Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Финансовый менеджмент

Тема: «Результати фінансово-інвестиційної діяльності підприємства» (ID:114830)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 85 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ...........................................................................................................................3
1. Науково-теоретичні аспекти теми „Результати фінансово-інвестиційної
діяльності підприємства”..........................................................................................5
1.1. Нормативно-правова база........................................................................5
1.2. Огляд економічних джерел......................................................................7
2. Економічна характеристика основних фінансових показників
підприємства СВАТ „Браїлівське”..........................................................................13
2.1. Організаційно-правовий статус підприємства......................................13
2.2. Оцінка фінансового стану підприємства...............................................14
2.3. Облікова політика підприємства............................................................21
3. Результати фінансово-інвестиційної діяльності підприємства........................24
3.1. Сутність і стан фінансово-інвестиційної діяльності............................24
3.2. Стандарти результативності інвестування............................................27
3.3. Інвестиційна діяльність в Україні..........................................................29
3.4. Фінансування та інформаційне забезпечення інвестиційної
діяльності........................................................................................................36
3.5. Організація фінансової роботи підприємства......................................41
3.6. Особливості визначення та аналіз фінансових результатів
діяльності підприємства................................................................................44
4. Шляхи вдосконалення результатів фінансово-інвестиційної діяльності
підприємства............................................................................................................48
Висновки і пропозиції.............................................................................................51
Список використаної літератури...........................................................................53
Додатки

