Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Аудит

Тема: «Національні норми аудиту» (ID:36047)

| Вид работы: Контрольная | Объем: 12 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Зміст

1. Класифікація організаційних форм аудиторського контролю 3
2. Національні норми аудиту 9
Література 12

Список литературы:

Література


1. Закон України “Про аудиторську діяльність” // ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 23, ст.243
2. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. — Аудиторська палата України, К.,1999 — 275с.
3. Аудит: Практическое пособие/ А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик, В.Савченко и др.; Под ред. А. Кузьминского. — К.: «Учётинформ», 1996. — 283 с.
4. Аудит: Учебник для вузов/ В.И.Подольский, Г.Б.Поляк, А.А.Савин, Л.В.Сотникова; Под ред. проф. В.И. Подольского. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. — 432 с.
5. Белуха Н.Т. Аудит: Учебник. — К.: «Знання», КОО, 2000. — 769 с.
6. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Житомир: ПП „Рута”, 2002. -672с.
7. Суйц В.П., Ахметбеков А.Н., Дубровина Т.А. Аудит: общий, банковский, страховой: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 556 с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Національні норми аудиту . Планування аудиторської перевірки, напрями і процедури аудиту
  1. Національні норми аудиту 3 2. Планування аудиторської перевірки, напрями і процедури аудиту 7 Література 13

 • Міжнародні норми аудиту. Вітчизняні норми та стандарти аудиту
  Вступ 3 1. Принципи та основні засади аудиту та аудиторської діяльності 3 2. Міжнародні норми аудиту 4 3. Вимоги до аудиторської діяльності 10 4. Вітчизняні норма та стандарти аудиту 12 Висновки 16

 • Види аудиту та його відмінність від ревізії
  Зміст Вступ 3 1. Проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні. Його сутність, мета і завдання 4 2. Міжнародні стандарти та національні нормативи аудиту 8 3. Види аудиту та його відмінність від ревізії 11 4. Предмет, об'єкти і метод аудиту 14 Висновки 19 Нормативні акти 22 Література 22

 • Національні релігії
  ПЛАН 1. Ранні національні релігії 2. Пізні національні релігії 3. Використана література

 • соціальне регулювання
  ПЛАН Вступ 3 1.Соціальне регулювання 4 1.1. Поняття соціального регулювання і його закономірності. 4 1.2. Різноманітність підходів до проблеми соціального регулювання 6 1.3. Методи соціального регулювання. Контроль за результатами впливу на суспільні відносини 10 1.4. Інфраструктура соціального регулювання 13 1.5. Види соціального регулювання 14 2. Поняття соціальної норми 17 2.1. Поняття соціальних норм і їх класифікація 17 2.2. Принципи і функції соціальних норм 19 2.3. Ознаки соціальних норм 20 3. Соціальні і технічні норми 21 4. Основні види соціальних норм 23 4.1. Правові (юридичні) норми 23 4.1.1. Загальне поняття норми права 24 4.1.2. Класифікація норм права 28 4.2. Норми звичаїв 29 4.3. Корпоративні норми 31 4.4. Норми моралі 33 5. Інші соціальні норми 34 5.1. Економічні норми 34 5.2. Політичні норми 35 5.3. Релігійні норми 37 5. 4. Фахова етика Норми мови і лінгвістична культура 39 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44

 • «Внутрішній аудит
  Зміст Вступ 3 1.Теоретичні аспекти внутрішнього аудиту 5 1.1.Поняття внутрішнього аудиту 5 1.2.Класифікація внутрішнього аудиту 18 1.3.Мета, завдання, функції та об’єкти внутрішнього аудиту 19 2.Органiзацiйнi та методологічні аспекти внутрішнього аудиту 24 2.1.Етичні принципи та професійні стандарти внутрішнього аудиту 24 2.2.Типи структур апарату внутрішнього аудиту 30 2.3.Організаційна структура внутрішнього аудиту на підприємстві 34 2.4.Планування внутрішнього аудиту 35 2.5. Методика проведення внутрішнього аудиту 37 Висновки та пропозиції 42 Список використаної літератури 44

 • Структура юридичної норми
  Вступ 3 1. Підходи до визначення структури юридичної норми. 4 2. Поняття та види структурних елементів норми права. 19 3.Співвідношення норми права та статті нормативно-правового акта. 28 Висновок 34 Список літератури 36

 • Види норм права
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМ ПРАВА 4 1.1.Поняття і ознаки норми права 4 1.2. Співвідношення норм права з іншими нормами 6 1.2.1. Норми моралі і норми права: їх зв'язок і взаємодія 6 1.2.2. Норми-звичаї і норми права Корпоративні норми 8 1.3. Структура норми права 16 РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРАВОВИХ НОРМ 21 2.1. Загальна характеристика видів норм права 21 2.2. Характеристика спеціалізованих (нетипових) норм права 26 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32

 • Нормування праці. Норми виробітку, норми часу, норми обслуговування, відрядні розцінки
  Зміст 1. Нормування праці. Норми виробітку, норми часу, норми обслуговування, відрядні розцінки 3 2. Перспективи історичного розвитку держави і права 6 3. Метод цивільного права 9 Список використаних джерел 12


Cгенерировано за 0.004767 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100