Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Фінанси підприємств

Тема: «Шляхи підвищення прибутковості підприємства» (ID:36726)

| Вид работы: Контрольная | Объем: 18 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Вступ 3
1. Сутність та види прибутку 3
2 Формування прибутку 6
3. Розподіл і використання прибутку 7
4 Показники рентабельності 9
5 Фактори, що вливають на величину прибутку 14
Висновки 16
ЛІТЕРАТУРА 18

Список литературы:

1. Цивільний Кодекс України вiд 12.03.2003 // Офіційний вісник України N 11, стор. 7, стаття 461 вiд 28.03.2003
2. Господарський кодекс України вiд 16_01_2003 № 436-IV
3. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 р.
4. Закон України від 13 лютого 1998 р. "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян".
5. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 1997.
6. Бандурка О.М., Коробов М.Я. та ін. Фінансова діяльність підприємства. - К.: “ЛИБІДЬ”. 2000.
7. Бородина О. И. Финансы предприятий. - М.: ЮНИТИ, 1995.
8. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999.
9. Бланк И. А. Управление прибылью. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999.
10. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997.
11. Павлова Л. Н. Финансы предприятия. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998.
12. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учеб. пособие. -Минск; М.: ИП "Экоперспектива", 2001.
13. Финансы / Под ред. В. М. Родионовой.-М.: Финансы и статистика, 1995.
14. Финансы предприятий: Тексты лекций / Под ред. А. Н. Поддерегина. - К., 1998.
15. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2000.
Шеремет А. Д. Финансы предприятий. - М.: Финансы и статистика,

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Визначення прибутковості капіталу ВАТ „Мономах”
  Зміст Вступ.....................................................................................................................3 Розділ 1. Сутність та значення прибутковості капіталу підприємства...........5 1.1. Необхідність та доцільність аналізу показників прибутковості.....5 1.2. Вплив окремих чинників на зростання прибутковості та джерела формування і використання прибутку................................11 Розділ 2. Визначення прибутковості капіталу ВАТ „Мономах”.....................15 2.1. Загальна характеристика суб’єкта господарювання........................15 2.2. Аналіз прибутковості капіталу ВАТ „Мономах”.............................18 Розділ 3. Шляхи підвищення прибутковості капіталу підприємства..............28 Висновки...............................................................................................................32 Список використаної літератури........................................................................34 Додатки

 • Практичне використання аналізу прибутковості капіталу підприємства
  Зміст Вступ.......................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні основи та сутність прибутковості капіталу підприємства............................................................................................5 1.1. Чинники зростання прибутковості та джерела формування і використання прибутку........................................................5 1.2. Сутність та необхідність аналізу показників прибутковості...........11 Розділ 2. Практичне використання аналізу прибутковості капіталу підприємства...........................................................................................15 2.1. Організаційно-економічна характеристика господарства СТОВ „Україна”..........................................................................................15 2.2. Аналіз прибутковості капіталу СТОВ „Україна”..............................19 Розділ 3. Шляхи підвищення прибутковості капіталу підприємства...............29 Висновки................................................................................................................33 Список використаної літератури.........................................................................35 Додатки

 • Аналіз прибутковості банку, курс
  Вступ 4 1. Теоретичні основи прибутковості комерційного банку 5 1.1. Сутність і необхідність прибутковості комерційного банку 9 1.2. Інформаційне забезпечення 18 1.3. Методики аналізу прибутковості комерційного банку 20 2. Аналіз активів, пасивів і прибутку комерційного банку 27 2.1. Характеристика банку 30 2.2. Загальний аналіз показників прибутковості 31 2.3. Факторний аналіз та рівень показників прибутковості банку 36 3. Шляхи та напрямки підвищення показників прибутковості 42 3.1. Аспекти прибутковості та фінансової стійкості комерційного банку 53 3.2. Розробка заходів по підвищенню показників прибутковості комерційного банку 58 Висновки та пропозиції 72 Список використаної літератури 74 Додатки 76

 • Планування, утворення та використання прибутків підприємств
  Зміст Вступ..........................................................................................................................3 1. Теоретичні основи прибутку та його планування на перспективний період...............................................................................................5 1.1. Сутність прибутку та необхідність аналізу прибутковості.................5 1.2. Вплив окремих чинників на зростання прибутковості та джерела формування і використання прибутку..........................................................10 1.3. Планування прибутковості підприємства на перспективний період...............................................................................................................13 2. Аналіз планування, утворення та використання прибутку на підприємстві ТОВ „РКА ТУРА”.....................................................................................................17 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства..................17 2.2. Аналіз формування та використання прибутку підприємства............22 2.3. Планування прибутку підприємства на перспективний період..........25 3. Шляхи підвищення прибутковості підприємства..............................................29 Висновки....................................................................................................................34 Список використаної літератури.............................................................................36 Додатки

 • Аналіз прибутковості акцій
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Особливості формування прибутковості акцій 4 1.1. Особливості формування ринку акцій 4 1.2. Формування курсової вартості акцій 9 1.3. Показники, що характеризують якість акцій 12 1.4. Механізм реалізації опціонних операцій 15 1.5. Біржові індекси акцій 19 Розділ 2. Аналіз прибутковості акцій на прикладі АТ "Мрія" 24 2.1. Аналіз прибутковості акцій підприємства 24 2.2. Аналіз операцій з акціями на підприємстві 36 Розділ 3. Шляхи підвищення прибутковості акцій на підприємстві 46 Висновки 49 Список використаної літератури 51

