Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> История

Тема: «Літературна та громадська діяльність Василя Доманицького» (ID:115737)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 34 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст
Вступ………………………………………………………..................................…….3
Розділ 1. Літературна та політична діяльність Василя Доманицького….............6
Розділ 2. Дослідник і редактор "Кобзаря"……………….....................................12
2.1. Доля творів Т. Шевченка. "Кобзар"………………...............................…….12
2.2. Іван Франко і Василь Доманицький…………………….................................15
2.3. Редактор і упорядник нового "Кобзаря"……………….................................16
Розділ 3. Громадська і публіцистична діяльність В.Доманицького……............20
3.1. Доманицький В. і кооперативні видавництва Наддніпрянської України…….20
3.2. "Про Буковину та життя буковинських українців"………………....................23
Висновки………………………………………………………....................................27
Список використаних джерел………………………………...................................28
Додатки………………………………………………………......................................31
Іменний покажчик…………………………………………….....................................34

Список литературы:

Список використаних джерел
1.  50 знаменитых украинских книг: енциклопедія. - Харьков : "Фолио", 2004. - 510, с. - (Сер. "100 знаменитых"). - Алф. указ. книг: с. 509. - ISBN 966-03-2481-2
2.   Аркас М. М. Історія України-Русі: З малюнками / Вступ. сл. і комент. В.Г.Сарбея. - Факс. вид. - К. : Вища школа, 1990. - 43,XVI,395 с. : портр, iл. - (Сер. "Пам'ятки історичної думки України"). - Пер. вид. : . - ISBN 5-11-002473-1
3.   Бойко О. Д. Історія України : Навчальний посібник. - К. : Академвидав, 2004. - 687 с. - (Сер. "Альма-матер"). - Бібліогр.: с. 686-687; Термін. словник: с. 681-685. - ISBN 966-8226-28-3
4.   Болабольченко А. Василь Доманицький // Рідна школа. - 2002. - № 12. - С. 23-26
5.   Болабольченко А. Василь Доманицький і "Киевская старина" // Київська старовина. - 2006. - № 4. - С. 149 – 165
6.   Геник С. М.150 великих українців: Енциклопедія. - Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998. - 297, с. : іл, портр. - Бібліогр.: с.294-297. - ISBN 966-7263-79-7
7.   Грицак Є. З історії книжкового руху на Великій Україні (1917 – 1922). – Л., 1923. – 48 с.
8.   Доманицький В. Сучасні колядки і щедрівки: Відбитки з Пам'ятної книжки Київської губернії на 1905 р. // Народна творчість та етнографія. - 1999. - № 1. - С. 89-102
9.   Енциклопедія українознавства : словникова частина / Ред. В.Кубійович; НТШ у Львові, Фонд Енциклопедії Українознавства. - Репринт. відтворення вид. 1955-1984 рр. - Львів : НТШ, 1993. - ISBN 5-7707-4048-5. - Т.2: Голинський-Зернов. - 1993. - С.405-800 наскрізна паг. - ISBN 5-7707-4050-7
10. З історії книги та бібліографії: Зб. наук. праць /АН УРСР. Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника; Редкол.: М.В.Лізанець (відп. ред.) та ін. - К. : Наук. думка, 1990. - 128, с. - Бібліогр. у кінці статей. - Пер. вид. : . - ISBN 5-12-000712-0
11. Лавров Н. П. Книгоиздание и литературный процесс: монографія. - М. : Книга, 1988. - 196, с. ; 21 см. - ISBN 5-212-00002-5
12. Ми - українці: енциклопедія українознавства: У 2 кн. /Упоряд. В.П.Супруненко; Мал. Н.Музиченко. - Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 1999 - . - ISBN 966-7691-00-4. - Кн.1. - 1999. - 403, [8] с. : іл, цв.іл. - ISBN 966-7691-01-2
13. Мельник О. Як видавець він був прямо незрівняний //Персонал-плюс. – 2007.- 14-20 червня. – с. 5-6
14. Мицик В. Дослідник і редактор "Кобзаря": 19 березня виповнилося 125 років з дня народження українського літератора, ученого Василя Миколайовича Доманицького // Слово Просвіти. - 2002. - № 12. - С. 12
15. Наєнко М. "Вітер" : До 130-річчя Василя Доманицького і 100-річчя повного видання "Кобзаря" // Літературна Україна. - 2007. - 2 серпня. - С. 4, 7
16. Поліщук В. Як зоря невідкрита. Василь Доманицький у спогадах Євгена Чикаленка // Літературна Україна. - 2007. - 15 листопада. - С. 1, 7
17. Регідайло Н. Головна справа його життя: До 100-річчя повного видання Шевченкового "Кобзаря" та 130-річчя від дня народження Василя Доманицького // Вісник Книжкової палати. - 2007. - № 9. - С. 46 – 48
18. Різун В. В. Літературне редагування: Підручник для фак. журналіст. ун-тів. - К. : Либідь, 1996. - 236, с. - Пер. вид. : . - ISBN 5-325-00351-8
19. Рутковська О. Повернення: Федір Вовк і Василь Доманицький // Профспілкові вісті. - 2007. – 16
20. Рутковська О. Фольклористичні та етнографічні праці Василя Доманицького // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 3. - С. 45-49

