Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Бухгалтерский учет

Тема: «Міжнародні принципи і системи обліку» (ID:15531)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 29 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

Вступ....................................................................................................................... 3
Розділ І. Загальна характеристика бухгалтерського обліку у зарубіжних країнах.................................................................................................................... 5
1.1 Фінансовий і управлінський облік............................................................. 5
1.2 Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку............................. 7
1.3 Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку....................................... 15
Розділ ІІ. Національні системи бухгалтерського обліку................................... 19
2.1 Види національних систем бухгалтерського обліку................................ 19
Висновки................................................................................................................ 26
Перелік використаної літератури......................................................................... 27
Додаток А............................................................................................................... 29

Список литературы:

Перелік використаної літератури

1. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета. – М., Март, 2001.
2. Бабаев Ю.А. Теория бухгалтерского учета. – М., Юнити, 2001.
3. Валебникова Н.В. Изучение бухгалтерского учета по международным стандартам // Бухгалтерский учет. 1994.- N 6.
4. Вуд Ф. Бухгалтерский учет для предпринимателей. - М., Аскерн, 1999.
5. Гарифуллин К.М., Мансуров Р.Р. О составлении консолидированной отчетности в Германии// Бухгалтерский учет.-1997.-№5.
6. Данилевский Ю.А. Повышение роли международных стандартов // Бухгалтерский учет. 1994. - N 5.
7. Калинин Н.Г. Система бухгалтерских и национальных счетов // Бухгалтерский учет. 1995. - N 1.
8. Ковалев В.В. Стандартизация бухгалтерского учета: международный аспект// Бухгалтерский учет. - 1997.- №11.
9. Коляго М.Д. На пути к международному стандарту // Бухгалтерский учет. 1996. - N 7.
10. Литвиненко М.И. Обзор международных стандартов финансовой отчетности// Главбух.- 1998. - №1
11. Малькова Т.Н. Теория и практика международного бухучета. – М., Бизнес-Пресса, 2001.
12. Маренков Н.Л., Кравцова Т.И. Международные стандарты бухгалтерского учета, аудита и учетная политика фирм. – М., УРСС, 2000.
13. Мюллер Г., Гернон Х., Минк С. Учет: международная перспектива. Пер. с англ. - М., Финансы и статистика, 1993.
14. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета.: Пер. с англ. - М., Финансы и статистика, 1993.
15. Островский О.М. Стандарты бухгалтерского учета в России // Бухгалтерский учет. 1994.- N8.
16. Панков Д. А. Бухгалтерский учет и анализ в зарубежных странах. – Минск, Экоперспектива, 1998.
17. Попонова Н.А. Некоторые особенности отчетности предприятий в развитых странах//Финансы.-1994.-№9.
18. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. – М., Финансы и статистика, 2000.
19. Ткач В.И., Ткач М.В. Международная система учета и отчетности. – М.,Финансы и статистика, 1992.
20. Федотова Г.А.,Цыпленкова И.Г. Бухгалтерский учет в зарубежных странах // Тр./Кубан.гос.аграр.ун-т.- 1996. - Вып.351.
21. Хендриксен Э.С. Теория бухгалтерского учета. – М., Финансы и статистика, 2000.
22. Чернышов С.И. Бухгалтерский учет в зарубежных странах. – М., Юнити, 1997.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Поняття і особливості міжнародного бухгалтерського обліку 5 1.1 Поняття обліку за міжнародними стандартами 5 1.2 Основні концепції бухгалтерського фінансового обліку 16 Розділ 2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 19 Розділ 3. Регулювання обліку і звітності у відповідності з МСБО 24 3.1 Рівні стандартизації фінансового обліку 24 3.2 Організації, що регулюють міжнародні стандартизацію обліку 27 Висновки 36 Використана література 39

 • Необхідність реформування системи бухгалтерського обліку
  Зміст Зміст 2 Вступ 3 1.Необхідність реформування системи бухгалтерського обліку 5 2. Поняття про стандарти бухгалтерського обліку та необхідність їх використання в бухгалтерській праці 9 3.Формування та розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 13 4. Перспективи і можливості переходу України на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 18 Висновки та пропозиції 21 Список використаної літератури: 23

 • ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА АТ «КАРБОВАНЕЦЬ» ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ
  ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 6 1.1. Поняття системи управлінського обліку 6 1.2. Предмет, об'єкти, методи та функції управлінського обліку 9 2. ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 15 2.1. Взаємозв’язок обліку і управління підприємством на АТ «Карбованець» 15 2.2. Роль управлінського обліку в забезпеченні інформаційних потреб АТ «Карбованець» 20 3. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА АТ «КАРБОВАНЕЦЬ» ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ 27 3.1 Принципи побудови управлівського обліку на АТ «Карбованець» 27 3.2. Шляхи вдосконалення організації управлінського обліку на АТ «Карбованець» 31 ВИСНОВКИ 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 39

 • Розвиток бухгалтерського обліку в Україні
  Вступ 3 Розділ 1. Загальні принципи управління бухгалтерським обліком 5 1.1. Розвиток управління бухгалтерським обліком 5 1.2. Загальні принципи ведення бухобліку МСБО 11 Розділ 2. Розвиток бухгалтерського обліку в Україні 23 2.1. Цілі та завдання реформування бухгалтерського обліку в Україні 23 2.2. Нові національні стандарти 26 2.3.Основні принципи нового бухобліку і звітності в Україні 27 2.4. Особливості реформи системи бухгалтерського обліку комунальних підприємств України 29 Висновки 32 Список літератури 34

 • Міжнародні товарні біржі, міжнародні аукціони, міжнародні торги
  Завдання: 1. Міжнародні товарні біржі, міжнародні аукціони, міжнародні торги 2. Сутність та мотивація міжнародного бізнесу. Приватний та державний бізнес Задача

 • Поняття міжнародної системи валютних курсів. Бреттон-Вудська система
  Зміст: Міжнародні товарні біржі, міжнародні аукціони, міжнародні торги Поняття міжнародної системи валютних курсів. Бреттон-Вудська система Задача

 • Світовий облік та його складові
  Зміст Вступ 3 1. Суть і значення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 4 2. Особливості створення національних систем бухгалтерського обліку 5 3. Організація діяльності Комітету з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 10 4. Класифікація моделей бухгалтерського обліку 16 5. Міжнародні організації з питань нормативного регулювання і контролю обліку 19 Висновки 21 Список використаних джерел 22

 • Комп'ютерні мережі. Регіональні та міжнародні комп'ютерні мережі
  Зміст. 1.Комп'ютерні мережі. Регіональні та міжнародні комп'ютерні мережі. 1 2. Поняття про системи числення. Позиційні системи числення. Переведення чисел з десяткової системи в іншу. Переведіть числа 5, 10, 19, 39 з десяткової системи у вісімкову. 9 3. Оболонка Norton Commander. Меню NC "Files". 12 4. Системи управління базами даних. Хто користується базою даних? Основні функції СУБД, хто може ввести зміни до структури БД? 15 Література 17

 • Міжнародна статистика
  Вступ3 1.Сутність і значення міжнародної статистичної інформації5 1.1. Завдання міжнародної статистики5 1.2. Стан і організація статистики в зарубіжних країнах9 2. Загальні принципи побудови системи національних рахунків в міжнародній економіці11 2.1. Побудова системи національних рахунків11 2.2. Зміст системи національних рахунків. Основні рахунки СНР13 3. Міжнародні відносини: значення статистичної інформації18 Висновки30 Література33


Cгенерировано за 0.006354 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100