Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономический анализ

Тема: «УДОСКОНАЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ» (ID:2819)

| Вид работы: Реферат | Объем: 22 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Вступ


1 Сутність, функції та роль прибутку в умовах ринкової економіки

2 Формування та використання прибутку в ринкових умовах

2.1 Формування прибутку в сучасних умовах господарювання
2.2 Розподіл прибутку в сучасних умовах господарювання

3 Характеристика ВАТ "Донецьккокс". Аналіз фінансових результатів ВАТ и Донецьккокс"
3.1 Організаційно-правова форма, місцезнаходження та реєстрація підприємства.
Напрямки приватизації
3.2 Виробнича та організаційно-управлінська структура ВАТ "Донецьккокс"
3.3 Основні види продукції. Техніко-економічні показники діяльності ВАТ
"Донецьккокс" за 1999-2001 роки
3.4 Аналіз рівня, динаміки і структури фінансових результатів ВАТ "Донецьккокс"
3.5 Аналіз рентабельності Використана література

Список литературы:

Використана література

И.А. Бланк Управление прибылью.-К.; "Ника - Центр", 1998г
В.Ф. Юров Прибыль в рыночной экономике: вопросы теории и практики. - М., Финансы и статистика, 2001
П(С)БУ №3 от 21.06.99г. № 397/3690 "Отчет о финансовых результатах"
Экономика предприятия: Учебник для вузов/ Под редакцией В.П. Грузинова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 535с.
Бухгалтерский учет под ред. В.П. Ткаченко. - К.:
К.В. Ізмайлова Фінансовий аналіз: навчальний посіб. - К.: МАУП, 2000-152с.
Т. Хмиль, Л. Шишмарева Оптимизация прибыли, объема выпуска продукции и издержек производства // Бизнес - Информ - № 15, 1997г., ст. 118-119.
Ю.С. Шашурин, А. В. Черезов Себестоимость в оперативном управлений предприятием, - М.: 000 Издательско-Консалтинговая Компания "ДеКА", 2000. - 212 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Управління формуванням та використанням прибутку на підприємств
  ВСТУП............................:...................................................................................... 1. Теоретичні основи оперативного управління прибутком підприємства.............................................. 1.1. Сутність та види прибутку підприємства........................................ 1.2. Загальні принципи управління формуванням та розподілом Прибутку підприємства…………………………………………… 1.3. Нормативно-правове регулювання управління прибутком підприємства.................................................................... 1.4 Методика управління прибутком підприємства…………………… 2. Сучасні напрямки управління прибутком підприємства на прикладі TOB «Гортехмаш.»………………………………………... 2.1. Характеристика фінансового стану підприємства………………... 2.2. Оцінка розподілу і використання прибутку TOB «Гортехмаш»........................................................................…. 2.3. Контроль за управлінням прибутком . досліджуємого підприємства............................................................................................ 3. Шляхи удосконалювання управління прибутком підприємства на прикладі TOB «Гортехмаш»............................................................. . 3.1. Напрямки збільшення прибутку на підприємства………………… 3.2. Впровадження моделі прогнозування прибутку…………………. Висновки ………………………………………………………………………... Список використаної літератури ……………………………………………… Додатки

 • УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТА РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ НА ТОВ „...”
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 4 1.1. Економічна сутність прибутку та його взаємозв'язок із рентабельністю 4 1.2. Фінансове планування як елемент системи управління прибутком на підприємстві 7 1.3 Принципи розподілу прибутку підприємства 10 РОЗДІЛ ІІ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТА РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ НА ТОВ „БУДИНОК ТКАНИН” 13 2.1. Загальна інформація про підприємство 13 2.2. Процес планування прибутку від операційної діяльності підприємства 15 2.3. Планування рентабельності ТОВ „Будинок тканин” як складова процесу управління прибутком підприємства 24 2.4. Аналіз розподілу прибутку на підприємстві 26 ГЛАВА ІІІ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ПІДПРИЄМСТВ 29 3.1. Рекомендації щодо створення комплексної методики управління прибутком на підприємстві 29 3.2. Використання прибутку 31 3.3. Підвищення ефективності розподілу прибутку 34 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42 ДОДАТКИ 44

 • УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ БАНКУ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ БАНКУ 6 1.1. Сутність, структура прибутку та його роль в діяльності банку 6 1.2. Теоретичні основи управління прибутком банку 17 1.3. Показники оцінки прибутковості банку 21 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ АКБ “ФОРУМ” 31 2.1. Аналіз динаміки та структури доходів, витрат та фінансових результатів діяльності АКБ “Форум” 31 2.2. Діагностика інформаційного та організаційного забезпечення управління прибутком банку 40 2.3. Аналіз доходів та витрат банку від обслуговування клієнтів 46 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ В АКБ “ФОРУМ” 53 3.1. Оптимізація співвідношення між депозитними та кредитними процентними ставками як інструмент управління прибутком 53 3.2. Розробка рекомендацій щодо підвищення рівня прибутковості банку 63 3.3. Резерви зростання прибутку банку 71 ВИСНОВКИ 97 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 101

