Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Финансовый менеджмент

Тема: «Показники стану та ефективності використання основного капіталу» (ID:16921)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 49 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст
Вступ 3
1. Економічна сутність та класифікація основного капіталу підприємства 4
1.1. Характеристика постійних активів підприємства 4
1.2. Склад і стуктура основних фондів 7
1.3. Відтворення основних засобів 15
1.4. Склад і структура нематеріальних активів 28
2. Показники стану та ефективності використання основного капіталу 31
3. Оцінка ефективності використання основного капіталу підприємства 36
4. Шляхи підвищення ефективності використання основного капіталу підприємства 42
Висновки 46
Література 48
Додатки 50

Список литературы:

Література


1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” від 18.05. 2000 р. № 288/4509
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи” від 2.11. 2000 р. № 750/4043
3. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, 2000.-511с.
4. Буряковский В. Финансы предприятий. Учебное пособие.- Днеп.: Пороги, 1998.- 246 с.
5. Дем’яненко І. Фінансова стійкість підприємств та її бюджетно–податкове регулювання // Фінанси України. – 2001. – №5 – с. 127–129
6. Економіка виробничого підприємства: Навчальний посібник/ Під ред. Петровича Й. М.- Львів: Оксарт, 1996. - 416с.
7. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності. - К.:ВІПОЛ, 1999 – 238 с.
8. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2000 –146 с.
9. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник.– Чернігів: ЧДІЕУ, 2001.– 456 с.
10. Коробов М. Я. Фінанси промислового підприємства. Підручник. – К.: Либідь, 1995.
11. Коробов М.Я. Фінансово – економічний аналіз підприємств. К.: Т-во “Знання”, 2000 – 378 с.
12. Коробов М.Я. Фінансово – економічний аналіз підприємств. К.: Т-во “Знання”, 2000 – 378 с.
13. Любушин Н.П. й др. Анализ финансово-зкономической деятельности предприятия: Учебное пособие для вузов / Под ред. Н.П. Любушина - М.: ЮНИТИ, 1999.-470с.
14. Пилипенко А. Фінансова стійкість і стратегія підприємства в умовах ринку // Банківська справа. – 2000. – №2 – с. 56 –58
15. Плиса В. Зміцнення фінансової стійкості підприємства // Фінанси України. – 1998. – № 5 – с. 86 – 90
16. Плиса В. Управління ризиком фінансової стійкості підприємства // Фінанси України. – 2001. – № 1 – с. 67 – 72
17. Финансы: Учебник/ Под ред. В. Н. Родионовой. – М.: Финансы и статистика, 1994.
18. Финансы: Учебник/ Под ред. Ковалевой. – М.: Финансы и статистика, 1996.
19. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с., іл.
20. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: / За ред. Проф. Г.Г. Кірейцева.– Київ: ЦУЛ, 2002.– 496 с.
21. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2002. – 360с.
22. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа: Учебное пособие для вузов - М.: ИНФРА-М, 1996. - 176с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Теоретичні аспекти формування і використання основного капіталу підприємства
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні аспекти формування і використання основного капіталу підприємства 5 1.1.Економічна сутність основного капіталу підприємства 5 1.2.Склад і стуктура основного капіталу 7 1.3. Показники стану та ефективності використання основного капіталу 17 1.4. Нормативно-правове забезпечення формування і використання основного капіталу 21 2. Дослідження ефективності використання основного капіталу ТОВ “Егіда” 26 2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства 26 2.2. Оцінка складу і структури основного капіталу 29 2.3. Аналіз показників ефективності використання основного капіталу підприємства 31 3. Шляхи підвищення ефективності використання основного капіталу підприємства 35 Висновки 38 Література 40 Додатки 42

 • Основний капітал підприємства: склад, структура та показники використання
  Зміст Вступ 3 1. Економічна сутність та класифікація основного капіталу підприємства 4 1.1. Характеристика постійних активів підприємства 4 1.2. Склад і стуктура основних фондів 7 1.3. Відтворення основних засобів 15 1.4. Склад і структура нематеріальних активів 28 2. Показники стану та ефективності використання основного капіталу 31 3. Оцінка ефективності використання основного капіталу підприємства 36 4. Шляхи підвищення ефективності використання основного капіталу підприємства 42 Висновки 46 Література 48 Додатки 50

 • Аналіз та оптимізація основного капіталу
  Вступ 3 1. Теоретичні основи поняття основного капіталу підприємства 4 1.1. Економічна сутність та класифікація капіталу підприємства 4 1.2. Вартість капіталу та принципи його оцінки 8 2. Аналіз використання капіталу 14 3. Аналіз руху капіталу підприємства 20 3.1. Аналіз руху власного капіталу 20 3.2. Ефективність використання капіталу 21 Висновки 25 Використана література: 27

 • ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1 Аналіз джерел формування капіталу підприємства 5 1.2 Методи аналізу та оцінки ефективності використання позикового капіталу 8 РОЗДІЛ 2 ПРАКТИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ПАССАТ» 12 2.1 Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства 12 2.2 Аналіз позикового капіталу ТОВ «Пассат» 14 Розрахуємо показники 19 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ 22 ВИСНОВКИ 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 25 ДОДАТКИ 27

 • Аналіз ефективності використання капіталу на прикладі ТОВ „ ...”
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти ефективності використання капіталу 5 1.1Економічна сутність капіталу підприємства 5 1.2Структура капіталу та напрямки його використання 6 1.3Методи аналізу та оцінки ефективності використання капіталу 12 РОЗДІЛ 2 Аналіз ефективності використання капіталу на прикладі ТОВ „ Тріо” 18 2.1 Характеристика техніко-економічних показників діяльності підприємства 18 2.2 Аналіз використання капіталу ТОВ «Тріо» 28 РОЗДІЛ 3 Напрямки вдосконалення використання капіталу 36 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40 ДОДАТКИ 42

 • Економічна сутність власного капіталу підприємства
  ЗМІСТ ВСТУП Розділ 1. Економічна сутність власного капіталу підприємства 1.1 Сутність фінансів та фінансових ресурсів підприємства 1.2 Склад та структура власного капіталу підприємства 1.3 Методики аналізу власного капіталу підприємства Розділ 2. Аналіз структури та використання власного капіталу підприємства 2.1 Основні техніко-економічні показники діяльності комунального підрядного спеціалізованого шляхового ремонтно-будівельного підприємства 2.2 Аналіз основних економічних характеристик підприємства 2.3 Аналіз складу та ефективності використання власного капіталу РОЗДІЛ 3 Напрямки підвищення економічної ефективності структури та використання власного капіталу 3.1 Основні напрямки підвищення ефективності структури та використання власного капіталу 3.2 Шляхі підвищення ефективності використання власного капіталу КПС ШРБП ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ

 • . Ефективність використання ресурсів підприємства
  Зміст РОЗДІЛ І 1. Ефективність використання ресурсів підприємства 2. Показники ефективності господарської діяльності підприємства і використання окремих видів ресурсів 3. Основні показники підвищення ефективності підприємства 4. Шляхи підвищення економічної ефективності підприємства РОЗДІЛ ІІ 2. Аналіз існуючого стану використання виробничих і трудових ресурсів підприємства 2.1. Показник стану і руху основних фондів 2.2. Показники оснащення підприємства і робітників основними фондами 2.3. Показники ефективності використання основних фондів 2.4. Показники ефективності використання оборотних фондів 2.5. Показники використання трудових ресурсів РОЗДІЛ ІІІ 3. Заходи по підвищенню ефективності використання трудових та виробничих ресурсів і їх вплив на результати господарської діяльності 3.1. Методичні рекомендації по економічному обґрунтуванню використання ОВФ 3.2. Методичні рекомендації по економічному обґрунтуванню заходів по прискоренню оборотності оборотних коштів 3.3. Методичні рекомендації по економічному обґрунтуванню заходів по підвищенню продуктивності праці 3.4. Вплив підвищення ефективності використання виробничих і трудових ресурсів на господарську діяльність підприємства Висновки Додатки

 • Аналіз складу, динаміки, структури, ефективності використання основних фондів
  Вступ 3 2. Організаційно-економічна характеристика господарства 5 3. Теоретичні основи поняття основного капіталу підприємства 8 3. Аналіз складу, динаміки, структури і технічного стану основних фондів 18 4. Аналіз ефективності використання основних фондів. 29 5. Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства 35 Висновки та пропозиції 41 Використана література: 42

 • Основи оборотного капіталу підприємства
  Зміст Стор. Вступ 3 1. Теоретичні основи оборотного капіталу підприємства 5 1.1 Економічна сутність оборотного капіталу підприємства 5 1.2 Методи оцінки ефективності використання оборотного капіталу 11 1.3 Інформаційно-правове забезпечення управління оборотним капіталом підприємства 15 2. Аналіз та оцінка ефективності використання оборотного капіталу ВАТ “МЕТИЗ” 18 2.1 Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 18 2.2 Аналіз складу та структури оборотного капіталу 20 2.3 Аналіз ефективності використання оборотного капіталу 28 3. Резерви підвищення ефективності використання оборотного капіталу ВАТ “МЕТИЗ” 31 Висновки 38 Література 40 Додатки 43


Cгенерировано за 0.072510 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100