Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Экономика предприятия

Тема: «Методологія формування та розподілу прибутку» (ID:39109)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 21 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Вступ
Розділ 1. Економічний зміст прибутку
1. Прибуток як економічна категорія 4
2. Функції та види прибутку як категорії ринкових відносин 6
Розділ 2. Методологія формування та розподілу прибутку
1. Формування прибутку підприємств 9
2. Розподіл прибутку підприємтсв 13
Розділ 3. Шляхи зростання прибутку та умови його оптимізації
1. Норма прибутку як індикатор ефективності та прибутковості
підприємства 17
2. Методи збільшення обсягів отримуваного підприємством
прибутку 18
Висновки
Література

Список литературы:

1. http://www.refine.org.ua/pageid-1455-1.html
2. http://enbv.narod.ru/text/Econom/polit/str/r018.html
3. http://www.refine.org.ua/pageid-1558-3.html
4. http://enbv.narod.ru/text/Econom/fp/str/14.html
5. http://enbv.narod.ru/text/Econom/polit/str/r018.html

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Формування та розподіл чистого прибутку підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти механізму формування та розподілу прибутку підприємства 5 1.1 Економічна сутність прибутку та його роль в забезпеченні ефективного функціонування підприємства 5 1.2 Механізм розподілу та використання прибутку підприємства 10 1.3 Інформаційно – правове забезпечення процесу формування та розподілу прибутку 13 2. Оцінка ефективності формування та розподілу прибутку ВАТ “Одеський лакофарбний завод” 19 2.1 Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 19 2.2 Аналіз доходів підприємства та джерел формування прибутку 28 2.3 Оцінка ефективності розподілу та використання прибутку 30 3. Вдосконалення механізму формування та розподілу прибутку ВАТ “Одеський лакофарбний завод” 34 Висновки 38 Література 40 Додатки 42

 • Економічна сутність прибутку та його роль в забезпеченні ефективного функціонування підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні засади формування та розподілу прибутку підприємства 6 1.1 Економічна сутність прибутку та його роль в забезпеченні ефективного функціонування підприємства 6 1.2 Механізм формування та розподілу прибутку підприємства 15 1.3 Інформаційно – правове забезпечення процесу формування та розподілу прибутку підприємства 27 2. Оцінка ефективності формування, розподілу та використання прибутку ВАТ “Укрлакофарби” 35 2.1 Фінансово – економічна характеристика підприємства 35 2.2 Аналіз структури доходів підприємства та джерел формування його прибутку 38 2.3 Оцінка ефективності розподілу та використання прибутку 45 3. Шляхи підвищення ефективності формування та розподілу прибутку ВАТ “Укрлакофарби” 51 3.1 Вдосконалення механізму формування та розподілу прибутку підприємства 51 3.2 Джерела формування прибутку підприємства 58 3.3 Резерви збільшення прибутку підприємства 66 Висновки 76 Література 78 Додатки 85

 • Механізм формування та розподілу прибутку підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти механізму формування та використання прибутку підприємства 5 1.1 Економічна сутність прибутку та його роль в забезпеченні ефективного функціонування підприємства 5 1.2 Механізм формування та розподілу прибутку підприємства 10 1.3 Інформаційно – правове забезпечення процесу формування та розподілу прибутку 15 2. Оцінка ефективності формування, розподілу та використання прибутку ВАТ “Одеське ПЛКУ №82” 20 2.1 Фінансово – економічна характеристика діяльності підприємства 20 2.2 Аналіз структури доходів підприємства та джерел формування прибутку 22 2.3 Оцінка ефективності розподілу та використання прибутку 24 3. Вдосконалення механізму розподілу та використання прибутку підприємства ВАТ “Одеське ПЛКУ № 82” 29 Висновки 33 Література: 35 Додатки 37

 • Нормативно-правові засади регулювання та розподілу прибутку підприємства
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Методологічні основи формування прибутку на підприємстві, його розподіл і планування 4 1.1. Економічна сутність прибутку, його функції, класифікація 4 1.2. Сутність і принципи розподілу прибутку 13 1.3. Системи і методи планування прибутку 18 Розділ 2. Нормативно-правові засади регулювання та розподілу прибутку підприємства 22 2.1. Правове регулювання формування прибутку 22 2.2. Економічно-правові засади регулювання розподілу прибутку 24 Розділ 3. Шляхи покращення роботи з управління, формування та розподілу прибутку 27 3.1. Максимізація прибутку 27 3.2. Мінімізація збитків 30 Висновки 32 Список використаної літератури 35

 • СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
  Зміст Стор. ВСТУП 3 1.СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 4 1.1 Поняття, види прибутку, джерела його формування 4 1.2 Механізм розподілу та використання прибутку 7 2. АНАЛІЗ ПРИБУТКУ, ЯК ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 11 2.1 Аналіз рівня, динаміки та структури прибутку підприємства 11 2.2 Факторний аналіз прибутку підприємства 18 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 26 ВИСНОВКИ 29 ЛІТЕРАТУРА 32 ДОДАТКИ 34

 • АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ РОЗПОДІЛУ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
  Зміст Стор. ВСТУП 2 1.ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ 6 1.1. Економічна сутність прибутку та фактори, які на нього впливають 6 1.2. Механізм розподілу прибутку та принципи, які його обумовлюють 13 1.3. Інформаційно - правове регулювання процесу формування та використання прибутку на підприємстві 19 2. АНАЛІЗ МЕХАНІЗМУ РОЗПОДІЛУ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 24 2.1 Фінансово-економічна характеристика підприємства 24 2.2 Аналіз формування прибутку підприємства 28 2.3. Аналіз рівня рентабельності виробничої діяльності підприємства 35 3. ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 37 ВИСНОВКИ 43 ЛІТЕРАТУРА 45 ДОДАТКИ 49

 • Аналіз розподілу прибутку на підприємстві
  Вступ 3 1. Фінансові результати діяльності підприємства 5 1.1. Фінансові кошти підприємства та джерела їх формування 5 1.2 Сутність і види фінансових результатів діяльності підприємства 7 1.3 Прибуток підприємства, його сутність і види 11 2. Особливості розподілу прибутку підприємства 21 2.1 Принципи розподілу прибутку підприємства 21 2.2 Розподіл прибутку на підприємствах різних організаційних форм 24 3. Актуальні проблеми управління прибутком підприємств 37 3.1 Планування прибутку на підприємстві 37 3.2 Підвищення ефективності розподілу прибутку 39 Висновки 44 Використана література 47

 • Діагностика економічного стану господарської діяльності ТОВ „Гудок”
  Зміст Вступ……………………………………………………………………3 Розділ 1. Теоретичні основи формування та використання прибутку 1.1. Економічний зміст поняття „прибуток” та стан розгляду в економічній літературі ……………………………………………………..…5 1.2. Економічний механізм визначення прибутку …………..….13 1.3. Оподаткування прибутку підприємства ……………….……21 1.4. Правові засади регулювання прибутку ……………………...30 Розділ 2. Діагностика економічного стану господарської діяльності ТОВ „Гудок” 2.1. Організаційно-правова характеристика ТОВ „Гудок” ……..33 2.2. Економічний аналіз діяльності підприємства ……………… 39 2.3. Діагностика фінансового стану підприємства……………... 42 2.4. Аналіз формування та розподілу прибутку на підприємстві …………………………………………………………………..50 Розділ 3. Методологічні та організаційні засади побудови ефективної стратегії формування та розподілу прибутку ТОВ „Гудок” 3.1. Суб’єкти та об’єкти стратегії формування і розподілу прибутку на підприємстві …………………………………………………….62 3.2. Економічний механізм стратегії формування і розподілу прибутку підприємства …………………………………………………….72 3.3. Резерви вдосконалення методів формування і розподілу прибутку на підприємстві ………………………………………………...…78 Висновки та пропозиції …………………………………….………88 Список використаної літератури ………………………………..…93

 • Планування, формування та розподіл прибутку в сучасних умовах
  Зміст Вступ ..............................................................................................................3 Розділ 1. Планування, формування та розподіл прибутку в сучасних умовах ....................................................................................................7 1.1. Економічна сутність поняття „прибуток” .......................................7 1.2. Методи та економічний механізм планування прибутку ........14 1.3. Економічний механізм формування валового прибутку ...........28 1.4. Розподіл валового прибутку ..........................................................34 1.5. Нормативно-правовова база формування та розподілу валовго прибутку ...............................................................................................................37 Розділ 2. Методика планування, формування та розподілу прибутку на АТЗТ „Фаворит” .............................................................................................42 2.1. Організаційна характеристика АТЗТ „Фаворит” .........................42 2.2. Організація економічної роботи на підприємстві .......................56 2.3. Економічний механізм планування, формування та розподілу валового прибутку на АТЗТ „Фаворит”...........................................................61 2.4. Шляхи удосконалення планування та формування валового прибутку та оцінка їх результатів ..................................................................72 Розділ 3. Охорона праці в АТЗТ „Фаворит” .........................................80 Розділ 4. Економічний механізм оцінки екологічної збалансованості діяльності та енергоносії АТЗТ „Фаворит”........................................................87 Висновки та пропозиції .............................................................................91 Список використаної літератури .............................................................95


Cгенерировано за 0.005620 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100