Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Конституционное право

Тема: «Референдне право України та його основні джерела» (ID:115734)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 46 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст
Вступ……………………..........................................................…3
1. Загальна характеристика референдного права……….………..5
1.1. Джерела референдного права…………………......................5
1.2. Поняття референдного права, його предмет і метод………..11
1.3. Система референдного права……………….....................….14
1.4. Функції референдного права……………..................………..18
2. Референдум як форма безпосереднього народовладдя...…..22
2.1. Види референдумів в Україні………………….......................22
2.2. Аналіз Всеукраїнського та місцевого референдумів…….....32
3. Опрацювання результатів…………………………….................38
3.1. Оприлюднення результатів……………………………………..38
Висновки………………………………..........................................44
Список використаних джерел…...…..........................................45

Список литературы:

Список використаних джерел
1.   Вибори і референдуми в Україні: Законодавче забезпечення, проблеми реалізації та шляхи вдосконалення: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції: Київ, 13-15 листопада 2002 року: Доповіді, виступи, рекомендації. - К. : Нора-Друк, 2003. - 503 с.
2.   Касинюк Л. А. Основи конституційного права України : учбовий посібник. - Харків : Одісей, 1997. - 158, с.
3.   Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник /За заг. ред. В.О. Ріяки ; М-во освіти і науки України. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2006. - 543 с.
4.   Конституційне право України: академічний курс: У 2 т.: Підручник / Відп. ред. Віктор Погорілко; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : ТОВ "Вид. "Юридична думка", 2006 - Т. 1. - 2006. - 543 с.
5.   Конституційне право України: Підручник. - К. : Наукова думка: Прецедент, 2006. - 338 с.
6.   Конституція незалежної України: в 3 кн. /Під заг. ред. С.Головатого. - К. : Українська Правнича Фундація, 2006 - Кн. 3, Ч.19. Стенограми. Документи. - 2006. - 481, с.
7.   Концепція кодексу про вибори, референдуми в Україні (Виборчого кодексу України): Проект / Комітет виборців України. - К. : ФАКТ, 2000. - 53 с.
8.   Кравченко В. В. Конституційне право України: Навчальний посібник. - К. : Атіка, 2006. - 567, с.
9.   Основи правознавства: Навчальний посібник - К. : Юридична книга, 2003. - 319, с.
10. Погорілко В. Ф. Референдне право України: Навч. посібник. - К. : Ліра-К, 2006. - 364 с.
11. Про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою // Урядовий кур'єр. - 2000. - 18 січня. - С. 2
12. Рудик П. А. Конституційна реформа в Україні: проблеми та перспективи: закони і законодавчі акти. - К. : Атіка, 2006. - 255 с.
13. Фурашев В. М. Системна інформатизація виборчих і референдумних процесів в Україні: Монографія. - К. : Парламентське вид-во, 2004. - 607 с.
14. Шведа Ю. Референдум як політичний інститут в умовах сучасної демократії // Політичний менеджмент. - 2007. - № 4. - С. 112-124
15. Шемшученко Ю. С. Вибране: закони і законодавчі акти. - К. : Юридична думка , 2005. - 590, с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Конституційне право України: поняття, сутність, джерела
  Зміст 1. Конституційне право України: поняття, сутність, джерела 3 2. Система адміністративно-територіального устрою України 6 3. Поняття громадянства України. Його принципи. Документи, що його підтверджують 7 Література 15

 • Рабовласницькі держави и право на теріторіі Украіни
  Зміст Вступ 1. Виникнення, суспільно-політичний лад та основні риси права у Скіфській державі 5 2. Грецькі міста-держави Чорноморського узбережжя України: організація влади та суспільства 13 3. Джерела античних міст-держав України 20 4. основні риси права античних міст-держав України 5. Боспорське царство, його суспільно-політичний лад і право 22 Висновки Література

 • Джерела та основні риси права на Українських землях Російської імперії в 2 половині 19 ст
  Зміст Вступ. 2 1. Джерела права. 3 2. Цивільне право. 5 3. Зобов'язальне право. 6 4. Кримінальне право. 7 5. Кримінальний процес. 8 6. Цивільний процес. 11 7. Адміністративне законодавство. 12 Висновок. 13 Список використаних джерел .

