Новости мира Новости мира  

Новости партнеров


Каталог рефератов -> Международная экономика

Тема: «Міжнародна торгівля» (ID:41227)

| Вид работы: Курсовая | Объем: 48 стр. | Смотреть: Просмотр | Где купить?
План работы:

Вступ4
1. Теоретичні основи розвитку міжнародної торгівлі6
1.1. Розвиток міжнародної торгівлі в ретроспективі6
1.2. Економічна сутність міжнародної торгівлі10
Розділ 2. Практичний аспект розвитку міжнародної торгівлі. Стан та тенденції розвитку міжнародної торгівлі. 17
2.1. Аналіз стану міжнародної торгівлі в Україні17
2.2. Вплив держави на міжнародну торгівлю26
3. Проблеми і перспективи розвитку міжнародної торгівлі в Україні. Шляхи щодо вдосконалення розвитку міжнародної торгівлі в Україні34
Висновки46
Література48

Список литературы:

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Відомості Вер­ховної Ради. — 1991. — № 29. — Ст. 377 (з подальшими змінами). Див. сервер ВР України, www.rada.kiev.ua. Балабанов И. Балабанов А. Внешнеэкономические связи: Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 512с. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения.—М., Финансы и статистика, 2002. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі.—К., Основи, 2005. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб. пособие. — Минск; Выш. шк., 1997.—207с. Верба Е.В. Финансы внешнеэкономической деятельности : Учебное пособие/ Верба Е.В.,Заяц, Н.Е.Рудый,К.В.; Верба, Е.В., Заяц,Н.Е., Рудый,К.Е.. - Минск: БГЭУ, 2003. - 458 c. Григорьев Ю.А. Практика внешнеэкономической деятельности.—М., Паимс, 1998. Дэниелс Дж.Д. Международный бизнес.—М., 1998. Дерев’янко О.В. Теоретичні основи розробки стратегії просування експорту країни на світовий ринок // Матеріали міжнар. конф. “Актуальні проблеми міжнародних відносин”.- Зб. наук. праць. – Вип. 6. – ч. І. – К.: Київський університет, 2003. – С. 40 – 48 Дерев’янко О.В. Проблеми просування експорту України на світовий ринок // Матеріали першої Нац. міжвуз. наук.-практ. конф. “Міжнародна економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку”. – К.: Київський університет, 2002. – С. 221 – 223 Дерев’янко О.В. Валютна політика як складова стратегії просування національного експорту на світовий ринок // Матеріали міжнар. конф. “Валютно-фінансові проблеми ринкової трансформації (приклад України)”. – К.: Інститут міжнародних відносин. – 2005. – С.76 – 83 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / І.В. Багрова, Н.І. Рєдіна, В.Є. Власюк, О.О. Гетьман; За ред. д-ра екон. наук, проф. І.В. Багрової. - Київ, Центр навчальної літератури, 2004. - 580с. Коломацька С.П, Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: правове регулювання та гарантії здійснення : Навч. посібник/ С. П.Коломацька. -К.: Професіонал, 2004. - 287 c. Макогон Ю., Гохберг Ю., Третьяков С. Деякі державні та регіональні аспекти розвитку зовнішньоекономічних зв’язків // Регіональна економіка. – 2001. – № 3. – С.74–90. Макогон Ю. В. Некоторые проблемы вступления Украины во ВТО / Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2002. – С. 19–27. Макогон Ю.В. Внешнеэкономическая деятельность: организация, управление, прогнозирование : Учебник. -2-е изд., перераб. и доп.. -Донецк: Альфа-пресс, 2004. - 344 c.

