Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономический анализ

Тема: «Діагностика ризику банкрутства ВАТ „Вінницький хлібзавод №2”» (ID:114817)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 54 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ.......................................................................................................................3

РОЗДІЛ І. Теоретичні основи стратегії запобігання банкрутства.....................5
1.1. Економіко-правове забезпечення процесів
запобігання банкрутства........................................................................................5
1.2. Антикризове управління організацією, як запобіжний метод
банкрутству підприємства....................................................................................11

РОЗДІЛ ІІ. Діагностика ризику банкрутства
ВАТ „Вінницький хлібзавод №2”........................................................................20
2.1. Загальна організаційно-економічна характеристика
ВАТ „Вінницький хлібзавод №2”........................................................................20
2.2. Діагностика ризику банкрутства на підприємстві............................26

РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи удосконалення стратегії запобігання
банкрутства підприємства....................................................................................34

Висновки та пропозиції.........................................................................................40

Список використаної літератури..........................................................................42

Додатки

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Закон України ”Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” вiд 14.05.1992 № 2343-XII (із змінами та доповненнями)
2. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" вiд 18.01.2005 № 2354-IV
3. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" вiд вiд 17.02.2004 № 1499-IV
4. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" вiд вiд вiд 03.04.2003 № 672-IV
5. Антикризове управління промисловим підприємством в умовах перехідної економіки України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / К.І. Залогіна; Хмельниц. держ. ун-т. — Хмельниц., 2004. — 20 с.
6. Антикризисное управление: от банкротства – к финансовому оздоровлению / Под редакцией Г.П.Иванова. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 2003. – 214c.
7. Благун І., Копчак Ю. Проблеми неплатоспроможності та банкрутства підприємств в економіці України // Економіст. - 2004.-№9 .-С.46-48
8. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. - К.:ЦУЛ,2003 .-504 с.
9. Дмитренко А.І. Сучасні аспекти класифікації та причин банкрутства // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб.-Вип. 2(9). - К.: КНЕУ. - С. 505-510.
10. Швиданенко Г.О., Дмитренко А.І. Санація балансу в системі антикризового управління підприємством //Актуальні проблеми економіки, №4 (22), 2003. - С. 33-36.
11. Дмитренко А.І. Управління персоналом в рамках антикризової програми підприємства // Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. - Вип. 9. - К.: КНЕУ, 2002. - С. 63-71.
12. Кальніченко Л., Мендрул О. Реструктуризація підприємств в умовах становлення ринкового середовища // Економіка України. – 2000. - №10. – С.27-33
13. Клебанова Т.С.,Бондар О.М.,Мозенков О.В. Банкрутство і санація підприємства: Теорія і практика кризового управління: Монографія / За ред. О.В.Мозенкова. - Х.: Інжек, 2003. - 272с.
14. Копилюк О.І., Штангрет А.М. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів.- К.: ЦНЛ, 2005. - 166с.
15. Кошкин В.И. й др. Антикризисное управление. 17-модульная программа для менеджеров "Управление развитием организации". Модуль 11. - М.: Инфра-М, 1999. - с.421.
16. Кукурудза Л.О. Банкрутство: причини, наслідки, організація протидії // Вісник КДТЕУ.-1998.- №1.- с.91-101.
17. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. — 580 с.
18. Лігоненко Л.О. Методологія діагностики загрози банкрутства підприємства та напрямки її удосконалення // Фінанси України.- 2005. - №8.- с.136 - 148.
19. Лігоненко Л.О., Ковальчук Г.В. Оцінка платоспроможності підприємства (методичні підходи). // Економіка, фінанси, право.-2004. -№10.- с. 10 – 15
20. Літвін Н.М. Банкрутство як метод антикризового управління. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. - Вип. 2. - К.: АПСВ Федерації профспілок України. - 2002. - С.139-142.
21. Фокіна Н.П. Прогнозування криз та банкрутств промислових підприємств // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - №2(20). - С.76-78
22. Штангрет А.М. Реструктуризація як засіб виходу з кризового становища // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Становлення фінансової системи України та проблеми її стабілізації. Вип. 12. Ч.2. – Львів: ІРД НАН України. – 2000. – С. 28–31.
23. Штангрет А.М. Антикризове управління як засіб попередження банкрутства // Регіональна економіка. – 2002. – №2. – С. 151–153.
24. Холод З.М., Штангрет А.М. Антикризове управління - система завчасної діагностики і захисту від кризових ситуацій // Наукові записки. Вип. 5. – Львів: УАД. – 2002. – С. 124–127.
25. Холод З.М., Штангрет А.М. Методологічні аспекти антикризового управління // Економіка промисловості. – Донецьк: Інститут економіки промисловості НАН України. – 2002. – №2. – С.23–27.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Економічна сутність оцінки конкурентоспроможності підприємства
  Зміст Вступ ......................................................................................................................3 1. Економічна сутність оцінки конкурентоспроможності підприємства.........5 2. Конкурентні стратегії підприємств, їх особливості і необхідність розробки.....................................................................................7 3. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТВінницький хлібзавод №2”....................................................................12 4. Оцінка конкурентоспроможності підприємства ВАТВінницький хлібзавод №2”....................................................................................................17 5. Шляхи використання інформаційних технологій в господарській діяльності ВАТВінницький хлібзавод №2”.................................................24 6. Шляхи вдосконалення оцінки конкурентоспроможності та рентабельності підприємства ........................................................................26 Висновки та пропозиції.......................................................................................29 Список використаної літератури........................................................................30

