Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Бухгалтерский учет

Тема: «Теоретичні основи обліку та порівняльна характеристика оцінки та класифікації власного капіталу у бухгалтерському обліку в вітчизняній та зарубіжній практиці» (ID:11611)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 40 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст.

Вступ....................................................................................................................4
1. Теоретичні основи обліку та порівняльна характеристика оцінки та класифікації власного капіталу у бухгалтерському обліку в вітчизняній та зарубіжній практиці..................................................................................6
1.1 Організація обліку власного капіталу в Україні..................................6
1.2 Особливості обліку власного капіталу у зарубіжних країнах..........19
2. Організація бухгалтерського обліку власного капіталу на ЗАТ "Вовно прядильна фабрика".........................................................................................25
2.1 Синтетичний і аналітичний облік власного капіталу на ЗАТ "Вовно прядильна фабрика"...............................................................................25
2.2 Особливості синтетичного обліку цільових надходжень на ЗАТ „Вовнопрядильна фабрика”..................................................................34
3. Розкриття інформації про власний капітал у фінансовій звітності........37
Висновки...........................................................................................................40
Список використаних джерел.........................................................................41
Додатки

Список литературы:

Список використаних джерел

1. Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 „Звіт про власний капітал” затверджено наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.1999р.
2. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» №796-XII 28 лютого 1991р.
3. Лист Мінфіну України «Про облік виплат, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 27.08.91 № 04-503
4. Лист Мінфіну України «Про бухгалтерський облік окремих господарських операцій» від 28.01.92 № 18-412.
5. Наказ Мінфіну України «Про порядок бухгалтерського обліку гуманітарної допомоги» від 14.12.99 № 298.
6. Бухгалтерский учет: Навчальне видання.- 2-е изд..- М.: Финансы и статистика, 1998.- 576 c.
7. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків,стандарти і кореспонденція рахунків,звітність: Навчальний посібник: Навчальне видання.- 2-е вид..- Житомир: Рута, 2000.- 480 c
8. Бутинець Ф.Ф., Пилипенко І.І., Чижевська Л.В. Бухгалтерський облік і контроль: тести: В 2-х частинах.Ч.2: Навчальний посібник.- 2-ге вид.,доп. і перероб.- Житомир: Рута, 2002.- 384 c
9. Голов С., Костюченко В. "Облік операцій, пов’язаних з формуванням та змінами статутного фонду господарських товариств" //Бухгалтерський облік і аудит – 2001 №10 стр. 11-17.
10. Головко Т. "Учёт активов и пасивов"//Всё о бухгалтерском учёте – 2000 №28 (159) стр. 40-41.
11. Жуков В.Н. "Вопросы учёта дополнительного капитала и ресурсов"//Бухгалтерский учёт 2000 №7 стр. 21-25.
12. Юров С. "Уставной фонд был, есть и будет" //Всё о бухгалтерском учёте – 1997 №41(172) стр 24-25.
13. Сопко В.В. "Бухгалтерский учёт собственности в предпринимательской деятельности" //Бухгалтерский учёт и аудит – 1997г. №2 стр. 18-22.
14. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник: Навчальне видання: .- К.: КНЕУ, 1998.- 448 c.
15. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облiк на пiдприємствах України з рiзними формами власностi: Навчальний посібник: Навчальне видання: .- 3-те вид., доп. й перероб..- К.: А.С.К., 1998.- 656 c
16. Национальные стандарты бухгалтерского учета (Нормативная база) // Финансовая консультация (рус.).- 2000.- № 5.- C.4-87
17. Відображення в бухгалтерському руху статутного фонду підприємства //Баланс №6(183) 2001р. стр.41.
18. Іванов Ю. "Формування і зміни статутного фонду підприємства" //Податки і бухгалтерський облік №17,18, 2002р. – с.52.
19. Кодраков Н.П. Бухгалтерский учёт, анализ хозяйственной деятельности и аудит. – 2-е изд. –М.: Перспектива, 1994.
20. Шишкин А.П. и др. Бухгалтерский учёт и финансовый анализ на комерческих предприятиях: практическое руководство, - 2-е изд. – М.: Финстатинформ, 1995г.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Бухгалтерських облік власного капіталу
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Теоретико-методологічні основи власного капіталу 5 1.1 Визначення, оцінки і функції власного капіталу 5 1.2.Бухгалтерський облік власного капіталу 8 2. Бухгалтерських облік власного капіталу 10 2.1.Організація обліку статутного і неоплаченого капіталу 10 2.2.Організація обліку пайового, додаткового і резервного капіталу 15 2.3. Організація обліку вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку 16 3. Відображення інформації про власний капітал у фінансовому звіті 18 Висновки 23 Перелік літератури 25

 • Облік та аудит власного капіталу на підприємстві
  ВСТУП 5 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 7 1.1 Визначення та класифікація капіталу 7 1.2 Облік форм та видів власного капіталу 23 1.3 Звіт про власний капітал 50 2. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 55 2.1 Загальна характеристика підприємства 55 2.2 Документальне оформлення операцій з обліку власного капіталу 61 Відображення в обліку резервного капіталу 70 3. АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 79 3.1Мета, завдання та джерела для проведення аудиту 79 3.2 Робоча програма проведення аудиту власного капіталу 85 3.3 Узагальнення результатів проведення аудиту власного капіталу 92 ВИСНОВКИ 113 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 116 ДОДАТКИ 121

