Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Политэкономия

Тема: «Прибуток і його суть. Теорії прибутку» (ID:2064)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 34 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ
Вступ......................................................................................………...................................4

Розділ 1. Теорії прибутку

1.1. Еволюція теоретичних підходів у визначенні сутності
прибутку…………………………………………………………………...…..6
1.2.Умови максимального прибутку.......................................……………......…9
1.3. Підприємницький прибуток............................................……………......…14
1.3. Монопольний прибуток ......................................................…………….......16

Розділ 2. Економічний зміст прибутку

2.1. Поняття прибутку. Функції прибутку.............……....................................20
2.2. Види прибутку ............................................................……….........................22
2.3. Фактори, що впливають на величину прибутку .......…….......................24

Розділ 3. Джерела прибутку і його розподіл

3.1. Джерела формування прибутку ....…………...............................................26
3.2. Напрямки розподілу прибутку……………………………………………...28


Висновки .....………………..................................................................................................32


Список використаної літератури ............................................................…………….....34

Список литературы:

Список використаної літератури
1. Балабанов І. Т. Основи финансового менеджмента. Как управлять капиталом? - М.; Финансьі и статистика, 1995.
2. Балабанов І. Т. Основьі финансового менеджмента. Учебное пособие. - М.:
Финансыі й статистика, 1997.
3. Балабанов І. Т. Финансовьій менеджмент. Учебное пособие. - М.:
Финансьі и статистика, 1994.
4. Бєлінський П. І. Зайцев Ю. К. Основи економіки в запитаннях та відповідях. В 2-х частинах. - Чернівці, 1996.
5. Бобров В. Я. Основи ринкової економіки: Підручник. - К.: Либідь, 1995.
6. Бланк Й. А. Стратегия и тактика управлення финансами. К.: УФИМБ, 1996.
7. Будаговська С., Кілієвич О. та ін. Мікроекономіка та макроекономіка:
Підручник. - К.: Основи, 1998
8. Гальчинський А. С., Єщенко П. С. Основи економічної теорії: Підручник. -К.,1995.
9. Головний С. Ф. Оценка результатов хозяйственной деятельности
промьішленного предприятия.- М.: Финансьі и статистика, 1995. ІО.Дзюбик С. Основи економічної теорії: Підручник. - К., 1994.
11. Зкономика: Учебник / Под ред. А. Булатов. - М.: Изд-во БЕК, 1994.
12. Зкономика й бизнес / Под ред. В. Д. Камаева. - М.: Изд-во МГТУ, 1993.
13. Зкономика й бизнес: Теория й практика предпринимательства / Под ред. В. Д. Камаева. - М.: Изд-во Моск. Ун-те, 1993.
14.Економіка і теоретичні основи. Підручник. - Тернопіль, 1997.
15.Н.Климко Г., Нестеренко В. Основи економічної теорії: політекономічний
асйект. - К.: Вища школа, 1994.
Іб.Ковалев А. М.Финансьі в управлений предприятием. - М.: Финансьі и статистика. - 1995.
35
17. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / За ред. Климко Г., Нестеренко В. К.: Вища школа, 1999.
18. Основи економічної теорії: Підручник для студентів вузів (Ю. Ніколенко
та ін.), в 2-х частинах. К.: Либідь, 1994.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Прибуток та його норма
  Вступ 3 1.Прибуток, як економічна категорія 4 2. Прибуток та його норма 10 2.1. Суть прибутку 10 2.2. Норма прибутку і фактори, що його визначають 11 2.3. Формування середньої норми прибутку і ціни виробництва 14 2.4. Діалектичне протиріччя ціни вартості і ціни виробництва 16 3.Середня норма прибутку як ринковий орієнтир 19 Література 23

 • Нормальний прибуток та фактори що його визначають
  Вступ 3 1. Прибуток, як економічна категорія 6 2. Прибуток та його норма 12 2.1. Суть прибутку 12 2.2. Норма прибутку і фактори, що його визначають 13 2.3. Формування середньої норми прибутку і ціни виробництва 16 2.4. Діалектичне протиріччя ціни вартості і ціни виробництва 18 3.Середня норма прибутку як ринковий орієнтир 21 Висновки 25 Завдання 28 Література 30

