. Фінансово-економічний аналіз. — Харків: З Харківського університе¬ту внутрішніх справ, 1999. — 393 с.
3. Бланк И.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс. — К.: Ніка- Центр, 1999. - 528 с.
4. Болюх М.А., Горбаток М.І. Збірник завдань з курсу "Еко¬номічний аналіз". — К.:КНЕУ, 2002.-232с.
5. Бороненкова С.А. Управлінський аналіз. — М.: Фінанси й статистика, 2002.-384с.
6. Володькіна М.В. Економіка промислового підприємства. Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 196 с.
7. Економічний аналіз / За ред. Ф.Ф.Бутинця. — Житомир: ПП "Рута", 2003.-680с.
8. Економічний аналіз/ За ред.М.Г.Чумаченка. — К.:КНЕУ, 2001. -540с.
9. Івахненко В.М., Горбаток М.І., Льовочкін В.С. Економічний аналіз: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 1999. - 176 с.
10. Івахнепко В.М. Курс економічного аналізу. К.: Знання Прес, 2002. - 190с.
11. Ковальов А.И. Аналіз фінансового стану підприємства. — М.: Центр економіки й маркетингу, 2001.-256с.
12. Ковальов О.Н., Волкова О.Н. Аналіз господарської діяль¬ності підприємства. — М.: ПРОЮЛ М.П.Захаров, 2001. 424с.
13. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. — Київ: Цент навчальної літератори, 2003. — 412 с.
14. Пястолов С.М. Економічний аналіз діяльності підприємств. — М.: Академічний Проект, 2002.-573с
15. Рижиков В.С, Панків В.А., Ровенська В.В. та ін. Економіка підприємства. — К.: Видавничий Дім „слово", 2004. — 272 с.
16. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М.: ИНФРА-М, 2002.-336с.
17. Хмиль Т., Шишмарева Л. Оптимизация прибыли, объема выпуска продукции и издержек производства // Бизнес - Информ - № 15, 2005г., ст. 118-119.
18. Юров В.Ф. Прибыль в рыночной экономике: вопросы теории и практики. - М., Финансы и статистика, 2001.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Визначення прибутковості капіталу ВАТ „Мономах”
  Зміст Вступ.....................................................................................................................3 Розділ 1. Сутність та значення прибутковості капіталу підприємства...........5 1.1. Необхідність та доцільність аналізу показників прибутковості.....5 1.2. Вплив окремих чинників на зростання прибутковості та джерела формування і використання прибутку................................11 Розділ 2. Визначення прибутковості капіталу ВАТ „Мономах”.....................15 2.1. Загальна характеристика суб’єкта господарювання........................15 2.2. Аналіз прибутковості капіталу ВАТ „Мономах”.............................18 Розділ 3. Шляхи підвищення прибутковості капіталу підприємства..............28 Висновки...............................................................................................................32 Список використаної літератури........................................................................34 Додатки

 • Оцінка формування та використання власного капіталу підприємства
  Вступ 3 1. Теоретико--методичні аспекти організації фінансового аналізу власного капіталу підприємства 6 1.1. Економічна сутність власного капіталу 6 1.2. Методологічні підходи щодо аналізу власного капіталу в умовах трансформаційних перетворень в економіці 13 1.3. Методи формування власного капіталу підприємства 15 2. Оцінка формування та використання власного капіталу підприємства 24 2.1. Формування власного капіталу на ЗАТ „Дніпропетровська макаронна фабрика” та його особливості 24 2.2. Оцінка ефективного використання власного капіталу 28 2.3. Фінансовий аналіз власного капіталу підприємства 31 3. Шляхи підвищення ефективності використання власного капіталу підприємства 42 Висновки 48 Список використаної літератури 52 Додатки 55

 • Практичне застосування фінансового планування прибутку підприємства СВАТ ім.9-ої „Кримської Кавдевізії”
  План Вступ.......................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні основи поняття прибутку підприємства..........................5 1.1. Сутність прибутку та необхідність аналізу прибутковості..............5 1.2. Вплив окремих чинників на зростання прибутковості та джерела формування і використання прибутку.......................................11 1.3. Планування прибутковості підприємства на перспективний період.................................................................................14 Розділ 2. Практичне застосування фінансового планування прибутку підприємства СВАТ ім.9-ої „Кримської Кавдевізії”.........................17 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства...............17 2.2. Оперативно-фінансовий план грошових надходжень......................24 2.3. Планування прибутку і потреби у фінансових ресурсах..................25 Розділ 3. Шляхи покращення управлінням, використання та планування прибутку підприємства.........................................................................................29 Висновки................................................................................................................35 Список використаної літератури.........................................................................37 Додатки

