Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Производственный менеджмент

Тема: «Аналіз управління оборотними активами на підприємстві» (ID:13981)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 47 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ….......................................................................................................................3
Розділ 1. Теоретичні основи ефективного використання оборотних активів......5
1.1. Поняття оборотних активів......................................................................5
1.2. Суть та значення управління оборотними коштами..............................8
1.3. Показники ефективності використання оборотних коштів.................12
Розділ 2. Аналіз управління оборотними активами на підприємстві
ВАТ „Хмільницький завод сухого знежиреного молока”....................................18
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства..................18
2.2. Джерела формування оборотних активів..............................................20
2.3. Ефективність використання та управління оборотними
активами підприємства..................................................................................24
Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління оборотними
активами підприємства............................................................................................30
Висновки....................................................................................................................33
Список використаної літератури.............................................................................35
Додатки

Список литературы:

Список використаної літератури

1. Балабанів И.Т. Фінансовий аналіз і планування господарю¬ючого суб'єкта. — М.: Фінанси й статистика, 2002.-208с.
2. Бандурка А. М., Черв'яків И. М., Посилка О. В. Фінансово-економічний аналіз. — Харків: З Харківського університе¬ту внутрішніх справ, 1999. — 393 с.
3. Бланк И.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс. — К.: Ніка- Центр, 1999. - 528 с.
4. Володькіна М.В. Економіка промислового підприємства. Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 196 с.
5. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність. — К.: Вища шк., 1995.- 268 с
6. Економічний аналіз / за ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир, 2003
7. Економічний аналіз: навч. посібник / М.А.Болюх, В.З.Бурчевський, М.І.Горбатюк та ін. За ред. акад.. НАНУ, пров М.Г.Чумаченка. – Вид. 2-ге, перер. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556с.
8. Економічний аналіз: Навч. посібник/ Під.ред. Чумаченка М. Г. – К., 2003 – 556с.
9. Ковальов А.И. Аналіз фінансового стану підприємства. — М.: Центр економіки й маркетингу, 2001.-256с.
10. Ковальов О.Н., Волкова О.Н. Аналіз господарської діяль¬ності підприємства. — М.: ПРОЮЛ М.П.Захаров, 2001. 424с.
11. Лактіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання. Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 387с.
12. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент: Учебное пособие для вузов. — М.: ПРИОР, 1998.-384 с.
13. Методы финансовых и коммерческих расчетов. Е.М. Четыркин Москва Дело-1995г.
14. Организация производства и управление предприятием: Учебник. / Под ред. О.Г. Туровца. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 528 с.
15. Поддерьогін А.М. Фінанси підприємств. – К.:КНЕУ, 2000.
16. Рижиков В.С, Панків В.А., Ровенська В.В. та ін. Економіка підприємства. — К.: Видавничий Дім „слово", 2004. — 272 с.
17. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - М.: ИНФРА-М, 2002.-336с.
18. Стивенсон В.Дж. Управление производством: Пер. с. англ. — М.: ООО "Лаборатория базовых знаний", 1998. —928 с.
19. Управління виробничою інфраструктурою: Навч. посібник / За ред. Белова М.А. -К.:КНЕУ, 1997-207 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Аналіз управління оборотними активами на підприємстві ВАТ „Хмільницький завод сухого знежиреного молока”
  Зміст Вступ….......................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні основи ефективного використання оборотних активів......5 1.1. Поняття оборотних активів......................................................................5 1.2. Суть та значення управління оборотними коштами..............................8 1.3. Показники ефективності використання оборотних коштів.................12 Розділ 2. Аналіз управління оборотними активами на підприємстві ВАТ „Хмільницький завод сухого знежиреного молока”....................................18 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства..................18 2.2. Джерела формування оборотних активів..............................................20 2.3. Ефективність використання та управління оборотними активами підприємства..................................................................................24 Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління оборотними активами підприємства............................................................................................30 Висновки....................................................................................................................33 Список використаної літератури.............................................................................35 Додатки

 • ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Економічна сутність, класифікація та джерела формування оборотних активів підприємства 5 1.2. Етапи і принципи формування оборотних активів 11 1.3. Сутність і механізм управління оборотними активами підприємства 15 ІІ. АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ВАТ „КИЇВСЬКИЙ „ЦУМ” 23 2.1. Дослідження показників господарської діяльності ВАТ „Київський „ЦУМ” 23 2.2. Аналіз структури оборотних активів підприємства 27 2.3. Оцінка ефективності використання оборотних активів ВАТ „Київський „ЦУМ” 33 ІІІ. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ВАТ „КИЇВСЬКИЙ „ЦУМ” 36 ВИСНОВКИ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 47 ДОДАТКИ 50

 • Аналіз ефективності управління фінансування оборотних активів на підприємстві ВАТ “Вінніфрут”
  План Вступ.......................................................................................................................3 Розділ І. Теоретичні основи ефективного використання оборотних активів...5 1.1. Поняття оборотних активів..................................................................5 1.2. Суть та значення управління оборотними коштами.........................9 1.3. Показники ефективності використання оборотних коштів.............13 Розділ ІІ. Аналіз ефективності управління фінансування оборотних активів на підприємстві ВАТ “Вінніфрут”.........................................................19 2.1. Загальна економічна характеристика підприємства ВАТ “Вінніфрут”.........................................................................................19 2.2. Ефективність використання оборотних активів на підприємстві....22 2.3. Вплив ефективності управління оборотними активами на рентабельність виробництва........................................................................28 Розділ ІІІ. Шляхи вдосконалення управління оборотними активами..............31 Висновки................................................................................................................35 Список використаної літератури..........................................................................38 Додатки

