Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> История

Тема: «Україна в Першій світовій війні» (ID:12581)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 39 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ПЛАН
ВСТУП
1. УКРАЇНА В ЕКСПАНСІОНІСТСЬКИХ ПЛАНАХ НІМЕЧЧИНИ ПІД ЧАС ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
2. УКРАЇНА В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
3. ЗМІНА В СИСТЕМІ ДАВНІХ ОРГАНІВ ВЛАДИ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ І ОСНОВНІ РИСИ ПРАВА
4. ДО ПРИЧИН РОЗВ'ЯЗАННЯ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Виноградов В.Н. Еще раз о новых подходах к истории первой мировой войны //Но¬вая и новейшая история. — 1995. — № 5.
2. Кулинич И.М. Захватническая политика германского империализма по отношению кУкраине в 1914-1918 гг. // В кн.: «Дранг нах Остен» й историческое развитие стран Центральной, Восточной й Юго-Восточной Европы. — М.: Наука, 1967. —С.141.
3. Кулинич Й.М.—Указ. соч. — С.141.
4. Кулінич І.М. Україна в загарбницьких пла¬нах німецького імперіалізму (1900-1914 рр.). -К., 1963. — С.73-211.
5. Международньїе отношения на Балканах 1856—1878. —М., 1986. — С.410.
6. Первая мировая война 1914—1918. — М.,1968.
7. Писарев Ю.А. Новые подходы к изучению истории первой мировой войны// Новая и новейшая история. — 1993. — С.51.
8. Писарев Ю.А. Российская контрразведка и тайная сербская организация «Черная рука».//Новая и новейшая история. —1993.—№ 1.
9. Поп Й. Й. Восточная политика централь¬них держав после Брестского мира. // В кн.: Германская восточная политика в Новое и Новейшее время. — М., 1974. — С.137.
10. Рорбах П. Война й германская политика.— М., 1915. —С.57.
11. Теодорович Й.М. Разработка правительством Германии программ завоеваний на Востоке в 1914—1915 гг. — Первая мировая война.— М., 1986. —С.116—118.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Сербія
  План. Вступ 1. Сербська держава наприкінці XIX ст. 2. Сербія за правління останнього Обреновича 3. Внутрішня та зовнішня політика Сербії на початку XX ст. 4. Сербія в Балканських війнах 5. Сербія в Першій світовій війні 6. Розвиток сербської культури. Висновок. Список використаної літератури.

 • Лівобережна та Правобережна Україна у першій половині ХVIII століття.
  Зміст Вступ 1 1. Лівобережна Україна у першій половині ХVIII століття. 3 2. Правобережна Україна у у першій половині ХVIII століття. 10 Висновок 14 Література 17

 • Українські землі у складі Росії в першій половині ХІХ ст.
  План Українські землі у складі Росії в першій половині ХІХ ст. 3 1. Криза кріпосницької системи і розвиток капіталістичних відносин у Наддніпрянській Україні. 3 2. Вітчизняна війна 1812 р. і Україна. 12 3. Українці в загальноросійському і польському рухах. 14 4. Початок національного відродження в Наддніпрянщині. Кирило - Мефодіївське товариство 21 Список використаної літератури 26

 • Соціально-політичний та економічний стан України в кінці XVIII – першій половині ХІХ ст
  Зміст 1. Соціально-політичний та економічний стан України в кінці XVIII – першій половині ХІХ ст. 3 2. Визвольні і національні рухи в Україні 6 3. Західна Україна під владою Австро-Угорщини 10 4. Національне відродження і початок формування української нації 14 Список використаної літератури 18

 • Політика Івана Мазепи
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Політика Івана Мазепи на початку гетьманування 5 1.1. Основні засади зовнішньої політики Мазепи в 1680-х — 1690-х роках 5 1.2. Україна у війні з Туреччиною і Кримом 8 Розділ 2. Зміна дипломатичного курсу І. Мазепи в ході Північної війни 15 2.1. Україна й Північна війна (до 1708 року) 15 2.2. Криза українсько-московських відносин і українські політичні плани під час Північної війни. Розрив Мазепи з Москвою. Союз України зі Швецією 18 Висновки 32 Список використаної літератури 33

 • Політичний портрет Івана Мазепи
  План: 1. Участь у Північній війні Щаблі кар’єри 2. Державна діяльність гетьмана України Івана Мазепи 3. Участь у Північній війні. Союз Мазепи зі Швецією

 • Інтеграція української економіки в світову
  Вступ 1. Україна і ЄС 2. Україна і США 3. Україна і ЄЕП 4. Позаблоковість України Висновок

 • Інтеграція української економіки в світову
  План Вступ 1. Україна і ЄС 2. Україна і США 3. Україна і ЄЕП 4. Позаблоковість України Висновок

 • 18-19 Україна
  План 1. Втрата державності у 18 ст. (від Івана Мазепи до Катерини ІІ) 3 2. Поділ України між Польщею, Угорщиною і Румунією 7 3. Національне відродження України в першій половині 19 ст. 11 4. Українські політичні товариства і партії у Східній і Західній Україні в кінці 19 ст. 15 Список використаної літератури 20


Cгенерировано за 0.004874 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100