Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономика предприятия

Тема: «Практичні аспекти діагностики ризику банкрутства підприємства» (ID:114804)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 49 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

План

Вступ.......................................................................................................................3
1. Теоретичні основи банкрутства та його діагностика.....................................5
1.1. Сутнісна характеристика та чинники що зумовлюють
банкрутство підприємства..........................................................................5
1.2. Імовірність зони ризику банкрутства та важливість діагностики...10
2. Практичні аспекти діагностики ризику банкрутства підприємства.............15
2.1. Діагностика кризового стану підприємства.......................................15
2.2. Аналіз процесів управління стратегією запобігання
банкрутства підприємства...........................................................................22
3. Шляхи запобігання банкрутства підприємства..............................................26
Висновки................................................................................................................33
Список використаної літератури.........................................................................35
Додатки

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Закон України ”Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” вiд 14.05.1992 № 2343-XII (із змінами та доповненнями)
2. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" вiд 18.01.2005 № 2354-IV
3. Албул А.А. Антикризисная реакция предприятия как способ предотвращения банкротства // Труды Одесского политехнического университета. – Одесса: Одесский государственный политехнический университет. – 2000. – Вып.1 (10). – С. 274-277.
4. Антикризове управління промисловим підприємством в умовах перехідної економіки України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / К.І. Залогіна; Хмельниц. держ. ун-т. — Хмельниц., 2004. — 20 с.
5. Антикризисное управление: от банкротства – к финансовому оздоровлению / Под редакцией Г.П.Иванова. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 2003. – 214c.
6. Благун І., Копчак Ю. Проблеми неплатоспроможності та банкрутства підприємств в економіці України // Економіст. - 2004.-№9 .-С.46-48
7. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. - К.:ЦУЛ,2003 .-504 с.
8. Дмитренко А.І. Сучасні аспекти класифікації та причин банкрутства // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб.-Вип. 2(9). - К.: КНЕУ. - С. 505-510.
9. Швиданенко Г.О., Дмитренко А.І. Санація балансу в системі антикризового управління підприємством //Актуальні проблеми економіки, №4 (22), 2003. - С. 33-36.
10. Кальніченко Л., Мендрул О. Реструктуризація підприємств в умовах становлення ринкового середовища // Економіка України. – 2000. - №10. – С.27-33
11. Клебанова Т.С.,Бондар О.М.,Мозенков О.В. Банкрутство і санація підприємства: Теорія і практика кризового управління: Монографія / За ред. О.В.Мозенкова. - Х.: Інжек, 2003. - 272с.
12. Копилюк О.І., Штангрет А.М. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів.- К.: ЦНЛ, 2005. - 166с.
13. Кошкин В.И. й др. Антикризисное управление. 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 11. - М.: Инфра-М, 1999. - с.421.
14. Кукурудза Л.О. Банкрутство: причини, наслідки, організація протидії // Вісник КДТЕУ.-1998.- №1.- с.91-101.
15. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. — 580 с.
16. Лігоненко Л.О. Методологія діагностики загрози банкрутства підприємства та напрямки її удосконалення // Фінанси України.- 1998. - №8.- с.136 - 148.
17. Лігоненко Л.О., Ковальчук Г.В. Оцінка платоспроможності підприємства (методичні підходи). // Економіка, фінанси, право.-1998. -№10.- с. 10 – 15
18. .Літвін Н.М. Поняття антикризового управління підприємствами (міжнародний досвід) // Вісник Київського університету. Міжнародні відносини. - Вип. 27. - К.: Київський університет. - 2003.- С.232-234/
19. Літвін Н.М. Банкрутство як метод антикризового управління. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. - Вип. 2. - К.: АПСВ Федерації профспілок України. - 2002. - С.139-142.
20. Фокіна Н.П. Прогнозування криз та банкрутств промислових підприємств // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - №2(20). - С.76-78
21. Штангрет А.М. Реструктуризація як засіб виходу з кризового становища // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Становлення фінансової системи України та проблеми її стабілізації. Вип. 12. Ч.2. – Львів: ІРД НАН України. – 2000. – С. 28–31.
22. Штангрет А.М. Антикризове управління як засіб попередження банкрутства // Регіональна економіка. – 2002. – №2. – С. 151–153.
23. Холод З.М., Штангрет А.М. Антикризове управління - система завчасної діагностики і захисту від кризових ситуацій // Наукові записки. Вип. 5. – Львів: УАД. – 2002. – С. 124–127.
24. Холод З.М., Штангрет А.М. Методологічні аспекти антикризового управління // Економіка промисловості. – Донецьк: Інститут економіки промисловості НАН України. – 2002. – №2. – С.23–27.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Практичні аспекти діагностики ризику банкрутства підприємства
  Зміст Вступ.......................................................................................................................3 РОЗДІЛ І. Теоретичні засади діагностики ризику банкрутства........................5 1.1. Поняття банкрутство як завершальний етап кризової ситуації на підприємстві............................................................................5 1.2. Діагностика ризику банкрутства як основа стратегія управління підприємством.........................................................................9 РОЗДІЛ ІІ. Практичні аспекти діагностики ризику банкрутства підприємства....................................................................................17 2.1. Загальна характеристика ЗАТ „Самміт”............................................17 2.2. Діагностика кризового стану ЗАТ „Самміт” та окремих його складових........................................................................22 2.3 Аналіз процесів управління стратегією запобігання банкрутства підприємства ЗАТ „Самміт”................................................32 РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи удосконалення стратегії запобігання банкрутства підприємства....................................................................................37 Висновки................................................................................................................46 Список використаної літератури.........................................................................48 Додатки