 • Оцінка вартості капіталу підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи поняття та оцінки вартості капіталу підприємства 5 1.1. Економічна сутність та класифікація капіталу підприємства 5 1.2. Вартість капіталу та принципи його оцінки 9 Розділ 2. Оцінка вартості капіталу підприємства та її практичне використання 15 2.1. Вартість капіталу та міра прибутковості 15 2.2. Ризик та вартість капіталу 17 2.3. Оцінка вартості довгострокових боргів. Вартість капіталу від облігації 19 2.4. Оцінка вартості капіталу від привілейованих акцій 23 2.5. Вартість капіталу від звичайних акцій 24 Розділ 3. Застосування оптимальних методів оцінки для підрахунку вартості капіталу підприємства 26 3.1.Застосування МОКА для підрахунку вартості капіталу від випуску звичайних акцій 26 3.2. Визначення вартості капіталу за рахунок нерозподілених прибутків 27 3.3. Визначення зваженої граничної вартості капіталу 27 Висновки 31 Використана література: 33

 • Облік власного капіталу підприємства
  Вступ 1. Теоретико-методичні основи обліку власного капіталу 1.1. Організаційно-правові аспекти формування і використання власного капіталу 1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази та спеціальної літератури 2. Облік власного капіталу підприємства 2.1. Облік формування і змін статутного капіталу 2.2. Облік резервного, вилученого і додаткового капіталу 2.3. Використання нерозподіленого прибутку 2.4. Звітність про стан та рух капіталу 2.5. Організація обліку власного капіталу в умовах використання сучасних інформаційних технологій 3. Розробка системи економічного аналізу та контролю використання капіталу на підприємстві 3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база і основні методи економічного аналізу використання капіталу 3.2. Аналіз структури капіталу на підприємстві 3.3. Аналіз ефективності використання капіталу на підприємстві 3.4. Основні концепції методики контролю збереження капіталу Висновки Список використаних джерел Додатки

 • ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА АНАЛІЗУ РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ „ГОСПОДАРОЧКА”
  ЗМІСТ ВСТУП..................................................................................................................... РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ ПРИБУТКУ ТА ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА........................................... 1.1. Сутність прибутку та необхідність аналізу прибутковості................ 1.2. Загальноприйнята практика використання прибутку підприємства................................................................................................ 1.3. Вплив окремих чинників на зростання прибутковості підприємства.................................................................................................. РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА АНАЛІЗУ РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ „ГОСПОДАРОЧКА”..................................................................................... 2.1. Загальна характеристика підприємства ТОВ „Господарочка”.......... 2.2. Аналіз розподілу та використання прибутку ТОВ „Господарочка”.................................................................................... РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА.............................................. ВИСНОВКИ............................................................................................................ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............................................................... ДОДАТКИ

 • Аналіз ефективності використання капіталу на прикладі ТОВ „ ...”
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти ефективності використання капіталу 5 1.1Економічна сутність капіталу підприємства 5 1.2Структура капіталу та напрямки його використання 6 1.3Методи аналізу та оцінки ефективності використання капіталу 12 РОЗДІЛ 2 Аналіз ефективності використання капіталу на прикладі ТОВ „ Тріо” 18 2.1 Характеристика техніко-економічних показників діяльності підприємства 18 2.2 Аналіз використання капіталу ТОВ «Тріо» 28 РОЗДІЛ 3 Напрямки вдосконалення використання капіталу 36 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40 ДОДАТКИ 42

 • Планування, утворення та використання прибутків підприємств
  Зміст Вступ..........................................................................................................................3 1. Теоретичні основи прибутку та його планування на перспективний період...............................................................................................5 1.1. Сутність прибутку та необхідність аналізу прибутковості.................5 1.2. Вплив окремих чинників на зростання прибутковості та джерела формування і використання прибутку..........................................................10 1.3. Планування прибутковості підприємства на перспективний період...............................................................................................................13 2. Аналіз планування, утворення та використання прибутку на підприємстві ТОВ „РКА ТУРА”.....................................................................................................17 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства..................17 2.2. Аналіз формування та використання прибутку підприємства............22 2.3. Планування прибутку підприємства на перспективний період..........25 3. Шляхи підвищення прибутковості підприємства..............................................29 Висновки....................................................................................................................34 Список використаної літератури.............................................................................36 Додатки

 • ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1 Аналіз джерел формування капіталу підприємства 5 1.2 Методи аналізу та оцінки ефективності використання позикового капіталу 8 РОЗДІЛ 2 ПРАКТИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ПАССАТ» 12 2.1 Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства 12 2.2 Аналіз позикового капіталу ТОВ «Пассат» 14 Розрахуємо показники 19 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ 22 ВИСНОВКИ 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 25 ДОДАТКИ 27


Cгенерировано за 0.008045 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100