Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Право

Тема: «Механізм правового регулювання» (ID:12175)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 30 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

План
Вступ…………………………………………………………………………. 2
1. Поняття механізму правового регулювання та його відмінність від правового впливу…………………………………………………………………………3
2. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання……………….5
3. Види, способи і типи правового регулювання…………………………..11
4. Механізм правового регулювання……………………………………….13
5. Елементи механізму правового регулювання та їх призначення……….14
6. Акти застосування норм права у механізмі правового регулювання…..19
7. Стадії механізму правового регулювання………………………………..20
8. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання……………………………………………………….24
Висновки……………………………………………………………………….29
Список використаної літератури……………………………………………..30

Список литературы:

Список використаної літератури
1. Андрусяк Т. Г. Теорія держави і права : Навчальний посібник,; Фонд сприяння розвитку української правової думки та пропаганди державницьких традицій "Право для України". - Львів: Фонд "Право для України", 1997.-198с.
2. Волинка К. Г. Теорія держави і права : Навчальний посібник,; Міжрегіональна акад. упр. персоналом. - К.: МАУП, 2003. - 238 с.
3. Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права : Навч. посібник для підгот. до держ. іспитів; М-во освіти і науки України, Юрид. ін-т Терноп. акад. нар. госп.. -3-тє вид., змін. і доп.. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 243 с.
4. Олійник А. Ю. Теорія держави і права України : Навчальний посібник. -К.: Юрінком Інтер, 2001. - 174 с.
5. Скакун О. Ф. Теорія держави і права : Підручник; М-во внутрішніх справ України, Нац. ун-т внутрішніх справ. - Харків: Консум, 2001. - 655 с.
6. Скакун, Ольга Федорівна Теорія держави і права : Навч. посібник для вузів; М-во внутрішніх справ України, Нац. ун-т внутрішніх справ. - Харків: Консум, 2002. - 655 с.
7. Теорія держави і права України: Навчальний посібник / Упор. Людмила Шестопалова,; М-во освіти і науки України. - К.: Прецедент, 2004. - 223 с.
8. Теорія держави і права України : Навчальний посібник/ Ред.: В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков. -К.: Юрінком Інтер, 2002. - 367 с.
9. Дашковська О. Регіональні механізми захисту прав жінок: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Академії правових наук України. -2004. -№ 1 (36). - С. 139-146.
10. Мурашин О. Акти прямого народовладдя у механізмі правового регулювання // Право України. -2000. -№ 9. - С. 18-20

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Механізм правового регулювання
  План Вступ 3 1. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу 4 2. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання 6 3. Види, способи і типи правового регулювання 12 4. Механізм правового регулювання 15 5. Елементи механізму правового регулювання та їх призначення 16 6. Акти застосування норм права у механізмі правового регулювання 21 7. Стадії механізму правового регулювання 22 8. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання 26 Висновки 31 Список використаних джерел 32

 • Правове регулювання
  Зміст Вступ 3 1. Загальні положення про правове регулювання 5 1.1. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу 5 1.2. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання 8 1.3. Види правового регулювання 14 1.4. Способи і типи правового регулювання 16 2. Механізм і елементи механізму правового регулювання 20 2.1. Механізм правового регулювання 20 2.2. Елементи механізму правового призначення 21 Розділ 3. Стадії механізму правового регулювання і характеристика правопорядку 27 3.1. Стадії механізму правового регулювання 27 3.2. Поняття правопорядку 29 Висновки 33 Список використаних джерел 36

 • Особливості механізму правового регулювання
  Зміст Вступ……………………………………………………………………………… 3 Розділ 1. Механізм правового регулювання ……………………………………5 1.1. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу…………………………………………………………………………. 5 1.2. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання…………….. 7 1.3. Види, способи і типи правового регулювання………………………...12 Розділ 2. Особливості механізму правового регулювання …………………15 2.1. Особливі риси механізму правового регулювання ……………………15 2.2. Елементи механізму правового регулювання та їх призначення …….16 2.3. Акти застосування норм права у механізмі правового регулювання ..20 2.4. Стадії механізму правового регулювання ……………………………..21 2.5. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання ………………………………………………………24 Висновки ………………………………………………………………………...30 Список використаних джерел ………………………………………………….32

 • Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання
  План Вступ 3 1. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу 4 2. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання 6 3. Види, способи і типи правового регулювання 12 4. Механізм правового регулювання 15 5. Елементи механізму правового регулювання та їх призначення 16 6. Акти застосування норм права у механізмі правового регулювання 21 7. Стадії механізму правового регулювання 22 8. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання 26 Висновки 31 Список використаних джерел 32

 • Головні елементи механізму правового регулювання
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Правове регулювання в суспільстві (поняття, відмінність підходів) 5 1.1. Поняття правового регулювання і його відмінність від правового впливу 5 1.2. Сфера, основні напрямки і межі правового регулювання 7 1.3. Види, способи і типи правового регулювання 12 Розділ 2. Головні елементи механізму правового регулювання 16 2.1. Механізм правового регулювання 16 2.2. Елементи механізму правового регулювання та їх призначення 17 2.3. Стадії механізму правового регулювання 22 Розділ 3. Головні напрямки вдосконалення механізму правового регулювання у сфері діяльності органів внутрішніх справ 26 3.1. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання 26 3.2. Юридична техніка 30 Висновок 37 Список використаної літератури 39

 • Нормативні акти в механізмі правового регулювання
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Поняття механізму правового регулювання та його відмінність від правового впливу 5 1.1 Фактори, що обумовлюють правове регулювання 5 1.2. Способи та типи правового регулювання 6 1.3. Механізм правового регулювання та його стадії і елементи. 7 Розділ2. Нормативні акти в механізмі правового регулювання 9 1.1. Поняття актiв управлiння в юридичний літературі 9 2.2 Нормативні акти - форма управлінської діяльності 17 Розділ 3. Правове регулювання. Ефективність та взаємодія у міжнародному праві 19 3.1 Ефективність правового регулювання 19 3.2 Особливості взаємодії права і моралі у міжнародних відносинах 20 3.3 Юридична техніка правового регулювання 22 Висновки 25 Список використаної літератури 26

 • Поняття механізму правового регулювання та його відмінність від правового впливу
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Поняття механізму правового регулювання та його відмінність від правового впливу 5 1.1 Фактори, що обумовлюють правове регулювання 5 1.2. Способи та типи правового регулювання 6 1.3. Механізм правового регулювання та його стадії і елементи. 7 Розділ2. Нормативні акти в механізмі правового регулювання 9 1.1. Поняття актiв управлiння в юридичний літературі 9 2.2 Нормативні акти - форма управлінської діяльності 17 Розділ 3. Правове регулювання. Ефективність та взаємодія у міжнародному праві 19 3.1 Ефективність правового регулювання 19 3.2 Особливості взаємодії права і моралі у міжнародних відносинах 20 3.3 Юридична техніка правового регулювання 22 Висновки 25 Список використаної літератури 26

 • Правовове регулювання
  Вступ. 3 1. Поняття правового регулювання і правового впливу. Їх співвідношення. 5 2. Метод і способи правового регулювання. 13 3. Типи правового регулювання. 17 4. Проблеми вдосконалення правового регулювання в умовах розбудови Української держави. 21 Висновки 36 Список літератури 38

 • Механізм правового регулювання
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Правові відносини 5 1.1. Поняття, види та зміст правовідносин 5 1.2. Ознаки правових відносин 9 Розділ 2. Складові елементи правових відносин 13 2.1. Суб'єкти правових відносин, юридичні властивості суб'єктів, види суб'єктів 13 2.2. Об'єкти правових відносин, види об'єктів 16 Розділ 3. Механізм правового регулювання 19 3.1. Поняття механізму правового регулювання в теорії держави і права 19 3.2. Елементи механізму правового регулювання та їх призначення 20 3.3. Стадії механізму правового регулювання 25 Розділ 4. Правові форми діяльності держави як засіб функціонування механізму правового регулювання 28 Висновок 33 Список використаної літератур 38


Cгенерировано за 0.010795 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100