 • „Банкрутство підприємств” (на прикладі АТ „Радіоприлад”)
  Зміст ВСТУП......................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКРУТСТВА ТА ЙОГО ДІАГНОСТИКА.....................................................................................................5 1.1. Поняття банкрутство як завершальний етап кризової ситуації на підприємстві............................................................................................5 1.2. Діагностика ризику банкрутства як основа стратегія управління підприємством.........................................................................8 РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА АТ „РАДІОПРИЛАД”..........................................................17 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства...............17 2.2. Діагностика ризику банкрутства на підприємстві............................19 2.3. Аналіз процесів управління стратегією запобігання банкрутства підприємства...........................................................................25 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА...29 ВИСНОВКИ..........................................................................................................36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ......................................................38 ДОДАТКИ

 • Діагностика банкрутства підприємства
  Вступ 1. Теоретично-методологічні аспекти діагностики банкрутства 1.1 Економічний зміст та причини виникнення банкрутства 1.2 Підходи до діагностики банкрутства на підприємстві 1.3. Інформаційно - правові аспекти регулювання процесу банкрутства 2. Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства ВАТ завод “Сільмаш” 2.1 Фінансово – економічна характеристика підприємства. 2.2. Оцінка фінансово-майнового стану ВАТ завод „Cільмаш” 2.3 Аналіз та оцінка платоспроможності та ділової активності 3. Напрямки стабілізації фінансового стану підприємства 3.1 Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства та можливі шляхи стабілізації фінансової діяльності 3.2 Фінансова санація ВАТ “Cільмаш” Висновки Література

 • Прогнозування банкрутства підприємства
  Зміст Стор. 1. Прогнозування банкрутства підприємства 3 1.1. Економічна сутність банкрутства підприємства 3 1.2. Методика діагностики загрози банкрутства підприємства 7 1.3 Методика оцінки фінансового стану при загрозі банкрутства 13 Задача 21 Література 22

 • Прогнозування банкрутства підприємства
  З М І С Т: 1. Теоретичний розділ............................................................................... 3 1.1. Прогнозування банкрутства підприємства........................................ 3 1.1.1. Поняття банкрутства та його суб’єкти........................................... 3 1.1.2. Методологія діагностики банкрутства підприємства і напрямки її вдосконалення.............................................................. 6 2. Розрахунково-аналітичний розділ....................................................... 21 2.1. Задача.................................................................................................... 21 Перелік використаної літератури.............................................................. 22

