Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономика

Тема: «Економічний розвиток Франції в останній половині ХІХ – ХХ століття» (ID:12145)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 37 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст
Вступ 3
1. Економічний розвиток провідних капіталістичних країн (70-ті роки ХІХ ст. – початок першої світової війни) 5
1.1. Розвиток продуктивних сил в останній третині XIX ст. 5
1.2. Особливості розвитку промисловості Франції 8
2. Еволюція промислового капіталізму в другій половині ХІХ – ХХ ст. 11
2.1. Загальна тенденція економічного розвитку 11
2.2. Основні чинники промислового відставання Франції 18
3. Зміни в економіці Франції у другій половині ХХ ст. 24
3.1. Економіка Франції після Другої Світової війни 24
3.2. Економічні корені війни в Алжирі 30
Висновки 33
Список використаних джерел 36

Список литературы:

Список використаних джерел

1. Базовкін Є. Франція: вчора, сьогодні, завтра // Зовнішня торгівля. -1998. -№ 4. - С. 16-19
2. Боєв Ю. О. Економічна історія: Західна Європа, Японія, США: Навч. посібник для екон. спец. вузів. -К.: Вища шк., 2004. -173, с.
3. Бродель, Фернан. Что такое Франция. -М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1995 - Ч.І, ІІ
4. Економіка зарубіжних країн: Навч. посіб. для студ. вузів/ За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, К.І. Ржепішевского. -К.: ЦУЛ, 2003. -351 с.
5. Економіка зарубіжних країн: Підруч. для студ. вузів. -К.: Либідь, 1996. -412, с.
6. Економіка зарубіжних країн: Підруч. для студ. вузів. -К.: Либідь, 1998. -414, с.
7. Зарубежные страны: Политико-экономический справочник/ Под ред. А.И.Денисова и др.. -М.: Госполитиздат, 1957. -991 с.
8. Злупко С. М. Історія економічної теорії: Підручник. -К.: Знання, 2005. -719 с.
9. Кульман, Анри. Экономические механизмы. -М.: Прогресс: Универсал, 1993. -188, с.
10. Лановик Б. Д. Економічна історія України і світу: Підручник для вузів. -К.: Вікар, 2004. -486 с.
11. Лісовицький В. М. Історія економічних вчень: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. -К.: Центр навчальної літератури, 2004. -219 с.
12. Міжнародні економічні відносини: Історія міжнар. екон. відносин: Підручник для екон. вузів і фак. -К.: Либідь, 1992. -190, с.
13. Островская Е. Франция // Мировая экономика и международные отношения. -2001. -№ 8. - С. 89-97
14. Островская Е. Франция- тенденции роста сохраняются //Мировая экономика и международные отношения. -2000. -№ 8. - С. 98-102
15. Таран Л. Франція: 1871-1900 рр. // Історія України. -2004. -№ 7. - С. 1-9
16. Франция:решение дилеммы? //Мировая экономика и международные отношения. -1998. -№ 8. - С. 92-97
17. Экономическая история зарубежных стран: Учеб. пособ. для студ. вуз. -Минск: ИП "Экоперспектива", 1998. -461, с.
18. Юхименко П. І. Історія економічних учень: Підручник. -К.: Знання, 2005. -583 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Економічний розвиток у першій половині ХІХ ст.
  План Вступ 1. Адміністративно-політичний лад України 2. Економічний розвиток у першій половині ХІХ ст. 3. Нові явища в соціальній структурі феодального суспільства 4. Західноукраїнські землі у І-й половині ХІХ ст. Висновки Література

 • Економічний розвиток
  Зміст 1 Економічний розвиток Франції в кінці ХІХ ст. на початку ХХ ст.... 3 2 Економічний розвиток України наприкінці ХІХ ст. на початку ХХ ст........................................................................................................... 6 Список використаної літератури............................................................. 14

 • История Украины
  План Вступ 1. Адміністративно-політичний лад України 2. Економічний розвиток у першій половині ХІХ ст. 3. Нові явища в соціальній структурі феодального суспільства 4. Західноукраїнські землі у І-й половині ХІХ ст. Висновки Література

 • Соціально-економічне становище Чернігівщини
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Соціально-економічне становище краю у першій половині ХІХ ст.. 5 1.1 Гноблення селян на Чернігівщині на початку ХІХ ст. 5 1.2 Економічне становище Чернігівської губернії в перших роках ХІХ ст. 7 Розділ 2. Чернігівщина у другій половині ХІХ ст. 11 2.1 Скасування кріпосного права і селянський рух на Чернігівщині. 11 2.2 Розвиток капіталізму в сільському господарстві і в промисловості на Чернігівщині в пореформений період. 13 Розділ 3. Соціально-економічний розвиток міста у ХІХ ст. 17 3.1 Становлення міста, як центру губернії. 17 3.2 Розвиток промисловості, ремесел. 18 3.3 Економічне становище у другій половині ХІХ ст. Соціальні негаразди населення міста 19 Висновки 23 Література 26

 • Освіта України в першій половині ХІХ століття
  План Вступ 2 1. Освіта в Україні в першій половині ХІХ століття 3 2. Представники педагогічної думки XIX ст. 14 2.1. Йосиф Левицький - відомий культурно-освітній діяч 14 2.2. Олександр Васильович Духнович 15 2.3. Іван Андрійович Ставровський 17 2.4. Михайло Олександрович Максимович 18 2.5. Костянтин Дмитрович Ушинський 20 Висновок 25 Список використаних джерел 26

 • Соціально-політичний та економічний стан України в кінці XVIII – першій половині ХІХ ст
  Зміст 1. Соціально-політичний та економічний стан України в кінці XVIII – першій половині ХІХ ст. 3 2. Визвольні і національні рухи в Україні 6 3. Західна Україна під владою Австро-Угорщини 10 4. Національне відродження і початок формування української нації 14 Список використаної літератури 18

 • Китай в кінці ХІХ – на початку ХХ століття
  Зміст Вступ 3 1. Китай в кінці ХІХ – на початку ХХ століття 4 1.1. Зміни в економічній сфері, в соціальній сфері 4 1.2. Боротьба за реформи 12 1.3. «Сто днів реформ» 18 2. Політична боротьба в Китаї наприкінці ХІХ століття 24 2.1. Розгортання революційного руху 24 2.2. Сунь Ятсен та його політична доктрина 27 Висновки 31 Список використаної літератури: 33

 • Китай в кінці ХІХ – на початку ХХ століття
  Зміст Вступ 3 1. Китай в кінці ХІХ – на початку ХХ століття 4 1.1. Зміни в економічній сфері 4 1.2. Зміни в соціальній сфері 10 1.3. Боротьба за реформи 12 1.4. «Сто днів реформ» 18 2. Політична боротьба в Китаї наприкінці ХІХ століття 24 2.1. Розгортання революційного руху 24 2.2. Сунь Ятсен та його політична доктрина 27 Висновки 31 Список використаної літератури: 33

 • Українські землі у складі Росії в першій половині ХІХ ст.
  План Українські землі у складі Росії в першій половині ХІХ ст. 3 1. Криза кріпосницької системи і розвиток капіталістичних відносин у Наддніпрянській Україні. 3 2. Вітчизняна війна 1812 р. і Україна. 12 3. Українці в загальноросійському і польському рухах. 14 4. Початок національного відродження в Наддніпрянщині. Кирило - Мефодіївське товариство 21 Список використаної літератури 26


Cгенерировано за 0.005852 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100