Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> История

Тема: «Українська Гельсінська Група» (ID:115733)

| Вид работы: Диплом | Объем: 118 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст
Вступ……….........................................................………3
Розділ 1…………….....................................................…7
Історіографія та джерельна база…………..............………7
Розділ 2………………….................................................15
Основні напрямки українського дисидентського руху.....15
2.1. Правозахисний рух в Україні (сер. 50 - 80 рр.)……...15
2.2. Шістдесятництво. Становлення правозахисного руху…………………..25
2.3. Покіс 1972 р. Кінець шістдесятництва……………………..................…39
Розділ 3……………………...........................................…46
Українська громадянська група сприяння виконанню Гельсінських угод…46
3.1. Історія створення УГГ………………….....................................…………46
3.2. Члени УГГ - борці за дотримання прав людини…........………….………54
3.3. Декларація УГГ сприяння виконанню ГУ…………................……………59
3.4. Вплив Європейської наради на розвиток правосвідомості на Україні....64
Розділ 4........................................................................83
УГ спілка з прав людини……………...........……………….83
4.1. Діяльність УГС (відміна УГС від інших опозиційних груп).………………83
4.2.Члени УГС……………………................................…..86
4.3. Проекти спілки……………….............................……..87
4.4. Реакція влади на діяльність УГГ…..…………………..91
4.5. Причини невдачі опозиційного руху…………………..101
4.6. Аналіз історичного внеску УГГ в життя українського народу…….…….109
Висновки………………….............................................…112
Список використаних джерел……………………......……..115

Список литературы:

Список використаних джерел
1.   Амальрик А. Записки диссидента: мемуари: Ардис, 1992. - 361 с.
2.   Білоус Л. Правозахисний рух у відродженні української держави: Спеціальність 23.00.02 - політичні інститути та процеси: Автореферат. - ЛДУ ім. І.Франка. – Львів. - 1994. - 25 с.
3.   Бойко О. Д. Історія України у ХХ столітті: 20-90 роки. - Ніжин : Стиль, 1994. - 284 с.
4.   Бойко О. Історія України : Навчальний посібник. - К. : Академвидав, 2004. - 687 с.
5.   Галамай С. Боротьба за визволення України 1929-1989: мемуари; Канадське наукове товариство ім. Шевченка (Том ХХХV; ). - Репринтне видання. - Львів : Каменяр, 1993. - 343 с.
6.   Горинь Б. В'ячеслав Чорновіл - ініціатор створення УГС // Вітчизна. - 2003. - № 7-8. - С. 133-137
7.   Данилюк Ю. Опозиція в Україні (друга половина 50-х - 80-ті рр. ХХ ст.): монографія . - К. : Рідний край, 2000. - 616, с.
8.   Дідківська Г. Український правозахисний рух: Бібліографія // Слово і час. - 2000. - № 2
9.   Дмитрук В. Україна не мовчала: Реакція українського суспільства на події 1968 року в Чехословаччині. - К. - 2004. - 311, с.
10. Інформаційний бюлетень, Ч.1. Серпень, 1990 /Український комітет "Гельсінкі-90". - Нью-Йорк. - 1990. - 29, с.
11. Історія України в особах ХІХ-ХХ ст.: історична література / Укл. І. Войцехівська та ін. - К. : Україна, 1995. - 479 с.
12. Касьянов Г. В. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80 років : монографія. - К. : Либідь, 1995. - 221, с.
13. Конституционные идеи Андрея Сахарова : Сборник /Сост. Л. М. Баткин,. - М. : Торг.-изд. предприятие "Новелла", 1990. - 95, с.
14. Лазаренко В. Лист у майбутнє: (Про відомого історика, правозахисника М.С.Мельника) // Київ. - 1999. - № 1-2. - С. 125-127
15. Лановик Б. Історія України : Навчальний посібник. - К. : Знання-Прес, 2006. - 598, с.
16. Лук'яненко Л. Вірую в Бога і в Україну: біографія окремої особи. - К. : МП "Пам'ятки Украiни", 1991. - 319 с.
17. Лук'яненко Л. Сповідь у камері смертників: Зб. творів. - К. : Журн. "Вітчизна" : Газ. "Ділова Україна", 1991. - 124, с.
18. Марченко А. Т. Мои показания: історична література. - М. : Моск. рабочий, 1991. - 267 с.
19. Новий довідник: Історія України: довідникове видання. - К.: Казка, 2005. - 735 с.
20. Овсієнко В. Вони були готові йти на смерть заради України // Українська культура. - 2006. - № 12. - С. 6
21. Овсієнко В. У них не було ілюзій, - вони свідомо йшли на Голгофу: До 25-ї річниці створення Української Громадської Групи сприяння виконання Гельсінських угод //Вітчизна. - 2002. - № 3-4 . - С. 84-93
22. Пасічник М. С. Історія України. Державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: Навчальний посібник. - К. : Знання , 2006. - 735, с.
23. Пасховер О. Помилка "отсидента": Українській Гельсінській групі - 25 років // Політика і культура. - 2001. - № 41 - С. 29-31
24. Політична історія України. ХХ століття. - К. : Генеза, 2002 - Т. 6 : Від тоталітаризму до демократії: (1945-2002). - 2003. - 693, с.
25. Політична історія ХХ століття: Навч. посібник. - К. : КНЕУ, 2001. - 374, с.
26. Світлична Н. Відлетіла в сірім шнурку... : (Ніна Строката-Караванська) // Сучасність. - 1998. - № 10 - С. 159-160
27. Стус Д. Звичайне життя незгодних: В.Стус, С. Тихий , Ю.Литвин // Українська культура. - 2001. - № 8 - С. 7-9
28. Тисяча років української суспільно-політичної думки: у 9 т. / Редкол. Тарас Гунчак (гол. ред.) та ін., Упоряд. і приміт. Оксана Сліпушко, Авт.передм. Оксана Сліпушко, Василь Яременко. - К. : Дніпро, 2001 -Т. 8: (40-ті - 80-ті роки XX ст.) / Ред. Косенко, Юрій. - 2001. - 398 с.
29. Україна: друга половина ХХ століття: Нариси історії. - К. : Либідь, 1997. - 349 с.
30. Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінкських угод: в 4-х т. /Харківська правозахисна група. - Харків : Фоліо, 2001. - Т.1 : Особистості /Софія Карасик та ін.; Укл. Євген Захаров, Ред.: Лариса Богораз, Олександр Даніель та ін. - 2-е вид., випр. та доп. - 2001. - 203, с.
31. Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінкських угод: в 4-х т. /Харківська правозахисна група. - Харків : Фоліо, 2001. - Т. 2 : Документи і матеріали: 9 листопада 1976-2 липня 1977 /Укл. Василь Овсієнко, Ред. Ірина Рапп,. - 2-е вид., випр. та доп. - 2001. - 194, с.
32. Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінкських угод: в 4-х т. / Харківська правозахисна група. - Харків : Фоліо, 2001. - Т. 3: Документи і матеріали: Серпень 1977-10 грудня 1978 /Укл. Василь Овсієнко, Ред. Ірина Рапп,. - 2-е вид., випр. та доп. - 2001. - 238, с.
33. Українська Громадська Група сприяння виконанню Гельсінкських угод: в 4-х т. / Харківська правозахисна група. - Харків : Фоліо, 2001.-Т. 4 : Документи і матеріали: 10 грудня 1978-11 березня 1988 / Укл. Василь Овсієнко, Ред. Ірина Рапп,. - 2-е вид., випр. та доп. - 2001. - 254, с.
34. Український визвольний рух /Центр досліджень визвольного руху. - К. : Вид. "Мс", 2003 - Збірник № 4: Боротьба народів Центрально-Східної Європи проти тоталітарних режимів у ХХ столітті / Ред. Володимир В’ятрович,. - 2005. - 271, с.
35. Український правозахисний рух = Ukrainian movement for human rights and justice: Документи й матеріали київської Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських Угод. - Торонто; Балтимор : Смолоскип, 1978. - 477 с.
36. Шаповал Ю. Україна ХХ століття: Особи та події в контексті важкої історії. - К. : Генеза, 2001. - 557, с.
37. Чорновіл В. Твори: У 10 т. - К. : Смолоскип, 2002 - Т. 2 : Правосуддя чи рецидиви терору? Лихо з розуму (портрети двадцяти "злочинців"). Документи та матеріали 1966-1968 рр. /Упор. та коментарі Валентини Чорновіл, Передм. Леся Танюка. - 2003. - 903, с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • ДИСИДЕНТСЬКИЙ РУХ 60-80 рр. ХХ ст. ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ НА УКРАЇНІ
  План 1. Передумови виникнення дисидентського руху та його прояви. 2. Українська Гельсінська група. 3. Релігійне дисиденство. Література