 • Діагностика ризику банкрутства ВАТ „Вінницький хлібзавод №2”
  Зміст Вступ.......................................................................................................................3 РОЗДІЛ І. Теоретичні основи стратегії запобігання банкрутства.....................5 1.1. Економіко-правове забезпечення процесів запобігання банкрутства........................................................................................5 1.2. Антикризове управління організацією, як запобіжний метод банкрутству підприємства....................................................................................11 РОЗДІЛ ІІ. Діагностика ризику банкрутства ВАТ „Вінницький хлібзавод №2”........................................................................20 2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика ВАТ „Вінницький хлібзавод №2”........................................................................20 2.2. Діагностика ризику банкрутства на підприємстві............................26 РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи удосконалення стратегії запобігання банкрутства підприємства....................................................................................34 Висновки та пропозиції.........................................................................................40 Список використаної літератури..........................................................................42 Додатки

 • Банкрутство підприємства
  Зміст ВСТУП......................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА.....5 1.1. Сутність банкрутства підприємства...............................................................5 1.2. Нормативно-правове забезпечення з питань банкрутства підприємств....10 1.3. Методи оцінки виявлення банкрутства..........................................................16 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ПП «ВЕРТЕКС».......................................................................20 2.1. Загальна характеристика підприємства...........................................................20 2.2. Оцінка економічної діяльності підприємства.................................................22 РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА ПП «ВЕРТЕКС»......24 3.1. Оцінка ліквідності балансу...............................................................................24 3.2. Аналіз ймовірності банкрутства (індекс Альтмана)......................................26 3.3. Шляхи виходу підприємства з банкрутства....................................................32 ВИСНОВКИ..............................................................................................................38 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..........................................................40 ДОДАТКИ

 • ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ БАНКРУТСТВА
  ЗМІСТ ВСТУП...................................................................................................................... 3 1 СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ ТА ОЗНАКИ БАНКРУТСТВА.................................. 4 1.1 Поняття банкрутства.......................................................................................... 4 1.2 Фактори фінансової кризи підприємства......................................................... 5 1.3 Причини виникнення банкрутства................................................................... 8 2 МЕХАНІЗМ БАНКРУТСТВА............................................................................. 9 2.1 Підстави для застосування банкрутства.......................................................... 9 2.2 Процедура визначення боржника банкрутом.................................................. 11 2.3 Наслідки банкрутства........................................................................................ 15 3 РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ....................................................................................................... 17 4 АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ.... 20 ВИСНОВКИ............................................................................................................. 23 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.......................................................................................... 24 ДОДАТОК А............................................................................................................. 26

 • Дослідження фінансового стану підприємства та глибини розвитку кризи
  Вступ……………………………………………………………………стор. 3 1. Методологічні основи та принципи антикризового управління підприємства…………………………………………............................стор. 6 1.1. Теоретичні основи кризи розвитку підприємства та наслідки її поглиблення на підприємстві …………………………стор. 1.2. Концептуальні положення діагностики кризи розвитку підприємства…………………………………………………………стор. 1.3. Характеристика методичного забезпечення діагностики кризового стану та загрози банкрутства підприємства …………..стор. 2. Програмне забезпечення предмета дослідження ……………………стор. 3. Дослідження фінансового стану підприємства та глибини розвитку кризи………………………………………………………......................стор. 3.1. Вихідні передумови для оцінки стратегії управління фінансами на підприємстві …………………………………………стор. 3.2. Діагностика фінансового стану підприємства на основі використання експрес-методу ……………………………………...стор. 3.3. Оцінка положення підприємства на основі моделей фінансової рівноваги ……………………………………………….стор. 4. Удосконалення методичних підходів щодо діагностики загрози банкрутства...................…………………………………..........…….…стор. 4.1. Модельний інструментарій оцінки ступеню стабільності діяльності підприємства …………………………………………….стор. 4.2. Побудова рейтингових систем оцінки фінансового стану та загрози банкрутства ………………………………………стор. Висновок………………………………………………………………стор. Література……………………………………………………………..стор.


Cгенерировано за 0.007159 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100