Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Деньги и кредит

Тема: «Кредитна політика підприємства ТОВ "Гамма"» (ID:114839)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 39 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ.......................................................................................................................3

Розділ І. Сутність та необхідність кредитування підприємств.........................5
1.1. Принципи кредитування підприємств................................................5
1.2. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам.....................11

Розділ ІІ. Кредитна політика підприємства ТОВ "Гамма"................................16
2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства...........................16
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства............................................18
2.3. Залучення банківського кредиту на розвиток підприємства...........24

Розділ ІІІ. Управління кредитним ризиком: використання форм
забезпечення повернення позичок.......................................................................26

Висновки................................................................................................................33

Список використаної літератури.........................................................................35

Додатки

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Адибеков М.Г. Кредитные операции: классификация, порядок привлечения и учет. – М., 1995
2. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. -М.: Финансы и статисти¬ка, 1997.-248с.
3. Балабанів И.Т. Фінансовий аналіз і планування господарю¬ючого суб'єкта. — М.: Фінанси й статистика, 2002.-208с.
4. Бандурка А. М., Черв'яків И. М., Посилка О. В. Фінансово-економічний аналіз. — Харків: З Харківського університе¬ту внутрішніх справ, 1999. — 393 с.
5. Благун І., Копчак Ю. Проблеми неплатоспроможності та банкрутства підприємств в економіці України // Економіст. - 2004.-№9 .-С.46-48
6. Бланк И.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс. — К.: Ніка- Центр, 1999. - 528 с.
7. Бороненкова С.А. Управлінський аналіз. — М.: Фінанси й статистика, 2002.-384с.
8. Бромвич М. Анализ экономической зффективности капитальных вложений: Пер. С англ. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 432 с.
9. Володькіна М.В. Економіка промислового підприємства. Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 196 с.
10. Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. - М.: Финстатинформ, 1997. - 135 с.
11. Економічний аналіз / За ред. Ф.Ф.Бутинця. — Житомир: ПП "Рута", 2003.-680с.
12. Ильин А.И., Синица Л.М. Планирование на предприятии: В 2-х ч. Часть 2. Такти¬ческое планирование / Под. Общей ред. А.И. Ильина. - Мн.: ООО "Новое зна¬ние", 2000.-416 с.
13. Лігоненко Л.О., Ковальчук Г.В. Оцінка платоспроможності підприємства (методичні підходи). // Економіка, фінанси, право.-2004. -№10.- с. 10 – 15
14. Лютий О.І. Грошово-кредитна політика та її реалізація в Україні // Фінанси України. – 2005. - № 1. – С.20
15. Олексієнко М., Ольшанський В., Першиков Е. Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання. – К., 1996. – 220 с.
16. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. - К.: Скарби, 2002. - 336 с.
17. Устенко О.Л. Предпринимательские риски. - К.: Всеувито, 1996. - 160 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Практичне застосування аналізу фінансової стійкості ТОВ „Гамма”
  Зміст Вступ......................................................................................................................3 1. Теоретичні основи аналізу фінансової стійкості суб’єкта господарювання.....................................................................................5 1.1. Діагностика фінансової стійкості.......................................................5 1.2. Показники фінансової стійкості підприємства та методика їх визначення.........................................................................10 2. Практичне застосування аналізу фінансової стійкості ТОВГамма”.........16 2.1. Коротка характеристика ТОВГамма”.............................................16 2.2. Аналіз фінансової стійкості підприємства ТОВГамма”...............18 3. Шляхи покращення фінансової стійкості підприємства...............................24 Висновки ..............................................................................................................28 Використана література.......................................................................................31 Додатки

 • Кредитна політика підприємства ВСО "ЕлектроТехнік"
  Зміст Вступ.......................................................................................................................3 Розділ І. Сутність та значення кредитної політики підприємства....................5 1.1. Кругооборот коштів підприємства та необхідність залучення кредитів....................................................................................5 1.2. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам.....................12 Розділ ІІ. Кредитна політика підприємства ВСО "ЕлектроТехнік"..................17 2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства...........................17 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства............................................20 2.3. Залучення банківського кредиту на розвиток підприємства...........24 Розділ ІІІ. Управління кредитним ризиком: використання форм забезпечення повернення позичок.......................................................................26 Висновки................................................................................................................33 Список використаної літератури.........................................................................35 Додатки

