Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Деньги и кредит

Тема: «„Кредитна політика підприємства” (на прикладі ПМП виробнича фірма „Панда”)» (ID:114841)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 53 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

ВСТУП........................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
ПІДПРИЄМСТВА.................................................................................................... ..5
1.1. Сутність кредитної діяльності підприємства................................................ 5
1.2. Огляд законодавчо-нормативної бази кредитної політики підприємства...11
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ПІДПРИЄМСТВА ПМП ВИРОБНИЧА ФІРМА „ПАНДА”................................16
2.1. Загальна характеристика підприємства..........................................................16
2.2. Оцінка фінансово-економічної діяльності підприємства..............................18
РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
ПМП ВИРОБНИЧА ФІРМА „ПАНДА”................................................................25
3.1. Аналіз кредитної політики підприємства.......................................................25
3.2. Необхідність страхування кредитних ризиків................................................31
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ..............................................................................37
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..........................................................39
ДОДАТКИ

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України "Про банки і банківську діяльність", був введений в дію Постановою Верховної Ради №873-12 від 20.03.91 року
2. Закон України "Про заставу", був введений в дію Постановою ВР N 2655-12 від 02.10.92 року
3. Положення Національного банку України "Про кредитування", затверджене постановою Правління НБУ №246 від 28 вересня 1995 року
4. Адибеков М.Г. Кредитные операции: классификация, порядок привлечения и учет. – М., 1995
5. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. -М.: Финансы и статисти¬ка, 1997.-248с.
6. Балабанів И.Т. Фінансовий аналіз і планування господарю¬ючого суб'єкта. — М.: Фінанси й статистика, 2002.-208с.
7. Бандурка А. М., Черв'яків И. М., Посилка О. В. Фінансово-економічний аналіз. — Харків: З Харківського університе¬ту внутрішніх справ, 1999. — 393 с.
8. Благун І., Копчак Ю. Проблеми неплатоспроможності та банкрутства підприємств в економіці України // Економіст. - 2004.-№9 .-С.46-48
9. Бланк И.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс. — К.: Ніка- Центр, 1999. - 528 с.
10. Бороненкова С.А. Управлінський аналіз. — М.: Фінанси й статистика, 2002.-384с.
11. Бромвич М. Анализ экономической зффективности капитальных вложений: Пер. С англ. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 432 с.
12. Володькіна М.В. Економіка промислового підприємства. Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 196 с.
13. Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. - М.: Финстатинформ, 1997. - 135 с.
14. Економічний аналіз / За ред. Ф.Ф.Бутинця. — Житомир: ПП "Рута", 2003.-680с.
15. Ильин А.И., Синица Л.М. Планирование на предприятии: В 2-х ч. Часть 2. Такти¬ческое планирование / Под. Общей ред. А.И. Ильина. - Мн.: ООО "Новое зна¬ние", 2000.-416 с.
16. Лігоненко Л.О., Ковальчук Г.В. Оцінка платоспроможності підприємства (методичні підходи). // Економіка, фінанси, право.-2004. -№10.- с. 10 – 15
17. Лютий О.І. Грошово-кредитна політика та її реалізація в Україні // Фінанси України. – 2005. - № 1. – С.20
18. Олексієнко М., Ольшанський В., Першиков Е. Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулювання. – К., 1996. – 220 с.
19. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. - К.: Скарби, 2002. - 336 с.
20. Устенко О.Л. Предпринимательские риски. - К.: Всеувито, 1996. - 160 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Управління і платоспроможність підприємства
  Зміст Вступ......................................................................................................................3 1. Теоретичні основи управління і платоспроможності підприємства............5 1.1. Об'єктивна необхідність і поняття управління суб'єктами господарювання.......................................................................5 1.2. Діагностика ліквідності й платоспроможності підприємства.........8 2. Оцінка управління платоспроможністю підприємства ПМП виробнича фірмаПанда”..........................................................................14 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства...............14 2.2. Аналіз платоспроможності і фінансового стану підприємства.......16 2.3. Управління грошовими активами виробничої фірми „Панда”........26 3. Шляхи покращення платоспроможності та ліквідності підприємства........28 Висновки................................................................................................................33 Список використаної літератури.........................................................................35 Додатки

 • Підприємницька діяльність
  Зміст Вступ........................................................................................................................3 1. Загальна характеристика підприємницької та господарської діяльності......5 2. Форми реалізації і основні напрями економічної політики держави...........13 3. Державне регулювання господарської й підприємницької діяльності........17 4. Державна реєстрація і порядок ліквідації суб’єктів підприємництва..........24 5. Договірні взаємовідносини у підприємництві................................................31 6. Характеристика підприємства ПМП виробнича фірма "Панда" .................40 Загальний висновок...............................................................................................47 Список використаної літератури..........................................................................49 Додатки

