Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> История

Тема: «Політичні погляди та діяльність Михайла Драгоманова» (ID:115736)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 32 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст
Вступ……………………………………………………….....................................2
Розділ 1. Михайло Драгоманов – публіцист і політичний письменник……....6
1.1. Політичні твори письменника………………………….............................6
1.2. „Громада” Михайла Драгоманова………………………………..................10
Розділ 2. Видавнича і редакторська діяльність письменника………………..13
2.1. Видавнича діяльність М. Драгоманова………………………………….......13
2.2. Редакторська діяльність. Часопис „Вольное Слово”………………….......17
Розділ 3. Творча спадщина М. Драгоманова: погляд сучасників…………….22
Висновки…………………………………………………………….........................26
Список використаних джерел…………………..............................................28
Додатки……………………………………………...................................……….30

Список литературы:

Список використаних джерел
1.    „Драгоманівський збірник”: Вільна спілка" та сучасний український конституціоналізм /За ред. Т.Андрусяка; Фонд сприяння розвитку української правової думки та пропаганди державницьких традицій "Право для України". - Львів : Світ, 1996. - 254, с. : 1 арк. фото. - ISBN 5-7773-0398-6
2.     Андрусяк Т. Г. Шлях до свободи: (Михайло Драгоманов про права людини). - Львів : Світ, 1998. - 189 с. : 1 арк. портр. - Пер. вид. : . - ISBN 5-7773-0901-1
3.     Бойко Ю. М.П. Драгоманов: світогляд і соціально-політичні погляди // Хроніка 2000. - 1998. - № 23-24. - С. 137-145
4.     Видатні постаті в історії України (ІХ-ХІХ ст.): Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети /В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин, Ю.О. Калінцев та ін. - К. : Вища шк., 2002. - 358, с. : портр. - ISBN 966-642-107-0
5.     Геник С. М. 150 великих українці. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1998. - 297, с. : іл, портр. - Бібліогр.: с.294-297. - ISBN 966-7263-79-7
6.     Дмитренко М. Михайло Драгоманов - дослідник фольклору // Слово і час. - 2005. - № 6. - С. 12-24
7.     Драгоманов М. П. Вибране: ("...мій задум заложити очерк історії цивілізації на Україні"). - К. : Либідь, 1991. - 682, с. : портр ; 21 см. - (Б-ка "Пам’ятки історичної думки України"). - Бібліогр. в приміт.: с. 605-671; Покажч. імен та період. вид.: с. 672-684. - ISBN 5-11-001743-3
8.     Епохальна педагогіка Михайла Драгоманова: Добірка статей // Освіта. - 2003. - № 44. - С. 2-11
9.     Історичний календар-2001: наук.-попул. та літ. альманах / Упоряд. А.Денисенко, С.Грабар. - К. : Істор. клуб "Планета", 2001. - ISSN 0869-3587
10.   Катренко А. Михайло Драгоманов. Документи і матеріали. 1841-1994 // Київська старовина. - 2002. - № 4. - С. 160-167
11.   Качкан В. А. Українське народознавство в іменах: навч. посібник: В 2 ч. - К. : Либідь, 1994 – 1995. - Ч 1. - 1994. - 332, с. - Бібліогр. с.326-327; Імен. покажч. с.328-331. - ISBN 5-325-00349-6
12.   Ласло-Куцюк М. Передбачення через століття: (Михайло Драгоманов) // Дзвін. - 1997. - № 10. - С. 119-123
13.   Мосіяшенко В. А. Історія педагогіки України в особах: Навчальний посібник. - Суми : Університетська книга, 2005. - 266, с. - Бібліогр.: с. 263-266. - ISBN 966-680-185-Х
14.   Сто великих украинцев: энциклопедія. - М. : Вече ; К. : Орфей, 2002. - 588 с. : портр. - (Сер. "Сто великих"). - ISBN 5-7838-1077-0
15.   Особа в історії України // Історія України. - 2003. - № 29-32. - С. 3-83
16.   Погребенник Ф. Перше українське безцензурне видання // Календар знаменних і пам'ятних дат. - 1998. - 3-й кв. - С. 98-100
17.   Рибалка А. Іван Франко і Михайло Драгоманов: роль громадських бібліотек і читалень у формуванні української нації // Вісник Книжкової палати. - 2005. - № 8. - С. 33 - 37
18.   Федченко П. "Апостольські " послання Михайла Драгоманова // Слово і час. - 1998. - № 7. - С. 8-15
19.   Чорновол І. Політичні аспекти народницької історіографії: від М.костомарова до М.Грушевського // Молода нація. Альманах. - 2000. - № 3. - С. 132-159
20.   Шудря М. Класика духовності : Михайло Драгоманов // Книжковий клуб плюс. - 2006. - № 12. - С. 20-21

