Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Бухгалтерский учет

Тема: «Управління грошовими потоками від фінансової діяльності» (ID:25105)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 50 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст
Стор.
Вступ 3
1. Теоретичні основи управління грошовими потоками від фінансової діяльності підприємства 5
1.1 Сутність фінансової діяльності та її значення в забезпеченні кругообігу капіталу 5
1.2 Управління грошовими потоками від фінансової діяльності 10
1.3 Інформаційно – правове забезпечення управління фінансовою
діяльністю на підприємстві 19
2. Аналіз та оцінка управління грошовими потоками
ВАТ «Черкасимашбуд» 23
2.1 Фінансово - економічна характеристика підприємства 23
2. 2 Оцінка ефективності політики формування та фінансування
активів підприємства ВАТ «Черкасимашбуд» 26
2.3 Оцінка ефективності фінансової діяльності підприємства 33
3. Напрямки вдосконалення управління грошовим потокам від фінансової діяльності ВАТ “Черкасимашбуд” 36
Висновки 41
Література 43
Додатки 45

Список литературы:

Література

1. Закон України “Про господарські товариства”//Голос України. – 1991. – 19 вересня.
2. Закон України “Про інвестиційну діяльність”//Голос України. – 1991. – 18 вересня.
3. Закон України “Про власність” від 7 липня 1992 року № 25444 зі змінами та доповненнями
4. Закон України “Про систему оподаткування від 13 березня 1992 року № 2199 зі змінами та доповненнями
5. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємства”// Відомості Верховної Ради. – 1995. - № 4.
6. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”//Голос України. – 1999. – 30 липня.
7. Положення про порядок здійснення аналізу фінансовго стану підприємств, що підлягають приватизації( Наказ від 26.01.01 ) // Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку – 2003 № 7
8. Постанова КМУ “Про затвердження типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції у промисловості” від 26.04.96 № 473
9. Указ Президента України “Про впровадження системи стратегічнго планування і прогнозування” від 30 квітня 1999 року № 460 / 99
10. Алесеєва А.М. Планирование деятельности фирми: Учебно – методическое пособие. – М. Финанси и статистика, 2000.
11. Внутрифирменное планирование. Учебник для вузов // Под. Ред. Горфинкеля В.Я.,
12. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. – М.: Финансы и статистика, 1995.
13. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. – К.: МП «ИТЕМ лтд», СП «АДЕФ - Украина», 1996.
14. Бланк И.А. Финансовый менеджмент. – К.: Ника-Центр – Эльга, 1999.
15. Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту. Пер. з англ. – К.: Молодь, 1997.
16. Герчикова И.Н. Финансовый менеджмент. – М.: АО «Консалтбанкир», 1996.
17. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1997.
18. Ковалев В.В. Управление финансами. – М.: Пресса, 1998.
19. Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 1998.
20. Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия: проблемы, концепции и методы. Пер. с франц. – М.: Банки и биржи – ЮНИТИ, 1995.
21. Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. – М.: Финансы, 1997.
22. Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства. – К.: Вік-Глобус, 1996.
23. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. Финансовый анализ. – М.: Приор, 1997.
24. Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства. – М.: Финансы и статистика, 1997.
25. Нікбахт Є., Гроппеллі А. Фінанси. – К.: Основи, 1993.
26. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент: управление денежным оборотом предприятия. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.
27. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск, МП «Экоперспектива», 1998.
28. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкруство підприємств. – К.: КНЕУ, 2000.
29. Уткин Э.А. Финансовый менеджмент. – М.: Зерцало, 1998.
30. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. – К.: Лібра, 1999.
31. Фінанси підприємств. / Під ред. А.М. Поддерьогіна. – Київ, КНЕУ, 1999.
32. Финансовый менеджмент / Под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Перспектива, 1998.
33. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 1996.
34. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. – М.: ИНФРА-М, 1999.
35. Ковалев В.В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 1998.
36. Анасімов В. Методичні підходи до розробки статистичног7о забезпечення програми соціально – економічного розвитку регіону // Інформаційний бюллетень статистики . – 1998 №5.
37. Большаков С.В. Финансовая политика и финансовое регулирование економики переходного периода // Финанси. – 1994 - №11
38. Китова Ж. Методика обчислення грошових потоків надходжень і витрат // Фінанси України – 1999 № 3.
39. Ковалюк О. Затсосування математичний моделей у фінанвому механізмі // Фінанси України - 2003 №4
40. Марченко В. Бабик Д. Организация планирования и бюджетирования на предприятии // Бизнес - информ . – 1998 №6
41. Михайлов Ю., Білоусова Н. Иследование динамики денежних потоков предприятия в условиях високой инфляции // Вестник МГУ. “Економика” – 2000. № 6.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Управління грошовими потоками від фінансової діяльності
  Зміст 1. Управління грошовими потоками від фінансової діяльності 3 2. Порівняти різні методи нарощування статутного капіталу 9 Література 13

 • Управління грошовими потоками від інвестиційної і фінансової діяльності
  Зміст 1. Управління грошовими потоками від інвестиційної і фінансової діяльності 3 2. Управління дебіторською заборгованістю 6 3. Визначити, наскільки зміниться вартість довічної ренти, якщо відсоткова ставка зросте з 5 до 10 %? 12 4. Як визначити прибуток від операційної діяльності? 14 5. Задача 1 18 6. Задача 2 19 Література: 20

