Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Финансовый менеджмент

Тема: «Вартість та оптимізація структури капіталу» (ID:38530)

| Вид работы: Контрольная | Объем: 22 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Вступ 3
1. Економічна сутність капіталу 3
2. Методологічні підходи щодо аналізу власного капіталу в умовах трансформаційних перетворень в економіці 7
3. Методи формування власного капіталу підприємства 9
4. Шляхи підвищення ефективності використання власного капіталу підприємства 15
Висновки 19
Список використаної літератури 21

Список литературы:

1. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация: Пер. с англ./ Науч. ред. перевода гл. корр. РАН И.И.Елисеева. Гл. редактор серии проф. Я.В.Соколов. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 624 с.
2. Воробйов Ю.М. Особливості формування фінансового капіталу підприємств // Фінанси України. – 2001 .- №2. - С. 77-85.
3. Воробйов Ю.М. Теоретичні основи фінансового капіталу підприємств // Фінанси України. - 2001. - №07. - С. 62-68.
4. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.
5. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Облік і аудит”. / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. –Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 680 с.
6. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко, Л.О.Каніщенко та інші / За ред. Г.Н. Климка. – К: Вища школа. Знання, 1997. – 743 с.
7. Павловська О.В. Удосконалення методів аналізу фінансового стану підприємства // Фінанси України. - 2000. - №11. - С. 54-61.
8. Плєшніков Л. Статутний фонд // Баланс. - 1999. - №35(264). - С. 37-41.
9. Політична економія: Навч. Посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Беляєв та ін.; За ред. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001.
10. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: “Центр навчальної літератури”, 2004. – 460 с.
11. Фінанси підприємств. Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддерьогін – 4-те вид. переробл. та доповн. – К.: КНЕУ, 2004.
12. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посіб. / А.М. Поддєрьогін та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 294 с.
13. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2004. – 496 с.
14. Экономика предприятий.: Учебник для вузов. / Под ред. В.Я.Горфинкеля, Е.М.Куприянова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 367с.
15. Экономика предприятий.: Учебное пособие. / Под ред. И.В.Сергеева. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 304с.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Механізм формування фінансової структури капіталу
  Зміст Вступ 3 1. Механізм формування фінансової структури капіталу 6 1.1 Сутність капіталу підприємства та його різновиди 6 1.2 Принципи формування фінансової структури капіталу. 12 1.3 Механізм оптимізації структури капіталу підприємства 17 1.4 Інформаційно-правове забезпечення формування фінансової 25 структури капіталу 25 2 . Аналіз структури та оцінка ефективності використання капіталу підприємства ВАТ “Дніпродзержинавтодеталь” 28 2.1 Техніко-економічна характеристика ВАТ "Дніпродзержинавтодеталь" 28 2.2 Аналіз джерел фінансування капіталу підприємства ВАТ “Дніпродзержинавтодеталь” 32 2.3 Оцінка ліквідності , платоспроможності та фінансової стійкості ВАТ «Дніпродзержинавтодеталь» 44 2.4 Оцінка ефективності використання власного та позикового капіталу ВАТ “ Дніпродзержинавтодеталь” 51 3.Оптимізація структури капіталу підприємства ВАТ “Дніпродзержинавтодеталь” 54 3.1 Джерела реструктуризації капіталу підприємства 54 3.2 Оптимізація фінансової структури капіталу підприємства ВАТ «Дніпродзержинавтодеталь» за допомогою ефекту фінансового важеля 68 Висновки 80 Література: 82

 • Механізм формування фінансової структури капіталу
  Зміст Вступ 3 1. Механізм формування фінансової структури капіталу 6 1.1 Сутність капіталу підприємства та його різновиди 6 1.2 Принципи формування фінансової структури капіталу. 12 1.3 Механізм оптимізації структури капіталу підприємства 17 1.4 Інформаційно-правове забезпечення формування фінансової 25 структури капіталу 25 2 . Аналіз структури та оцінка ефективності використання капіталу підприємства ВАТ “Буддеталь” 28 2.1 Техніко-економічна характеристика ВАТ "Буддеталь" 28 2.2 Аналіз джерел фінансування капіталу підприємства ВАТ “Буддеталь” 32 2.3 Оцінка ліквідності , платоспроможності та фінансової стійкості ВАТ «Буддеталь» 44 2.4 Оцінка ефективності використання власного та позикового капіталу ВАТ “ Буддеталь” 51 3.Оптимізація структури капіталу підприємства ВАТ “Буддеталь” 54 3.1 Джерела реструктуризації капіталу підприємства 54 3.2 Оптимізація фінансової структури капіталу підприємства ВАТ «Буддеталь» за допомогою ефекту фінансового важеля 68 Висновки 80 Література: 82

