Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Гражданское право

Тема: «Основні види нормативних актів, які регулюють соціальне забезпечення» (ID:30245)

| Вид работы: Контрольная | Объем: 18 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст
Вступ 3
1. Джерела права соціального забезпечення: поняття, зміст, види 3
2. Основні види нормативних актів, які регулюють соціальне забезпечення 8
Висновки 18
Література 19

Список литературы:

Література

1. З А К О Н У К Р А Ї Н И Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, NN 49-51, ст.376 )
2. Про наукову і науково-технічну діяльність вiд 13_12_1991 № 1977-XII (Повний текст)
3. Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа.—К.: Знания, 1997
4. Заруба О. Д. Страхова справа. — К.: Знания, 1998.
5. Шелехов К.В., Бигдаш В.Д. Страхование – К: МАУП, 1998.
6. Шахов В.В. «Страхование», Москва, «Анкил» 2002
7. Конституція України. — К.: 1996
8. Сирота І. M. Право пенсійного забезпечення в Україні: Курс лекцій. — К.: Юрінком Інтер, 1998, — 288 с.
9. Прокопова Т.С. Питання соціального страхування та за¬безпечення в Україні // Удосконалення трудового законодав¬ства в умовах ринку / Відпов. ред. Н.М. Хуторян. — К.: Ін Юре, 1999. —С. 143—168.
10. Романенко С. Україні необхідно сформувати систему соціального захисту ринкового типу // Соціальний захист. — 2005. — № 2. — С. 59.
11. Романенко С. Чому Україні необхідно реформувати сис¬тему соціального захисту? // Праця і зарплата. — 2006. - № 6
12. Синчук С.М, Бурак В.Я. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб. / За ред. СМ, Синчук. — К.: Т-во Знання, КОО, 2003. — 306 с.
13. Синчук С. Теорія соціального ризику за правом соціально¬го забезпечення // Право України. — 2003. — .№3. — С. 55—59.
14. Синчук С.М., Бурак ВЛ. Право соціального забезпечен¬ня України: Навч. посіб. / За ред. С.М. Синчук. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2003. — C.16—18
15. Сергієнко О. Соціальна політика в сучасному світі і в Україні // Україна: аспекти праці. — 2002. — № 1. — С. 31 -37.
16. Скрипнюк О., Тихна В. Соціальна держава і проблеми забезпечення соціальної безпеки // Вісник Конституційного суду України. — 2002. — № 2. — С. 42—49.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Основні види нормативних актів, що регулюють соціальне забезпечення
  Зміст Основні види нормативних актів, що регулюють соціальне забезпечення 3 Особливості пільгово-пенсійного забезпечення за віком окремих категорій працівників 7 Нарахування стажу роботи та призначення трудових пенсій 14 Список літератури 17

 • Загальна характеристика пенсій
  Зміст 1. Основні види нормативних актів, що регулюють соціальне забезпечення 3 2. Загальна характеристика пенсій 11 3. Порядок нарахувань і утримання допомоги по тимчасовій непрацездатності 17 Література 19

 • Державні гарантії і мінімальні соціальні стандарти у системі соціального захисту населення
  Зміст Зміст 2 Вступ 3 ?.Правові основи соціального захисту в Україні 4 1.Необхідність соціального захисту населення 4 2.Державні гарантії і мінімальні соціальні стандарти у системі соціального захисту населення. 5 4.Джерела права соціального забеспечення, що здійснюють соціальне забеспечення 8 5.Основні види нормативних актів, які регулюють соціальне забезпечення 12 ??. Правові форми і види соціального забезпечення 16 1.Форми соціального забеспечення 16 2. Пенсійне забеспечення в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування 16 3. Державне соціальне страхування 21 4.Державна служба зайнятості населення 22 5. Соціальне забезпечення за рахунок прямих асигнувань з Державного бюджету України 23 6. Забезпечення за рахунок кошт соціальних фондів 23 7. Фонд України соціального захисту інвалідів 24 8. Утримання непрацездатних громадян у державних, комунальних і інших установах соціального призначення. 25 9. Адресна соціальна допомога малозабезпеченим родинам і непрацездатним громадянам за рахунок кошт державного і місцевого бюджетів 25 10. Недержавне пенсійне забезпечення громадян 26 11. Види соціального забезпечення. 27 Висновки 28 Список використаної літератури: 29

