Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Политэкономия

Тема: «Конкуренція її суть, функції та форми. Місце конкуренції в ринковій економіці» (ID:2066)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 30 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

ЗМІСТ

ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. СУТЬ ТА ФУНКЦІЇ КОНКУРЕНЦІЇ. ФОРМИ КОНКУРЕНЦІЇ 6
1.1. ВНУТРІШНЬОГАЛУЗЕВА КОНКУРЕНЦІЯ. 9
1.2. МІЖГАЛУЗЕВА КОНКУРЕНЦІЯ 11
1.3. МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНЦІЯ 13
РОЗДІЛ ІІ. ВИДИ КОНКУРЕНЦІЇ 17
2.1. ВІЛЬНА КОНКУРЕНЦІЯ. 17
2.2. МОНОПОЛІСТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ. 18
2.3. ДОСКОНАЛА КОНКУРЕНЦІЯ 24
РОЗДІЛ 3. ЦІНОВА ТА НЕЦІНОВА КОНКУРЕНЦІЯ. МІСЦЕ
КОНКУРЕНЦІЇ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. 26
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 33

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Борисов Экономическая теория. – М.:
2. Гаврилова Т.В. Международная экономика. Учебное пособие. – М.: Издательство «Приор», Новосибирск: ООО «Издательство ЮК ЭА», 1999. – 136 с.
3. Долан Э. Дж., Линдсей Д.Е. Рынок: микроэкономическая модель. – СПб, 1992. Гл 2.3.
4. Економіка: теоретичні основи. Підручник / За ред. В.М. Ковальчука та ін. – Тернополь: Астон, 1997. – 204 с.
5. Крачило М.П. Основи економічної теорії – К.: 1997. – 344 с.
6. Кредисов А., Дерев’яненко О. Конкурентоспроможність країни та стратегія просування її експорту на світовому ринку // Економіка України. – 1997, №5
7. Макконел К.Р., Брюс С.Л. Экономикс: принцыпы, проблемы, политика. Пер. с англ. 11-го изд. К.: Кагар-Демос, 1993. – 785 с.
8. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник. / Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко, Л.О. Каніщенко та ін.; За ред. Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко. – К.: Вища Школа -1994. – 559 с.
9. Основи економічної теорії / За ред. С.В. Мочерного. – Тернопіль: АТ “Тарнес” за участю АТ “Ной” та видавництва “Світ”, 1993. –688 с.
10. Павленко Ф., Якубовський М. Підвищення конкурентоспроможності виробництва в країнах з перехідною економікою // Економіка України. – 1998, №11.
11. Петрович Й., Катаєв А. Визначення конкурентоспроможності товарів виробничого призначення в системі маркетингу // Економіка України. – 1997, №10
12. Политическая экономия: Учебник для вузов / Медведев В.А., Абалкин Л.И., Ожерельев О.И. и др. – М.: Политиздат, 1988. – 735 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Особливості і форми конкуренції в ринковій економіці
  ЗМІСТ 1.ЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ І ЇЇ ВПЛИВ НА РИНОК 3 2.ТИПИ КОНКУРЕНЦІЇ 5 2.1. Сутність конкуренції, умови її існування 5 2.2. Досконала конкуренція 6 2.3. Недосконала конкуренція 7 3.НЕДОСКОНАЛА КОНКУРЕНЦІЯ 12 3.1.Форми конкуренції в умовах монополістичного виробництва. Цінова і нецінова конкуренція 12 3.2. Сучасні підходи до трактування проблем досконалої і недосконалої конкуренції 15 3.3. Монопольні ціни і поведінка монополістів 17 4.КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ 21 4.1. Позиція в галузі 22 4.2. Джерела конкурентної переваги 22 4.3.Методи антимонопольної політики 23 ВИСНОВКИ 30 Список використаних джерел 32

 • Конкуренція в ринковій системі
  З М І С Т Вступ 3 Розділ 1. Конкуренція в ринковій системі: сутність та функції 5 Розділ 2. Форми економічної конкуренції 16 2.1. Загальне поняття про види економічної конкуренції 16 2.2. Досконала та недосконала конкуренція 18 2.3.Цінова та нецінова конкуренція 22 2.4.Сумлінна та несумлінна конкуренція 23 Висновки 31 Список літератури 33

 • Особливості та форми конкуренції в ринковій економіці
  ЗМІСТ Вступ 4 Розділ 1. Місце і роль конкуренції в ринковій економіці 6 1.1.Конкуренція: сутність, функції, види, методи 6 1.2.Порівняльна характеристика конкурентних ринкових ситуацій 11 1.2.1. Досконала та недосконала конкуренція 11 1.2.2.Цінова та нецінова конкуренція 14 1.2.3.Сумлінна та несумлінна конкуренція 16 Висновки до 1 розділу 22 Розділ 2. Напрямки і проблеми формування конкурентного середовища в умовах становлення ринкової економіки 24 2.1.Напрямки и проблеми формування конкурентного середовища в умовах становлення ринкової економіки в Україні 24 2.2.Шляхи забезпечення і передумови створення конкурентного середовища в Україні 33 Висновки до 2 розділу 39 Висновки 40 Список використаних джерел 42