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. „Про банки і банківську діяльність”, Закон України // Діло. – 1994. - №84.
2. „Про захист іноземних інвестицій в Україні” Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991.- №46.
3. „Про інвестиційну діяльність”, Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №10.
4. „Про оподаткування прибутку підприємства”, Закон України №283/97-ВР від 22.05.97р. із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №36.
5. „Про режим іноземного інвестування”, Закон України від 19 березня 1996 р. N 93/96-ВР.
6. „Про цінні папери та фондову біржу”, Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №38.
7. П(с)БО №2 „Баланс” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87.
8. П(с)БО №3 „Звіт про фінансові результати” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87.
9. П(с)БО №15 „Доходи” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999р. №237.
10. П(с)БО №16 „Витрати” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999р. №237
11. П(с)БО №5 „Звіт про власний капітал” затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 2000р. №20.
12. Абрамович І.А. Сутність і стан інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки // Економіка та підприємництво. – 2006. - №4. – С.7-10.
13. Бережной О.А. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень // Актуальні проблеми економіки. – 2004. - №9. – С.26-29.
14. Гаврилюк К. Умови здійснення іноземного інвестування // Економіка України № 8. – 2005.
15. Гриньова В.М., Каюда В.О., Лепейко Т.І., Каюда О.П. Проблеми розвику інвестиційної діяльності. Монографія. / За заг. ред. Гриньової В.М. – Харків: Вид.-во ХДЄУ. – 2002. – 464с.
16. Губський Б. Проблеми міжнародного інвестування в Україні. // Економіка України. – 2004. - №1. – С.34.
17. Даниленко А.А. Тенденції і перспективи прямого іноземного інвестування у промисловість України. // Фінанси України – 2003. – №3. - С.67.
18. Дацій О.І. Фінансування інвестиційної діяльності підприємств // Економіка та підприємництво, 2006р. - №4. – С.117-121
19. Демчук Н.І. Сучасний стан розвитку інвестиційного процесу промислових підприємств // Економіка та підприємництво, 2006р. - №4. – С.121-125.
20. Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. С.Ф.Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 528с.
21. Євстаф’єва А.Г. Особливості інвестиційної діяльності в Україні на сучасному етапі // Економіка та підприємництво, 2006р., №4, с.134-137
22. Єлець О.П. Джерела фінансування підприємства і вибір найбільш ефективного з них // Економіка та підприємництво, 2006р., №5. – С.109-114.
23. Жураховська Л. Глобальні стандарти результативності інвестування // Фінансовий ринок України. – 2006. - №12. – С.18-25.
24. Кириленко І. Г. Агропромисловий комплекс України: сучасний стан та погляд у майбутнє //Економіка АПК. №4, 2005р. – с.90.
25. Кісеолар І.А. Визначення оптимальної форми фінансування підприємств // Економіка та підприємництво. – 2006. - №4. – С.441-444.
26. Кісеолар І.А. Визначення оптимальної форми фінансування підприємств // Економіка та підприємництво. – 2006. - №4. – С.441-444.
27. Коваль Р.Г. Формування умов інвестування соціально-економічного розвитку підприємства // Економіка та держава. - №12. – 2006. – С.49-51
28. Кодацький В.П. Організація фінансової роботи на підприємствах // Статистика України. – 2006. - №2. – С.95-97.
29. Корінєв В.Л. Методичний підхід до аналізу фінансових результатів діяльності підприємств АПК // Економіка та підприємництво. – 2006. - №4. – С.179-183.
30. Корінєв В.Л. Методичний підхід до аналізу фінансових результатів діяльності підприємств АПК // Економіка та підприємництво. – 2006. - №4. – С.79-183.
31. Костенко Т.Д., Підгора Є.О. Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури. 2005. - 400 с.
32. Костіна Н.І., Марахов К.С. Проблеми формування фондового ринку в Україні // Фінанси України. – 2006. - №3. – С.48.
33. Крамаренко Г.О. Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 520 с.
34. Кучеркова С.О. Сутність прибутку та методика визначення фінансового результату діяльності підприємств // Економіка АПК. – 2005. - №5. – С.78-84.
35. Кучеркова С.О. Сутність прибутку та методика визначення фінансового результату діяльності підприємств //Економіка АПК. – 2005. - №5. – С.78-84.
36. Ландарь О. Особливості залучення іноземних інвестицій в Україну// Фінансист. - №12. – 2005.
37. Лозун Ю.А. Реформування аграрного сектора України. / Економіка АПК. № 1- 2006. - С. 3 - 6.
38. Манів З.О. Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посібник – К.: Знання, 2004. – 580 с.
39. Марчук Є. К. Село – опора української економіки.// Економіка АПК №11, 2005. – с.93.
40. Мироненко В.П., Москаленко А.М.. Удосконалення економічного механізму кредитування сільськогосподарських товаровиробників // Облік і фінанси АПК. – 2006. - №3. – С.112-116.
41. Небильцов А О.В. Облік інвестицій за методом участі в капіталі // Фінанси України. – 2006. - №11. – С.114-119.
42. Орлов П.А. Визначення ефективності реальних інвестицій // Фінанси України. - 2006. - №1. С.45-49.
43. Панкова М.О. Розвиток інвестиційних процесів в Україні. Монографія. Запор. держ. інж. акад. – Запоріжжя, 2003 – 358 с.
44. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.
45. Прейгер Д. Сільське господарство України: вчора, сьогодні, завтра. //Економіка України. – 2005 – №12. – с.97.
46. Савчук В.П. Теорія і практика оцінки ефективності інвестицій в Укр. // Економіка України – 2005 - №12, С.19-25.
47. Старостенко Г.Г., Мірко Н.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.
48. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч.посібник. – 2-ге вид., поп. – К.: МАУП, 2001.- 280с.
49. Хотомлянський О.Л., Знахуренко П.А. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства // Фінанси України 2007. - №1. – С.56-60.
50. Червінська С.Л. Особливості визначення фінансових результатів діяльності аграрних підприємств // Облік і фінанси АПК. – 2006. - №6. – С.107-110.
51. Шпек Р. Іноземні інвестиції в Україні // Урядовий кур’єр.-2005.-2 квітня.
52. Щербак А.В. Інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності на підприємстві // Актуальні проблеми економіки. 2006р. - №3. – С.103-107.
85

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Аналіз фінансово-інвестиційної діяльності підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти аналізу фінансово-інвестиційної діяльності 5 1.1. Особливості здійснення фінансово-інвестиційної діяльності підприємством 5 1.2. Організація аналітичного процесу 9 1.3. Методичні підходи до аналізу фінансово-інвестиційної діяльності 13 2. Аналіз фінансово-інвестиційної діяльності підприємства 16 2.1. Загальна характеристика підприємства 16 2.2. Інвестиційна стратегія підприємства 19 2.3. Оцінка інвестицій в основний капітал 21 3. Альтернативні варіанти фінансування оновлення основних засобів підприємства 28 Висновки 42 Список використаної літератури 43

 • АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ „КРИМСЬКОЇ КАВДЕВІЗІЇ”
  ЗМІСТ ВСТУП....................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА..................................................................................................5 1.1. Сутність інвестиційної діяльності підприємства...............................5 1.2. Форми сучасного інвестування............................................................8 1.3. Методи оцінки інвестиційної діяльності...........................................12 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ „КРИМСЬКОЇ КАВДЕВІЗІЇ”......................................................................18 2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства......................18 2.2. Характеристика джерел фінансування...............................................22 2.2. Оцінка ефективності інвестування.....................................................24 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.................................................................................................28 3.1. Необхідність інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств..................................................................................................28 3.2. Важливість державного регулювання інвестиційної діяльності.....31 ВИСНОВКИ...........................................................................................................41 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................43 ДОДАТКИ

 • Інвестиційна привабливість підприємства
  Зміст Вступ 3 1. Сутність інвестиційної привабливості підприємства 5 1.1 Економічний зміст та мета інвестиційної діяльності 5 1.2 Методика визначення інвестиційної привабливості підприємства 10 1.3 Інформаційне – правове забезпечення оцінки інвестиційної привабливості підприємства 16 2. Аналіз та оцінка інвестиційної привабливості підприємства ВАТ “Дніпродзержинавтодеталь” 20 2.1 Фінансово – майнова характеристика ВАТ Дніпродзержинавтодеталь" 20 2.2 Аналіз фінансового стану підприємства ВАТ «Дніпродзержинавтодеталь» 24 2.3 Оцінка інвестиційної привабливості підприємства ВАТ “Дніпродзержинавтодеталь” 29 3. Шляхи підвищення інвестиційної привабливості підприємства ВАТ “Дніпродзержинавтодеталь” 35 Висновки 38 Література: 40

 • Оцінка ефективності управління грошовими коштами
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти формування внутрішніх джерел фінансування операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства 4 1.1 Сутність внутрішніх джерел фінансування операційної, фінансової та інвестиційної діяльності та їх значення в забезпеченні кругообігу капіталу 4 1.2 Внутрішні джерела фінансування операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства 6 1.3 Нормативно – правове забезпечення процесу фінансування операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства 8 2. Оцінка ефективності фінансування операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства ВО «Харківавтосервіс» 12 2.1 Фінансово - економічна характеристика ВО «Харківавтосервіс" 12 2.2 Ефективність політики фінансування операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства ВО «Харківавтосервіс» 15 2.3 Оцінка ефективності управління грошовими коштами підприємства ВО «Харківавтосервіс» 19 2.4 Оцінка ефективності фінансування операційної діяльності підприємства ВО “ Харківавтосервіс” 22 3. Шляхи обґрунтування внутрішніх джерел фінансування операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства 27 3.1 Методи нарощення статутного капіталу підприємства 27 3.2 Практичні підходи до використання методів збільшення статутного капіталу ВО "Харківавтосервіс” 34 Висновки 38 Література 40 Додатки 41

 • Аналіз інвестиційної діяльності підприємства ВАТ „Мономах”
  Зміст Вступ……………………………………………………………………………....3 РОЗДІЛ І. Теоретичні основи інвестиційної діяльності підприємства………..5 1.1. Сутність інвестиційної діяльності…………………………………....5 1.2. Форми сучасного інвестування…………………………………….....9 1.3. Методи оцінки інвестиційної діяльності…………………………...13 Розділ ІІ. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства ВАТ „Мономах”….19 2.1. Загальна характеристика суб’єкта господарювання……………….19 2.2. Характеристика джерел інвестування…………………………..….23 2.3. Оцінка реального інвестування…………………………………..….25 РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи вдосконалення інвестиційної діяльності на підприємстві…..................................................................................................28 Висновки………………………………………………………………………....32 Список використаної літератури…………………………………….…………34 Додатки

