Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Аудит

Тема: «Задача Аудит по медприладу» (ID:115723)

| Вид работы: Контрольная | Объем: 17 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
Список литературы:

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 №996-ХІV.
2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 №283/97-ВР.
3. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 №168/97-ВР.
4. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник—К.: КНЕУ,1998.—268с.
5. Грабова Н.Н., Добровольський В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях: Учебн. пособие для студентов вузов / Под ред Кужельного Н.В.- К.: АСК, 2000.-624 с.
6. Голов С.Ф., Єфіменко В.1. Фінансовий та управлінський облік. — К.: Автоінтерсервіс, 2000.
7. Сопко В.В. Бухгалтерський облік . — К.: Техніка, 2000.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Аудит пасивів підприємства
  ПЛАН 1. Аудит формування і використання власного капіталу та забезпечення зобов'язань 2. Аудит довгострокових позик і векселів 3. Аудит короткострокових кредитів і прострочених позик 4. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками 5. Аудит розрахунків за податками і платежами 6. Аудит розрахунків з оплати праці й за соціальним страхуванням

 • Аудит пасивів підприємства
  ПЛАН Аудит пасивів підприємства 1. Аудит формування і використання власного капіталу та забезпечення зобов'язань 2. Аудит довгострокових позик і векселів 3. Аудит короткострокових кредитів і прострочених позик 4. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками 5. Аудит розрахунків за податками і платежами 6. Аудит розрахунків з оплати праці й за соціальним страхуванням

 • Аудиторські послуги
  ПЛАН Аудиторські послуги 1. Консультаційні послуги, не пов'язані з аудитом 2. Аудиторська оцінка вартості об'єктів приватизації та оренди 3. Аудит спільних підприємств 4. Аудит акціонерних товариств 5. Аудит цінних паперів 6. Аудит інвестицій 7. Аудит комерційних банків

 • Облік і аудит запасів
  1. Облік і аудит виробничих запасів та малоцінних швидкозношуваних предметів(МШП) 2.Облік і аудит браку та напівфабрикатів виробництва 3. Облік і аудит готової продукції 4. Облік і аудит товарів 5. Завдання Література

 • Аудит внутрішньогосподарських розрахунків
  Зміст 1. Об’єкти перевірки річного звіту і види перевірки 3 2. Аудит внутрішньогосподарських розрахунків 11 Задача 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 22

 • Санаційний аудит підприємства
  9. Санаційний аудит підприємства 3 Тест 9 Задача 10 Список використаної літератури 13

 • Аудит кредиторської заборгованості
  1. Аудит кредиторської заборгованості 3 2. Аудит кредиторської заборгованості за розрахунками з постачальниками та підрядниками 4 3. Аудит кредиторської заборгованості за кредитами банків і претензіями 5 4. Аудит обліку за розрахунками з оплати праці 8 Література 15

 • экспресс аудит
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «ДАЗ» 4 2. ЕКСПРЕС-АУДИТ ВІРОГІДНОСТІ ПОКАЗНИКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ 6 3. ЕКСПРЕС-АУДИТ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СУБ’ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ 10 4. ЕКСПРЕС-АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВАТ «ДАЗ» 13 ЛІТЕРАТУРА 18

 • Організація бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту
  Зміст 1. Організація бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту на ПП "Циклон". 3 2. Облік і аудит необоротних активів на ПП "Циклон". 6 3. Облік і аудит запасів підприємства. 11 4. Облік і аудит розрахунків по оплаті праці. 21 5. Облік і аудит грошових коштів. 25 6. Облік і аудит витрат згідно з П(с)БО №16 "Витрати". 33 7. Облік і аудит доходів згідно з П(с)БО №15 "Доходи". 39 8. Облік і аудит капіталу та фінансових результатів. 40 9. Склад і порядок складання бухгалтерської та податкової звітності. 43 10. Аналіз обсягу реалізації товарів, робіт і послуг. 45 11. Аналіз витрат підприємства. 48 12. Аналіз фінансового стану. 51


Cгенерировано за 0.007458 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100