 • Управління операційним прибутком
  Вступ 3 1. Теоретичні основи управління операційним прибутком підприємства 5 1.1. Економічна сутність операційного прибутку підприємства та його роль в фінансово – господарській діяльності 5 1.2 Принципи та методи управління операційним прибутком підприємства 7 1.3 Інформаційно-правове забезпечення процесу управління операційними прибутком підприємства 11 2. Аналіз процесу управління операційним прибутком підприємства ВАТ “Сумський спиртзавод” 16 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 16 2.2 Аналіз прибутковості підприємства 18 2.3 Оцінка чутливості операційного прибутку до зміни ціни та структури витрат 22 3. Шляхи удосконалення процесу управління операційним прибутком 27 підприємства ВАТ “Сумський спиртзавод” 27 Висновки 30 Література 32 Додатки 34

 • Оцінка фінансово-економічного стану господарської діяльності ТОВ „Візаж-реклама”
  Зміст Вступ…………………………………………………………...…………3 Розділ 1. Теоретичні основи управління прибутком……………….4 1.1. Економічний зміст прибутку та його функції …………...……4 1.2. Сутність та завдання управління прибутком підприємств. …..…7 1.3. Правові засади управління прибутком підприємства ….......18 Розділ 2. Оцінка фінансово-економічного стану господарської діяльності ТОВ „Візаж-реклама”…………………………………………...…21 2.1. Організаційно-правова характеристика ТОВ „Візаж-реклама”21 2.2. Економічний аналіз діяльності підприємства ……………...…25 2.3. Діагностика фінансового стану підприємства ……………..…27 Розділ 3. Управління прибутком в ТОВ „Візаж-реклама” та шляхи його вдосконалення ……………………………………………………………..33 3.1. Система управління прибутком на підприємстві ……………..33 3.2. Визначення рівня беззбитковості підприємства………...…..37 Висновки та пропозиції ………………………………………….…….39 Список використаної літератури ………………………………..……41

 • Управління операційним прибутком
  Вступ 3 1. Теоретичні основи управління операційним прибутком підприємства 6 1.1. Економічна сутність операційного прибутку підприємства та його роль в фінансово – господарській діяльності 6 1.2 Принципи та методи управління операційним прибутком підприємства 12 1.3 Інформаційно-правове забезпечення процесу управління операційними прибутком підприємства 15 2. Аналіз процесу управління операційним прибутком підприємства ВО “Харківська суднобудівна фабрика” 20 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 20 2.2 Оцінка ефективності операційної діяльності підприємства 24 2.3 Факторний аналіз операційного прибутку 29 3. Шляхи удосконалення процесу управління операційним прибутком підприємства ВО “Харківська суднобудівна фабрика” 33 Висновки 41 Література 43 Додатки 45

 • Управління операційним прибутком
  Вступ 3 1. Теоретичні основи управління операційним прибутком підприємства 6 1.1. Економічна сутність операційного прибутку підприємства та його роль в фінансово – господарській діяльності 6 1.2 Принципи та методи управління операційним прибутком підприємства 12 1.3 Інформаційно-правове забезпечення процесу управління операційними прибутком підприємства 15 2. Аналіз процесу управління операційним прибутком підприємства ЗАТ “Донецька поліграфічна фабрика” 20 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 20 2.2 Оцінка ефективності операційної діяльності підприємства 24 2.3 Факторний аналіз операційного прибутку 29 3. Шляхи удосконалення процесу управління операційним прибутком підприємства ЗАТ “Донецька поліграфічна фабрика” 33 Висновки 41 Література 43 Додатки 45

 • Управління операційним прибутком
  Вступ 1. Теоретичні основи управління операційним прибутком підприємства. 1.1. Економічна сутність операційного прибутку підприємства. 1.2.Принципи та методи управління операційним прибутком підприємства. 2. Аналіз процесу управління операційним прибутком підприємства ЗАТ“Картонажно-поліграфічна фабрика” 2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка ефективності операційної діяльності підприємства 2.3 Факторний аналіз операційного прибутку 3. Шляхи удосконалення процесу управління операційним прибутком підприємства ЗАТ “Картонажно-поліграфічна фабрика” Висновки Література

 • Принципи та методи управління операційним прибутком підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні основи управління операційним прибутком підприємства 6 1.1. Економічна сутність операційного прибутку підприємства та його роль в фінансово – господарській діяльності 6 1.2 Принципи та методи управління операційним прибутком підприємства 12 1.3 Інформаційно-правове забезпечення процесу управління операційними прибутком підприємства 15 2. Аналіз процесу управління операційним прибутком підприємства 20 ВАТ “Артемівська швейна фабрика” 20 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 20 2.2 Оцінка ефективності операційної діяльності підприємства 24 2.3 Факторний аналіз операційного прибутку 29 3. Шляхи удосконалення процесу управління операційним прибутком 33 підприємства ВАТ “Артемівська швейна фабрика” 33 Висновки 41 Література 43 Додатки 45

 • Аналіз управління прибутком підприємства ТОВ „Кравець”
  План Вступ.........................................................................................................................3 Розділ 1. Сутність та управління прибутком підприємства................................5 1.1. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства...............................................................................5 1.2. Управління використанням прибутку................................................11 Розділ 2. Аналіз управління прибутком підприємства ТОВ „Кравець”..........18 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства...............18 2.2. Управління розподілом та використанням прибутку підприємства................................................................................................23 Розділ 3. Шляхи покращення управлінням розподілу та використанням прибутку підприємства.........................................................................................27 Висновки................................................................................................................33 Список використаної літератури.........................................................................35 Додатки


Cгенерировано за 0.006289 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100