 • Облік та аудит власного капіталу підприємства
  ВСТУП 5 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 7 1.1. Визначення та класифікація капіталу 7 1.2 Облік форм та видів власного капіталу 23 1.3 Звіт про власний капітал 36 2. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 42 2.1 Загальна характеристика підприємства 42 2.2 Документальне оформлення операцій з обліку власного капіталу 49 3. АУДИТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 81 3.1 Мета завдання та джерела для проведення аудиту 81 3.2 Програма проведення аудиту власного капіталу 87 4. АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 111 ВИСНОВКИ 116 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 120 ДОДАТКИ 125

 • РОЛЬ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ В ПРАКТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОНЯТТЯ ВИТРАТ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ 5 1.1 КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ 5 1.2 СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ 8 1.3 СУТНІСТЬ ТА ЗАВДАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ 13 2. РОЛЬ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ В ПРАКТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА 18 2.1 ПРИКЛАДИ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ 18 2.2 МЕТОДИЧНА ОСНОВА ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВІ 24 2.3 ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА 29 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ 33 ВИСНОВКИ 40 ЛІТЕРАТУРА 42 ДОДАТКИ

 • Методика оцінки ефективності формування та використання власного капіталу підприємства
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні основи формування власного капіталу підприємства 6 1.1 Економічна сутність власного капіталу підприємства та його роль в фінансово – господарській діяльності 6 1.2 Механізм формування власного капіталу підприємства 16 1.3 Методика оцінки ефективності формування та використання власного капіталу підприємства 21 1.4 Інформаційно-правове забезпечення процесу формування власного капіталу підприємства 26 2. Аналіз та оцінка ефективності формування власного капіталу підприємства ЗАТ ВТФ “Сіверянка” 29 2.1 Фінансово – економічна характеристика ЗАТ ВТФ “Сіверянка” 29 2.2 Аналіз джерел формування власного капіталу підприємства 31 2.3 Оцінка ефективності використання власного капіталу підприємства ЗАТ ВТФ “Сіверянка” 37 3. Перспективна політика підприємства щодо формування власного капіталу 49 3.1 Джерела поповнення власного капіталу підприємства 49 3.2 Напрямки оптимізації розмірів власного капіталу підприємства 53 Висновки 65 Література: 68 Додатки 76

 • Механізм формування власного капіталу підприємства
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні основи формування власного капіталу підприємства 5 1.1 Економічна сутність власного капіталу підприємства та його роль в фінансово – господарській діяльності 5 1.2 Механізм формування власного капіталу підприємства 15 1.3 Методика оцінки ефективності формування та використання власного капіталу підприємства 19 1.4 Інформаційно-правове забезпечення процесу формування власного капіталу підприємства 25 2. Аналіз та оцінка ефективності формування власного капіталу підприємства ЗАТ “Мрія” 28 2.1 Фінансово – економічна характеристика ЗАТ “Мрія” 28 2.2 Аналіз джерел формування власного капіталу підприємства 31 2.3 Оцінка ефективності використання власного капіталу підприємства ЗАТ “Мрія” 40 3. Перспективна політика підприємства щодо формування власного капіталу 51 3.1 Джерела поповнення власного капіталу підприємства 51 3.2 Резерви збільшення власного капіталу підприємства 53 Висновки 65 Література: 67 Додатки 70

 • Аудит власного капіталу
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 6 1.1. Економічна сутність власного капіталу 6 1.2. Методологічні підходи щодо обліку і аудиту власного капіталу в умовах трансформаційних перетворень в економіці 9 1.3. Організаційно-економічна характеристика ЗАТ “Поліграфкнига” 17 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 23 2.1. Організаційно-інформаційні аспекти аналізу власного капіталу 23 2.2. Організація і методика загального та факторного аналізу власного капіталу 24 2.3. Організація і методика проведення аудиту власного капіталу 29 2.4. Шляхи удосконалення організації і методики економічного аналізу та аудиту власного капіталу із застосуванням комп’ютерних технологій 47 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 49 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 51 Примітки 60

 • Методика обліку статутного капіталу
  Вступ 3 1. Поняття статутного капіталу 7 1.1. Визначення, оцінка та функції власного капіталу 7 1.2. Складові власного капіталу та їх характеристика 10 2. Методика обліку статутного капіталу 13 2.1. Бухгалтерський облік власного капіталу 13 2.2. Формування та облік статутного капіталу 15 2.2.1. Формування та облік статутного капіталу в акціонерному товаристві 21 2.2.2. Формування статутного капіталу на державному підприємстві 27 2.2.3. Облік статутного капіталу в товаристві з обмеженою відповідальністю 28 2.3. Облік додаткового капіталу та нерозподіленого прибутку 31 3. Звіт про власний капітал та порядок його складання 33 Висновки 42 Список використаної літератури 43

 • Значення і завдання обліку власного капіталу
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Порядок формування власного капіталу на підприємствах різних форм власності 6 Розділ 2. Значення і завдання обліку власного капіталу 10 Розділ 3. Огляд нормативно-правових актів та спеціальної літератури 17 Розділ 4. Характеристика господарсько-фінансової діяльності та постановки фінансового обліку 21 Розділ 5 Синтетичний и аналітичний облік статутного капіталу 32 Розділ 6. Синтетичний и аналітичний облік інших видів власного капіталу 39 Розділ 7. Фінансовий звіт про власний капітал. Порядок вкладання, перевірки та використання 49 Висновки та пропозиції 70 Список використаних джерел 74


Cгенерировано за 0.010259 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100