 • Оцінка вартості капіталу підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Сутність та класифікація капіталу підприємства 5 1.1. Економічна сутність та класифікація капіталу підприємства 5 1.2. Вартість капіталу та принципи його оцінки 8 Розділ 2. Політика підприємства щодо формування структури капіталу 15 2.1. Вартість капіталу та міра прибутковості 15 2.2. Ризик та вартість капіталу 17 2.3. Оцінка вартості довгострокових боргів. Вартість капіталу від облігації 19 2.4. Оцінка вартості капіталу від привілейованих акцій 22 2.5. Вартість капіталу від звичайних акцій 23 Розділ 3. Розрахунок WACS 26 3.1.Застосування WACS для підрахунку вартості капіталу від випуску звичайних акцій 26 3.2. Визначення вартості капіталу за рахунок нерозподілених прибутків 26 3.3. Визначення зваженої граничної вартості капіталу 27 Висновки 31 Використана література: 33

 • Фінансова структура капіталу
  Зміст Стор. Вступ 3 1.Теоретичні основи формування фінансової структури капіталу 4 1.1 Розвиток теорії структури капіталу 4 1.2 Фактори оптимізації структури капіталу 7 1.3 Джерела формування капіталу підприємства 14 2. Аналіз фінансового стану Дніпродзержинського обласного державного об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної промисловості “Дніпродзержинспиртгорілка” 22 2.1 Оцінка фінансово-майнового стану підприємства 22 2.2. Аналіз джерел формування капіталу «Дніпродзержинспиртгорілка» 25 2.3 Аналіз фінансової структури капіталу 30 3. Оптимізація структури капіталу підприємства «Дніпродзержинспиртгорілка» 41 Висновки 45 Література 46

 • Політика формування структури капіталу підприємства
  ЗМІСТ Стор. ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1 Сутність структури капіталу підприємства 6 1.2 Політика формування структури капіталу підприємства 18 1.3 Правове регулювання формування структури капіталу підприємств різних форм власності 33 РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ “ДНІПРО” 37 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 37 2.2 Оцінка складу та структури джерел фінансування 42 2.3 Оцінка ефективності використання капіталу 54 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ “ДНІПРО” 65 3.1 Напрямки реструктуризації капіталу підприємства 65 3.2 Оптимізація фінансової структури капіталу підприємства 79 ВИСНОВКИ 90 ЛІТЕРАТУРА 92 ДОДАТКИ 100

 • Розвиток теорії структури капіталу
  Зміст Вступ 2 1.Теоретичні основи формування фінансової структури капіталу 3 1.1 Розвиток теорії структури капіталу 3 1.2 Фактори оптимізації структури капіталу 5 1.3 Джерела формування капіталу підприємства 10 2. Аналіз фінансового стану Новоборовицького спиртзаводу 17 2.1 Оцінка фінансового стану підприємства 17 2.2. Аналіз джерел формування капіталу «Новоборовицького спиртзаводу» 18 2.3 Аналіз фінансової структури капіталу 20 3. Оптимізація структури капіталу підприємства «Новоборовицький спиртзавод» 29 Висновки 33 Література 34

 • УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ
  Вступ 3 РОЗДІЛ 1. КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА – ОСНОВА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 5 1.1. Поняття, склад і структура капіталу 5 Структура джерел утворення активів (засобів) представлена основними складовими: власним капіталом і позиковими (залученими) засобами. 6 1.2. Зміст і сутність залученого капіталу 6 1.3. Концепції управління капіталом, оптимізація його структури 10 РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ 16 2.1. Методи оптимізації структури капіталу 16 2.2. Механізм управління структурою капіталу на основі фінансового леверіджа 22 2.3. Використовування імітаційного моделювання для управління капіталом 26 РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ КГКМК «КРИВОРІЖСТАЛЬ» І ОПТИМІЗАЦІЯ ЙОГО СТРУКТУРИ 30 3.1. Аналіз складу і структури капіталу підприємства 30 3.2. Розрахунок ефекту фінансового леверіджу 38 Висновки 40 Список використаної літератури 42

 • Аналіз та оптимізація основного капіталу
  Вступ 3 1. Теоретичні основи поняття основного капіталу підприємства 4 1.1. Економічна сутність та класифікація капіталу підприємства 4 1.2. Вартість капіталу та принципи його оцінки 8 2. Аналіз використання капіталу 14 3. Аналіз руху капіталу підприємства 20 3.1. Аналіз руху власного капіталу 20 3.2. Ефективність використання капіталу 21 Висновки 25 Використана література: 27

 • Оптимізація структури капіталу підприємства за допомогою фінансового важеля
  Зміст 1.Визначення вартості капіталу, залученого з різних джерел 3 2. Оптимізація структури капіталу підприємства за допомогою фінансового важеля 5 3. Обґрунтування методів нарахування дивідендів AT з метою збільшення залученого капіталу за рахунок емісії акцій 6 4. Визначення впливу негрошових виплат дивідендів на структуру капіталу AT 8 5. Обґрунтування доцільності реалізації венчурних інвестицій 9 6. Врахування ризику венчурних інвестицій 11 7. Джерела фінансування інвестицій 13 Література 17


Cгенерировано за 0.006597 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100