 • Практичні аспекти діагностики ризику банкрутства підприємства
  План Вступ.......................................................................................................................3 1. Теоретичні основи банкрутства та його діагностика.....................................5 1.1. Сутнісна характеристика та чинники що зумовлюють банкрутство підприємства..........................................................................5 1.2. Імовірність зони ризику банкрутства та важливість діагностики...10 2. Практичні аспекти діагностики ризику банкрутства підприємства.............15 2.1. Діагностика кризового стану підприємства.......................................15 2.2. Аналіз процесів управління стратегією запобігання банкрутства підприємства...........................................................................22 3. Шляхи запобігання банкрутства підприємства..............................................26 Висновки................................................................................................................33 Список використаної літератури.........................................................................35 Додатки

 • „Банкрутство підприємств” (на прикладі АТ „Радіоприлад”)
  Зміст ВСТУП......................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БАНКРУТСТВА ТА ЙОГО ДІАГНОСТИКА.....................................................................................................5 1.1. Поняття банкрутство як завершальний етап кризової ситуації на підприємстві............................................................................................5 1.2. Діагностика ризику банкрутства як основа стратегія управління підприємством.........................................................................8 РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА АТ „РАДІОПРИЛАД”..........................................................17 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства...............17 2.2. Діагностика ризику банкрутства на підприємстві............................19 2.3. Аналіз процесів управління стратегією запобігання банкрутства підприємства...........................................................................25 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА...29 ВИСНОВКИ..........................................................................................................36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ......................................................38 ДОДАТКИ

 • „Аналіз якості випущеної продукції” на матеріалах ВАТ "Вінницький хлібзавод №2"
  План Вступ....................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні основи якості випущеної продукції..............................5 1.1. Поняття та оцінка рівнів якості продукції.......................................5 1.2. Теорія та фактори управління якістю продукції............................10 Розділ 2. Практичне застосування оцінки якості продукції на підприємстві ВАТ "Вінницький хлібзавод №2"..............................................15 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства.............15 2.2. Аналіз якості та конкурентоспроможності продукції підприємства.............................................................................................20 Розділ 3. Шляхи вдосконалення якості і конкурентноздатності продукції підприємства......................................................................................28 Висновки..............................................................................................................32 Список використаної літератури......................................................................34 Додатки

