Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Деньги и кредит

Тема: «ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ» (ID:14239)

| Вид работы: Реферат | Объем: 26 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

1. Валютна система та характеристика її основних елементів
2. Паризька система золотомонетного стандарту
3. Генуезька система золото-девізного стандарту
4. Бреттон-Вудська валютна система
5. Ямайська валютна система
6. Європейська валютна система
7. Характеристика євро
8. Література

Список литературы:

1. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник, - К.: Знання –Прес, 2002. – 311 с.
2. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н.Красавиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 608 с.
3. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навчальний посібник. – 2-ге вид., доп. І перероб. – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.
4. Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Міжнародна економіка: Короткий конспект лекцій. – К.: МАУП, 1999. – 104 с. – Бібліогр. : с101. – Рос.
5. Рязанова Н.С. Міжнародні фінанси: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001. – 121 с.
6. Хэррис Дж. Мэнвил. Международные финансы: Пер. с англ. – М.: Информ – издат. дом «Филинъ», 1996. – 296 с.
7. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навчальний посібник. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. – 359 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Міжнародна торгівля та валютні системи
  Вступ I. Міжнародна торгівля. 1. Спеціалізація і порівняльні переваги. 2. Вільна торгівля. 3. Торгівельні бар'єри. 4. Протекціонізм. II. Валютні системи. 1. Валютні курси. 2. Міжнародні системи валютних курсів. III. Регулювання зовнішньоторгівельної діяльності на території України. Висновки Список літератури

 • ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ
  1. Сутність і види валютних операцій 2. Валютні операції “спот” 3. Форвардні валютні операції 4. Ф’ючерсні валютні операції 5. Порівняльна характеристика форвардного та ф’ючерсного ринку 6. Валютні операції своп 7. Опціони

 • Cвітова валютна система
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Поняття й елементи світової валютної системи 6 1.1. Валютні відносини й валютні системи 6 1.2. Валютний курс і курсова політика 11 Розділ 2. Етапи розвитку світової валютної системи 17 2.1. Золотомонетний та золото-девізний стандарти 17 2.2. Бреттон-вудська валютна система 22 2.3. Ямайська валютна система і сучасні валютні проблеми 32 Висновки 37 Список використаної літератури 39

 • Формування пропозиції грошей. Валютні системи
  1. Суть та механізм формування пропозиції грошей, фактори, що визначають зміну пропозиції грошей. 3 2. Валютні системи: поняття, структура, призначення. Еволюція світової валютної системи. 7 Тест 13 Література 15

 • ВАЛЮТНИЙ КУРС ТА КУРСОВА ПОЛІТИКА
  ЗМІСТ ВСТУП................................................................................................................... 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ І ПОНЯТТЯ ОБМІННОГО КУРСУ.......... 4 1.1. Валютні курси.................................................................................... 4 1.2. Номінальні та реальні валютні курси.............................................. 6 1.3. Ефективні валютні курси................................................................... 8 1.4. Плаваючі валютні курси.................................................................... 12 1.6. Фіксовані валютні курси................................................................... 18 РОЗДІЛ 2. ВАЛЮТНИЙ КУРС ТА КУРСОВА ПОЛІТИКА.......................... 20 2.1. Паритет купівельної спроможності.................................................. 20 РОЗДІЛ 3. РЕЖИМИ ВАЛЮТНОГО КУРСУ.................................................... 26 3.1. Обумовленість вибору режиму валютного курсу........................... 26 ВИСНОВКИ........................................................................................................... 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............................................................. 35

 • Валютне регулювання
  1. МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД У СИСТЕМІ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 1.1. Світовий банк 2. ЗМІСТ, СУБ'ЄКТИ І ЗАСОБИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 2.1. Основні напрямки валютного регулювання 2.2. Інституційне забезпечення валютного регулювання 2.3. Механізми валютного регулювання 3. КОНВЕРТОВАНІСТЬ ВАЛЮТ 3.1. Запровадження конвертованості валют країн Центральної та Східної Європи 4. СИСТЕМИ МІЖДЕРЖАВНОГО (РЕГІОНАЛЬНОГО) ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 4.1. Валютні кліринги 4.2. Валютні союзи ЛІТЕРАТУРА

 • Особливості грошово-кредитної системи України
  ЗМІСТ Вступ 4 Розділ 1. Особливості грошово-кредитної системи України 6 1.1.Співпраця з міжнародними фінансовими організаціями 6 1.2.Валютні фонди 9 1.3.Кредитно-грошова політика України 11 Розділ 2. Аналіз грошово-кредитної системи України 15 2.1.Грошово-кредитна політика на Україні 15 2.2.Укріплення банківської системи України 18 2.3.Збільшення капіталізації банків України 23 Розділ 3. Заходи держави по вдосконаленню кредитно-грошової системи 30 3.1.Вдосконалення банківської системи 30 3.2.Розширення ринку цінних паперів 36 Висновки 42 Список використаної літератури 44

 • Валюта і валютні цінності
  Зміст 1. Структура зовнішньоторговельних контрактів 3 2. Валюта і валютні цінності 11 Література 20

 • Валютні ризики і методи валютного страхування. МБРР
  1. Валютні ризики і методи валютного страхування. 3 2. Міжнародний банк реконструкції і розвитку. Мета створення, напрямки діяльності. 9 ТЕСТИ: 14 Література 15

 • Валютні відносини, їх особливості
  Завдання: 86. Валютні відносини, їх особливості Задача №3 Завдання 1 3. Положення про фонд дивідендів


Cгенерировано за 0.005297 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100