Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Финансовый менеджмент

Тема: «Оцінка стану управління грошовими потоками ТОВ „Есфірь”» (ID:13661)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 39 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ:


Вступ..................................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні аспекти управління грошовими коштами підприємства
1.1. Грошові кошти та канали їх надходження............................................4
1.2. Порядок зберігання та витрачання грошових коштів..........................5
1.3. Управління грошовими потоками на підприємстві ..........................8
1.4. Стан розгляду питання управління грошовими потоками в літературі .................................................................................................................9
Розділ 2. Оцінка стану управління грошовими потоками ТОВ „Есфірь”
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства................12
2.2. Аналіз та оцінка активів і зобов’язань підприємства..................17
2.3. Аналіз та оцінка ліквідності майна підприємства........................22
2.4. Аналіз грошових потоків підприємства ..........................................24
Розділ 3. Підвищення ефективності управління грошовими коштами підприємства.
3.1. Напрями оптимізації грошових потоків...........................................30
3.2. Напрями зміцнення фінансово-економічного становища підприємства...........................................................................................................33
Висновки та пропозиції ................................................................................37
Список використаної літератури ...............................................................39
Додатки

Список литературы:

Список використаної літератури:

1. Бандурка О.М., Коробов М.Я. та ін. Фінансова діяльність підприємства – К.: ЛИБІДЬ, 1998.- 323 с.
2. МамонтоваН.А. Умови забезпечення фінансової стійкості підприємств/ Фінанси України. – 2000. - №8, с.103-105
3. Нікбахт Е., Гроппелі А.А. Фінанси. - К.: „Основи”, 1993. - 382 с.
4. Петленко Ю.В. Оптимізація джерел фінансових ресурсів піждприємств/ Фінанси України. – 2000. - №6, с.91-94
5. Поліщук Н.В. Фінансовий аспект діяльності підприємства/ Фінанси України. – 2000, №12, с.109-116
6. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственнной деятельности предприятия. – Минск: ООО «Новое знание», 1999. – 688 с.
7. Фінансова діяльність підприємства: Навч.посібник /За ред. Г.Г.Кірейцева. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 326 с.
8. Фінансовий менеджмент: Навч.посіб: За ред..проф.Г.Г.Кірейцква. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 496 с.
9. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств. Навч.посібник.Житомир: ЖІТІ, 2000. – 440 с.
10. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч.посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 300 с.
11. Цал-цалко Ю.С. Холод І. Економіка підприємства. Навч. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 388 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Управління грошовими потоками ТОВ „Есфірь”
  Зміст: Вступ …………………………………………………………………………3 Розділ 1 Теоретичні аспекти управління грошовими потоками підприємства………………………………………………………………………5 1.1 Грошові кошти та канали їх надходження.………………………….5 1.2 Економічний зміст і види грошових потоків………………………..10 1.3 Нормативно-правове регулювання руху грошових коштів…………………………………………………………………………….13 1.4 Стан розгляду питання управління грошовими потоками в літературі…………………………………………………………………………19 Розділ 2 Управління грошовими потоками ТОВЕсфірь”………...…27 2.1 Фінансово-економічна характеристика ТОВЕсфірь”……………27 2.2 Стан управління грошовими потоками ТОВЕсфірь" …………...43 2.3 Аналіз руху грошових потоків ТОВЕсфірь” ………………...….53 Розділ 3 Шляхи підвищення ефективності управління грошовими потоками ТОВЕсфірь"…………………………………………………...……68 3.1 Збільшення грошових надходжень ТОВЕсфірь"………..…….…68 3.2 Напрями ефективного розміщення грошових коштів підприємства ……………………………………………………………………79 Висновки та пропозиції……………………………………………………85 Список використаної літератури………………………………………...88 Додатки…………………………………………………………………..…90

 • ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
  Зміст Стор. ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 5 1. 1. Сутність грошового потоку, його склад та значення 5 1.2 Особливості управління грошовими потоками підприємства 12 1.3 Інформаційно - правове забезпечення управління грошовими потоками підприємства 18 2. Аналіз та оцінка управління грошовими потоками ТОВ “СП” Чексіл – Аріадна” 22 2.1 Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 22 2.2. Аналіз руху грошових коштів ТОВ “СП” Чексіл – Аріанда” 26 2.3 Оцінка ефективності грошових потоків підприємства 30 3. Удосконалення механізму управління грошовими потоками ТОВ “СП Чексіл – Аріадна” 35 3.1 Шляхи прискорення грошових надходжень 35 3.2 Оптимізація управління грошовими потоками за допомогою моделі “Міллера – Орра” 40 Висновки 47 Література 49 Додатки 54

 • Теоретичні основи управління грошовими потоками підприємства
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні основи управління грошовими потоками підприємства 6 1.1 Сутність грошового потоку, його склад та значення 6 1.2 Особливості управління грошовими потоками підприємства 12 1.3 Інформаційно - правове забезпечення управління грошовими потоками підприємства 19 2. Аналіз та оцінка управління грошовими потоками ТОВ “СП” Чексіл – Аріанда” 23 2.1 Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 23 2.2 Аналіз руху грошових коштів ТОВ “СП” Чексіл – Аріанда” 26 2.3 Оцінка ефективності функціонування грошових потоків підприємства 30 3. Вдосконалення механізму управління грошовими потоками ТОВ “СП Чексіл – Аріанда” 35 3.1 Стратегія покращення управління грошових потоків ТОВ “СП Чексіл – Арінда” 35 3.2 Шляхи оптимізації управління грошовими потоками за допомогою моделі “Міллера – Орра” 40 Висновки 46 Література 48 Додатки 51