 • Зміст принципів права соціального забезпечення
  Зміст Вступ 3 Розділ І. Поняття і система принципів права соціального забезпечення 5 1.1. Поняття принципів 5 1.2. Система принципів за В.С. Андреєвим 6 1.3. Система принципів за О.Д. Зайкіним 7 1.4. Загальна система принципів права соціального забезпечення 7 Розділ 2. Зміст принципів права соціального забезпечення 10 2.1. Принцип соціального забезпечення на умовах обов'язкового державного соціального страхування всіх працюючих громадян 10 2.2. Принцип різноманіття форм і видів соціального забезпечення застрахованих працівників 11 2.3. Принцип диференціації умов і норм соціального забезпечення в залежності від характеру і тривалості трудової діяльності та розміру страхових внесків працівників 12 2.4. Принцип забезпечення пенсіями та допомогами на рівні прожиткового мінімуму 13 2.5. Здійснення соціального забезпечення за рахунок коштів державних та недержавних страхових фондів 15 2.6. Принцип здійснення соціального забезпечення органами державного управління 18 2.7. Принцип охорони і захисту прав і законних інтересів громадян на соціальне забезпечення 20 Розділ ІІІ. Поняття і загальна характеристика джерел права соціального забезпечення 22 3.1. Поняття джерел права соціального забезпечення 22 3.2. Закони і підзаконні акти 23 3.3 .Класифікація нормативно-правових актів за їх дією в часі і просторі 24 Розділ 4. Види нормативно-правових актів, що регулюють соціальне забезпечення 28 4.1. Основи законодавства України про соціальне забезпечення 28 4.2. Закон України "Про пенсійне забезпечення" 29 4.3. Укази, постанови, роз'яснення, угоди центральних органів влади 30 Висновки 37 Перелік нормативних актів і спеціальної літератури 39

 • Систематизація нормативних актів
  План 1. Систематизація нормативних актів 3 2. Право виконує такі властиві йому функції 9 3. Які з поданих елементів входять до системи права? 15 Література 18

 • "Право на соціальне забезпечення в системі прав людини"
  Зміст ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 4 1.1. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ФОРМ І ВИДІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ 4 1.2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ "СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ", "СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ", " СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ", "СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА" 15 2. ПРАВО НА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СИСТЕМІ ПРАВ ЛЮДИНИ : ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ 27 2.1. СТАНДАРТИЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ : ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ І ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 27 2.2. ВСЕСВІТНІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВ ЛЮДИНИ НА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 31 2.3. ЄВРОПЕЙСЬКІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВА ЛЮДИНИ НА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 34 ВИСНОВОК 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37

 • Нормативні документи, які регулюють процес документаційного забезпечення управління
  План 1. Нормативні документи, які регулюють процес документаційного забезпечення управління 2 2. Назвіть і охарактеризуйте організаційні документи (призначення, визначення, види, структура тексту, склад реквізитів, особливості підписання та вступу в дію) 7 3.Складіть та оформіть друкарським засобом такі документи: акт, довідка по особовому складу 11 АКТ 11 Використана література 14

 • Основні види джерел та їх загальна характеристика
  План Вступ 3 1. Джерела права соціального забезпечення: поняття, зміст 5 2. Основні види джерел та їх загальна характеристика 7 2.1. Конституція України як форма права соціального забезпечення 7 2.2. Міжнародні правові акти як форма соціального забезпечення 7 2.3. Закони України як форма права соціального забезпечення 12 2.4. Підзаконні нормативні акти як форма права соціального забезпечення 18 3. Державні органи, що здійснюють управління соціальним забезпеченням 23 Висновки 33 Перелік нормативних актів і спеціальної літератури 35

 • Основні форми і методи діяльності юридичної служби щодо забезпечення правильного застосування законодавства про працю і закріплення трудової дисципліни
  План Вступ 1. Основні форми і методи діяльності юридичної служби щодо забезпечення правильного застосування законодавства про працю і закріплення трудової дисципліни. 2. Участь юридичної служби в розробці документів правового характеру, які регулюють трудові відносини. 3. Забезпечення відповідності чинному законодавству правових актів, які ухвалюються на підприємстві. 4. Участь юридичної служби в зміцненні трудової днсципліни Висновок Список використаної літератури


Cгенерировано за 0.008457 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100