Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Аудит

Тема: «План проведення аудиту» (ID:115724)

| Вид работы: Контрольная | Объем: 5 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Підприємство “Надія” та аудиторська фірма “Київ-аудит” уклали договір про аудиторську перевірку операцій з коштами, іншими активами, та стану розрахунків.
1.Скласти загальний план проведення аудиту згідно договору.
2.Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку рух коштів:

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • 20565 Контрольна з аудиту
  З М І С Т 1. Класифікація аудиту ............................................................................3 2. Зміст договору про проведення аудиту .............................................9 3. Класифікаця виправлень фінансової звітності ................................11 4. Зарубіжний досвд проведення і організації аудиторських перевірок .............................................................................................12 5. Облік і контроль праці аудитора ......................................................15 6. Види аудиторських висновків, їх форма ..........................................16 7. Організація і проведення аудиту ......................................................22 Список використаної літератури ...........................................................25

 • Методика проведення аудиту
  Вступ 3 1. Порядок розробки планів та програм аудиту 4 2. Стадії, етапи і процедури аудиту 8 3. Процедури аудиту 10 4. Порядок проведення аудиторської перевірки 10 5. Узагальнення результатів аудиту 13 Висновки 16 Список використаної літератури 18

 • Економічна сутність аудиту на підприємстві
  ЗМІСТ стор. Завдання на роботу 2 Вступ 4 Розділ 1 Економічна сутність аудиту на підприємстві та характеристика джерел його проведення 1.1. Актуальність та економічна доцільність проведення аудиту на підприємстві в сучасних умовах господарювання 6 1.2. Огляд нормативних документів, що регламентують порядок обліку і аудиту на підприємстві 12 1.3. Методи, що використовуються в аудиторській практиці 19 Розділ 2 Особливості проведення аудиту на підприємстві 2.1. Організаційні принципи проведення аудиту на підприємстві 25 2.2. Стадії, етапи та процедури аудиту 31 2.3. Порядок проведення аудиторської перевірки 38 2.4. Зміст і форма робочих документів 41 2.5. Узагальнення результатів аудиторської перевірки та формування аудиторського висновку 46 Розділ 3 Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні 59 Висновки 67 Список використаних джерел 70 Додатки 72

 • Організація проведення фінансового аудиту в Україні
  ПЛАН Вступ Частина I. Сутність фінансового аудиту Частина II. Організація проведення фінансового аудиту в Україні. Частина III. Нові теорії аудиту. Висновки. Список використаної літератури. Додаток.

 • Облік розрахунків по страхуванню
  ПЛАН Вступ 1. Предметна область аудиту розрахунків по страхуванню 1. Загальна характеристика підприємства 2. Облік розрахунків по страхуванню 2. Етапи проведення аудиту розрахунків зі страхування 1. Мета та завдання аудиту розрахунків по страхуванню 2. Порядок проведення аудиту розрахунків по страхуванню 3. Результати проведення аудиту розрахунків по страхуванню на підприємстві 1. Аудит бухгалтерського обліку розрахунків по страхуванню 2. Аудит правильності відображення розрахунків по страхуванню у податковому обліку 3. Рекомендації по покращенню методики обліку розрахунків по страхуванню на підприємстві. Висновки

 • «Внутрішній аудит
  Зміст Вступ 3 1.Теоретичні аспекти внутрішнього аудиту 5 1.1.Поняття внутрішнього аудиту 5 1.2.Класифікація внутрішнього аудиту 18 1.3.Мета, завдання, функції та об’єкти внутрішнього аудиту 19 2.Органiзацiйнi та методологічні аспекти внутрішнього аудиту 24 2.1.Етичні принципи та професійні стандарти внутрішнього аудиту 24 2.2.Типи структур апарату внутрішнього аудиту 30 2.3.Організаційна структура внутрішнього аудиту на підприємстві 34 2.4.Планування внутрішнього аудиту 35 2.5. Методика проведення внутрішнього аудиту 37 Висновки та пропозиції 42 Список використаної літератури 44

 • Організація і методика аудиту
  1. Організація і методика проведення аудиту основних засобів 2. Загальна методологія проведення аудиту, етапи аудиту та їх сутність Література

 • Облік грошових коштів
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Організаційна основа та поняття грошових коштів 6 1.1. Техніко – економічна характеристика П.П.Ф. “Дарія” 6 1.2. Економічна сутність поняття грошових коштів 11 1.3. Нормативна база, що регулює питання обліку й аудиту грошових коштів 13 1. Економічна сутність обліку та аудиту грошових коштів 22 1.1. Облік грошових коштів на рахунках у банку 22 1.2. Касові операції в системі обліку грошових коштів 58 1.3. Сутність та завдання аудиту грошових коштів 73 1.4. Джерела інформації для аудиту грошових коштів 75 1. Методика проведення аудиту грошових коштів 79 1.1. Внутрішній аудит грошових коштів 79 1.2. Методика проведення аудиту коштів у касі 84 1.3. Методика проведення аудиту банківських операцій 91 1. Аудиторський висновок 95 1.1. Документальне оформленя проведення аудиту грошових коштів на П.П.Ф. “Дарія” 95 1.1. Шляхи покращення якості проведення обліку й аудиту грошових коштів 109 Висновок 111 Список використаних джерел 113 Додатки 118

 • 20569 Контрольна з аудиту
  З М І С Т 1. Нормативно-правові засади здійснення аудиту в Україні ...............3 2. Основні принципи аудиту ...................................................................5 3. Мета і завдання аудиту звітності ......................................................12 4. Зміст загального плану аудиту .........................................................18 5. Кодекс професійної етики аудиторів України ................................21 6. Поняття аудиторського висновку й звіту ........................................25 7. Організація і проведення аудиту ......................................................26 Список використаної літератури ...........................................................32


Cгенерировано за 0.008113 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100