 • Аналіз політики управління активами підприємства ДП „Кристал”
  План Вступ.......................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні основи управління активами підприємства.....................5 1.1. Сутність управління оборотними активами підприємства...............5 1.2. Сутність управління необоротними активами підприємства Розділ 2. Аналіз політики управління активами підприємства ДП „Кристал”.........................................................................................................12 2.1. Організаційно-економічна структура управління підприємством..12 2.2. Політика управління активами підприємства...................................15 Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління активами підприємства..............28 Висновки................................................................................................................33 Список використаної літератури.........................................................................35 Додатки

 • Економічна сутність оборотних активів
  Зміст стор. Вступ 3 1. Теоретичні основи політики управління оборотними активами підприємства 5 1.1 Економічна сутність оборотних активів 5 1.2 Політика визначення потреби підприємства в оборотних активах 9 1.3 Інформаційно-правове забезпечення процесу формування та управління оборотними активами підприємства 17 2. Аналіз ефективності планування потреби та управління оборотними активами ДП “Гринтур – сервіс” ТОВ “Гринтур” 20 2.1. Фінансово – економічна характеристика підприємства ДП “Гринтур – сервіс” ТОВ “Гринтур” 20 2.2 Аналіз складу та структури оборотних активів та джерел їх формування 21 2.3 Оцінка ефективності планування потреби та управління оборотними активами 26 3. Шляхи прискорення оборотності оборотних активів ДП “Гринтур – сервіс” ТОВ “Гринтур” 31 Висновки 46 Література 48 Додатки 50

 • "Удосконалення системи контролю та аналізу в управлінні оборотними активами підприємства"
  ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………...4 РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА.......................................................................................................6 1.1. Економічна сутність оборотних активів та їх значення на підприємстві.................................................................................................................6 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури...................................................................................................................13 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОДП “ЧЕРНІВЦІТУРИСТ”................................................................................................20 2.1. Мета, завдання та основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства............................................................................................20 2.2. Облікова політика....................................................................................24 РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ І АУДИТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА......................26 3.1. Система аналітичних показників, інформаційна база та основні методи економічного аналізу...................................................................................26 3.2. Розробка та апробація методики аналізу оборотних активів...............32 3.3. Основні концепції зовнішнього аудиту оборотних активів ................36 ВИСНОВКИ.....................................................................................................47 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ................................................51 ДОДАТКИ

 • Управління оборотними активами
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Інформаційно-правове забезпечення фінансового менеджменту. 4 1.1. Правове забезпечення фінансового менеджменту. 4 1. 2 Використання фінансової звітності в процесі управління фінансами. 4 1.3. Вплив облікової політики на результати управлінських рішень 6 2. Вартість і структура капіталу. 11 2.1 Фактори, що обумовлюють структуру капіталу. 11 2. 2 Визначення вартості капіталу. 12 2.3 Управління структурною капіталу за допомогою фінансового важеля. 14 3. Управління оборотними активами. 18 3.1. Задачі управління оборотними активами. 18 3.2 Стратегії фінансування оборотних активів 19 3.3. Тактика формування оборотних активів 23 4. Управління прибутком 24 4.1. Операційний аналіз прибутку 24 4.2. Дивідендна політика 29 5. Управління інвестиціями 32 5.1. Обґрунтування доцільності реалізації інвестиційного проекту 32 5.2. Врахування ризику при виборі інвестиційних проектів 34 5.3. Джерела фінансування інвестицій 36 Висновки 38 Література: 39

 • Управління оборотними активами. Управління грошовими коштами
  Вступ 3 1. Зміст і завдання управління оборотними активами 4 3. Управління грошовими коштами 19 4. Модель Баумола і Міллера-Орра 29 Модель Миллера-Орра 30 5. Оптимізація залишку грошових коштів підприємства 33 Література 42

 • Аналіз та оцінка джерел формування оборотних коштів підприємства
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні основи політики управління оборотними активами підприємства 5 1.1 Суть і значення оборотних активів у фінансовій діяльності суб’єктів господарювання 5 1.2 Механізм формування оборотних активів підприємства 9 1.3 Політика управління оборотними активами підприємства 12 1.4 Інформаційно-правове забезпечення політики управління оборотними активами підприємства 14 2. Аналіз та оцінка джерел формування оборотних коштів підприємства ВАТ “Корюківська фабрика технічних паперів” 19 2.1 Фінансово – економічна характеристика підприємства 19 2.2 Аналіз структури оборотних коштів та джерел їх фінансування 22 2.3 Оцінка ефективності використання оборотних коштів підприємства 27 3. Шляхи удосконалення процесу формування оборотних коштів підприємства ВАТ “Корюківська фабрика технічних паперів” 30 Висновки 35 Література 37 Додатки 39


Cгенерировано за 0.014084 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100