 • Суть і функції економічної конкуренції
  Вступ 1.Суть і функції економічної конкуренції. 1.1 Поняття та функції конкуренції 1.2. Загальне поняття про види економічної конкуренції 1.3 Цінова та нецінова конкуренція 1.4 Сумлінна та несумлінна конкуренція 2.Форми економічної конкуренції 2.1 Досконала конкуренція 2.2 Недосконала конкуренція 3. Конкурентне середовище в Україні 3.1. Вплив внутрішніх факторів на конкурентоспроможність України 3.2. Вплив зовнішніх факторів на конкурентоспроможність України Висновки Список літератури

 • КОНКУРЕНЦІЯ І МОНОПОЛІЯ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
  ПЛАН. Вступ 1. Конкуренція як основоположний атрибут ринкової економіки. 1.1. Умови виникнення конкуренції 1.2. Позитивні риси конкуренції. 1.3. Функції конкуренції 2. Внутрішньогалузева і міжгалузева, цінова і нецінова кон¬куренція. 2.1. Основні види конкуренції 2.2. Способи конкурентної боротьби 2.3. Методи здійснення нечесної конкуренції 3. Досконала конкуренція. Недосконала конкуренція та її типи. 4. Сутність, витоки і види монополізму. 4.1. Класифікація монополій 4.2. Основні показники монопольної влади 4.3. Види цінової дискримінації Висновки

 • Суть і функції економічної конкуренції
  Зміст Вступ 2 1.Суть і функції економічної конкуренції. 4 2. Форми економічної конкуренції. 8 2.1. Загальне поняття про види економічної конкуренції. 8 2.2. Досконала та недосконала конкуренція. 10 2.2.1. Досконала конкуренція. 10 2.2.2. Недосконала конкуренція. 11 2.3.Цінова та нецінова конкуренція 15 2.3.1.Цінова конкуренція 15 2.3.2.Нецінова конкуренція 15 2.4.Сумлінна та несумлінна конкуренція 17 2.4.1.Сумлінна конкуренція 17 2.4.2.Несумлінна конкуренція. 17 Висновки 26 Список літератури 28

 • Сутність і види конкуренції. Методи конкурентної боротьби в різних моделях ринку
  Вступ 3 1.Суть і функції економічної конкуренції. 5 2. Форми економічної конкуренції. 8 2.1. Загальне поняття про види економічної конкуренції. 8 2.2. Досконала та недосконала конкуренція. 9 2.2.1. Досконала конкуренція. 9 2.2.2. Недосконала конкуренція. 10 2.3.Цінова та нецінова конкуренція 13 2.4.Сумлінна та несумлінна конкуренція 14 Висновки 22 Список літератури 24

 • Особливості та форми конкуренції в ринковій економіці
  ЗМІСТ Вступ 4 Розділ 1. Конкуренція та її значення для економіки 6 1.1.Походження ринку та розвиток конкуренції. 6 1.2.Основні функції ринкової конкуренції та їх економічне значення. 9 1.3.Форми ринкової конкуренції та їх значення в розвитку економіки. 10 1.4.Модифікації форм конкуренції в процесі монополізації економіки. 12 1.5.Необхідність антимонопольної боротьби держави з метою подолання недобросовісної конкуренції. 14 Розділ 2. Особливості та форми конкуренції в ринковій економіці України 16 2.1.Процес реформування економіки в перехідний період від планово-адміністративної до ринкової економіки 16 2.2.Основні форми конкурентної боротьби в перехідний період становлення ринкової системи в Україні 17 2.3.Законодавство України про захист економічної конкуренції. 19 2.4.Прояв елементів недобросовісної конкуренції в сучасній економіці України та заходи по її усуненню. 20 2.5.Економічна сутність тіньового ринку та заходи по його легалізації. 23 2.6.Антимонопольна політика України та основні функції антимонопольного комітету. 26 2.7.Основні напрямки конкурентної політики України на 2000-2002 рр. 28 Висновки 30 Список використаної літератури 31

 • Конкуренція в ринковій економіці
  Зміст стор Вступ 3 1. Конкуренція як категорія ринкової економіки 4 2. Види економічної конкуренції 14 3. Методи і способи конкурентної боротьби 19 4. Конкуренція і монополія в ринковій системі 26 4.1. Ринкові форми і способи ринкової поведін- ки економічних суб’єктів 26 4.2. Модифікація конкурентно-ринкового меха- нізму 31 5. Держава як організатор конкурентних відносин 35 Висновки 45 Перелік використаної літератури 46


Cгенерировано за 0.007622 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100