Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Криминальное право

Тема: «Кримінальна відповідальність за одержання незаконних винагород працівниками міліції» (ID:115754)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 41 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ 3
1. Поняття, сутність та ознаки хабарництва. 5
Співвідношення понять “хабарництво” та “корупція”. 5
2. Хабарництво та відмінність від суміжних складів 11
2.1.Особливості кваліфікації одержання хабара 11
(ст. 368 КК України) 11
2.2. Кваліфікація давання хабара (ст. 369 КК України) 22
2.3. Провокація хабара: поняття, сутність та особливості кваліфікації. 26
(ст. 370 КК України) 26
3. Одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації 35
Висновки 37
Законодавство та література 40

Список литературы:

Законодавство та література

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30. - Ст.141.
2. Кримінальний кодекс України в редакції 2001 року.
3. Закон України “Про боротьбу з корупцією” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, № 34, ст. 266.
4. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 26.04.2002 “Про судову практику у справах про хабарництво” // Юридичний вісник України вiд 13.07.2002 . - 2002 р., № 28, стор. 21.
5. Закон України від 18.02.1992 “Про оперативно-розшукову діяльність” // Відомості Верховної Ради України. 1992.- № 22.- Ст.303; (Із змінами, внесеними Законом України від 18 січня 2001 року // Офіційний вісник України. -2001.- № 8. - Ст.311.
6. Бантишев О.Ф. Злочини у сфері службової діяльності (питання кваліфікації): Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002. - 128 с.
7. Волженкин Б.В. Квалификация взяточничества. - Ленинград, 1984.
8. Гаврилюк М. Як запобігти “захворюванню” чиновників на корупцію? // Прокуратура. Людина. Держава. №7(37). – липень. – 2004. – С. 16-21.
9. Гельфанд И.А. Уголовная ответственность за взяточничество. - К., 1963.
10. Зелінський А. Ф., Коржанський М. Й. Корислива злочинна діяльність. - К., 1998. - С. 107.
11. Кирпичников А.И. Взятка и коррупция в России. - СПб: Изд-во «Альфа», 1997.
12. Коваленко В. Злочини у правоохоронній сфері // Прокуратура. Людина. Держава. №4 (22). квітень. – 2003. – С. 89-92.
13. Кримінальне право і законодавство України. Частина Загальна. Курс лекцій / За ред. М.Й. Коржанського. - К.: Атіка, 2001. – 544 с.
14. Лукомський В.С Кримінальна відповідальність за дачу хабара та посередництво в хабарництві. Автореф. дис. к. ю. н. - К ,1996. -С. 4.
15. Мельник М. Корупція: проблема визначення сутності і поняття // Ві¬сник Академії правових наук. - 1997. - № 3. - С 76 - 86
16. Мельник М.І. Хабарництво: загальна характеристика, проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства. -К.:Парламентське видавництво, 2000.- 256 c.
17. Навроцький В. Провокація хабара як можливий спосіб боротьби з корупцією // Вісник Академії правових наук. - 1998. - № 4. -С. 157- 162.
18. Навроцький В.О. Кримінальне право України. Особлива частина: Курс лекцій. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. - (Вища освіта XXI століття).
19. Науковий коментар Кримінального кодексу Украї¬ни / Проф. Коржанський М. Й.- К.: Атіка, Академія, Ельга-Н, 2001.-656с.
20. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року. За редакцією М.І. Мельника та М.І. Хавронюка, Київ – 2003. – 1104 с.
21. Новое уголовное право России. Особенная часть. Учебное пособие -Москва: Зерцало, ТЕНС, 1996. - С.319.
22. Ожегов С.И. Словарь русского языка. - Москва, 1990. - С. 299.
23. Светлов А.Я. Ответственность за должностные преступления. - К., 1978.
24. Словарь иностранных слов -Москва, 1980. - С. 263.
25. Соціально-психологічний аналіз дисципліни в адміністративній службі міліції: Наук, практ. посібник / За ред. О. М. Бандурки. - Харків, 1998.
26. Тацій В., Сташис В. Кримінальний кодекс як поступ до гуманізму та демократії // Вісник прокуратури. - 2001. - № 4.
27. Уголовный кодекс Украины. Комментарий. Под редакцией Ю.А.Карамзина, Е.Л. Стрельцова. – Издание второе. – Харьков.:ООО «Одиссей», 2002. – 960 с.
28. Ухвала колегії суддів Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 6 травня 2003 р. // Вісник Верховного Суду України. №5(39). – 2003. – С. 21.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Кримінальна відповідальність за одержання незаконних винагород працівниками міліції.
  Вступ 3 1. Корупція та хабарництво: проблеми співвідношення понять 6 2. Злочини, пов'язані з незаконним одержанням винагород працівниками міліції 12 2.1. Особливості кваліфікації одержання хабара 12 (ст. 368 КК України) 12 2.2. Кваліфікація давання хабара (ст. 369 КК України) 20 2.3. Провокація хабара: поняття, сутність та особливості кваліфікації. 24 (ст. 370 КК України) 24 Висновок 34 Література 36

