Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Финансовый менеджмент

Тема: «Фінансова структура капіталу» (ID:16813)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 46 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст
Стор.

Вступ 3
1.Теоретичні основи формування фінансової структури капіталу 4
1.1 Розвиток теорії структури капіталу 4
1.2 Фактори оптимізації структури капіталу 7
1.3 Джерела формування капіталу підприємства 14
2. Аналіз фінансового стану Дніпродзержинського обласного державного об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Дніпродзержинспиртгорілка” 22
2.1 Оцінка фінансово-майнового стану підприємства 22
2.2. Аналіз джерел формування капіталу «Дніпродзержинспиртгорілка» 25
2.3 Аналіз фінансової структури капіталу 30
3. Оптимізація структури капіталу підприємства «Дніпродзержинспиртгорілка» 41
Висновки 45
Література 46

Список литературы:

Література

1. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. - М.: Финансы и статистика, 1994. - 383с.
2. Билецкая II. Показатели финансового положения в анализе эффективности функционирования предпринимательских структур // Региональная экономика. -1999. -№4. -с.224-231.
3. Бланк І.А. Основи фінансового менеджменту – К.Ніко-Центр, 1998.
4. Бланк І.А. Стратегія і тактика управління фінансами – К. МП «Ітем – лтд»
5. Бригхем Е. Основи фінансового менеджменту .- К. «Молодь», 1997.
6. Деренская Я. Финансовое состояние предприятия II Бизнес-информ. — 1997.-№19.-с.43-46.
7. Керанчук Т. Фінансова стабільність підприємства: методичний аспект її оцінки // Економіка України. - 2000. - №1. - с.83-86.
8. Ковалев В.В. Управление финансами: Учебное пособие - М.: Пресса, 1998. - 160с.
9. Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства . К. «Либідь», 1995.
10. Крутик А.Б., Хайкин М.М. Основы финансовой деятельности предприятия: Учебное пособие для вузов. - Изд. 2-е, перераб. й доп. - С.-Пб.: Бизнес-пресса, 1999.-445с.
11. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент: Управление денежным оборотом предприятия: Учебник для вузов - М.: Банки й биржи, 1995. - 400с.
12. Суторміна М.Ф. Фінанси зарубіжних корпорацій – К . «Либідь» , 1993.
13. Устенко О.Л. Экономика предприятия: методическое пособие. - Изд. 2-е, стереотип. - К.: МАУП, 1999. - 43с.
14. Фінанси підприємств: підручник / за ред. Поддерьогіна А.М. - 2-ге видання, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 1999.
15. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа: Учебное пособие для вузов - М.: ИНФРА-М, 1996. - 176с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Фінансова діяльність акціонерних товариств
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні аспекти фінансової діяльності акціонерних товариств 4 1.1 Фінансова діяльність акціонерних товариств 4 1.2 Джерела формування фінансових ресурсів акціонерного товариства 5 1.3 Аналіз акціонерного капіталу українських компаній 9 2. Аналіз структури капіталу ВАТ „Сумимашбуд” 13 2.1 Фінансово - економічна характеристика підприємства 13 2.2 Оцінка ефективності формування та використання капіталу підприємства 15 2.3 Аналіз дивідендної політики підприємства 17 3. Шляхи покращення структури капіталу ВАТ „Сумимашбуд” 21 3.1 Шляхи удосконалення фінансової діяльності ВАТ 21 3.2 Методи та джерела збільшення статутного капіталу ВАТ „Сумимашбуд” 25 Висновки 28 Література 30 Додатки 32

 • Фінансова діяльність суб’єктів господарювання без створення юридичної особи
  Вступ 3 1. Сутність фінансової діяльності суб’єктів господарювання в Україні 4 1.1 Фінанси підприємств як складова частина фінансової діяльності 4 1.2 Правові форми організації бізнесу 6 1.3 Фінансова діяльність суб’єктів господарювання без створення юридичної особи 8 1.3 Особливості фінансової діяльності приватних підприємств, ЗАТариств з обмеженою діяльністю, акціонерних ЗАТариств, командитних і повних ЗАТариств, кооперативів та підприємств з іноземними інвестиціями 10 1.4 Фінансова діяльність державних і казенних підприємств 17 2. Особливості формування статутного фонду підприємств різних організаційно-правових форм 19 2.1 Власний капітал, його функції та складові 19 2.2 Статутний капітал і корпоративні права підприємства 24 2.3 Збільшення статутного капіталу підприємства 27 2.3.1. Основні цілі та передумови збільшення статутного капіталу 27 2.3.2 Збільшення статутного капіталу ЗАТ 29 2.3.3 Методи та джерела збільшення статутного капіталу AT 30 2.4 Зменшення статутного капіталу підприємств 33 2.4.1. Завдання та основні передумови зменшення статутного капіталу підприємств 33 2.4.2. Зменшення статутного капіталу ЗАТ 34 2.4.3. Способи зменшення статутного капіталу AT 36 3. Особливості формування фінансових ресурсів підприємств різних форм власності 41 Висновок 52 Література 53