 • Управління грошовими потоками на підприємстві” (на прикладі ТОВ „Словянка”)
  Зміст : Вступ...............................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні аспекти управління грошовими потоками підприємства 1.1. Грошові кошти та канали їх надходження.........................................4 1.2. Порядок зберігання та витрачання грошових коштів.......................5 1.3. Управління грошовими потоками на підприємстві .......................8 Розділ 2. Оцінка стану управління грошовими потоками ТОВ „Словянка” 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства..............12 2.2. Аналіз та оцінка ліквідності майна підприємства.........................17 2.3. Аналіз грошових потоків підприємства .......................................19 Розділ 3. Підвищення ефективності управління грошовими потоками ТОВ „Словянка” 3.1. Напрями оптимізації грошових потоків........................................25 3.2. Напрями зміцнення фінансово-економічного становища підприємства............................................................................................................28 Висновки та пропозиції .............................................................................32 Список використаної літератури ............................................................34 Додатки.........................................................................................................36

 • СУЧАСНІ НАПРЯМКИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ
  ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ 1.1 Теоретичний зміст категорії "грошові потоки" 1.2 Принципи і методи управління грошовими потоками підприємства 1.3 Ризики невизначеності при управлінні грошовими потоками РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ВАТ "ЕКОШЛАК" 2.1 Характеристика фінансово-господарської діяльності 2.2 Оцінка стану грошових потоків ВАТ "Екошлак" 2.3 Аналіз ефективності руху грошових потоків підприємства РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 3.1 Заходи щодо підвищення ефективності управління грошовими потоками ВАТ "Екошлак" 3.2 Розрахунок ефективності запропонованих заходів ВИСНОВКИ Список використаної літератури Додатки ....

 • Особливості управління грошовими потоками підприємства
  Зміст Стор. ВСТУП 3 1. Теоретичні основи управління грошовими потоками підприємства 5 1.1. Сутність грошового потоку, його склад та значення 5 1.2. Особливості управління грошовими потоками підприємства 13 1.3. Показники оцінки грошових потоків підприємства 24 1.4. Інформаційно - правове забезпечення управління грошовими потоками підприємства 36 2. Аналіз та оцінка управління грошовими потоками „ПП” Минко – Еліт” 44 2.1. Аналіз грошового обігу підприємств України 44 2.2. Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 49 2.3. Аналіз руху грошових коштів “ПП” Минко – Еліт” 53 2.4. Оцінка ефективності функціонування грошових потоків підприємства 61 3. Шляхи удосконалення управління грошовими потоками “ПП Минко – Еліт” 70 3.1. Напрями покращення управління грошовими потоками “ПП “Минко–Еліт” 70 3.2. Резерви збільшення грошових надходжень за рахунок удосконалення маркетингової діяльності “ПП” Минко–Еліт” 75 3.3. Оптимізація управління грошовими потоками “ПП” Минко-Еліт” за допомогою математичного моделювання 84 Висновки 91 Література 94 Додатки 102

 • Політика управління грошовими потоками та принципи їх реалізації
  Вступ 2 1. Теоретичні основи управління грошовими потоками на підприємстві 4 1.1 Поняття грошових потоків та їх класифікація 4 1.2 Політика управління грошовими потоками та принципи їх реалізації 10 1.3 Методи визначення та показники оцінки руху грошових потоків 15 2. Аналіз та оцінка ефективності управління грошовими потоками на підприємстві ВАТ “Марыупольважмаш” 21 2.1 Оцінка ефективності управління грошовими потоками на підприємствах України 21 2.2 Аналіз руху грошових коштів на підприємстві ВАТ “Марыупольважмаш” 24 3. Шляхи удосконалення грошових потоків на підприємстві ВАТ “Марыупольважмаш” 37 Висновки 45 Література 47 Додатки: 51

 • Управління грошовими потоками від фінансової діяльності
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні основи управління грошовими потоками від фінансової діяльності підприємства 5 1.1 Сутність фінансової діяльності та її значення в забезпеченні кругообігу капіталу 5 1.2 Управління грошовими потоками від фінансової діяльності 10 1.3 Інформаційно – правове забезпечення управління фінансовою діяльністю на підприємстві 19 2. Аналіз та оцінка управління грошовими потоками ВАТ «Черкасимашбуд» 23 2.1 Фінансово - економічна характеристика підприємства 23 2. 2 Оцінка ефективності політики формування та фінансування активів підприємства ВАТ «Черкасимашбуд» 26 2.3 Оцінка ефективності фінансової діяльності підприємства 33 3. Напрямки вдосконалення управління грошовим потокам від фінансової діяльності ВАТ “Черкасимашбуд” 36 Висновки 41 Література 43 Додатки 45

 • Методика визначення чистого грошового потоку від операційної діяльності та напрямки її вдосконалення
  Вступ 3 1 Теоретичні аспекти управління грошовими потоками від операційної діяльності 5 1.1 Сутність операційної діяльності, її роль у функціонуванні підприємства 5 1.2 Особливості ефективного управління грошовими потоками 6 1.3 Методологічні засади управління грошовими потоками від операційної діяльності 9 2 Оцінка ефективності управління грошовими потоками від операційної діяльності ЗАТ «Одесгрунтомаш №3» 13 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 13 2.2 Оцінка ефективності операційної діяльності підприємства 20 2.3 Аналіз фінансово–майнового стану підприємстві 23 3 Методика визначення чистого грошового потоку від операційної діяльності та напрямки її вдосконалення 28 Висновки 34 Використана література 37 Додатки


Cгенерировано за 0.007923 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100