 • Кримінальна відповідальність за одержання незаконних винагород працівниками міліції
  Зміст Вступ 3 1. Поняття, сутність та ознаки хабарництва. 6 Співвідношення понять “хабарництво” та “корупція”. 6 2. Особливості кваліфікації одержання хабара 11 (ст. 368 КК України) 11 3. Кваліфікаційні ознаки давання хабара 22 (ст. 369 КК України) 22 4. Провокація хабара: поняття, сутність та особливості кваліфікації. 26 (ст. 370 КК України) 26 Висновки 33 Законодавство та література 36

 • КРИМІНАЛЬНІ І КРІМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ БОРОТЬБИ З ХАБАРНИЦТВОМ
  Зміст. Вступ……………………………………………………………………….3 Розділ І. Одержання незаконної нагороди. 1.1. Кримінальна відповідальність за одержання хабара……………………………………………………………..5 1.2. Стаття 368. Одержання хабара. …….………………26 Розділ ІІ. Кримінальна відповідальність за підкуп посадової особи. 2.1. Зловживання посадовими повноваженнями ...……...37 2.2. Стаття 369. Давання хабара. ………….……………….45 Розділ ІІІ. Провокація хабара. 3.1. Кримінологічні аспекти боротьби з провокацією хабара……………………………………………………………49 3.2. Стаття 370. Провокація хабара……….……………… 58 Висновок…………………………………………………………….61 Список використаної літератури……………………………… 64

 • Права та обов'язки органів міліції в Україні
  Зміст ВСТУП.............................................................................................................. 3 Розділ І Загальні положення правового статусу міліції в Україні.............. 4 1.1 Поняття міліції та правові основи її діяльності в Україні..................... 4 1.2 Структура та система органів міліції в Україні...................................... 5 Розділ ІІ Права та обов'язки органів міліції в Україні................................. 8 2.1 Основні права та обов'язки міліції в Україні відповідно до законодавства України.................................................................................... 8 2.2 Застосування заходів фізичного впливу працівниками міліції............. 15 2.3 Оперативно-розшукова діяльність органів міліції................................. 18 Розділ ІІІ Державні гарантії ефективної роботи в органах міліції ............. 22 3.1 Державний захист працівників міліції..................................................... 22 3.2 Відповідальність працівників міліції ...................................................... 25 ВИСНОВКИ..................................................................................................... 27 Перелік використаних джерел........................................................................ 29

 • Характеристика правового статусу органів міліції
  П Л А Н Вступ 3 Глава 1. Правові засади діяльності і визначення статусу міліції в Україні 5 1.1. Основи правового регулювання діяльності міліції 5 1.2. Поняття і система органів міліції 7 Глава 2. Характеристика правового статусу органів міліції 10 2.1. Завдання, функції та обов'язки міліції 10 2.2. Права працівників міліції 15 Глава 3. Компетенція окремих підрозділів органів міліції 23 3.1. Кримінальна міліція та її повноваження 23 3.2. Міліція громадської безпеки 26 3.3. Діяльність спеціального підрозділу міліції для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві 30 Висновок 32 Список літератури і нормативних актів 34

 • Злочини проти громадської безпеки, вчинені злочинними організаціями та організованими групами
  Зміст Вступ 3 1. Кримінальна відповідальність за участь у злочинах, вчинених злочинною організацією 5 2. Кваліфікація бандитизму 13 3. Кримінальна відповідальність за терористичний акт 29 3.1. Кримінально-правове визначення поняття тероризму 29 3.2. Кримінальна відповідальність за терористичний акт 36 Висновки 41 Література 44

 • КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОНТРАБАНДУ
  ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ВИДИ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 8 РОЗДІЛ 2. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОНТРАБАНДУ 28 2.1. Кримінально-правова характеристика контрабанди 28 2.2. Кримінальна відповідальність за контрабанду 55 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КОНТРАБАНДИ 62 ВИСНОВОК 69 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 75

 • Кримінальна відповідальність за терористичний акт
  Вступ 3 1. Актуальні проблеми злочинів терористичного спрямування в Україні 5 2. Кримінально-правового визначення поняття тероризму 12 3. Кримінальна відповідальність за терористичний акт 21 Висновки 26 Нормативні акти та література 27

 • Загальна характеристика міліції
  З М І С Т Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика міліції 4 1.1. Поняття та структура міліції, як складової частини правоохоронних органів 4 1.2.Принципи діяльності міліції, її завдання як правоохоронного органу 7 Розділ 2. Функціонування органів міліції 12 2.1.Компетенція органів міліції, її забезпечення 12 2.2. Компетенція окремих підрозділів міліції 28 Висновок. 34 Список використаної літератури. 36


Cгенерировано за 0.005517 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100