Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Литература

Тема: «20331 Мовно-стилістичні особливості науково-популярних видань» (ID:20331)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 19 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст


Вступ 3
Розділ 1.Загальна характеристика науково-популярних видань та їх мовностилістичних особливостей 5
Розділ 2. Прийоми, стилі та мовностилістичні засоби в науково-популярний виданнях 8
Розділ 3. Термінологія та мовностилістичні особливості в сучасному науково-популярному стилі 12
Висновок 16
Використана література 18

Список литературы:

Використана література

1. Богословская И.В. Научно-популярный текст: сложность понимания: Автореф. дис. … канд. филол. наук. М., 2001.
2. Жанрово-стилістичні особливості інформаційної замітки // Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. – Запоріжжя: ЗДУ, 1999. – №2. – С. 27-29.
3. Жинкин Н.И. Язык. Речь. Творчество. М., 1998.
4. Залевская А.А. Текст и его понимание. Тверь, 2001.
5. Западов А. В. От рукописи к печатной странице: О мастерстве редактора/ А. Западов,. -2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Сов. писатель, 2004. -303 с.
6. Зелінська Н. Редактор: сучасні трансформації відомого фаху // Вісник Книжкової палати. -2003. -№ 9. - С.3-5
7. Іванченко Р. Г. Літературне редагування: Навч. посібник для полігр. ін-тів.. -К.: Вища шк., 2007. -247 с.
8. Капелюшний А. О. Стилістика і редагування. – Львів: ПАІС, 2002, 576 с.
9. Карп'юк Я. Літературне редагування: ремесло чи мистецтво? // Урок української. -2001. -№ 11-12. - С. 19-21
10. Квитко И. С. Терминоведческие проблемы редактирования. -Львов: Вища шк: Изд-во при Львов. гос. ун-те, 1986. -150, с.
11. Лазаревич Э. А. Практикум по литературному редактированию: Под ред. А. В. Западова. -3-е изд., перераб. и доп.. - М.: Изд-во МГУ, 1986. -455, с.
12. Партико З. В. Загальне редагування: Нормативні основи: Навч. посібник,. -Львів: Афіша, 2001. - 415 с.
13. Пономарів О. Д. Культура слова: Мовностилістичні поради. - К.: Либідь, 1999. - 240 с
14. Різун В. В. Літературне редагування: Підручник для фак. журналіст. ун-тів. -К.: Либідь, 1996. -236, с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • 20278 Прийоми, стилі та мовностилістичні засоби в науково-популярний виданнях
  Зміст Вступ 3 Розділ 1.Загальна характеристика науково-популярних видань та їх мовностилістичних особливостей 5 Розділ 2. Прийоми, стилі та мовностилістичні засоби в науково-популярний виданнях 8 Розділ 3. Термінологія та мовностилістичні особливості в сучасному науково-популярному стилі 12 Висновок 16 Використана література 18

 • Редагування наукових, науково-популярних, ужиткових видань
  План Вступ 2 1. Структура твору 3 2. Якісні особливості тексту, психолінгвістичні та соціолінгвістичні норми 8 3. Етичні норми 14 4. Оцінне редагування тексту 15 5. Оформлення елементів видання 24 Висновки 30 Список використаних джерел 30

 • Редагування наукових, науково-популярних, ужиткових видань
  План Вступ 2 1. Державна політика у сфері стандартизації 3 2. Використання термінів та іншомовних слів в науковому стилі української мови 5 3. Помилки які трапляються в науковому , технічному і ужитковому тексті 8 Висновки 21 Список використаних джерел 22

 • Редагування наукових, науково-популярних, ужиткових видань
  План Вступ 2 1. Поняття „літературне редагування” 3 2. Структура твору 4 3. Характеристика газети „Українське слово” 9 4. Редагування текстів у газеті „Українське слово” 13 4.1 Приклади редагування текстів 14 Висновки 20 Список використаних джерел 23

 • Науково-технічний потенціал України
  Вступ 3 1. Необхідність та сутність науково-технічної політики 4 2. Науково-технічний потенціал України: 6 сучасний стан та особливості територіальної організації 6 3. Місце науково-технічного потенціалу в науково-технічному прогресі і розвитку народногосподарського комплексу 10 4. Державна інноваційна політика 12 Висновки 16 Література 17

 • СТИЛІСТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ
  ЗМІСТ ВСТУП 2 РОЗДІЛ I. ЛЕКСИЧНІ ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ 5 1.1 ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ ПРИ ПЕРЕДАЧІ СЕМАНТИКИ МОВНИХ ОДИНИЦЬ 5 1.2 ОПТИМАЛЬНІ ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ РІШЕННЯ ПРИ КОНТЕКСТУАЛЬНОМУ ПЕРЕКЛАДІ 13 1.2.1 ПРИЙОМ КОНКРЕТИЗАЦІЇ 14 1.2.2 ПРИЙОМ ГЕНЕРАЛІЗАЦІЇ 14 1.2.3 ПРИЙОМ АНТОНІМІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ 16 1.2.4 ПРИЙОМ КОМПЕНСАЦІЇ 17 1.2.5 ПРИЙОМ ЦІЛІСНОГО ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ 17 1.3 ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 18 РОЗДІЛ 2. СТИЛІСТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ 20 2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ПЕРЕКЛАДІВ 20 2.2 СТИЛІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕКСТУ ПЕРЕКЛАДУ 23 2.3 ЗАМІНА ТИПУ СИНТАКСИЧНОГО ЗВ'ЯЗКУ ЯК НАЙБІЛЬШ ОПТИМАЛЬНИЙ ПРИЙОМ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТУ 27 ВИСНОВКИ 30

 • Склад і види науково-технічної документації. Забезпечення схоронності
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ I. АНАЛІЗ ВИДОВОГО СКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 4 1.1 Поняття та призначення науково-технічної документації 4 1.2 Характеристика основних видів науково-технічної документації 7 1.3 Вимоги до оформлення звітів у сфері науки та техніки 10 РОЗДІЛ II. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОКУМЕНТІВ ТА ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ СПРАВ 15 2.1 Здійснення контролю за виконанням документів 15 2.2 Систематизація документів на підприємстві 16 2.3 Порядок зберігання справ на підприємстві 23 РОЗДІЛ III. ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБЛІКУ КРЕСЛЕНИХ РОБІТ 28 3.1 Особливості зберігання й обліку науково-технічної інформації 28 3.2 Особливості зберігання та обліку креслених робіт 30 3.3 Удосконалення зберігання науково-технічної документації 31 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 36 ДОДАТОК 38

 • Система законодавства про науково-технічну та інноваційну діяльність
  Вступ 3 1. Основні засади господарсько-правового забезпечення науково-технічної та інноваційної діяльності 5 1.1. Поняття інновацій та інноваційної діяльності 5 1.2. Сутність та особливості науково-технічної діяльності 8 2. Система законодавства про науково-технічну та інноваційну діяльність 12 2.1. Нормативно-правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні 12 2.2. Нормативно-правове регулювання в сфері науково-технічної діяльності 15 2.3. Особливості регулювання інноваційних правовідносин 22 2.4. Договір на створення і передачу науково-технічної продукції 38 3. Заходи щодо стимулювання інноваційної діяльності 41 Висновки 46 Список використаної літератури 50

 • УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗВ'ЯЗКАХ
  ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Економічна сутність міжнародних науково-технічних зв’язків. 5 1.1. Обумовленість світогосподарських зв’язків науково-технічним прогресом. 5 1.2. Головні напрямки міжнародних науково-технічних зв’язків. 7 Розділ 2. Україна як суб’єкт міжнародних науково-технічних зв’язків. 11 2.1. Формування науково-технічного комплексу і науково-технічний потенціал. 11 2.2. Участь України у великих міжнародних науково-технічних програмах.19 2.3. Обмін технологіями як фактор економічного зростання. 25 Розділ 3. Перспектива поглиблення участі в міжнародних науково- технічних зв’язках. 29 3.1. Економічні проблеми розвитку національної науки. 29 3.2. Проблема підготовки наукових кадрів. 33 Висновки 35 Список літератури 38


Cгенерировано за 0.005944 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100