 • Національний банк і грошово-кредитна політика
  1. Національний банк і грошово-кредитна політика 3 2. Структура і органи правління 6 3. Грошово-кредитна політика 9 4. Банківське регулювання і надзор 11 ІІ. 1. 10 принципів бухгалтерського обліку 15 2. Структура планів рахунків банку 17 3. Звітність банку 24 4. Дати визначення понять 25 Список літератури 27

 • Кредитна політика підприємства ВСО "ЕлектроТехнік"
  План Вступ.......................................................................................................................3 Розділ І. Сутність та необхідність залучення позикових коштів......................5 1.1. Принципи кредитування підприємств................................................5 1.2. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам.....................11 Розділ ІІ. Кредитна політика підприємства ВСО "ЕлектроТехнік"..................16 2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства...........................16 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства............................................19 2.3. Залучення банківського кредиту на розвиток підприємства...........23 Розділ ІІІ. Управління кредитним ризиком: використання форм забезпечення повернення позичок.......................................................................25 Висновки................................................................................................................32 Список використаної літератури.........................................................................34 Додатки

 • Капіталізація підприємства
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Загальна інформація про підприємство ТОВ "КРОЛОС". 4 2. Капіталізація підприємства ТОВ "КРОЛОС". 6 3. Персонал підприємства ТОВ "КРОЛОС". 7 4. основна діяльність підприємства ТОВ "КРОЛОС". 9 5. Реалізація продукції ТОВ "КРОЛОС". 10 6. Можливості для зростання продаж шляхом використання товарів. 11 7. Прибуток підприємства ТОВ "КРОЛОС". 12 8. Земля, промислові будівлі, споруди устаткування. 12 9. Активи підприємства ТОВ "КРОЛОС". 13 10. Зобов'язання ТОВ "КРОЛОС". 16 11. Фінансові показники ТОВ "КРОЛОС". 17 12. Співставлення з порівняними компаніями 19 13 Умови поглинання 20 Прогоз розвитку підприємства. 20 Висновок 23 Література 25

 • Фіскальна-бюджетна та грошово-кредитна політика
  1. Фіскальна-бюджетна та грошово-кредитна політика в системі державного регулювання ринкової економіки 3 2. Фондова біржа. Функції та роль фондової біржі на ринку цінних паперів 6 3. Дати визначення наступним термінам: 13 Задача 14 Література 15

 • Центральний банк і грошово - кредитна політика
  Зміст 1. Центральний банк і грошово - кредитна політика……………3 2. Стратегія НБУ по регулюванню валютного курсу………..…13 3. Література……………………………………………………….20

 • ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛИТИКА
  ВСТУП 3 1. ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ 4 1.1. Поняття грошово-кредитної політики 4 1.2 Цілі та орієнтири грошово-кредитної політики 13 1.3 Грошово-кредитна політика Національного банку України 28 2. ПОЛІТИКА МІНІМАЛЬНИХ ОБОВ’ЯЗКОВИХ РЕЗЕРВІВ В СИСТЕМІ ІНСТРУМЕНТІВ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 32 2.1 Поняття обов’язкових резервів 32 2.2. Застосування мінімальних резервів в процесі здійснення монетарної політики 34 2.3. Мінімальні обов’язкові резерви як інструмент монетарної політики НБУ 40 ВИСНОВКИ 42 ЛІТЕРАТУРА 43

 • Кредитна політика банку, її зміст і параметри
  План. 1. Кредитна політика банку, її зміст і параметри. 1.1 Економічна сутність кредитного механізму, умови його здійснення. 1.2 Порядок надання кредиту комерційним банком та контроль за його поверненням. 2. Кредитування розширення виробництва, придбання основних фондів. 3. Практичне завдання.


Cгенерировано за 0.007255 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100