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • вчення ЛОкка и Гобса
  Вступ 3 1. Політичні погляди Томас Гоббса 5 1.1. Погляди Т.Гоббса на державу 5 1.2. Погляди Т.Гоббса на право та законодавсство 9 2. Політичні погляди Дж. Локка 11 Висновки 14 Література 16

 • Політ. погляди старод.світу Аристотель Платон Конфуций
  Вступ 3 1. Держава та ідея добра Платона 4 2. Погляди Аристотеля. 13 3. Політичні погляди Конфуція 17 Висновок 19 Список використаних джерел 22

 • Суспільно-політичні погляди М.С. Грушевського
  1. М.С. Грушевський: сторінки біографії 3 2. Суспільно-політичні погляди М.С. Грушевського та його внесок в розвиток історико-політичного процесу на Україні 6 Список літератури 13

 • 20223 Политические взгляды М.П. Драгоманова
  Содержание Политические взгляды М.П. Драгоманова…………………………………………3 Список использованной литературы……………………………………………….17

 • Наукові та суспільно-політичні погляди Пантелеймона Куліша
  План Вступ 1. Микола Куліш та його зв’язок з театром “Березіль” 2. Громадська і політична діяльність Миколи Куліша у 1917 – 1920 роках 3. Висновки Список використаної літератури

 • Великі утопісти: життя та діяльність
  ЗМІСТ Вступ 1.Великі утопісти: життя та діяльність. 1.1 Соціальне реформаторство Сен-Симона. 1.2 Ідеальна промислова громада Р. Оуена 1.3 Фаланстерське суспільство Ш. Фур’є 2.Значення вчень утопістів для сучасного розвитку наук про суспільство. 2.1 Соціально-філософські та політичні погляди утопістів. 2.2 Погляд утопістів на економічні проблеми. ЛИТЕРАТУРА

 • політичні вчення стародавнього світу
  Вступ 3 1. Загальні відомості про політичні вчення стародавнього світу 4 2. Політичні доктрини в Китаї. Конфуціанство. 6 3. Політичні вчення в Стародавній Греції 7 4. Політичні вчення аристократії. Платон і Аристотель 9 5. Політичні вчення в Стародавньому Римі 14 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 • Педагогічні погляди Л.М.Толстого
  ПЛАН 1. Лев Миколайович Толстой – великий педагог, щирий знавець дитячої душі 3 2. Педагогічні ідеї і погляди Лева Миколайовича Толстого 4 3. Педагогічна діяльність Лева Миколайовича Толстого 12 Список використаної літератури 18

 • Соціально-економічні та політичні відносини 17 у контексті літератури Вед
  Зміст Вступ 3 Розділ I. Складові ведійської літератури 8 1.1Самхіти 8 1.2 Брахмани 12 1.3 Упанішади 13 Розділ ІІ. Соціально-економічні та політичні відносини 17 у контексті літератури Вед 17 2.1 Освоєння долини Ганга і розвиток економіки 17 2.2 Соціальна структура давньоіндійського суспільства. 20 2.3 Виникнення держави. 22 Розділ ІІІ. Характеристика ведійської культури 24 3.1 Релігія 24 3.2 Космогонічні погляди та витоки філософії. 27 3.3 Розвиток наукових знань 29 Висновки 31 Список використаної літератури 33


Cгенерировано за 0.006446 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100