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • . АНАЛІЗ РОЛІ ВАСИЛЯ ГОЛОБОРОДЬКА У ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ
  Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ РОЛІ ВАСИЛЯ ГОЛОБОРОДЬКА У ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ 5 РОЗДІЛ 2. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ПОЕТА 12 2.1 Фольклорно-краєзнавча експедиція та участь В. Голобородька в ній 12 2.2 Біографія митця 14 2.3 Аналіз поезій Василя Голобородька 18 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 28

 • Українська літературна мова та її норми
  ПЛАН Вступ І. Українська літературна мова та її норми. 2. Українська літературна мова та її норми 3. Стилі сучасної української літературної мови 4. Ділова українська мова як різновид літературної мови Висновки Список літератури

 • Громадська організація як суб’єкт адміністративного права
  1. Громадська організація як суб’єкт адміністративного права 3 2. Охарактеризуйте підстави припинення діяльності об’єднань громадян 17 Задача 18 Список літератури 19

 • Наукові та суспільно-політичні погляди Пантелеймона Куліша
  План Вступ 1. Микола Куліш та його зв’язок з театром “Березіль” 2. Громадська і політична діяльність Миколи Куліша у 1917 – 1920 роках 3. Висновки Список використаної літератури

 • Українська національна та літературна мова
  Зміст Вступ 2 1. З історії становлення та розвитку української мови 4 1.1. Проблема періодизації розвитку української мови 5 2. Українська національна та літературна мова. 6 3. Тенденції розвитку української літературної мови 17 на сучасному етапі 17 Висновок 19 Література 23

 • ірична поетика Б. Грінченка, її образність та мотиви
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Б. Грінченко – непересічна постать української літератури 6 1.1 Особливості становлення творчого характеру митця 6 1.2 Літературна діяльність 9 Розділ 2. Лірична поетика Б. Грінченка, її образність та мотиви 13 Висновок 18 Список використаної літератури 19

 • Українська літературна мова
  План. 1. Українська мова на сучасному етапі. Закон про мову. Походження терміна "український". 2. Українська мова, її місце в суспільному житті. 3. Видатні діячі культури і українські письменники про українську мову. 4. Місце української мови серед слов'янських мов. Історична спільність східнослов'янських мов. Формування української національної мови. 5. Українська мова як єдина національна мова українського народу і форма його національної культури. 6. Українська літературна мова. Поняття про норми української літературної мови. 7. Роль І. П. Котляревського і Т. Г. Шевченка в утворенні української літературної мови на народній основі. Роль українських письменників-класиків у формуванні української літературної мови. 8. Сучасна українська літературна мова. Писемна і усна форми літературної мови. .9. Функціональні стилі української літературної мови. 10. Про культуру української мови. 11. Висновки.

 • Українська літературна мова
  План. 1. Українська мова на сучасному етапі. Закон про мову. Походження терміна "український". 2. Українська мова, її місце в суспільному житті. 3. Видатні діячі культури і українські письменники про українську мову. 4. Місце української мови серед слов'янських мов. Історична спільність східнослов'янських мов. Формування української національної мови. 5. Українська мова як єдина національна мова українського народу і форма його національної культури. 6. Українська літературна мова. Поняття про норми української літературної мови. 7. Роль І. П. Котляревського і Т. Г. Шевченка в утворенні української літературної мови на народній основі. Роль українських письменників-класиків у формуванні української літературної мови. 8. Сучасна українська літературна мова. Писемна і усна форми літературної мови. .9. Функціональні стилі української літературної мови. 10. Про культуру української мови. 11. Висновки.

 • "Культура Гомерівського періоду в Греції" "Літературна і художня творчість Т.Г. Шевченка" "Українські народні обряди"
  План 1. Культура Гомерівського періоду в Греції 3 2. Літературна і художня творчість Т.Г. Шевченка 7 3. Українські народні обряди 10 Список використаної літератури 24


Cгенерировано за 0.005808 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100