Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Бухгалтерский учет

Тема: «ПОНЯТТЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ФОРМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ» (ID:25123)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 42 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ФОРМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 4
1.1. Характеристика форм бухгалтерського обліку 4
1.2. Проста форма бухгалтерського обліку 6
1.3. Форма бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна малого підприємства 13
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ТОВ “АЛЬТАІР” 15
2.1. Загальна характеристика діяльності ТОВ “Альтаір” 15
2.2. Наказ про облікову політику і контроль за його виконанням 20
2.3. Система бухгалтерського обліку підприємства 22
РОЗДІЛ 3. ЗАВЕРШЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЦИКЛУ. 26
3.1 Узагальнення даних фінансового обліку 26
3.2. Порядок складання балансу 28
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35

Список литературы:

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон України.
2. “Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій”// Все про бухгалтерський облік, 2005, №11, с.15-64.
3. “Загальні вимоги до фінансової звітності” Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1
4. “Баланс” Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2
5. “Звіт про фінансові результати” Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3
6. “Дохід” Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15
7. “Витрати” Положення (стандарт) бухгалтерського обліку
8. “Вплив змін валютних курсів” Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21
9. Грабова Н.М. Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. К.: ”А.С.К.”, 2000.
10. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.К.: ”А.С.К.”, 2000.
11. .Бутинець Ф.Ф Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / Під ред. .-Житомир, ПП ”Рута”, 2000.
12. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. Навч.посібник / Під ред.С.Ф.Голова.- Дніпропетровськ, ТОВ”Баланс-клуб”, 2005.
13. Байдык О. Учёт общепроизводственных расходов в соответствии с П(С)БУ 16 ”Расходы” // Бухгалтерия, 2004, №20.-с.41-45.
14. Батищев В. Тусклый блеск восьмого класса счетов // Бухгалтерия, 2004, №11.-с.51-56.
15. Зубрицька І. Облік витрат на виробництво продукції // Все про бухгалтерський облік, 2003, №25, -с.4-10.
16. Нападовська Л. Коментар до плану рахунків // Економіка. Фінанси. Право, 2003, №9,-с.27-31.
17. Плешонкова Л. Формирование расходов согласно П(С)БУ 16 “Расходы” // Баланс, 2003, №10, -с.32-39.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
  ПЛАН ВСТУП 1. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 1.1. Склад, призначення й загальні вимоги до фінансової звітності 1.2. Зміст і методика складання основних форм фінансової звітності 2. СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 2.1. Формування бухгалтерської системи Великобританії 2.2. Законодавство Великобританії по бухгалтерському обліку 2.3. Загальноприйняті правила і стандарти бухгалтерського обліку 2.4. Форми і зміст фінансової звітності 2.5. Особливості обліку власного капіталу і резервів 2.6. Оцінка майна і облік орендованих засобів 2.7. Гудвіл (ділова репутація) ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП

 • Організаційні форми обліку на підприємстві.
  Зміст Вступ 4 1. Ознаки форм бухгалтерського обліку 6 2. Облікові регістри ______________________________________________11 2.1 Класифікація облікових регістрів__________________________11 2.2 Види облікових записів___________________________________14 3. Сучасні паперові форми бухгалтерського обліку на підприємстві___16 3.1 Меморіально-ордерна форма бухгал¬терського обліку________16 3.2 Форма бухгалтерського обліку Журнал-головна____________19 3.3 Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку_________20 3.4. Діалогово-автоматизована форма бухгалтерсь¬кого обліку___24 3.5. Спрощена форма бухгалтерського обліку на малих підприємствах._____________________________________________26 Висновки__________________________________________________30 Список використаної літератури_____________________________32 Додатки

 • Розвиток форм автоматизованого бухгалтерського обліку
  Зміст 1. Розвиток форм автоматизованого бухгалтерського обліку 3 2. Організація комплексу збору і документування первинного обліку 7 Література 11

 • Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку
  ВСТУП 3 1. ПРЕДМЕТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ГОЛОВНІ ЙОГО ОБ'ЄКТИ 5 1.1. Поняття і особливості предмету бухгалтерського обліку 5 1.2. Об'єкти бухгалтерського обліку та їх види 7 2. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ ПРЕДМЕТОМ І МЕТОДОМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 18 Висновки 31 Список літератури: 33

 • Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
  ПЛАН Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення і будова 2. Подвійний запис, його суть і значення 3. Хронологічний і систематичний облік 4. Синтетичні й аналітичні рахунки 5. Взаємозв'язок між балансом і рахунками 6. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку

 • Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Поняття і особливості міжнародного бухгалтерського обліку 5 1.1 Поняття обліку за міжнародними стандартами 5 1.2 Основні концепції бухгалтерського фінансового обліку 16 Розділ 2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 19 Розділ 3. Регулювання обліку і звітності у відповідності з МСБО 24 3.1 Рівні стандартизації фінансового обліку 24 3.2 Організації, що регулюють міжнародні стандартизацію обліку 27 Висновки 36 Використана література 39

 • Управління та організація бухгалтерського обліку в Україні
  Зміст Зміст 2 Вступ 3 1. Управління та організація бухгалтерського обліку в Україні 6 1.1.Облікова політика підприємства 6 1.2 Нормативно-законодавча база документального забезпечення бухгалтерського обліку 11 1.3 Організація документообігу ТОВ “Зірка” 16 1.4 Фактичний аналіз планування документів в бухгалтерському обліку та їх класифікація 20 2. Існуюча техніка і форми бухгалтерського обліку 33 2.1. Документообіг та його організація 33 2.2.Правила ведення облікових регістрів, їх види та призначення 43 2.3 Форми бухгалтерського обліку 53 2.4.Система документального забезпечення бухгалтерського обліку ТОВ “Зірка” 66 2.5. Недоліки у документальному забезпеченні документів на ТОВ “Зірка” 69 3.Шляхи вдосконалення документального забезпечення бухгалтерського обліку ТОВ “Зірка” 73 Висновки та пропозиції 81 Список використаної літератури 86 Додатки

 • Необхідність реформування системи бухгалтерського обліку
  Зміст Зміст 2 Вступ 3 1.Необхідність реформування системи бухгалтерського обліку 5 2. Поняття про стандарти бухгалтерського обліку та необхідність їх використання в бухгалтерській праці 9 3.Формування та розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 13 4. Перспективи і можливості переходу України на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 18 Висновки та пропозиції 21 Список використаної літератури: 23

 • Стандарти бухгалтерського обліку
  План 1. Стандарти бухгалтерського обліку: сутність, значення. 2. Розкрити зміст питання: класифікація організаційних форм аудиторського контролю. ЛІТЕРАТУРА


Cгенерировано за 0.008142 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100