 • Дебіторська заборгованість: контроль управління
  Зміст Вступ.........................................................................................................................3 1. Теоретичні основи дебіторської заборгованості, її контроль і управління...5 1.1. Поняття, класифікація та аналіз дебіторської заборгованості..........5 1.2. Нормативно-правове регулювання дебіторської заборгованості...12 2. Оцінка управління дебіторською заборгованістю на підприємстві ПМП виробнича фірмаПанда”...........................................................................16 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства...............16 2.2. Оцінка фінансового стану підприємства............................................18 2.3. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства............................24 3. Шляхи покращення управління дебіторською заборгованістю....................27 Висновки................................................................................................................30 Список використаної літератури.........................................................................32 Додатки

 • Державне регулювання фінансової діяльністю підприємництва
  ЗМІСТ ВСТУП....................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМНИЦТВА.....................................6 1.1. Об’єктивна необхідність та інструментарії державного регулювання підприємницької діяльності.................................................6 1.2. Основні моделі державного регулювання фінансовою діяльністю підприємництва...........................................................................................15 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПМП ВИРОБНИЧІЙ ФІРМІ „ПАНДА”..............................22 2.1. Організаційна характеристика виробничої фірми „Панда”.............22 2.2. Оцінка ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності та рентабельності досліджуваного підприємства..........................................24 2.3. Управління грошовими активами виробничої фірми „Панда”........31 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ..........33 ВИСНОВКИ...........................................................................................................38 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.......................................................40 ДОДАТКИ

 • Кредитна політика підприємства ВСО "ЕлектроТехнік"
  Зміст Вступ.......................................................................................................................3 Розділ І. Сутність та значення кредитної політики підприємства....................5 1.1. Кругооборот коштів підприємства та необхідність залучення кредитів....................................................................................5 1.2. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам.....................12 Розділ ІІ. Кредитна політика підприємства ВСО "ЕлектроТехнік"..................17 2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства...........................17 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства............................................20 2.3. Залучення банківського кредиту на розвиток підприємства...........24 Розділ ІІІ. Управління кредитним ризиком: використання форм забезпечення повернення позичок.......................................................................26 Висновки................................................................................................................33 Список використаної літератури.........................................................................35 Додатки

 • Національний банк і грошово-кредитна політика
  1. Національний банк і грошово-кредитна політика 3 2. Структура і органи правління 6 3. Грошово-кредитна політика 9 4. Банківське регулювання і надзор 11 ІІ. 1. 10 принципів бухгалтерського обліку 15 2. Структура планів рахунків банку 17 3. Звітність банку 24 4. Дати визначення понять 25 Список літератури 27

 • Кредитна політика підприємства ВСО "ЕлектроТехнік"
  План Вступ.......................................................................................................................3 Розділ І. Сутність та необхідність залучення позикових коштів......................5 1.1. Принципи кредитування підприємств................................................5 1.2. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам.....................11 Розділ ІІ. Кредитна політика підприємства ВСО "ЕлектроТехнік"..................16 2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства...........................16 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства............................................19 2.3. Залучення банківського кредиту на розвиток підприємства...........23 Розділ ІІІ. Управління кредитним ризиком: використання форм забезпечення повернення позичок.......................................................................25 Висновки................................................................................................................32 Список використаної літератури.........................................................................34 Додатки

 • Кредитна політика підприємства ТОВ "Гамма"
  Зміст Вступ.......................................................................................................................3 Розділ І. Сутність та необхідність кредитування підприємств.........................5 1.1. Принципи кредитування підприємств................................................5 1.2. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам.....................11 Розділ ІІ. Кредитна політика підприємства ТОВ "Гамма"................................16 2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства...........................16 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства............................................18 2.3. Залучення банківського кредиту на розвиток підприємства...........24 Розділ ІІІ. Управління кредитним ризиком: використання форм забезпечення повернення позичок.......................................................................26 Висновки................................................................................................................33 Список використаної літератури.........................................................................35 Додатки

 • Фірма в умовах монополістичної конкуренції
  Зміст Фірма-основна ланка економіки поняття категорії «фірма» Монополістична конкуренція Особливості формування доходів фірми за умов монополістичної конкуренції


Cгенерировано за 0.007073 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100