 • Оцінка інвестиційної привабливості підприємств
  ПЛАН Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємств та організацій. Група I. Група II Група III Група IV Група V Група VI Задачі Основна література

 • Транспортне забезпечення в ЗЕД
  Зміст Вступ 3 1. Вибір виду транспорту 4 1.1 Фактори, що впливають на вибір виду транспорту 4 1.2 Особливості морських перевезень 5 1.3 Особливості залізничних перевезень 11 1.4. Особливості автомобільних перевезень 13 1.5. Особливості авіаперевезень 14 2. Базисні умови поставки товару 15 2.1. Умови, що містить група Е 17 2.2. Умови, що містить група F 17 2.3. Умови, що містить група С 18 2.4. Умови, що містить група D 19 2.5 Базисні умови, що зустрічаються найбільш часто 20 Висновки 25 Література 26

 • Зародження дисидентського руху
  План 1. Зародження дисидентського руху. 2. Прояви дисидентства. 3. Культурне життя періоду "застою". 4. Опозиція в 60-70х роках. 5. Українська Гельсінкська група. 6. Релігійне дисидентство. 7. Придушення дисидентства. 8. Персоналії (біографічні довідки). 9. Використана література.

 • Українська літературна мова та її норми
  ПЛАН Вступ І. Українська літературна мова та її норми. 2. Українська літературна мова та її норми 3. Стилі сучасної української літературної мови 4. Ділова українська мова як різновид літературної мови Висновки Список літератури

 • Проблеми, різні теорії та версії походження української мови
  Зміст Вступ 2 1. Проблеми, різні теорії та версії походження української мови 3 2. Українська мова від часів Київської Русі до ХІХ ст. 6 3. Чому на заході українська мова , а на сході російська 10 4. Українська мова ХХ ст. 13 5. Українська мова на сучасному етапі 14 Висновок 16 Література 16

 • Українська мова від часів Київської Русі до ХІХ століття
  План Вступ 3 1. Українська мова від часів Київської Русі до ХІХ століття 5 2. Українська мова у ХХ столітті 11 3. Сучасна українська мова 13 Резюме 17 Заява 18 Список використаної літератури 19

 • Петро І і Катерина ІІ та українська державність
  План Петро І і Катерина ІІ та українська державність 3 Петро І та українська державність 3 Роль Катерини ІІ в історії української державності 13 Список використаної літератури 24

 • Українська полiтична думка в Х—ХIII ст
  Вступ 3 1. Українська полiтична думка в Х—ХIII ст. 4 2. Полiтична думка перехiдного перiоду (ХIV - перша половина XVI .ст.) 5 3. Полiтична думка України у козацько-гетьманську добу 6 4. Українська полiтична думка ХIХ ст. 7 Висновок 14 Література 16


Cгенерировано за 0.005790 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100