 • Практичні аспекти діагностики ризику банкрутства підприємства
  Зміст Вступ.......................................................................................................................3 РОЗДІЛ І. Теоретичні засади діагностики ризику банкрутства........................5 1.1. Поняття банкрутство як завершальний етап кризової ситуації на підприємстві............................................................................5 1.2. Діагностика ризику банкрутства як основа стратегія управління підприємством.........................................................................9 РОЗДІЛ ІІ. Практичні аспекти діагностики ризику банкрутства підприємства....................................................................................17 2.1. Загальна характеристика ЗАТ „Самміт”............................................17 2.2. Діагностика кризового стану ЗАТ „Самміт” та окремих його складових........................................................................22 2.3 Аналіз процесів управління стратегією запобігання банкрутства підприємства ЗАТ „Самміт”................................................32 РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи удосконалення стратегії запобігання банкрутства підприємства....................................................................................37 Висновки................................................................................................................46 Список використаної літератури.........................................................................48 Додатки

 • Політика запобігання банкрутства на підприємстві ВСО „Електро Технік”
  Зміст Вступ___________________________________________________________3 Розділ 1. Теоретичні основи банкрутства та його діагностика____________5 1.1. Сутнісна характеристика та чинники, що зумовлюють банкрутство підприємства__________________________________________5 1.2. Імовірні зони ризику банкрутства та важливість діагностики_______10 Розділ 2. Політика запобігання банкрутства на підприємстві ВСО „Електро Технік”_____________________________________________15 2.1. Техніко-економічна характеристика ВСО „Електро Технік”_______ 15 2.2. Діагностика ризику банкрутства на досліджуваному підприємстві__19 Розділ 3. Шляхи запобігання банкрутства підприємства_________________28 Висновки________________________________________________________35 Використана література____________________________________________37 Додатки

 • Діагностика банкрутства підприємства
  Вступ 1. Теоретично-методологічні аспекти діагностики банкрутства 1.1 Економічний зміст та причини виникнення банкрутства 1.2 Підходи до діагностики банкрутства на підприємстві 1.3. Інформаційно - правові аспекти регулювання процесу банкрутства 2. Аналіз та оцінка фінансового стану підприємства ВАТ завод “Сільмаш” 2.1 Фінансово – економічна характеристика підприємства. 2.2. Оцінка фінансово-майнового стану ВАТ завод „Cільмаш” 2.3 Аналіз та оцінка платоспроможності та ділової активності 3. Напрямки стабілізації фінансового стану підприємства 3.1 Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства та можливі шляхи стабілізації фінансової діяльності 3.2 Фінансова санація ВАТ “Cільмаш” Висновки Література

 • Визначення ефективності діяльності підприємства
  Вступ 3 1. Нормативно-правове регулювання фінансової діяльності підприємства 5 1.1. Основні засади державного регулювання фінансової діяльності підприємства 5 1.2. Державне регулювання банкрутства підприємства 11 2. Визначення ефективності діяльності підприємства 15 2.1. Загальна характеристика підприємства 15 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ “Кристал” 30 2.3. Діагностика ризику банкрутства підприємства 40 3. Необхідність змін у державному управлінні фінансами підприємства 45 Висновки 53 Список використаної літератури 57

 • Теоретичні засади фінансової діяльності підприємств
  Зміст Зміст 2 Вступ 3 1. Теоретичні засади фінансової діяльності підприємств 5 1.1. Сутність та особливості фінансової діяльності 5 1.2. Політика формування фінансових ресурсів 9 2. Аналіз фінансової діяльності ВАТ «Хлібзавод» 17 2.1. Техніко - економічна характеристика ВАТ "Хлібзавод" 17 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 19 3. Шляхи удосконалення фінансової діяльності ВАТ "Хлібзавод" 40 Висновки 44 Література 46 Додатки 48


Cгенерировано за 0.007198 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100