 • Аналіз фінансових інвестицій підприємства
  ЗМІСТ ВСТУП Розділ 1. Фінансова інвестиційна стратегія та її роль в діяльності підприємства 1.1. Фінансова інвестиційна стратегія, її сутність і особливості розробки 1.2. Зв’язок фінансової стратегії з інвестиційною політикою та показниками діяльності підприємства 1.3. Напрямки управління інвестиційною політикою підприємства 1.4. Джерела та напрямки інвестиційної політики Розділ 2. Аналіз ефективності фінансового інвестування ЗАТ “Зв’язок“ 2.1. Організаційно – економічна характеристика ЗАТ “Зв’язок“ 2.2. Оцінка інвестиційної політики ЗАТ “Зв’язок” 2.3. Оцінка результатів застосування розробленої фінансової інвестиційної стратегії ЗАТ “Зв’язок” Розділ 3. Шляхи вдосконалення фінансово-інвестиційної стратегії ЗАТ “Зв’язок” 3.1. Заходи щодо оптимізації фінансово-інвестиційної стратегії ЗАТ “Зв’язок” 3.2. Модель управління та прогнозування інвестиційної стратегії для промислового регіонального підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ

 • Теоретичні основи інвестиційної діяльності
  План Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи інвестиційної діяльності. 5 1.1 Сутність інвестиційної діяльності. 5 1.2 Форми сучасного інвестування. 8 1.3 Методи оцінки інвестиційної діяльності. 11 Розділ 2 Сучасний стан та аналіз управління інвестуванням ЗАТ “Житомирські ласощі”. 19 2.1. Організаційна характеристика підприємства як суб’єкта господарювання 19 2.2.Фінансово-економічний аналіз підприємства 26 2.3 Вплив факторів на стан інвестиційних ресурсів підприємства 34 Розділ 3 Удосконалення процесу іноземного інвестування у ЗАТ “Житомирські ласощі”. 40 3.1 Шляхи збільшення інвестиційних ресурсів підприємства 40 Список використаної літератури 49

 • Механізм прямого оподаткування діяльності підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти механізму прямого оподаткування діяльності підприємства 5 1.1 Сутність прямого оподаткування та його вплив на результати фінансово - господарської діяльності 5 1.2 Механізм прямого оподаткування діяльності підприємства 8 1.3 Інформаційно правове забезпечення процесу прямого оподаткування діяльності підприємства 14 2. Аналіз ефективності механізму прямого оподаткування діяльності 16 відкритого акціонерного товариства “Афіни” 16 2.1 Фінансово - майнова характеристика діяльності ВАТ “Афіни” 16 2.2 Особливості визначення податкової бази для прямого оподаткування 17 2.3 Оцінка ефективності механізму прямого оподаткування та аналіз його впливу на результати фінансово - господарської діяльності підприємства 21 3. Вдосконалення механізму прямого оподаткування підприємства ВАТ “Афіни” 23 Висновки 30 Література: 31 Додатки 32

 • Вплив інфляції на результати інвестиційної діяльності
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Методи фінансування інвестиційних програм і проектів 5 1.1. Комплекс оціночних критеріїв для відбору перспективних інвестиційно-інноваційних проектів 8 1.2. Управління джерелами фінансування капітальних інвестицій 8 Розділ 2. Вплив інфляції на результати інвестиційної діяльності 18 Розділ 3. Зміст бізнес-плану інвестиційного проекту освоєння виробництва пластикових труб 31 3.1. Меморандум конфіденційності 31 3.2. Резюме 32 3.3. Опис підприємства 34 3.4. Опис продукції 34 3.5. Маркетинг-план 34 3.6. Інвестиційний план 35 3.7. Виробничий план 37 3.8. Організаційний план 38 3.9. Фінансовий план 39 3.10. Показники ефективності інвестиційного проекту 40 3.11. Аналіз чутливості інвестиційного проекту 43 3.12. Додатки 44 Висновки і рекомендації з удосконалення інвестиційної діяльності підприємства 46 Список використаної літератури 50


Cгенерировано за 0.007722 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100