Администрация сайта НовостиМира не несет отвественности за содержание материалов. Все вопросы относительно содержания материала, его оплаты и получения Вы можете задать непосредственно на сайте продавца

Смотрите также:

 • Міжнародна торгівля
  Вступ3 1. Міжнародна торгівля: сутність, причини виникнення, динаміка і фактори росту, її показники, ефективність експорту і імпорту4 2. Структура міжнародної торгівлі і її особливості на сучасному етапі12 3. Міжнародна торгівля в Україні14 Висновки23 Література26

 • Міжнародна торгівля та валютні системи
  Вступ I. Міжнародна торгівля. 1. Спеціалізація і порівняльні переваги. 2. Вільна торгівля. 3. Торгівельні бар'єри. 4. Протекціонізм. II. Валютні системи. 1. Валютні курси. 2. Міжнародні системи валютних курсів. III. Регулювання зовнішньоторгівельної діяльності на території України. Висновки Список літератури

 • Міжнародна торгівля
  Вступ3 1. Поняття міжнародної торгівлі5 2. Теорія міжнародної торгівлі13 3. Міжнародна торгівля в України17 Висновки27 Література29

 • МІЖДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. МІЖДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 5 2. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ 10 2.1. Міжнародна торгівля товарами та послугами 10 3. ВИВІЗ КАПІТАЛУ ТА МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ 20 3.1.Експорт капіталу 20 3.2. Міжнародний кредит 23 4. МІЖНАРОДНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ І КООПЕРУВАННЯ 28 5. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ 31 6. ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ 39 ВИСНОВКИ 43 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44

 • Міжнародна торгівля в системі МЕВ
  Зміст Вступ 2 1. Міжнародна торгівля в системі МЕВ 4 1.1 Роль міжнародної торгівлі 4 1.2. Поняття зовнішньої торгівлі 5 2. Концепції міжнародної торгівлі 6 2.1 Меркантилізм 6 2.2. Класична теорія міжнародної торгівлі 7 2.3. Теорія порівняльних переваг 7 2.4. Схема Хекшера-Оліна 8 2.5. Парадокс Леонтьєва 9 2.6. «Альтернативні теорії» міжнародної торгівлі 10 2.7. Ефект масштабності виробництва 12 2.8. Теорія «зовнішньоторговельного мультиплікатора» 14 3. Динаміка територіально-товарної структури міжнародної торгівлі 17 3.1. Чинники зростання міжнародної торгівлі 17 3.2. Нерівномірний розвиток торгівлі 18 3.3. Окремі види товарів 25 4. Міжнародна торгівля послугами 27 4.1. Що таке послуги 27 4.2. Частка послуг в світовій торгівлі 27 4.3. Умови міжнародної торгівлі послугами 29 4.4. Електронна торгівля 31 Висновки 35 Використана література 37

 • Структура міжнародної торгівлі
  Вступ 3 1. Міжнародна торгівля: сутність, причини виникнення, динаміка і фактори росту, її показники, ефективність експорту і імпорту 4 2. Структура міжнародної торгівлі і її особливості на сучасному етапі 12 3. Міжнародна торгівля в Україні 14 Висновки 23 Література 26

 • Міжнародна купівля-продаж товарів
  Вступ3 1. Міжнародна купівля-продаж товарів3 2.Експортна діяльність в макро- та мікроекономічному вимірах5 3.Основні показники зовнішньої торгівлі10 4. Торгівля товарами. Розвиток експорту товарів11 5. Торгівля послугами14 6. Бартерні (товарообмінні) операції15 7.  Стан та перспектива зовнішньої торгівлі з Україною16 Висновки21 Література22

 • Міжнародна торгівля в України
  Вступ 3 1. Поняття міжнародної торгівлі 5 2. Теорія міжнародної торгівлі 14 3. Міжнародна торгівля в України 18 Висновки 27 Література 29

 • Міжнародна економіка
  Зміст 1. Середовище існування МЕВ3 2. Міжнародна торгівля як одна з найвизначальніших форм МЕВ.6 Задача.12 Література13

 • Міжнародна економіка
  1. Середовище існування МЕВ 3 2. Міжнародна торгівля як одна з найвизначальніших форм МЕВ. 6 Задача. 12 Література 13


Cгенерировано за 0.006262 секунд
РА «Новости мира»


Новости мира


Статистика показов новостных информеров портала «Новости Мира» Rambler's Top100