Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Банковское дело

Тема: «ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ» (ID:11639)

| Вид работы: Отчет по практике | Объем: 31 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст
1.Загальна характеристика банку.................................................................
2. Організаційна та управлінська структура банку..................................
3.Характеристика зовнішнього середовища ..........................................
4.Характеристика внутрішнього середовища........................................
5.Характеристика ефективності роботи банку......................................
6.Характеристика виробництва.............................................................
7. Зовнішньоеко¬номічна діяльність банку...............................................
8.Організація управління персоналом.......................................................
9.Застосування інноваційних технологій ...............................................

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Звіт про фінансові результати
  Зміст АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 3 ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 5 1. Баланс 5 2. Звіт про фінансові результати 6 3. Звіт про власний капітал 7 4. Звіт про рух грошових коштів 9 5. Ризик ліквідності (Таблиця строків активів та пасивів) 11 Додаткова інформація 14 РІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ 19

 • Психокорекційна практика
  Зміст 1. Докорекційно-психодіагностичний етап 2 2. Настановчий етап 7 3. Власне психокорекційний етап – основний етап 9 4. Оцінка ефективності психокорекційної роботи 13 5. Щоденник студента – практиканта 15 6. Сценарій психокорекційного заняття 16 7. Загальний звіт про практику 16 Список використаних джерел 24 Додатки 27

 • Докорекційно-психодіагностичний етап
  Зміст 1. Докорекційно-психодіагностичний етап 3 2. Настановчий етап 8 3. Власне психокорекційний етап – основний етап 10 4. Оцінка ефективності психокорекційної роботи 17 5. Щоденник студента – практиканта 19 6. Сценарій психокорекційного заняття 20 7. Загальний звіт про практику 22 Список використаних джерел 24 Додатки 26

 • ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ
  Вступ 1. Характеристика підприємства - місця проходження практики 1.1 Основна діяльність підприємства, її характеристика 1.2 Структура підприємства (або підрозділу). Функціональні зв'язки (схема) 1.3 Інформаційні потоки, їхня характеристика. Вхідна і вихідна інформація (схема) 2. Характеристика технічного забезпечення 2.1 Технічний опис обчислювальної й організаційної техніки 2.2 Характер використання техніки, його інтенсивність 3. Характеристика використання програмного забезпечення 3.1 Системне програмне забезпечення 3.2 Програмне забезпечення загального призначення (редактори, СУБД та ін.) 3.3 Прикладне програмне забезпечення (АРМи, ППП, АСОЕІ, АСУ та т.ін.) 3.3.1 Перелік пакетів 3.3.2 Рівень автоматизації підприємства за ступенем покриття інформаційних потоків (схема покриття інформаційних потоків підприємства ППП) 3.3.3 Аналіз перспектив підприємства з автоматизації обробки інформації. Проблеми та шляхи їхнього вирішення 3.4 Системна характеристика одного з пакетів прикладних програм обробки економічної інформації. 4. Практичні результати 4.1 Отримані знання 4.2 Отримані уміння 4.3 Обсяг зробленої практичної роботи (введення даних, написання програм, введення/ корекція даних) Висновки

 • Облік дебіторської заборгованості
  План 1. Облік дебіторської заборгованості (рахунки до отримання) 3 2. Звіт про рух грошових коштів та Звіт про зміни у власному капіталі 7 Список використаної літератури 14

 • Дефіцит бюджету, звіт про рух коштів
  Вступ 3 1. Дефіцит бюджету, його граничний розмір, джерела покриття 3 2. Звіт про рух коштів 14 Висновок 17 Література 19

 • Особливості обліку в різних країнах
  План 1. Особливості обліку в різних країнах 3 2. Звіт про прибутки і збитки, Звіт про нерозподілений прибуток 14 Список використаної літератури 22

 • Методика та техніка складання річного фінансового звіту
  Зміст Вступ 3 1. Загальна характеристика фінансової звітності: мета, вимоги, принципи. 5 2. Баланс 9 2.1. Призначення балансу та його структура 9 2.2 Актив балансу: визначення, оцінка та класифікація активів 10 2.3. Пасив балансу. Загальна характеристика пасиву балансу 17 3. Звіт про фінансові результати 21 3.1. Загальна характеристика звіту про фінансові результати 21 3.2. Класифікація доходів і витрат у звіті про фінансові результати 22 3.3. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду 23 3.4. Примітки до звіту про фінансові результати 24 4. Звіт про рух грошових коштів 26 4.1. Призначення та структура звіту про рух грошових коштів 26 5. Звіт про власний капітал 31 5.1. Визначення, визнання, оцінка і функції власного капіталу 31 5.2. Складники власного капіталу 31 6. Примітки до фінансових звітів 34 Висновки 38 Список використаної літератури 40

 • Методика та техніка складання річного фінансового звіту
  Зміст Вступ 3 1. Загальна характеристика фінансової звітності: мета, вимоги, принципи. 5 2. Баланс 9 2.1. Призначення балансу та його структура 9 2.2 Актив балансу: визначення, оцінка та класифікація активів 10 2.3. Пасив балансу. Загальна характеристика пасиву балансу 17 3. Звіт про фінансові результати 21 3.1. Загальна характеристика звіту про фінансові результати 21 3.2. Класифікація доходів і витрат у звіті про фінансові результати 22 3.3. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду 23 3.4. Примітки до звіту про фінансові результати 24 4. Звіт про рух грошових коштів 26 4.1. Призначення та структура звіту про рух грошових коштів 26 5. Звіт про власний капітал 31 5.1. Визначення, визнання, оцінка і функції власного капіталу 31 5.2. Складники власного капіталу 31 6. Примітки до фінансових звітів 34 Висновки 38 Список використаної літератури 40


Cгенерировано за 0.005714 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100