Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономический анализ

Тема: «Державне регулювання фінансової діяльністю підприємництва» (ID:114816)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 60 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

ВСТУП....................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМНИЦТВА.....................................6
1.1. Об’єктивна необхідність та інструментарії державного
регулювання підприємницької діяльності.................................................6
1.2. Основні моделі державного регулювання фінансовою діяльністю
підприємництва...........................................................................................15
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ НА ПМП ВИРОБНИЧІЙ ФІРМІ „ПАНДА”..............................22
2.1. Організаційна характеристика виробничої фірми „Панда”.............22
2.2. Оцінка ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та
рентабельності досліджуваного підприємства..........................................24
2.3. Управління грошовими активами виробничої фірми „Панда”........31
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ
ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ..........33
ВИСНОВКИ...........................................................................................................38
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.......................................................40
ДОДАТКИ

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України // Відомості верховної Ради України. - 1996. - № З0. - Ст. 141.
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради, 2003, № 18-22, ст.144
3. Закон України «Про захист економічної конкуренції» // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 12. - Ст. 64.
4. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 36. - Ст. 164.
5. Закон України «Про підприємництво» // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 14. - Ст. 168. (Втратив чинність, окрім статті 4)
6. Закон України "Про Антимонопольний Комітет України" від 26.11.1993 року // Відомості Верховної Ради, - 1999, - № 50, - с.472
7. Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності" від 18.021992 року № 2132-12. // Відомості Верховної Ради, - 1992, - № 21, - с.296
8. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта. – 2 изд., доп. – М.: Финансы и статистика, 2001
9. Бандурка О.М. Петрова К.Я., Удодова В.І. Державне регулювання економіки. – Харків 2000р. – 290с.
10. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр, 1999.
11. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту: Підруч.: Пер. з англ..- К.: Молодь, 1997. – 1000с.
12. Грицаенко Л. Предпринимательство в Украине: проблемы государственного регулирования // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2005. – № 7. – с.53
13. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебн.пособие. М.: Финансы и статистика, 1998. – 208 с.
14. Дідівська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки. Нівч посіб – К.: Знання прес, 2000р. – 306с.
15. Дмитро Ляпін. Зміни в державному управлінні щодо малого підприємництва // Право України. – 2004. - №12. – с.23
16. Економічний аналіз: Навч. посібник/ Під.ред. Чумаченка М. Г. – К., 2003 – 556с.
17. Загнитко О. П. Досвід країн ЄС у сфері державного регулювання розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва // Предпринимательство, хозяйство и право. –2004р. - №5. – с.14 – 18.
18. Людмила Хоменко. Регуляторна політика та підприємництво // Пріоритети. – 2004. - №3. – с85.
19. Селиванов В. Концептуальні засади розроблення державної політики розвитку підприємництва в Україні // Право України. –2004. - №12. – с.23.
20. Фінансове та інституційне забезпечення підприємництва в Україні: Зб.матеріалів. Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 24-25 березня 2005р./Редкол.: І.І.Тимошенко (голова) та ін. – К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2005. – с.153-156.
21. Черкасов В.Е. Финансовый менеджмент: Учебно-методическое пособие. – Тверь, 1999.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Підприємництво і бізнес в Україні
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи підприємництва в Україні 6 1.1.Сутність і значення розвитку підприємництва 6 1.2.Класифікація, форми, типологія та активізація підприємництва 10 Розділ 2. Підприємництво як сучасна форма господарювання 16 2.1.Сутність, значення та організаційно-правові форми здійснення. 16 2.2.Фінансово-кредитне забезпечення підприємництва. 20 2.3. Податкова політика підприємництва і державне регулювання бізнесу 23 Розділ 3. Поліпшення підприємницької діяльності і державне регулювання бізнесу 26 3.1. Оптимізація підприємницької діяльності 26 3.2. Державне регулювання бізнесу 31 Висновок 40 Список літературних джелел 42

 • ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ
  Вступ 3 1.Державне регулювання фондового ринку України 4 2.Регулювання банківської діяльності 7 3. Державний нагляд за страховою діяльністю 10 4.Валютне регулювання 11 Висновки 13 Література 14

 • Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні
  Зміст 1. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні 2. Перелік використаної літератури та нормативних актів

 • Необхідність державного регулювання цін.
  Зміст Вступ 3 1. Необхідність державного регулювання цін. 4 2. Державне регулювання цін у зарубіжних країнах. 5 2.1. Державне регулювання цін у Сполучених Штатах Америки. 5 2.2. Державне регулювання цін у Франції. 8 2.3. Державне регулювання цін у Іспанії. 10 2.4. Державне регулювання цін у Данії. 12 2.5. Державне регулювання цін у Греції. 13 2.6. Державне регулювання цін у Швеції. 15 2.7. Державне регулювання цін у Японії. 17 2.8. Державне регулювання цін у Фінляндії. 18 Висновок 20 Література 21

 • Державне регулювання страхової діяльності
  Завдання 1. Державне регулювання страхової діяльності. Органи нагляду за страховою діяльністю, їх функції. Реєстрація та ліцензування страховиків, контроль за їх діяльністю 3 Задача 2 15 Задача 3. 15 Література 16

 • Дослідження розвитку підприємницької діяльності в Україні
  Вступ 3 1. Економічна сутність підприємництва 5 1.1. Загальна характеристика підприємництва 5 1.2. Тенденції розвитку підприємництва в Україні 8 2. Дослідження розвитку підприємницької діяльності в Україні 12 2.1. Державне регулювання і стимулювання підприємництва в Україні 12 2.2. Державні програми підтримки підприємництва в Україні 21 3. Напрямки удосконалення державної політики щодо активізації підприємницької діяльності 31 Висновки 38 Література 40

 • Державне регулювання економіки
  1. Функції та повноваження державних органів у сфері економічного регулювання. 3 2. Тарифне і нетарифне регулювання, митне регулювання експортно імпортних операцій. 6 3. Методи державної підтримки підприємництва в агропромисловому комплексі. 10 Завдання 4. 12 Література 13

 • Функції державного регулювання економіки
  ПЛАН: 10. Функції державного регулювання економіки 16. Особливості державного регулювання окремих сфер та об’єктів 1. Державне регулювання розвитку промислового виробництва 2. Державне регулювання ринку праці, зайнятості та умов праці 3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 4. Державне регулювання науково-технічної діяльності 5. Державне фінансово-кредитне регулювання

 • Підприємництво в Україні
  Зміст Вступ 3 1. Підприємництво в Україні 4 2. Державне регулювання підприємництва 8 3. Господарська, економічна і соціальна діяльність підприємництва 14 Висновок 20 Література 21


Cгенерировано за 0.006773 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100