 • Система управління формуванням та ефективністю використання капіталу
  Зміст Зміст 2 Вступ 3 1. Система управління формуванням та ефективністю використання капіталу 5 1.1. Статутний та додатковий капітал як предмет дослідження 5 1.2 Статутний капітал як фінансова основа діяльності підприємства 6 2. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства 13 2.1.Організаційна характеристика ТОВ “Пенком Інтернешнл” 13 2.2. Економічна характеристика ТОВ «Пенком Інтернешнл» 16 3. Розробка системи бухгалтерського обліку статутного та додаткового капіталу 22 3.1. Фінансовий облік статутного капіталу 22 3.2. Облік вилучення капіталу і розрахунків з учасниками 26 3.3. Облік додаткового капіталу 29 3.4. Звітність про рух капіталу 31 4.Система автоматизації обліку, контролю та аналізу капіталу 36 Висновки та пропозиції 40 Список використаної літератури 43 Додатки 46

 • Фінансова система України, її структура
  Зміст 1. Фінансова система України, її структура. 3 2. Фінансовий контроль і його роль у забезпеченні фінансової безпеки держави. 13 3. Види цінних паперів, які випускаються і обертаються в Україні, їх характеристика. 18 4. Задача. 24 Список використаної літератури 25

 • Розвиток теорій структури капіталу. Ризик і структура капіталу

 • Аналіз та оптимізація основного капіталу
  Вступ 3 1. Теоретичні основи поняття основного капіталу підприємства 4 1.1. Економічна сутність та класифікація капіталу підприємства 4 1.2. Вартість капіталу та принципи його оцінки 8 2. Аналіз використання капіталу 14 3. Аналіз руху капіталу підприємства 20 3.1. Аналіз руху власного капіталу 20 3.2. Ефективність використання капіталу 21 Висновки 25 Використана література: 27

 • Власний капітал підприємства: склад, структура та функції
  Вступ 3 1. Теоретичні основи формування власного капіталу підприємства 5 1.1 Сутність власного капіталу та його роль в фінансово – господарській діяльності підприємства 5 1.2 Джерела формування власного капіталу підприємства 10 1.3 Інформаційно-правове забезпечення процесу формування власного капіталу на підприємствах різних організаційно – правових форм 16 2. Аналіз та оцінка формування власного капіталу підприємства ВО “Запоріжтрансформатор” 20 2.1 Фінансово – майнова характеристика підприємства ВО “Запоріжтрансформатор” 20 2.2 Оцінка складу та структури власного капіталу підприємства ВО “Запоріжтрансформатор” 22 2.3 Аналіз ефективності використання власного капіталу підприємства 29 2.4 Порядок заповнення звіту про власний капітал 31 3. Шляхи підвищення ефективності використання власного капіталу підприємства ВО “Запоріжтрансформатор” 36 Висновки 40 Література 42 Додатки 45

 • Теоретичні аспекти фінансової діяльності
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти фінансової діяльності акціонерних товариств 4 1.1 Фінансова діяльність акціонерних товариств 4 1.2 Джерела формування фінансових ресурсів акціонерного товариства 6 1.3 Переваги акціонерної форми власності 12 2. Аналіз стану та перспектив розвитку акціонерного капіталу в Україні 20 2.1 Аналіз капіталу акціонерного товариства на прикладі ВАТ “Кюрюківська фабрика технічних паперів” 20 2.2 Аналіз акціонерного капіталу в Україні 22 3. Шляхи покращення структури капіталу акціонерних товариств 34 3.1 Шляхи удосконалення фінансової діяльності акціонерних товариств 34 3.2 Методи та джерела збільшення статутного капіталу акціонерних товариств 41 Висновки 44 Література 46 Додатки 48

 • Суть фінансового управління ресурсами фірми
  1. Суть фінансового управління ресурсами фірми 3 2. Основні задачі фінансового директора. Фінансова структура фірми. 7 3. Структура основного капіталу фірми. 10 4. Управління оборотним капіталом фірми. 19 Література 24


Cгенерировано за 0.006159 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100