 • Джерела права Великого Князівства Литовського
  Зміст ВСТУП 3 1. МІСЦЕВЕ ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО 6 2. СЕЙМОВІ ПОСТАНОВИ І ПРИВІЛЕЇ, ЯК ДЖЕРЕЛА ПРАВА 8 3. СУДЕБНИК ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ КАЗИМИРА. 11 4. СТАТУТИ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО 12 5 ПРАВО: 5.1. МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО 21 5.2. ЦЕРКОВНЕ ПРАВО 25 5.3. ЗВИЧАЄВЕ КОЗАЦЬКЕ ПРАВО 29 ВИСНОВОК 33 ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 35

 • Закон в системі джерел конституційного права України
  Зміст Зміст 2 Вступ 3 1. Поняття закону як джерела Конституційного права 6 1.1 Поняття джерела Конституційного права 6 1.2 Поняття закону як джерела Конституційного права України 31 1.3 Класифікація законів як джерела Конституційного права України 41 2. Порядок підготовки та прийняття законів 49 2.1 Законотворчий процес та його основні етапи 49 2.2 Введення в дію 54 2.3 Набрання законами України чинності 61 Висновки та пропозиції 71 Список використаної літератури 75 Додатки 79

 • Поняття закону як джерела Конституційного права
  ЗМІСТ Вступ 2 Розділ І. Поняття закону як джерела Конституційного права 5 1.1 Поняття джерела Конституційного права 5 1.2 Поняття закону як джерела Конституційного права України 14 1.3 Класифікація законів як джерела Конституційного права України 18 Розділ ІІ. Порядок підготовки та прийняття законів 23 2.1 Законотворчий процес та його основні етапи 23 2.1 Введення в дію 25 2.2 Набрання законами України чинності 28 Висновки та пропозиції 32 Список використаної літератури 35

 • Право власності в Україні
  Вступ 3 1. Визначення поняття власності та його особливості 6 1.1. Поняття власності: сутність, еволюція 6 2.2. Право власності в об'єктивному і суб'єктивному значенні та його елементи 12 2. Загальні положення про право власності за законодавством України 25 2.1. Зміст права власності 25 2.2. Суб'єкти права власності 26 2.3. Умови здійснення права власності 29 3. Види права власності відповідно до чинного законодавства України 36 3.1. Право власності українського народу 36 3.2. Право приватної власності 37 3.3. Право державної власності 40 3.4. Право комунальної власності 42 Висновки 44 Список використаної літератури 46

 • Китайське та японське право
  Зміст Вступ Розділ 1. Китайське право 1.1. Загальна характеристика далекосхідної групи правових систем 1.2. Поняття китайського права і його джерела 1.3. Термін «право». Ставлення до суб'єктивного права. Система права, норма права, кодифікація Розділ 2. Японське право 2.1. Поняття, особливості формування та джерела права сучасної Японії 2.2 Система права сучасної Японії 2.3 Закон. Кодифікація Розділ 3. Звичаєве право Африки і Мадагаскару 3.1. Загальна характеристика звичаєво-общинної групи правових систем, основні риси звичаєвого права 3.2 Звичаєве право і суди в умовах колонізації країн Африки Висновки Використана література

 • Система права
  Вступ Розділ 1. Китайське право 1.1. Загальна характеристика далекосхідної групи правових систем 1.2. Поняття китайського права і його джерела 1.3. Термін «право». Ставлення до суб'єктивного права. Система права, норма права, кодифікація Розділ 2. Японське право 2.1. Поняття, особливості формування та джерела права сучасної Японії 1.2. Система права сучасної Японії 1.3. Закон. Кодифікація Розділ 3. Звичаєве право Африки і Мадагаскару 3.1. Загальна характеристика звичаєво-общинної групи правових систем, основні риси звичаєвого права 1.2. Звичаєве право і суди в умовах колонізації країн Африки 1.3. Звичаєве право в сучасних правових системах Африки і Мадагаскару Висновки Список використаних джерел


Cгенерировано за 0.009064 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100