 • Методика визначення чистого грошового потоку від операційної діяльності та напрямки її вдосконалення
  Вступ 3 1 Теоретичні аспекти управління грошовими потоками від операційної діяльності 5 1.1 Сутність операційної діяльності, її роль у функціонуванні підприємства 5 1.2 Особливості ефективного управління грошовими потоками 6 1.3 Методологічні засади управління грошовими потоками від операційної діяльності 9 2 Оцінка ефективності управління грошовими потоками від операційної діяльності ЗАТ «Одесгрунтомаш №3» 13 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 13 2.2 Оцінка ефективності операційної діяльності підприємства 20 2.3 Аналіз фінансово–майнового стану підприємстві 23 3 Методика визначення чистого грошового потоку від операційної діяльності та напрямки її вдосконалення 28 Висновки 34 Використана література 37 Додатки

 • Оцінка ефективності операційної діяльності підприємства
  Вступ 3 1 Теоретичні аспекти управління грошовими потоками від операційної діяльності 5 1.1 Сутність операційної діяльності, її роль у функціонуванні підприємства 5 1.2 Особливості ефективного управління грошовими потоками 9 1.3 Методика оцінки грошових потоків від операційної діяльності 14 2 Аналіз та оцінка ефективності управління грошовими потоками від операційної діяльності ВО «Алчевський металургійний завод №3» 19 2.1 Фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства 19 2.2 Аналіз фінансово–майнового стану ВО «Алчевський металургійний завод №3» 24 2.3 Оцінка ефективності операційної діяльності підприємства 28 2.4 Аналіз методики визначення чистого грошового потоку від операційної діяльності ВО «Алчевський металургійний завод №3» 31 3 Шляхи вдосконалення ефективності управління грошовими потоками від операційної діяльності ВО «Алчевський металургійний завод №3» 38 Висновки 42 Використана література 45 Додатки

 • Управління грошовими потоками від операційної діяльності
  Зміст 1. Управління грошовими потоками від операційної діяльності 3 2. Особливості формування позикового капіталу 6 3. У яких випадках кількісними моделями управління товарно-матеріальними запасами доцільно скористатися й коли від їх краще відмовитися 7 4. Які використовуються методи оптимізації грошових потоків 10 5. Завдання 1 17 6. Завдання 2 18 Література: 19

 • ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА
  Зміст Стор. ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 5 1. 1. Сутність грошового потоку, його склад та значення 5 1.2 Особливості управління грошовими потоками підприємства 12 1.3 Інформаційно - правове забезпечення управління грошовими потоками підприємства 18 2. Аналіз та оцінка управління грошовими потоками ТОВ “СП” Чексіл – Аріадна” 22 2.1 Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 22 2.2. Аналіз руху грошових коштів ТОВ “СП” Чексіл – Аріанда” 26 2.3 Оцінка ефективності грошових потоків підприємства 30 3. Удосконалення механізму управління грошовими потоками ТОВ “СП Чексіл – Аріадна” 35 3.1 Шляхи прискорення грошових надходжень 35 3.2 Оптимізація управління грошовими потоками за допомогою моделі “Міллера – Орра” 40 Висновки 47 Література 49 Додатки 54

 • Особливості управління грошовими потоками підприємства
  Зміст Стор. ВСТУП 3 1. Теоретичні основи управління грошовими потоками підприємства 5 1.1. Сутність грошового потоку, його склад та значення 5 1.2. Особливості управління грошовими потоками підприємства 13 1.3. Показники оцінки грошових потоків підприємства 24 1.4. Інформаційно - правове забезпечення управління грошовими потоками підприємства 36 2. Аналіз та оцінка управління грошовими потоками „ПП” Минко – Еліт” 44 2.1. Аналіз грошового обігу підприємств України 44 2.2. Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 49 2.3. Аналіз руху грошових коштів “ПП” Минко – Еліт” 53 2.4. Оцінка ефективності функціонування грошових потоків підприємства 61 3. Шляхи удосконалення управління грошовими потоками “ПП Минко – Еліт” 70 3.1. Напрями покращення управління грошовими потоками “ПП “Минко–Еліт” 70 3.2. Резерви збільшення грошових надходжень за рахунок удосконалення маркетингової діяльності “ПП” Минко–Еліт” 75 3.3. Оптимізація управління грошовими потоками “ПП” Минко-Еліт” за допомогою математичного моделювання 84 Висновки 91 Література 94 Додатки 102

 • СУЧАСНІ НАПРЯМКИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ
  ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ 1.1 Теоретичний зміст категорії "грошові потоки" 1.2 Принципи і методи управління грошовими потоками підприємства 1.3 Ризики невизначеності при управлінні грошовими потоками РОЗДІЛ 2. ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ВАТ "ЕКОШЛАК" 2.1 Характеристика фінансово-господарської діяльності 2.2 Оцінка стану грошових потоків ВАТ "Екошлак" 2.3 Аналіз ефективності руху грошових потоків підприємства РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 3.1 Заходи щодо підвищення ефективності управління грошовими потоками ВАТ "Екошлак" 3.2 Розрахунок ефективності запропонованих заходів ВИСНОВКИ Список використаної літератури Додатки ....

 • Визначення прибутку від фінансової діяльності підприємств
  Зміст Вступ 3 1. Визначення прибутку від фінансової діяльності підприємств 4 2. Управління грошовими потоками від фінансової діяльності 8 3. Процес управління прибутком від фінансової діяльності 10 Висновки 14 Список використаної літератури 15


Cгенерировано за 0.016480 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100