 • Нормальний прибуток та фактори що його визначають
  Вступ 3 1. Прибуток, як економічна категорія 4 2. Прибуток та його норма 10 2.1. Суть прибутку 10 2.2. Норма прибутку і фактори, що його визначають 11 2.3. Формування середньої норми прибутку і ціни виробництва 14 2.4. Діалектичне протиріччя ціни вартості і ціни виробництва 16 3.Середня норма прибутку як ринковий орієнтир 18 Завдання 21 Література 23

 • прибуток його його суть та шляхи максимізації
  Зміст. Вступ. 1. Поняття прибутку в економічній науці. 2. Роль і функції прибутку. 3. Витрати виробництва, прибуток і валовий доход. Витрати на науково-технічний розвиток. Створення та поповнення заохочувальних фондів. Витрати на технічне переозброєння. 4. Шляхи максимізації прибутку. 5. Податок на прибуток і методи його мінімізації на підприємствах України. 6. Оцінка рентабельності підприємства. Висновки. Застосована література.

 • Витрати виробництва та прибуток як політекономічні категорії
  Зміст Вступ 3 1. Витрати виробництва як політ економічна категорія. Еволюція витрат виробництва у процесі розвитку економічних систем 5 2. Сутність ціни та механізм ціноутворення 10 2.1 Політекономічна сутність цін у процесі їх еволюції 10 2.2 Функції ціни та методи ціноутворення 15 3. Прибуток та теорії прибутку 20 3.1 Економічний зміст прибутку 20 3.2 Валовий прибуток і його структура 22 3.3 Проблеми ціноутворення й прибутку в Україні 26 Висновки 28 Література 30

 • Податок на прибуток. Валові витрати
  1. Економічна суть податку на прибуток підприємства та його роль у формуванні доходної частини бюджету 2 1.1. Поняття податку 2 1.2. Пряме оподаткування та його роль в формуванні доходної частини бюджету. 4 2. Механізм функціонування податку на прибутку підприємства. 8 2.1. Загальні принципи оподаткування прибутку підприємства 8 2.2. Платники і ставки податку 10 2.3. Об'єкт оподаткування та обчислення оподатковуваного прибутку (доходу) 15 2.4. Пільги щодо податку на прибуток 30 2.5. Порядок обчислення і строки сплати податку на прибуток 36 2.6. Надання податкового кредиту 41 3. Проблеми функціонування податку на прибуток підприємства та шляхи їх вирішення 44 3.1. Контроль податкових інспекцій за розрахунками з бюджетом 44 3.2. Удосконалення системи оподаткування в Україні 46

 • Кредит: суть, принципи організації, функції та види
  Зміст 7. Основні течії сучасної економічної думки 1 36. Кредит: суть, принципи організації, функції та види 6 47. Валовий дохід і прибуток підприємства. Норма прибутку і норма рентабельності. Теорії прибутку. 12 Література 16

 • Прибуток суб’єкта господарювання і його аналіз
  ЗМІСТ Вступ 4 Розділ 1. Роль і місце прибутку в економіці підприємства 6 1.1 Прибуток підприємства 6 1.2 Визначення загальної величини прибутку 8 1.3 Формування прибутку 11 Розділ 2. Аналіз використання прибутку підприємства 15 2.1.Використання прибутку підприємства 15 2.2. План доходів і видатків 19 2.3 Точка беззбитковості 23 Розділ 3. Шляхи максимізація прибутку і мінімізація збитку підприємств 25 Висновки 30 Список використаної літератури 32

 • Розподіл прибутку
  Зміст Вступ ............................... .............................................................................................. 3 Глава 1. Фінансові кошти та фінансові результати підприємства .............................5 1.1 Виторг підприємства 7 1.2 Суть і види доходу підприємства 7 1.3 Прибуток: суть і види 12 Висновок 21 Глава 2. Розподіл прибутку підприємства ...................................................................23 2.1 Принципи розподілу прибутку підприємства 23 2.2 Розподіл прибутку на підприємствах різних організаційних форм 25 Висновок 28 Глава 3. Актуальні проблеми управління прибутком підприємств ...........................29 3.1 Планування прибутку на підприємстві 29 3.2 Максимізація прибутку 31 3.3 Підвищення ефективності розподілу прибутку 32 Висновок 36 Загальні висновки ........................................................................................................37 Використана література ...............................................................................................40


Cгенерировано за 0.011526 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100