 • Економічний аналіз поточних активів
  ЗМІСТ ВСТУП 4 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ 8 1.1. Поняття поточних активів підприємства 8 1.2. Коротка характеристика діяльності підприємства 17 1.2.1.Статутна діяльність підприємства 17 1.2.2. Схема постачальників та покупців підприємства 19 1.2.3.Організаційна структура підприємства 20 1.3. Попередня оцінка діяльності підприємства 22 1.3.1. Загальний аналіз господарської діяльності підприємства 22 2. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОТОЧНИХ АКТИВІВ ВАТ "ТRADE LINE" 25 2.1. Поглиблений аналіз фінансового стану ВАТ "Тrade Line" 25 2.1.1.Аналіз структури балансу 25 2.1.2. Аналіз прибутку 28 2.2. Факторний аналіз прибутку 32 2.3. Аналіз коефіцієнтів ефективності використання оборотних активів 36 3. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ВАТ "ТRADE LINE" 42 3.1. Шляхи підвищення прибутковості товариства 42 3.2. Шляхи покращення фінансової стійкості та підвищення ефективності використання поточних активів товариства 48 ВИСНОВКИ 56 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 59 ДОДАТОК А 61 ДОДАТОК Б 65

 • ПРИБУТОК ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА І РЕЗЕРВИ ЙОГО ПІДВИЩЕННЯ
  ЗМІСТ ЗМІСТ 3 ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ПРИБУТОК ЯК РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА І РЕЗЕРВИ ЙОГО ПІДВИЩЕННЯ 6 1.1 Прибуток: економічний зміст, джерела формування, види 6 1.2 Методи планування, розрахунку і порядок розподілу прибутку підприємства 10 1.3 Поняття і показники рентабельності та методи їх розрахунку 19 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ І НАПРЯМКІВ ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ВАТ “ДНІПРОДЗЕРЖИНРАЙАГРОПРОМТЕХНІКА” 26 2.1 Оцінка звіту про фінансові результати підприємства 26 2.2. Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності 46 2.3.Аналіз прибутковості підприємства 58 РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ВАТ “ДНІПРОДЗЕРЖИНРАЙАГРОПРОМТЕХНІКА” 61 3.1 Напрямки підвищення прибутковості підприємства 61 3.2 Оцінка запропонованих заходів 71 ВИСНОВОК 78 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 84 Додаток А 89 Додаток Б 91 Додаток В 93

 • Формування та використання прибутку підприємств
  Зміст Вступ.....................................................................................................................3 Розділ 1. Теоретичні основи поняття прибутку та засади формування і використання прибутку підприємства...............................................................5 1.1. Сутність прибутку та необхідність аналізу прибутковості............5 1.2. Особливості формування та використання прибутку підприємства..............................................................................................10 Розділ 2. Аналіз формування і використання прибутку на підприємстві ВАТ „Літинський молочний завод”..................................................................13 2.1. Загальна характеристика підприємства............................................13 2.2. Аналіз формування та використання прибутку підприємства.......18 Розділ 3. Шляхи підвищення прибутковості підприємства.............................23 Висновки...............................................................................................................28 Список використаної літератури........................................................................30 Додатки

 • Факторний аналіз показників рентабельності підприємства
  Зміст: Вступ …………………………………….………………………………….3 Розділ І. Теоретичні аспекти визначення рентабельності підприємства 1.1. Рентабельність як основний показник оцінки діяльності підприємства ………………………………………………………...……………5 1.2. Огляд літературних джерел з теми дослідження……………….14 Розділ 2. Методологічні аспекти аналізу рентабельності підприємства 2.1. Факторний аналіз показників рентабельності підприємства….. 17 2.2. Аналіз рентабельності підприємства з використанням національних стандартів………………..…………………………………...…24 2.3. Регулювання рівня рентабельності підприємства ………………33 Розділ 3. Шляхи підвищення рентабельності підприємства 3.1. Аналіз прибутковості підприємства України………………..…..38 3.2. Мінімізація витрат підприємства як засіб підвищення рентабельності підприємства ………………………………………………….43 3.3. Управління структурою капіталу підприємства …………….....51 Висновки………………...………………………………………………...56 Список використаної літератури ………………………………………59

 • Аналіз фінансового стану підприємства
  Вступ 2 1. Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства 4 1.1 Сутність, необхідність класифікація видів і методів фінансового аналізу 4 1.2 Класифікація основних показників фінансового стану підприємства 10 Висновки до розділу 1 27 2. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі фірми “Прома” 29 2.1 Економічна оцінка балансу підприємства 29 2.2 Аналіз ліквідності та фінансової стійкості підприємства 34 2.3 Оцінка прибутковості і беззбитковості підприємства 39 Висновки до розділу 2 43 3. Шляхи покращення фінансового стану ТОВ “Прома” 45 3.1 Резерви підвищення ліквідності, фінансової стійкості і прибутковості підприємства 45 3.2 Прогноз фінансового стану підприємства 49 Висновки 51 Список використаної літератури 54


Cгенерировано за 0.008907 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100