Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Деловой язык

Тема: «20278 Прийоми, стилі та мовностилістичні засоби в науково-популярний виданнях» (ID:20278)

| Вид работы: Контрольная | Объем: 18 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст


Вступ 3
Розділ 1.Загальна характеристика науково-популярних видань та їх мовностилістичних особливостей 5
Розділ 2. Прийоми, стилі та мовностилістичні засоби в науково-популярний виданнях 8
Розділ 3. Термінологія та мовностилістичні особливості в сучасному науково-популярному стилі 12
Висновок 16
Використана література 18

Список литературы:

Використана література

1. Богословская И.В. Научно-популярный текст: сложность понимания: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2001.
2. Жанрово-стилістичні особливості інформаційної замітки // Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. – Запоріжжя: ЗДУ, 1999. – №2. – С. 27-29.
3. Жинкин Н.И. Язык. Речь. Творчество. М., 1998.
4. Залевская А.А. Текст и его понимание. Тверь, 2001.
5. Западов А. В. От рукописи к печатной странице: О мастерстве редактора/ А. Западов,. -2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Сов. писатель, 2004. -303 с.
6. Зелінська Н. Редактор: сучасні трансформації відомого фаху // Вісник Книжкової палати. -2003. -№ 9. - С.3-5
7. Іванченко Р. Г. Літературне редагування: Навч. посібник для полігр. ін-тів.. -К.: Вища шк., 2007. -247 с.
8. Капелюшний А. О. Стилістика і редагування. – Львів: ПАІС, 2002, 576 с.
9. Карп'юк Я. Літературне редагування: ремесло чи мистецтво? // Урок української. -2001. -№ 11-12. - С. 19-21
10. Квитко И. С. Терминоведческие проблемы редактирования. -Львов: Вища шк: Изд-во при Львов. гос. ун-те, 1986. -150, с.
11. Лазаревич Э. А. Практикум по литературному редактированию: Под ред. А. В. Западова. -3-е изд., перераб. и доп.. - М.: Изд-во МГУ, 1986. -455, с.
12. Партико З. В. Загальне редагування: Нормативні основи: Навч. посібник,. -Львів: Афіша, 2001. - 415 с.
13. Пономарів О. Д. Культура слова: Мовностилістичні поради. - К.: Либідь, 1999. - 240 с
14. Різун В. В. Літературне редагування: Підручник для фак. журналіст. ун-тів. -К.: Либідь, 1996. -236, с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • 20331 Мовно-стилістичні особливості науково-популярних видань
  Зміст Вступ 3 Розділ 1.Загальна характеристика науково-популярних видань та їх мовностилістичних особливостей 5 Розділ 2. Прийоми, стилі та мовностилістичні засоби в науково-популярний виданнях 8 Розділ 3. Термінологія та мовностилістичні особливості в сучасному науково-популярному стилі 12 Висновок 16 Використана література 18

 • Прийоми документального контролю
  Зміст Вступ 3 1. Прийоми документального контролю 4 2. Методичні прийоми та засоби, класифікація, характеристика 5 Висновки 24 Список використаних джерел 26

 • ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ КРИМІНАЛІСТИКИ
  ЗМІСТ: ВСТУП .........................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ КРИМІНАЛІСТИКИ .................................................4 1.1. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ .....................................................................4 1.2. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ЗБИРАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ .............................................6 1.3. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ СУДУ ............................................................19 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ЗБИРАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ .22 2.1. ПОНЯТТЯ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ МЕТОДІВ ........22 2.2. МЕТОДИ ПОЛЬОВОЇ КРИМІНАЛІСТИКИ ..............................23 2.3. МЕТОДИ ЛАБОРАТОРНОЇ КРИМІНАЛІСТИКИ …………….31 ВИСНОВОК...............................................................................................34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………..36

 • Науково-технічний потенціал України
  Вступ 3 1. Необхідність та сутність науково-технічної політики 4 2. Науково-технічний потенціал України: 6 сучасний стан та особливості територіальної організації 6 3. Місце науково-технічного потенціалу в науково-технічному прогресі і розвитку народногосподарського комплексу 10 4. Державна інноваційна політика 12 Висновки 16 Література 17

 • УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗВ'ЯЗКАХ
  ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Економічна сутність міжнародних науково-технічних зв’язків. 5 1.1. Обумовленість світогосподарських зв’язків науково-технічним прогресом. 5 1.2. Головні напрямки міжнародних науково-технічних зв’язків. 7 Розділ 2. Україна як суб’єкт міжнародних науково-технічних зв’язків. 11 2.1. Формування науково-технічного комплексу і науково-технічний потенціал. 11 2.2. Участь України у великих міжнародних науково-технічних програмах.19 2.3. Обмін технологіями як фактор економічного зростання. 25 Розділ 3. Перспектива поглиблення участі в міжнародних науково- технічних зв’язках. 29 3.1. Економічні проблеми розвитку національної науки. 29 3.2. Проблема підготовки наукових кадрів. 33 Висновки 35 Список літератури 38

 • Редагування наукових, науково-популярних, ужиткових видань
  План Вступ 2 1. Державна політика у сфері стандартизації 3 2. Використання термінів та іншомовних слів в науковому стилі української мови 5 3. Помилки які трапляються в науковому , технічному і ужитковому тексті 8 Висновки 21 Список використаних джерел 22

 • Розвиток науково-технічного потенціалу
  ЗМІСТ Вступ.............................................................................................................................................3 Розділ І. Розвиток науково-технічного потенціалу..................................................................5 1.1. Український та світовий досвід здійснення науково-технічної діяльності..............5 1.2. Державне регулювання науково-технічної діяльності..............................................13 Розділ ІІ. Складові науково-технічного потенціалу................................................................20 2.1. Матеріальна база............................................................................................................20 2.2. Наукові кадри та інтелектуальний продукт................................................................25 2.3. Продаж ліцензій.............................................................................................................36 Висновок......................................................................................................................................44 Список використаної літератури...............................................................................................46 Додатки........................................................................................................................................49

 • Поняття про лідерство. Стилі лідерства та керівництва
  1. Поняття про лідерство. Стилі лідерства та керівництва. 1.1. Лідерство і керівництво в малих групах. 1.2. Теорія виникнення лідерства. 1.3. Стилі лідерства. 2. Феномен групового тиску. Класичний експеримент с мілграма. 2.1. Феномен групового тиску. Список використаної літератури.

 • Стилі управління
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Стилі управління 4 1.1. Теоретичні основи стилів управління 4 1.1.Стилі управління в практиці підприємства 12 2. Життєвий цикл організації 14 2.1. Теорія життєвого циклу організації 14 2.2. Життєвий цикл ТОВ “Діоніс” 17 3. Комунікації на підприємстві 18 3.1. Теорія комунікації в менеджменті 18 3.2. Комунікації на підприємстві ТОВ «Діоніс» 23 Висновки 26 Література 27


Cгенерировано за 0.007171 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100